Головбух

Припинено діяльність ФОП: подальші дії

  • 25 лютого 2015
  • 64

Унесено запис до ЄДР про припинення підприємницької діяльності ФОП. Чи встановлені терміни для зняття такого підприємця з обліку в контролюючому органі?

Згідно із частиною 3 статті 46 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.03.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755) фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР) запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця (ФОП).

Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням без розгляду зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього документа внести до ЄДР запис про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП та в той же день видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) їй повідомлення про внесення такого запису (ч. 6 ст. 47 Закону № 755).

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Механізм зняття підприємця з обліку

Загальний порядок та підстави для зняття з обліку ФОП у контролюючих органах визначені пунктом 65.10 та статтею 67 Податкового кодексу України (ПК). Детальніше їх врегульовують Порядок обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі — Порядок № 1588) та Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

як платника податків і зборів

Процедури зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначені розділом XI Порядку № 1588.

Відповідно до підпункту 1 пункту 11.32 Порядку № 1588 підставою для зняття ФОП з обліку у відповідному контролюючому органі є надходження повідомлення від державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою), а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання повідомлення держреєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП.

За результатами опрацювання відомостей держреєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП та аналізу карток особових рахунків платників податків контролюючий орган уносить до Реєстру самозайнятих осіб інформацію про дату та номер запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП. До того ж установлюється обліковий стан «припинено, але не знято з обліку (КОР пусті або не закриті)».

Зняті ж з обліку в контролюючому органі фізичні особи — підприємці можуть бути лише у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

як платника ЄСВ

Зняття з обліку ФОП як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) здійснюється контролюючими органами також на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 ч. 1 ст. 5 Закону № 2464).

Тобто платник ЄСВ (ФОП) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄСВ.

До реєстру страхувальників вносять відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника ЄСВ.

Датою зняття з обліку платника ЄСВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дані про зняття з обліку ФОП, підприємницька діяльність якого припинена, передає контролюючий орган за основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку. Безпосередньо відомості про зняття з обліку ФОП у контролюючих органах підтверджуються випискою з ЄДР, яка видається (надсилається) фізичній особі органом, що здійснив державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності відповідно до норм Закону № 755.

Втрата статусу підприємця — не привід для уникнення зобов’язань

Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання (пп. 65.10.8 Податкового кодексу України (ПК), пп. 4 п. 11.32 Порядку № 1588).

податкові зобов’язання

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватися у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Крім того, така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки за податками від провадження підприємницької діяльності. Наприклад, якщо припинення господарської діяльності здійснюється єдиноподатником, то податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припинення провадження господарської діяльності (п. 295.8 ПК).

Чинне законодавство також зобов’язує відповідну фізичну особу в установлені строки подати річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП (пп. 6 п. 11.32 Порядку № 1588).

Подання податкової звітності з відповідного податку (збору) за останній звітний (податковий) період здійснюється у строки, визначені пунктом 49.18 ПК, виходячи з базового звітного (податкового) періоду, встановленого для такого податку (збору).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Останнім звітним періодом для платників, які перебували на загальній системі оподаткування та на спрощеній системі оподаткування (перша та друга групи), буде рахуватися базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному року. Для платників, які перебували на спрощеній системі оподаткування (третя група) це буде базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, в якому було прийнято рішення про припинення .

Зокрема, фізичні особи, щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, подають податкові декларації за останній звітний період у строки, визначені пунктом 49.18 ПК, залежно від обраної ними системи оподаткування в період підприємницької діяльності, а саме:

•          платники, що перебували на загальній системі оподаткування — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року;

•          платники, що перебували на спрощеній системі оподаткування (перша та друга групи) — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового року);

•          платники, що перебували на спрощеній системі оподаткування (третя група) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

ВРІЗ 1

Із моменту відкриття процедури припинення ФОП за власним бажанням податкову звітність подають за підписом самої фізичної особи. У разі визнання ФОП банкрутом звітність подається за підписом управителя нерухомого або цінного рухомого майна, призначеного для цієї мети господарським судом (ліквідатором) до дня внесення запису про припинення ФОП до ЄДР.

зобов’язання з ЄСВ

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника ЄСВ, у частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем (ч. 4 ст. 6 Закону № 2464).

Водночас останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

ВРІЗ 2

перевірки

При припиненні підприємницької діяльності ФОП контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

закриття рахунків

Після проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП фізична особа повинна закрити усі рахунки відкриті в установах банків для зарахування коштів на вимогу суб’єктів господарювання .

Водночас така вимога не застосовується до рахунків ФОП, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб (персональних рахунків фізособи).

Якщо ж після припинення підприємницької діяльності ФОП її рахунки у фінансових установах (окрім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб) залишилися незакритими, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію. До того ж орган ДФС повідомляє дату і номер відповідного запису в ЄДР, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.

погашення боргів

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізособи погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи. Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу фізичної особи — підприємця, є така фізична особа (пп. 5 п. 11.32 Порядку № 1588).

ВРІЗ 1

Важливо

Останнім звітним (податковим) періодом

для подання звітності з відповідного податку (збору) буде звітний (податковий) період, встановлений ПК для такого податку (збору), в якому було прийнято рішення про припинення

ВРІЗ 2

Із документа

У разі коли після внесення до Реєстру

самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, уважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи (пп. 8 п. 11.32 Порядку № 1588) 

 Цікаве за темою:

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

10 лютого 2017 Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові1882


Оподаткування благодійної допомоги

9 лютого 2017 Державна фіскальна служба надала офіційні роз’яснення щодо оподаткування окремих видів доходів громадян, у тому числі щодо оподаткування благодійної допомоги735


ПДФО у 2017 році – основні зміни

3 лютого 2017 Прийняття Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797 принесло чимало змін до Податкового кодексу, а разом із тим і до розрахунку та правил сплати ПДФО1982

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл