Головбух

Заповнення нової податкової декларації з акцизного податку

 • 10 лютого 2015
 • 32

Зміни у податковому законодавстві щодо акцизного податку призвели до необхідності прийняття нової декларації з цього податку. Його платникам уже за січень 2015 року потрібно звітувати за новою формою, затвердженою Мінфіном.

Подання декларації з акцизного податку (далі — акцизна декларація) є вимогою пункту 223 Податкового кодексу України (ПК). Тож розглянемо найпоширеніші запитання платників цього податку.

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Хто зобов’язаний подавати акцизну декларацію?

Обов’язок подавати акцизну декларацію покладено на всіх платників акцизного податку, визначених пунктом 212 ПК.

Куди слід звітувати про акцизний податок?

Акцизну декларацію подають до контролюючих органів за місцем реєстрації платника податку.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібну реалізацію підакцизних товарів, а отже, є платниками акцизного податку згідно з пунктом 212.1.11 ПК, реєструються як платники акцизного податку та звітують до контролюючих органів за місцезнаходженням пункту роздрібного продажу підакцизної продукції. Тобто, якщо у суб’єкта господарювання є декілька місць роздрібної реалізації і вони розташовані у різних районах, такий суб’єкт звітує до кількох контролюючих органів.

Чи потрібно подавати акцизну декларацію у разі, якщо платник податку не проводив підакцизних операцій?

Так, потрібно. Платники податку, які мають ліцензії на провадження діяльності з підакцизною продукцією, подають акцизну декларацію, навіть якщо вони не здійснювали операцій з підакцизною продукцією у звітному періоді. Така вимога прописана у пункті 4 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 14 (далі — Порядок № 14).

Чи можна подавати акцизну декларацію поштою?

Так, можна. Згідно з пунктами 5 та 6 розділу ІІІ Порядку № 14 акцизну декларацію до контролюючого органу можливо надсилати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання граничного строку подання такої декларації.

Який строк подання акцизної декларації?

Звітним періодом для акцизного податку є календарний місяць. І хоча в пункті 223.2 ПК зазначено, що акцизна декларація подається контролюючим органам щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за податковим, пункт 15 розділу ІІІ Порядку № 14 встановлює, що у разі якщо 20 число припадає на святковий або вихідний день, то останнім днем подання акцизної декларації вважається перший банківський день, що настає за вихідним.

У 2015 році перенесення граничного терміну подання податкової декларації буде у червні — граничний строк 22 червня, у вересні — граничний строк 21 вересня та у грудні — граничний строк 21 грудня.

У який строк потрібно сплачувати акцизний податок до бюджету?

Строки сплати акцизного податку до бюджету затверджені пунктом 222 ПК та залежать від типу підакцизних операцій:

 • базовим періодом сплати акцизного податку є 30 календарних днів після закінчення податкового місяця;
 • сплату акцизного податку виробниками алкогольних напоїв, у виробництві яких використовується спирт етиловий неденатурований, здійснюють при придбанні марок акцизного податку;
 • сплату акцизного податку виробниками тютюнових виробів здійснюють при придбанні марок акцизного податку;
 • у разі імпорту підакцизної продукції акцизний податок сплачують до або у момент подання митної декларації;
 • у разі імпорту підакцизних товарів, що маркуються марками акцизного збору, акцизний податок сплачують під час придбання відповідних марок;
 • акцизний податок, який потрібно сплатити у разі переобладнання вантажного транспорту на легковий автомобіль, сплачують до звернення в органи внутрішніх справ щодо реєстрації такого переобладнання.

Які розділи та додатки до акцизної декларації треба заповнювати?

Акцизна декларація складається із загальної частини та шести розділів. Також до акцизної декларації розроблено 9 додатків.

Згідно з пунктом 2 розділу І Порядку № 14 платники акцизного збору заповнюють та подають розділи і додатки лише за тими підакцизними операціями, які були ними здійснені. На останньому аркуші акцизної декларації проставляються відмітки щодо поданих розділів та додатків.

Якщо платник податку у звітному періоді здійснював декілька різних видів підакцизних операцій, то такий платник подає одну акцизну декларацію з декількома відповідними розділами та додатками.

Для платників акцизного податку з роздрібного продажу підакцизної продукції кількість акцизних декларацій, що подаються до контролюючих органів, залежить від кількості районів, у котрих розташовані пункти роздрібного продажу підакцизних товарів.

Розглянемо, яким платникам акцизного податку потрібно заповнювати окремі розділи акцизної декларації.

Розділ А заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють господарські операції з алкогольними напоями, спиртом та пивом. Розрахунок обчисленого акцизного податку у цьому розділі наводять у додатках 1 та 3.

Розділ Б заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють господарські операції з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну (у т. ч. із тютюновою сировиною, тютюновими відходами). Додаткові розрахунки наводять у додатках 1, 2 та 5.

Розділ В заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють господарські операції з нафтопродуктами, скрапленим газом, та інші платники, визначені у підпункті 215.3.4 ПК. Розрахунок сум акцизного податку наводять у Додатку 1.

Розділ Г заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють господарські операції з реалізації та переобладнання автомобілів. Розрахунки акцизного податку наводять у Додатку 1.

Розділ Ґ заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють роздрібний продаж підакцизної продукції. Розрахунки акцизного податку наводять у Додатку 6.

Розділ Д заповнюють суб’єкти господарювання, що здійснюють оптове постачання електричної енергії та виробництво електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії. Розрахунок акцизного податку наводять у Додатку 7.

Як бачимо, Додаток 1 мають заповнювати декілька категорій платників акцизного податку. Але всіх цих платників об’єднує використання специфічних ставок під час розрахунку акцизного податку.

Також до розділів А–Г може додаватись загальний Додаток 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою».

Ще два додатки не належать до конкретних розділів акцизної декларації. Це додатки 8 та 9. Стисло про них.

Додаток 8 є доповненням до Уточнюючої акцизної декларації. А Додаток 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам ПК.

За формою кожен розділ акцизної декларації складається із:

 •  загальної частини, яка містить дані про нарахований акцизний податок;
 • частини, що коригує нараховані податкові зобов’язання (коригування у зв’язку з поверненням підакцизної продукції, звільнення від оподаткування та інше);
 • податкових зобов’язань з урахуванням коригувань.

Розглянемо на прикладі відображення в акцизній декларації найбільш поширених операцій з підакцизною продукцією.

ПРИКЛАД. Відображення в акцизній декларації операцій з підакцизною продукцією.

Підприємство імпортує алкогольні та тютюнові вироби. Акцизний податок сплачується під час розмитнення.

Імпортовані вироби реалізуються частково іншим оптовим підприємствам, частково у власній роздрібній мережі.

У січні 2015 року було імпортовано:

- вина натуральні у пляшках ємністю 0,75 л — 10 000 шт.;

- лікери у пляшках ємністю 0,5 л — 10 000 шт. Міцність лікерів — 20 оборотів чистого спирту.

- цигарки з фільтром Lucky Strike та Marlboro у пачках по 10 000 шт. кожного найменування.

Задекларовані максимальні роздрібні ціни з ПДВ становлять для Lucky Strike — 17,00 грн., Marlboro — 20,00 грн.

Сукупна реалізація алкогольних напоїв у січні становить 1 500 000 грн., у т. ч. 500 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.

Сукупна реалізація тютюнових виробів у січні становить 170 000 грн., у т. ч. 50 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.

Акцизна декларація матиме такий вигляд:

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл