Головбух

Закупівля сільгосппродукції від населення: правила оподаткування

  • 25 лютого 2015
  • 303

Закупівля сільськогосподарської продукції у населення ― вельми поширена практика вітчизняного аграрного бізнесу. Залежно від дотримання окремих критеріїв при закупівлі такої продукції дещо відрізнятимуться й податкові наслідки

Насамперед розглянемо податкові наслідки закупівлі сільськогосподарської продукції за окремими видами податків, а потім відобразимо закупівельні операції в обліку.

ПДФО

При закупівлях сільгоспродукії у населення підприємство-закупівельник взаємодіє з фізичними особами ― непідприємцями, тому податкових наслідків з ПДФО не уникнути.

Доходи, які виплачує підприємство фізичній особі за придбану сільськогосподарську продукцію (у т. ч. продукцію тваринництва), можуть як підлягати, так і не підлягати оподаткуванню ПДФО. Однак у будь-якому випадку підприємство є податковим агентом та зобов’язане відображати виплачувані доходи у формі № 1ДФ з урахуванням того, чи є звільнення від оподаткування таких доходів.

сільгосппродукція (крім продукції тваринництва)

Для того, щоб підприємство не утримувало ПДФО з доходів фізособи, остання при продажі сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) має подати податковому агенту копію довідки за формою № 3ДФ про наявність у неї земельних ділянок, наданих їй у розмірах, встановлених статтею 121 Земельного кодексу України (пп. 165.1.24 Податкового кодексу України; ПК). Нагадаємо, що розміри таких земельних ділянок мають бути не більше:

  • 2,0 га ― для ведення особистого селянського господарства;
  • 0,12 га ― для ведення садівництва;
  • 0,10 га ― для індивідуального дачного будівництва;
  • 0,25 га ― для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах; 0,15 га ― у селищах; 0,10 га ― в містах.

Якщо зазначені умови дотримають, то підприємство відобразить виплачуваний фізособі дохід у формі № 1ДФ з ознакою доходу «148», а у графах 4а і 4 будуть нулі.

Інакше, коли розмір земельних ділянок для особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), перевищує 2 га, або фізособа не надала довідку за формою № 3ДФ, чи реалізує не власно виготовлену (вирощену) сільськогосподарську продукцію, то дохід від продажу такої продукції оподатковують ПДФО за ставкою 5% (п. 167.2, ст. 173 ПК). Його відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «105» та сумами нарахованого та перерахованого до бюджету податку у графах 4а і 4 відповідно.

продукція тваринництва

У випадку закупівлі від населення продукції тваринництва, критерієм звільнення від оподаткування доходів фізичних осіб буде вже не розмір земельної ділянки, а сума річного доходу від продажу такої продукції.

Нагадаємо, що доходи, отримані фізичною особою від продажу власної продукції тваринництва груп 1−5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, не оподатковують ПДФО. Для цього річна сума таких доходів не має перевищувати 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Такі фізичні особи здійснюють продаж продукції тваринництва без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

ВРІЗ

У разі дотримання зазначених «доходних» лімітів податковий агент відображає виплачуваний фізособі дохід у формі № 1ДФ з ознакою доходу «179».

Якщо ж фізична особа не дотримається лімітів доходів, то понадлімітні суми доходів підлягатимуть оподаткуванню за ставкою 5% з ознакою доходу «105». Однак тут вже фізичній особі потрібно подати контролюючим органам довідку довільної форми, яка підтверджує самостійне вирощування, відгодовування, розведення продукції тваринництва. Це слід зробити, адже інакше всі доходи (у т. ч. в межах ліміту) оподатковуватимуть за ставкою 5%.

Також звертаємо увагу на фіскальну позицію (див. категорію 103.24 та 103.02 ЗІР). Податківці наполягають, що у разі потреби оподаткування доходів фізичної особи від продажу сільськогосподарської продукції (у т. ч. продукції тваринництва) ставка податку становитиме 15% (20%). Хоча, на нашу думку, такі операції відповідають критеріям продажу рухомого майна. Відповідно, доходи мають оподатковувати за ставкою 5%. Тож якщо скористаєтеся меншою ставкою ПДФО, будьте готові обдстоювати свою позицію.

Підверстка

ЄСВ та військовий збір

При таких закупівлях не виникає об’єкта оподаткування єдиним соціальним внеском, адже фізособі виплачують доходи за договором купівлі-продажу.

Обов’язок утримувати військовий збір з доходів фізособи виникає лише в тому разі, якщо є об’єкт оподаткування ПДФО. Тобто користуємося правилом: є об’єкт оподаткування ПДФО ― є військовий збір.

ПДВ

Підприємство, яке придбає сільськогосподарську продукцію у фізичних осіб ― неплатників ПДВ, не має права на податковий кредит.

Якщо ж підприємство згодом реалізує таку продукцію особам ― неплатникам ПДВ, то податкові зобов’язання визначатимуть з величини торгової націнки (надбавки), встановленої підприємством (п. 189.12 ПК). Як наголошують податківці (див. підкатегорію 101.29.02 ЗІР), для того, щоб скористатися таким порядком нарахування податкових зобов’язань, потрібно дотримати такі умови:

  • продукція або продукти її переробки мають класифікуватися як сільськогосподарські;
  • продукція та продукти її переробки реалізуються у тому вигляді, у якому їх було придбано, тобто проведення технологічних процесів, пов’язаних з її обробкою, доробкою, переробкою тощо, не має бути;
  • придбання продукції та продуктів її переробки здійснено лише у фізичних осіб, які не є платниками ПДВ;
  • продаж здійснюється винятково неплатникам ПДВ.

У решті випадків реалізації підприємством раніше закупленої продукції від населення податкові зобов’язання з ПДВ формуватимуться в загальному порядку.

Бухгалтерський облік

Підприємство може закуповувати сільськогосподарську продукцію з метою її перепродажу чи переробки. У першому випадку маємо справу з товаром. Його обліковують на рахунку 28 «Товари». Якщо ж підприємство має на меті здійснити переробку такої продукції, то маємо справу з сировиною. Для неї передбачено субрахунок 201 «Сировина й матеріали».

Щодо об’єкта оподаткування податком на прибуток, то його з 01.01.2015 визначають за правилами бухгалтерського обліку з врахуванням різниць. Їх обов’язково застосовують підприємства з річним доходом, який перевищує 20 млн. грн. Для решти підприємств застосування різниць ― добровільне (ст. 134 ПК).

Додамо, що в нашому випадку операції із закупівлі сировини від фізосіб не впливатимуть також і на визначення різниць.

Насамкінець наведемо приклад.

Приклад. Облік придбання сільськогосподарської продукції

Підприємство придбало яблука від фізособи на суму 5500 грн. на умовах передоплати. Транспортування продукції здійснює підрядник. Вартість послуг останнього ― 120 грн. (у т. ч. ПДВ ― 20 грн.).

Фізособа надала копію довідки за формою № 3ДФ.

Придбані яблука передано в переробку.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Видано передоплату фізособі

371

311

5500

2

Відображено витрати на доставку яблук

201/тзв

685

100

3

Відображено податковий кредит

641

685

20

4

Оприбутковано яблука

201

631

5500

5

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

5500

6

Оплачено послуги підрядника

685

311

120

7

Передано яблука в переробку

23

201

5600

ВРІЗ

Важливо

У разі закупівлі продукції тваринництва

фізособа не повинна надавати підприємству копію довідки за формою № 3ДФ

Підверстка

Зверніть увагу

Закупівля продукції тваринництва від населення

Підпунктом 165.1.24 Податкового кодексу України (ПК) визначено, в яких випадках доходи від продажу власної сільгосппродукції (продукції тваринництва) підлягають оподаткуванню, а в яких ― звільняються.

Так, при продажу власної продукції тваринництва груп 1−5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. <…>

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Ставка податку становить 15(20) відсотків бази оподаткування (п. 167.1 ПК).

Відповідно до підпункту 168.1.1 ПК податковий агент (поняття якого визначено підпункті 14.1.180 ПК), який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1 ПК).

категорія 103.02 ЗІР

 

 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затверджений наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4. (Прим. авт.)

 Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3ДФ), затверджена наказом Міндоходів 17.01.2014 № 32. (Прим. авт.)

 У 2015 році ― 121 800 грн. (Прим. авт..)

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини