Головбух

Чекали, чекали і… дочекалися, або Електронне адміністрування ПДВ набирає обертів

 • 7 січня 2015
 • 47

Сподівання на скасування запровадження електронного адміністрування ПДВ, як того вимагала Коаліційна угода, виявилися марними. Електронна система адміністрування ПДВ де-юре вже діє з початку нового року.

Як не опирався малий бізнес, а електронну систему адміністрування ПДВ все-таки запроваджено. Однак згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII встановлено перехідний період для функціонування електронної системи адміністрування ПДВ з 01.02.2015 до 01.07.2015.

Головні вимоги щодо дії цієї системи ми неодноразово розглядали в минулому році в тижневику «Головбух», на семінарах, вебінарі. Окремі її елементи не зазнали змін, решту — доповнено. Тож розглянемо все за порядком.

Спеціальний електронний ПДВ-рахунок

Одним із головних елементів системи електронного адміністрування ПДВ є запровадження для усіх платників ПДВ окремих спеціальних банківських рахунків. Їх використовують для сплати ПДВ до бюджету або на спеціальний рахунок сільгосппідприємства — суб’єкта спеціального режиму ПДВ.

Спеціальні електронні ПДВ-рахунки рахунки відкриваються у Держказначействі автоматично на безоплатній основі, тобто без участі платників ПДВ. Платіжні доручення на перерахування сум ПДВ до бюджету формувати теж не потрібно.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затвердила постановою КМУ від 16.10.2014 № 569 (далі ― Порядок № 569). Саме Порядок № 569 і визначає механізм відкриття та закриття електронних ПДВ-рахунків, особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування і механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням електронних ПДВ-рахунків.

До речі, останні зміни ПК дозволяють повернути кошти з електронного ПДВ-рахунку на поточний рахунок платника ПДВ у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань. Таке повернення можливе за умови подання платником ПДВ заяви до податкового органу (п. 2001.5 Податкового кодексу України; ПК).

Електронний податковий документообіг

Усі податкові накладні та розрахунки коригування до них складаються лише в електронному вигляді та реєструються в ЄРПН незалежно від розміру ПДВ. Мається на увазі, що реєстрації в ЄРПН підлягають всі без винятку податкові накладні. Навіть ті, що не видають покупцям: виписані неплатникам ПДВ, у разі умовного постачання, на пільгові операції, операції негосподарської діяльності, а також на послуги нерезидента з місцем постачання в Україні.

До того ж зареєструвати в ЄРПН податкову накладну можливо лише за умови дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної суми ПДВ.

Нагадаємо, що гранична сума ПДВ за податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН (обчислена за формулою, наведеною у пункті 2001.3 ПК), дорівнює сумі отриманих податкових накладних, сплаченого ПДВ під час імпорту товарів, поповнення з поточного рахунку на ПДВ-рахунок за мінусом виданих податкових накладних, заявленого ПДВ-відшкодування та перевищення податкових зобов’язань із ПДВ над ПДВ у зареєстрованих податкових накладних.

ВРІЗ 1

Водночас звертаємо увагу, що згідно з оновленим пунктом 11 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК дозволяється реєструвати податкові накладні в ЄРПН з 01.02.2015. Тобто протягом січня, як і раніше, обов’язковою є реєстрація в ЄРПН тих податкових накладних, в яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить 10 тис. грн., а також податкових накладних, виписаних при здійсненні операцій з постачання підакцизних та імпортних товарів.

Термін реєстрації в ЄРПН не змінився: протягом 15 к. дн., наступних за датою складання податкової накладної.

За порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до них в ЄРПН стаття 1201 ПК передбачала відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 10% до 50% від суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній чи розрахунку коригування, а саме:

 • 10% — у разі порушення терміну реєстрації до 15 к. дн.;
 • 20% — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 к. дн.;
 • 30% — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 к. дн.;
 • 40% — у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше к. дн.;
 • 50% — у разі відсутності реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) в ЄРПН протягом 180 к. дн.

Як уже зазначали, в електронному вигляді мають складати не лише податкову накладну, а й розрахунок коригування до неї.

Розрахунок коригування до податкової накладної формується у разі:

- коригування ПДВ (причому не лише на підставі статті 192 ПК, а й згідно з вимогами пункту 198.5 ПК);

- виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної.

Нагадаємо, що з нового року платники ПДВ складають податкові накладні та розрахунки коригування за зміненою формою, затвердженою наказом МФУ від 14.11.2014 № 1129.

В електронному вигляді надається до податкового органу і податкова звітність.

Звертаємо увагу, що за грудень (IV квартал) минулого року декларації з ПДВ також подають за оновленою формою, затвердженою наказом МФУ від 23.09.2014 № 966.

Причому за останній звітний період минулого року (грудень або IV квартал) можна подати декларацію з ПДВ у паперовій формі (лист ДФС від 10.12.2014 № 14618/7/99-99-19-03-01-17; далі — Лист № 14618).

ВРІЗ 2

Не зазнав змін лише Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Однак його замінено на Реєстр виданих та отриманих документів (далі — Реєстр).

У новому Реєстрі, крім зареєстрованої в ЄРПН електронної податкової накладної, враховуються транспортні квитки, готельні рахунки, касові чеки та інші документи, передбачені у пункті 201.11 ПК. Копії записів у такому Реєстрі подаються до податкового органу в електронному вигляді (п. 201.111 ПК). Однак на сьогодні форму нового Реєстру ще не затверджено.

Реєстрація платником ПДВ

Майже втричі (з 300 тис. грн. до 1 млн. грн.) збільшено поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ. Тобто особа, в якої загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг (без ПДВ) протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищила 1 млн. грн., зобов’язана зареєструватися платником ПДВ.

ВРІЗ 3

Зазаначена вимога не поширюється на платників єдиного податку І–ІІІ груп та на тих осіб, які ввозять товари на митну територію України.

Реєстрація платником ПДВ здійснюється протягом 3 робочих днів після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу (п. 183.9 ПК).

Дата реєстрації платником ПДВ у разі:

 • добровільної реєстрації — з бажаного дня реєстрації, зазначеного у реєстраційній заяві, або з першого числа місяця, наступного за днем спливу 20 к. дн. після подання реєстраційної заяви, якщо бажаний день реєстрації у заяві не зазначено;
 • переходу на спрощену систему оподаткування або зміни ставки єдиного податку — з першого числа кварталу;
 • переходу на сплату інших податків і зборів — з першого числа календарного місяця (якщо перше число календарного місяця, з якого здійснено перехід, на день подання реєстраційної заяви не настало); з дня внесення запису до реєстру платників ПДВ (якщо перше число календарного місяця, в якому здійснено перехід, на день подання реєстраційної заяви настало.

Решта новацій в оподаткуванні ПДВ

база оподаткування

Як і раніше, діє загальне правило визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів (робіт, послуг), виходячи із договірної ціни.

Однак доведеться дотримувати мінімальний рівень бази оподаткування ПДВ:

 • не нижче звичайних цін при здійсненні контрольованих операцій;
 • не нижче ціни придбання товарів (робіт, послуг), за винятком товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню, та газу, який постачається для потреб населення;
 • не нижче балансової (залишкової) вартості необоротних активів за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється продаж необоротних активів (у разі відсутності обліку — не нижче звичайної ціни).

З огляду на викладене, при продажу товарів, робіт, послуг нижче ціни придбання, а необоротних активів — нижче їх залишкової вартості платник ПДВ має самостійно донарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та на суму перевищення скласти окрему податкову накладну.

На нашу думку, аналогічно доведеться діяти і з імпортними товарами. Як відомо, імпортний ПДВ нараховують виходячи з митної вартості, яка іноді перевищує контрактну. У такому разі при подальшому продажу такого товару слід враховувати його митну вартість.

податковий кредит

Документальним підтвердженням права віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є зареєстровані в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування до них, митні декларації, а також інші документи, зокрема, касовий чек, транспортний квиток, рахунок, бухгалтерська довідка (п. 198.6, 201.11 ПК).

Введення електронного адміністрування ще більше обмежує право платників ПДВ на податковий кредит. Адже таке право зберігається за платником протягом 180 к. дн. з дати складення податкової накладної замість 365 к. дн., як було раніше (п. 198.6 ПК).

Крім того, якщо з будь-яких причин податкову накладну не буде зареєстровано в ЄРПН, право на податковий кредит у такому разі втрачається. Навіть якщо покупець додасть до декларації з ПДВ скаргу на постачальника, така скарга не є підставою для включення ПДВ до податкового кредиту (п. 201.10 ПК).

ВРІЗ 4

Слід також звернути увагу, що під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів суми ПДВ дозволяється одразу включати до складу податкового кредиту незалежно від того, чи будуть вони використовуватись в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ, або в операціях, що не є об’єктом оподаткування чи звільняються від оподаткування ПДВ.

Однак щойно такі товари/послуги, необоротні активи починають використовувати не у господарській діяльності або в неоподатковуваних ПДВ операціях, платник зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в ЄРПН.

Якщо в подальшому такі товари/послуги, необоротні активи знову починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник ПДВ може зменшити суму раніше нарахованих податкових зобов’язань. Таке зменшення проводиться на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН. Бухгалтерська довідка у такому разі, як це було передбачено раніше, не складається (п. 198.5 ПК).

На підставі бухгалтерської довідки до складу податкового кредиту включаються суми ПДВ з 01.07.2015 у таких випадках:

 • якщо під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів сплачені (нараховані) суми ПДВ до 01.07.2015 не були включені до складу податкового кредиту;
 • якщо до 01.07.2015 були визначені податкові зобов’язання, а після 01.07.2015 такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ.

Податковий кредит у таких випадках визначається на дату початку початку фактичного використання товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах (п. 36 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК).

ВРІЗ 5

Серед позитивних змін є те, що податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за нерезидентськими послугами відображаються у декларації з ПДВ в одному звітному періоді.

Нагадаємо, що до 01.01.2015 право на податковий кредит для операцій з постачання послуг нерезидентами на території України виникало на дату сплати (нарахування) ПДВ за податковими зобов’язаннями, що їх включив отримувач таких послуг до декларації з ПДВ попереднього звітного періоду на підставі складеної ним податкової накладної.

Тобто податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ за нерезидентськими послугами відображаються у декларації з ПДВ в одному звітному періоді, починаючи зі звітного періоду за січень (І квартал) 2015 року. У разі якщо операція з постачання таких послуг відбулася у грудні (IV кварталі) 2014 року, сума ПДВ включається до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період грудень (IV квартал) 2014 року, а у звітному (податковому) періоді січень (I квартал) 2015 року включається до складу податкового кредиту. Ця сума ПДВ не бере участі в обчисленні реєстраційної суми (Лист № 14618).

відшкодування ПДВ

При від’ємному значенні суми ПДВ така сума, у першу чергу, враховується у погашення податкового боргу з ПДВ. Якщо податковий боргу з ПДВ немає, платник ПДВ має право:

 • зарахувати від’ємне значення ПДВ звітного періоду до складу податкового кредиту наступного звітного періоду;
 • отримати бюджетне відшкодування ПДВ.

Причому з січня платник має право заявити суму ПДВ до відшкодування за підсумками першого ж звітного періоду, в якому виникло від’ємне значення ПДВ. Чекати результатів наступного звітного періоду не потрібно. У зв’язку з цим мають бути прийняті зміни до розділу ІІІ «Розрахунки за звітний період» декларації з ПДВ. Сподіваючись на оперативність податківців, невдовзі чекаємо на нову декларацію з ПДВ.

Як і раніше, автоматичне бюджетне відшкодування отримають платники, які відповідають одночасно критеріям, визначеним у пункті 200.19 ПК.

На відміну від попереднього переліку критеріїв, на можливість отримання автоматичного відшкодування ПДВ не впливають такі показники, як розмір середньої зарплати, чисельність працівників, наявність розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету.

Новий Порядок визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджено наказом МФУ від 14.11.2014 № 1128 (див. Табл. на с.___).

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Без застосування критеріїв має право автоматично отримати бюджетне відшкодування з ПДВ лише інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції.

Також звертаємо увагу на те, що нові правила бюджетного відшкодування ПДВ не застосовують до сум ПДВ, заявлених платниками до 01.01.2015. Адже процедури, передбачені статтею 200 ПК, змінено.

Однак пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК передбачено можливість скористатись від’ємним залишком ПДВ, який виник за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015.

Від’ємне значення ПДВ, задеклароване за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015 за вибором платника:

 • збільшує розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення;
 • підлягає поверненню платнику ПДВ у тому порядку, який діяв до 31.12.2014.

Свій вибір платник ПДВ має обов’язково відобразити у заяві, що подається у складі декларації з ПДВ.

пропорційний кредит

Змінився й порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту у разі здійснення платником ПДВ одночасно оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ операцій.

Раніше згідно з пунктом 199.1 ПК у таких випадках платник ПДВ мав право віднести до податкового кредиту ту частку сплаченого (нарахованого) ПДВ під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в оподатковуваних операціях.

Тепер у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ та скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в ЄРПН на частку сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення. Як і раніше, розмір частки відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

пільги

Пільги з ПДВ, встановлені статтями 196 та 197 ПК, особливих змін не зазнали. Лише доповнено перелік операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, визначених у підпункті 196.1.4 ПК, а саме:

 • придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі;
 • виплата (передача) виграшу суб’єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
 • внесення ставки з метою укладення парі та виплата виграшу суб’єктом господарювання, який проводить парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Крім того, згідно з цією ж нормою не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях. Раніше ця пільга розповсюджувалась тільки на державні грошові лотереї.

А от тимчасові пільги, передбачені у підрозділі 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК, зазнали суттєвих змін.

Почнемо з тих, яким продовжено термін дії пільг щодо звільнення від оподаткування ПДВ. Це — операції з постачання:

 • зернових та технічних культур (до 01.01.2018);
 • металобрухту та макулатури (до 01.01.2017);
 • окремі операції, пов’язані з космічною діяльністю (до 01.01.2018).

Не продовжено термін дії застосування спецрежиму оподаткування ПДВ переробними підприємствами. У зв’язку з цим переробні підприємства подають лише загальну форму декларації з ПДВ, а визначену у ній суму ПДВ сплачують у повному обсязі до держбюджету.

Також закінчився термін дії пільг щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки, автомобілів швидкої медичної допомоги.

Не продовжено дію пільг для операцій з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, що були передбачені пунктами 5-7 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК.

Для видавничої діяльності збережено лише пільгу, встановлену у підпункті 197.1.25 ПК.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! Звільняються від оподаткування ПДВ постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Особливості перехідного періоду

Правила функціонування електронної системи оподаткування в перехідний період (з 01.02.2015 до 01.07.2015) визначені пунктами 33-37 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК.

В першу чергу звертаємо увагу на те, що реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН протягом цього періоду здійснюється без обмеження сумою ПДВ, обчисленою за формулою згідно з пунктом 2001.3 ПК.

Також в перехідний період не застосовуються штрафи при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до них.

Зазначені умови знімуть напругу у платників ПДВ та дозволять їм поступово пристосуватись до електронного адміністрування ПДВ.

ВРІЗ 6

А вже з 01.07.2015 розмір суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН, автоматично збільшується (п. 34 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК):

 • на суму середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців (4 квартали). Сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком;
 • на суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ. Водночас на суму такого збільшення зменшується сума ПДВ, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або, навпаки, збільшується сума від’ємного значення ПДВ, задекларована в звітному періоді.

Навіть після 01.07.2015, коли електронне адміністрування ПДВ має запрацювати повною мірою, права контролюючих органів в частині перевірок ПДВ будуть обмежені. Зокрема, контролюючі органи не будуть здійснювати документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з ПДВ, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 01.07.2015.

Камеральні перевірки будуть проводитися. Для всіх платників ПДВ, навіть тих, які мають позитивну податкову історію, встановлено єдиний строк проведення камеральної перевірки — протягом 30 календарних днів (п. 200.10 ПК). Однак у разі виявлення під час проведення камеральної перевірки невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, не надсилатимуть платникам ПДВ податкові повідомлення (п. 37 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК).

ВРІЗ 1

Зверніть увагу

Дозволяється не реєструвати в ЄРПН

податкові накладні протягом січня 2015 року

ВРІЗ 2

Зверніть увагу

Декларацію з ПДВ за грудень

можна подати у паперовій формі

ВРІЗ 3

Довідково

Збільшено до 1 млн. грн. поріг

щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ

ВРІЗ 4

Важливо

Право на податковий кредит зберігається

протягом 180 к. дн. з дати складення податкової накладної

ВРІЗ 5

Зверніть увагу

Починаючи з січня

податкові зобов’язання та податковий кредит за нерезидентськими послугами відображаються у декларації з ПДВ в одному звітному періоді

ВРІЗ 6

Зверніть увагу

З 01.02.2015 до 01.07.2015

встановлено перехідний період для функціонування електронної системи адміністрування ПДВ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл