Головбух

Обліковуємо безоплатно отриманих основних засобів

 • 3 лютого 2015
 • 42

Підприємство безоплатно отримало виробничі основні засоби (ОЗ). З’ясуємо, як правильно визначити їх первісну вартість та як вплине отримання таких ОЗ на визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток

Ще живий спомин про те, що до 01.01.2015 безоплатно отримані ОЗ не підлягали амортизації в податковому обліку. Наразі об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають за правилами бухгалтерського обліку з урахуванням окремих обмежень відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України (ПК). Та згаданий розділ ІІІ ПК не містить ані заборони амортизації безоплатно отриманих виробничих ОЗ, ані спеціальних правил визначення їх первісної вартості з метою визначення об’єкта оподаткування. Тож використовуймо норми П(С)БО 7 «Основні засоби».

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Первісна вартість ОЗ

Первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ дорівнює їх справедливій вартості (п. 10 П(С)БО 7). Таку вартість визначають на дату отримання ОЗ з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 П(С)БО 7. Тобто підприємству потрібно також враховувати всі витрати, які пов’язані з доведенням ОЗ до стану, придатного до використання. Зокрема, до них відносять:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
 • витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження ОЗ.

Наразі визначення справедливої вартості доволі лаконічне ― це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7). Щось подібне можна було сказати й щодо «старої» дефініції звичайної ціни для безоплатно отриманих ОЗ. От лише цілі визначення цих показників вже інші.

Якоїсь спеціальної методики визначення справедливої вартості П(С)БО, а тим паче розділ ІІІ ПК не демонструють. Тож тут все на розсуд підприємства. Звісно, якщо при отриманні ОЗ підприємству не доведеться застосовувати горезвісну статтю 39 ПК, яка стосується контрольованих операцій. Кому цього не уникнути ― читайте в тижневику «Головбух».

Амортизація

У підпункті 138.3.1 ПК йдеться, що розрахунок амортизації ОЗ здійснюють відповідно до П(С)БО з урахуванням обмежень, установлених підпунктами 14.1.138, 138.3.2–138.3.3 ПК, та пам’ятаючи про заборону застосовувати виробничий метод амортизації. Наведемо головні обмеження, які наведені у цих нормах:

 • не амортизувати невиробничі ОЗ;
 • вартість ОЗ має перевищувати 2500 грн.;
 • очікуваний строк корисного використання (експлуатації) активу становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він більший року);
 • строк амортизації ОЗ дорівнює більшому зі строків, установленому або за правилами бухгалтерського обліку, або з урахуванням мінімальних строків амортизації.

Як бачимо, безоплатно отримані виробничі ОЗ не порушують трьох перших обмежень, тому підлягають амортизації з урахуванням вимог підпункту 138.3.3 ПК та впливатимуть на визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток.

ВРІЗ 1

Та однаково амортизація безоплатно отриманих ОЗ матиме свої особливості.

Паралельно із визнанням витрат у сумі амортвідрахувань підприємству потрібно нараховувати також дохід. Про це не йдеться в пункті 138.3 ПК, однак цього вимагають правила бухобліку, які з 01.01.2015 для цілей визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток набули суттєвої ролі. Тож відповідно до пункту 21 П(С)БО 15 «Дохід» якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то доходи визнають пропорційно та на систематичній основі у тих звітних періодах, коли надходять такі економічні вигоди (наприклад, у сумі нарахованої амортизації). Ця норма ідеальна для нашого випадку.

Окремо наголосимо, що розмір загального доходу, який необхідно буде визнати, дорівнюватиме справедливій вартості безоплатно отриманих ОЗ.

ВРІЗ 2

Отже, безоплатно отримані виробничі ОЗ можна амортизувати відповідно до пункту 138.3 ПК, однак пропорційно до амортвідрахувань формуватимуть і дохід, допоки його сума не дорівнюватиме справедливій вартості таких ОЗ. Тож на ділі виходить, що вплив тієї частини амортвідрахувань, яка сформована за рахунок справедливої вартості безоплатно отриманих ОЗ, на об’єкт оподаткування податком на прибуток буде повністю нівельований сумою пропорційно визнаного доходу.

Для наочності наведемо приклад.

Приклад. Облік безоплатно отриманих ОЗ та їх амортизація.

Підприємство безоплатно отримало автомобіль, справедлива вартість якого становить 50 100 грн. Витрати на доставку автомобіля постачальником становили 1080 грн. (у т. ч. ПДВ ― 180 грн.).

Підприємство встановило строк корисного використання автомобіля ― 5 років та ввело його в експлуатацію, щоб використовувати в адміністративних цілях.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Д-т

К-т

1

Відображено витрати на доставку автомобіля

151

685

900

2

Нараховано податковий кредит

641

685

180

3

Оплачено послуги постачальника

685

311

1080

4

Отримано автомобіль

151

424

50 100

5

Введено автомобіль в експлуатацію

10

151

51 000

6

Нараховано амортизацію за місяць (51 000 грн. ÷ (5 р. × 12 міс.) = 850 грн.)

92

13

850

7

Нараховано місячний дохід від безоплатного отримання автомобіля (50 100 грн. ÷ (5 р. × 12 міс.) = 835 грн.)

424

745

835

Безоплатно отримані ОЗ до 01.01.2015

Для розрахунку амортизації відповідно до пункту 138.3 ПК з 01.01.2015 потрібно брати балансову вартість ОЗ станом на 31.12.2014, визначену за старими нормами розділу ІІІ Податкового кодексу України (станом на 31.12.2014).

Тож виходить, що з метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток з 01.01.2015 амортизувати потрібно лише ті ОЗ, які мали балансову вартість у податковому обліку згідно з нормами розділу ІІІ Податкового кодексу України (станом на 31.12.2014).

Нагадаємо, що балансова вартість за старими нормами податкового законодавства дорівнювала залишковій вартості ОЗ, яка визначалася як різниця між первісною вартістю (з урахуванням податкової переоцінки ОЗ) і сумою накопиченої амортизації.

ВРІЗ 1

Важливо

Безоплатно отримані виробничі ОЗ

підлягають амортизації відповідно до розділу ІІІ ПК

ВРІЗ 2

Важливо

Сума визнаного доходу

дорівнюватиме справедливій вартості безоплатно отриманих ОЗ

 

 Хоча й було кілька винятків, зокрема, для безоплатно отриманих ОЗ, виготовлених за рахунок бюджету. (Прим. авт.)

 Див. статтю О. Міщенко «Трансфертне ціноутворення по-новому» у тижневику «Головбух» № 1/2015 на с. 41. (Прим. авт.)

 Вважаємо, що тут мають на увазі первісну вартість, яку визначають згідно з П(С)БО. (Прим. авт.)

 Цікаве за темою:

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток

14 березня 2017 Надмірна кількість змін у податковому законодавстві спричиняє виникнення помилок у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку


Податковий кредит та списання кредиторської заборгованості

13 березня 2017 Чи мають платники податків проводити коригування податкового кредиту ПДВ, при списанні кредиторської заборгованості? Давайте розглянемо нюанси такої операції


Податок на прибуток підприємств: відповіді на актуальні запитання

20 лютого 2017 Податкові нововведення 2017 року породили чимало запитань у платників податків, зокрема. Щодо оподаткування прибутків підприємств

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл