Головбух

Філія як відокремлений підрозділ неприбуткової організації

  • 24 лютого 2015
  • 165

Спонсор перераховує благодійну допомогу на банківський рахунок благодійного фонду, а той перераховує ці кошти на рахунок філії

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначає Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI (далі — Закон про благодійну діяльність).

Відповідно до статті 13 Закону про благодійну діяльність благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд. Своєю чергою, благодійні організації мають право створювати відокремлені підрозділи (ч. 4 ст. 11 Закону про благодійну діяльність).

Відокремленим підрозділом юридичної особи можуть бути філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи (ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ― підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV).

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Реєстр неприбуткових організацій

Підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством, вважаються неприбутковими (пп. 14.1.121 Податкового кодексу України; ПК). А підпункт 133.1.1 ПК вилучає з кола платників податку на прибуток підприємств благодійні організації, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Водночас з метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр усіх установ та організацій, які є неприбутковими. Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток за умови внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ (Реєстр).

Реєстр становить автоматизовану систему збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи (п. 2 розд. І Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом МФУ від 24.01.2013 № 37; далі — Положення № 37).

До того ж  звертаємо увагу, що Положення № 37 розроблено відповідно до статті 157 ПК, яка на сьогодні є скасованою. З початку 2015 року змінено принцип оподаткування неприбуткових організацій. Зокрема, скасовано обмеження видів доходів неприбуткових організацій, що були звільненні від оподаткування податком на прибуток, а також обов’язок неприбуткових організацій сплачувати податок на прибуток у разі отримання доходів з інших джерел, ніж ті, які звільнені від оподаткування. Однак оскільки новий Реєстр досі не затверджено, керуємося чинними на сьогодні нормами.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Положення № 37 для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального органу ДПС нижчого рівня за її місцезнаходженням:

  • реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення № 37;
  • копії установчих документів.

Отже, філія благодійного фонду набуває статусу неприбуткової організації після внесення її до Реєстру податковим органом за місцем знаходження такої філії.

Вріз_1

До того ж філію благодійного фонду і сам благодійний фонд з погляду податкового законодавства вважають окремими благодійними організаціями.

Відповідно до пункту 5.2 розділу І Положення № 37 благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності, вносять до Реєстру із ознакою неприбутковості «0005».

Податковий звіт: особливості заповнення

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі — Податковий звіт) складають за формою, затвердженою наказом МДЗ від 27.01.2014 № 85 (далі — Порядок № 85).

Так само, як і Положення № 37, Порядок № 85 розроблено відповідно до положень не чинної на сьогодні статті 157 ПК.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ Порядку № 85 Податковий звіт подає неприбуткова установа, організація, їх відокремлені підрозділи (неприбуткова організація) до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку неприбуткова організація (за основним місцем обліку).

Отже, Податковий звіт має подавати окремо благодійний фонд і окремо ― його філія. Це вкотре підтверджує, що благодійний фонд і його філія розглядаються як окремі неприбуткові організації, попри те, що за цивільним правом філія юридичної особи не є особою, а її керівник діє не від імені філії, а від імені самої юридичної особи.

Вріз_2

Згідно з пунктами 3 та 5 розділу ІІ Порядку № 85 загальна сума отриманих безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, відображається у рядках 2 та 10 Податкового звіту. Тобто у рядках 2 та 10 Податкового звіту благодійного фонду мають відображати суму коштів, отриману від спонсорів.

А відповідно до пункту 6 розділу ІІ Порядку № 85 профінансовані видатки благодійного фонду (кошти, перераховані його філії) мають бути відображені у рядку 12.2 Податкового звіту як витрати, що здійснюються неприбутковою організацією для виконання статутних завдань. Ця сума відображається також за відповідними напрямами використання у рядках 12.2.1–12.2.9 Податкового звіту. Виходячи із нашої умови, це може бути рядок 12.2.1 «для провадження благодійної діяльності» або 12.2.9 «для інших потреб, передбачених статутними документами» Податкового звіту самого благодійного фонду.

Окремо ця ж сума так само відображається у Податковому звіті філії благодійного фонду:

  • у рядках 2 та 10 — сума отриманої благодійної допомоги;
  • у рядку 12.2 — сума витрат залежно від використання вказаних коштів.

Аналогічно у Податковому звіті має бути відображена сума коштів у разі перерахування благодійної допомоги спонсорами безпосередньо філії благодійного фонду поза таким благодійним фондом. Зважаючи на те, що благодійний фонд і його філія за податковим законодавством вважаються різними неприбутковими організаціями, суму благодійної допомоги від спонсорів у цьому разі не відображають у Податковому звіті самого благодійного фонду.

Законодавчі обмеження щодо діяльності благодійної організації

Відповідно до статті 16 Закону про благодійну діяльність використання активів (доходів) та правочини благодійних організацій не мають суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності. Водночас розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20% доходу цієї організації у поточному році.

Отже, здійснення адміністративних витрат у межах зазначених 20% не позбавляє благодійну організацію статусу неприбутковості, а її діяльність не виходить за межі благодійної.

До того ж використання активів (доходів) благодійної організації з порушенням встановлених Законом про благодійну діяльність вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців, є підставою для постановлення судового рішення щодо припинення благодійної організації за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи (ст. 27 Закону про благодійну діяльність).

Згідно з вимогами розділу IV Положення № 37 виключення неприбуткової установи або організації з Реєстру відбувається на підставі рішення територіального органу ДПС нижчого рівня у разі порушення неприбутковою організацією норм ПК та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням неприбуткової установи або організації. У цьому разі неприбуткова організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру до територіального органу ДПС нижчого рівня. Виключення з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої неприбутковій організації ознаки неприбутковості.

Решти обмежень щодо діяльності неприбуткових організацій наразі чинне законодавство не встановлює.

Вріз_1 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Благодійний фонд та його філія за податковим законодавством вважаються окремими благодійними організаціями

Вріз_2 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Податковий звіт до контролюючого органу подає окремо благодійний фонд та окремо ― його філія

 Цікаве за темою:

Джерела для погашення податкового зобов'язання

29 березня 2017 Виникнення податкового зобов'язання – складова частина процесу податкового обліку. Сплата податкового зобов'язання може відбуватися декількома шляхами, їх і розглянемо17


Експорт придбаного зерна: від оподаткування ПДВ до бухобліку

20 березня 2017 Українське підприємство планує продавати за кордон придбане зерно. У зв’язку з цим у ЗЕД-початківця виникають запитання: яким є порядок оподаткування ПДВ, бухобліку експортної операції тощо. Надамо відповіді на ці запитання149


На яких підставах контролюючі органи можуть анулювати статус платника ПДВ

14 березня 2017 На яких підставах може відбуватися анулювання статусу платника ПДВ? Чи можуть податківці самостійно анулювати статус платника податків і як останньому зробити це за власним бажанням?253

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл