Головбух

Реєструємо РРО: простіше не буває

 • 4 квітня 2017
 • 2471

Розрахунки за продані товари/послуги готівкою та з використанням платіжних карток суб’єкти господарювання мусять проводити, використовуючи зареєстровані РРО. Нагадаємо підприємцям правила реєстрації РРО

Процедуру реєстрації РРО встановлено в Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547 (далі — Порядок № 547).

Та перш ніж говорити про реєстрацію, нагадаємо, які РРО можуть використовувати суб’єкти господарювання. У цьому допоможе Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі — реєстр РРО). Саме він визначає перелік моделей РРО та їх модифікацій, які пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (ст. 12 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 № 265/95-ВР, п. 1 Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою КМУ від 29.08.2002 № 1315; далі — Положення № 1315).

Реєстр РРО містить інформацію щодо:

 • РРО, які випускаються серійно, відповідають встановленим вимогам і пройшли державну сертифікацію;
 • РРО, що не відповідають вимогам нормативних документів.

Реєстр РРО та зміни до нього ДФС оприлюднює на своєму офіційному сайті й у друкованих засобах масової інформації (п. 10 Положення № 1315). Зокрема, наразі на сайті ДФС розміщено чинний реєстр РРО, затверджений наказом ДФС від 17.02.2017 № 102.

Інвентаризація: обов’язок чи спосіб зберегти майно підприємства

Реєструємо РРО: простіше не буває
СЕРДЮК Оленаексперт МСFR Головбух, канд. екон. наук
Бухгалтер, як детектив, перед інвентаризацією шукає помилки в обліку основних засобів і виправляє їх. З нашим фахівцем зробите це швидко та безболісно для фінансів вашої компанії. Поспішіть отримати готові рішення 10-ти проблемних ситуацій щодо роботи з ОЗ: • що і коли інвентаризувати; • як бути, якщо провести інвентаризацію вимагають податківці; • якщо не провести інвентаризацію: які ризики для підприємства і для головбуха; • яка процедура інвентаризації; • як інвентаризувати активи і заборгованість; • як обліковувати лишки і нестачі; • як оцінювати розмір збитків і стягувати матеріальну шкоду; • чи коригувати фінрезультат через нестачі

З ким укладають договір на обслуговування РРО

Однією з умов реєстрації РРО є наявність договору, що його суб’єкт господарювання уклав із центром сервісного обслуговування (ЦСО) про технічне обслуговування та ремонт РРО (п. 4 гл. 2 Порядку № 547).

Під час продажу РРО продавець має надати перелік ЦСО, які уклали з виробником (постачальником) договір про технічне обслуговування та ремонт цієї моделі РРО.

Отже, з моделлю РРО ми визначилися, договір на обслуговування та ремонт РРО уклали, тепер РРО потрібно зареєструвати.

Інструкція для касира, або Квест «Продай товар через РРО»

Реєструємо РРО: простіше не буває
Тетяна Нижникексперт MCFR Головбух
Касиру не буває сумно: пробивай товар, контролюй стрічку в РРО, роздруковуй чеки, підклеюй звіти... Голова йде обертом. А раптом вимкнули світло чи зламався касовий апарат — куди бігти? Спокійно! Усе під контролем. «Головбух» розробив для вас пам’ятку

Хто реєструє РРО

Реєструє РРО орган контролю за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Суб’єкт господарювання — платник податку на прибуток може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, якщо вони розташовані на території іншої територіальної громади.

За місцезнаходженням відокремлених підрозділів і господарських одиниць юридичної особи РРО реєструють за кодом ЄДРПОУ юридичної особи.

Які документи потрібні для реєстрації РРО

Перелік документів, які знадобляться для реєстрації РРО, наведено в пункті 4 глави 2 Порядку № 547.

Так, аби зареєструвати РРО, суб’єкт господарювання подає до органу контролю:

 • заяву про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО (далі — реєстраційна заява). Заповнюють усі розділи реєстраційної заяви. А підписує її керівник суб’єкта господарювання або підприємець, зазначаючи дату подання;
 • копію документа, що підтверджує факт купівлі чи безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, який підтверджує право користування РРО;
 • копію документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватимуть РРО;
 • копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (в разі застосування зовнішнього модема);
 • копію договору суб’єкта господарювання із ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

Копії документів засвідчують підписом керівника суб’єкта господарювання або особистим підписом підприємця.

Реєструємо РРО: простіше не буває Перелік документів

для реєстрації РРО наведено в пункті 4 глави 2 Порядку № 547

Не забудьте подати до органу контролю й оригінали документів, копії яких додані до реєстраційної заяви. Після перевірки податківці повернуть оригінали документів, крім реєстраційної заяви, залишивши у себе їх копії.

Якщо суб’єкт господарювання подає податкові документи в електронному вигляді, реєстраційну заяву також можна подати в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, дотримуючи вимоги Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV та «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV.

Реєструємо РРО: простіше не буває Заяву про реєстрацію РРО

і скановані копії документів можна подати в електронному вигляді

Подаючи заяву в електронному вигляді, до неї додають скановані копії документів, визначених пунктом 4 глави 2 Порядку № 547. А от оригінали цих документів доведеться пред’явити органу контролю пізніше разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО та актом введення в експлуатацію (п. 7 гл. 2 Порядку № 547).

У який строк розглянуть реєстраційну заяву

Протягом двох робочих днів після отримання реєстраційної заяви і доданих до неї документів орган контролю приймає рішення або про можливість реєстрації РРО, або про відмову у його реєстрації.

У разі відмови у реєстрації РРО не пізніше двох робочих днів із дати надходження документів суб’єкту господарювання надають/надсилають повідомлення про відмову у проведенні реєстрації РРО.

У повідомленні також мають бути наведені підстави для відмови у реєстрації РРО, визначені в пункті 8 глави 2 Порядку № 547. Відмовити у реєстрації можуть, якщо:

 • РРО вже зареєстрований;
 • модель (модифікацію) РРО не включено до реєстру РРО або вилучено з нього;
 • РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній у реєстраційній заяві;
 • ЦСО не має права на технічне обслуговування і ремонт РРО через відсутність договору з виробником (постачальником) такого РРО;
 • документи подано не в повному обсязі;
 • в органі контролю є відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності;
 • немає документа на право власності або іншого документа, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватимуть РРО;
 • суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в органі контролю, до якого подано документи на реєстрацію РРО;
 • суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в органі контролю за адресою господарської одиниці, де використовуватимуть РРО.

Якщо прийнято рішення про реєстрацію РРО, орган контролю формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС і видає суб’єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (далі — довідка про резервування).

Довідка про резервування є чинною протягом п’яти робочих днів із дати її видачі або надіслання на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання (п. 8 і 10 гл. 2 Порядку № 547).

Порядок і строки розгляду органом контролю реєстраційних заяв, поданих в електронному вигляді, такі самі, як і для розгляду реєстраційних заяв, поданих на папері.

Реєструємо РРО: простіше не буває Рішення про відмову

у реєстрації РРО або про можливість його реєстрації орган контролю приймає протягом двох робочих днів після отримання документів

Якщо суб’єкт господарювання подав заяву в електронному вигляді, він може отримати довідку про резервування та копію реєстраційного посвідчення засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу своєї електронної пошти. Для цього в реєстраційній заяві він зазначає спосіб отримання цих документів.

Як спростити зустрічну звірку

Реєструємо РРО: простіше не буває
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

У який строк РРО переводять у фіскальний режим

Протягом п’яти робочих днів з дати видачі або надіслання на електронну адресу довідки про резервування РРО потрібно перевести у фіскальний режим роботи. Маємо на увазі внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО, персоналізацію та опломбування РРО в ЦСО (п. 13 гл. 2 Порядку № 547). Певна річ, що зробити це має представник ЦСО, з яким укладено договір про технічне обслуговування та ремонт цього РРО.

Ввести РРО в експлуатацію ЦСО мусить у строк не пізніше трьох діб від дати, коли суб’єкт господарювання поінформував ЦСО про отримання довідки про резервування.

Реєструємо РРО: простіше не буває У фіскальний режим роботи

РРО переводять протягом п’яти робочих днів з дати видачі довідки про резервування фіскального номера

Після закінчення цих робіт представник ЦСО робить відповідний запис в експлуатаційних документах і надає суб’єкту господарювання другий і третій примірники акта про введення в експлуатацію РРО. Він мусить також видати довідку про опломбування РРО за формою № 1-ЦСО (п. 6 та 7 гл. 2 Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547).

Як оформлюють реєстраційне посвідчення РРО

Аби завершити процедуру реєстрації РРО, суб’єкт господарювання до спливу строку дії довідки про резервування надає органу контролю копію довідки про опломбування РРО й акт введення в експлуатацію РРО. Якщо він не надасть цих документів або надасть із запізненням, довідку про резервування вважатимуть недійсною, а фіскальний номер буде скасовано за датою резервування (п. 14 гл. 2 Порядку № 547).

Отримавши від суб’єкта господарювання копії довідки про опломбування РРО й акта введення в експлуатацію РРО, посадова особа органу контролю не пізніше наступного робочого дня проводить його реєстрацію. Для цього відповідні дані вносять до інформаційної системи ДФС і надають суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за формою № 3-РРО (далі — реєстраційне посвідчення). Таке посвідчення підтверджує реєстрацію РРО в органі контролю.

У реєстраційному посвідченні зазначають дату реєстрації РРО, назву й адресу господарської одиниці, де використовують РРО, а також найменування органу контролю за адресою цієї господарської одиниці й дату взяття РРО на облік у цьому органі (п. 14 і 15 гл. 2 Порядку № 547).

Реєстраційне посвідчення видають у спосіб, зазначений у реєстраційній заяві (електронною поштою чи безпосередньо в органі контролю).

Якщо суб’єкт господарювання бажає отримати реєстраційне посвідчення поштою, йому доведеться своїм коштом оплатити вартість поштових послуг. Для цього він має надати органу контролю поштові марки на суму, що дорівнює вартості послуг поштового зв’язку з пересилання рекомендованого листа із повідомленням про вручення.

Реєструємо РРО: простіше не буває Вартість поштових послуг

суб’єкт господарювання оплачує власним коштом

Аби отримати реєстраційне посвідчення безпосередньо в органі контролю, відповідальна особа суб’єкта господарювання, підприємець або уповноважена особа мусить мати при собі документ, що посвідчує особу, і належно оформлену довіреність на проведення реєстрації РРО.

Чи оприлюднюють інформацію про реєстрацію РРО

ДФС щодекади оприлюднює на своєму веб-сайті дані про фіскальні номери РРО із зазначенням найменування суб’єкта господарювання (прізвища, імені, по батькові), дати реєстрації РРО, а також номера останньої книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на такий РРО, і дати її реєстрації.

Як зареєструвати резервний РРО

Резервний РРО реєструють у такому самому порядку, як і основний. Єдина відмінність: для реєстрації резервного РРО доведеться щодо кожної господарської одиниці надати копію документа на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватимуть резервний РРО.

У правому верхньому куті реєстраційного посвідчення на резервний РРО проставляють позначку «Резервний», у першому рядку відповідної таблиці в реєстраційному посвідченні зазначають назву й адресу господарської одиниці, де зберігатимуть резервний РРО, у решті рядків — назви й адреси всіх господарських одиниць, де його можуть використати.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл