Головбух

Оподатковуємо та обліковуємо додаткове благо працівника

 • 28 березня 2017
 • 14468

Працівники часто отримують не лише заробітну плату. Трапляється, що роботодавець виплачує працівникові додаткові доходи, як правило, соціального характеру. Це вважають додатковим благом. Як слід оподатковувати такі доходи?

Додаткове благо — це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що їх виплачує платникові податку податковий агент. Зазвичай вони не пов’язані з виконанням обов’язків згідно із трудовим чи цивільно-правовим договором (пп. 14.1.47 Податкового кодексу України; ПК).

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Тобто основними критеріями, що визначають дохід як додаткове благо, є такі:

 • дохід не є зарплатою працівника;
 • не є винагородою за цивільно-правовим договором;
 • не пов’язаний із виконанням обов’язків трудового найму.

Надання роботодавцем працівникові того чи іншого доходу у вигляді додаткового блага не мусить бути передбачене у колективному чи трудовому договорі. У своїх роз’ясненнях податківці часто прирівнюють доходи, що їх виплачують згідно з колективним чи трудовим договором, до заробітної плати (лист МДЗ від 06.08.2013 № 9531/5/99-99-17-03-03-16, а також лист ДФС від 09.03.2017 № 4770/6/99-99-13-02-03-15). Виплату додаткового блага працівникові має визначати окреме розпорядження (наказ) керівника підприємства.

ПК не встановлює податкових пільг для доходів у вигляді додаткового блага. Тобто такі суми оподатковують ПДФО і військовим збором. При цьому на суми додаткового блага не нараховують ЄСВ, позаяк такий дохід не входить до бази нарахування ЄСВ (ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI).

База нарахування ПДФО та військового збору

До загального оподатковуваного доходу працівника включають дохід, отриманий як додаткове благо (пп. 164.2.17 ПК), у вигляді:

 • вартості безоплатного користування житлом, іншими майновими об’єктами, що належать роботодавцеві, або компенсації вартості такого використання (крім випадків, коли таке користування зумовлене виконанням працівником трудової функції згідно із трудовим договором чи передбачене нормами колективного договору);
 • вартості майна та харчування, безоплатно отриманих працівником, крім випадків, визначених ПК для оподаткування прибутку підприємств;
 • вартості отриманих працівником безоплатних послуг домашнього обслуговуючого персоналу;
 • суми грошового чи майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат працівника (крім тих, що обов’язково відшкодовують згідно із законом коштом бюджету або звільняють від оподаткування);
 • суми безповоротної фінансової допомоги (крім суми відсотків, умовно нарахованих на таку допомогу);
 • основної суми прощеного (за самостійним рішенням) боргу працівника до спливу строку позовної давності, якщо його сума в розрахунку на рік перевищує 25% мінзарплати;
 • вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни, індивідуально призначеної для такого працівника.

До цього переліку не входять випадки, передбачені статтею 165 ПК.

Не вважають додатковим благом доходи, що підлягають включенню роботодавцем до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, а також кошти, вартість послуг, проживання, проїзду, харчування, спортивного одягу, аксесуарів, взуття й інвентарю, візків для інвалідів тощо, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів.

Проте наведений перелік не є вичерпним. Про деякі випадки виникнення додаткового блага податковий агент може дізнатися із роз’яснень фахівців ДФС. Здебільшого податківці дотримуються фіскальної позиції щодо оподаткування ПДФО окремих видів доходів.

Так, наприклад, у черговому роз’ясненні (ЗІР, категорія 103.02) фахівці органу контролю зазначають, що візитні картки, виготовлені для працівників, є додатковим благом працівника, а тому його слід оподатковувати ПДФО. Хоча фактично працівник жодних особистих благ не отримує в разі придбання підприємством візиток, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити суб’єкта господарювання й особисті дані такого працівника.

Грошова і негрошова форми додаткового блага

Якщо додаткове благо надають працівникові у грошовій формі, ПДФО утримують із суми такого блага за ставкою 18% (п. 167.1 ПК).

Коли ж додаткове благо працівникові надають у негрошовій формі, базу оподаткування ПДФО визначають за правилами пункту 164.5 ПК (пп. 164.2.17 ПК). Тобто суму нарахованого доходу коригують на так званий «натуральний» коефіцієнт. Для доходів, оподатковуваних за ставкою 18%, його розмір становить 1,219512.

Оподатковуємо та обліковуємо додаткове благо працівника До доходів фізичної особи,

нарахованих у негрошовій формі, застосовують «натуральний» коефіцієнт

Із оподатковуваних ПДФО доходів утримують військовий збір за ставкою 1,5% (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). Для військового збору пункт 164 ПК не передбачає застосування «натурального» коефіцієнта (лист ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12). Для утримання військового збору з негрошових доходів база оподаткування дорівнює вартості отриманого товару/послуги без застосування коефіцієнта.

Дохід у вигляді додаткового блага у звіті за формою № 1ДФ відображають із ознакою доходу «126».

Негрошові доходи, за роз’ясненнями податківців, у графах 3а і 3 форми № 1ДФ відображають зважаючи на «натуральний» коефіцієнт (лист ГУ МДЗ у Полтавській області від 14.11.2013 № 1486/10/16-31-17-01-21). Тобто у формі № 1ДФ слід відобразити суму доходу, помножену на коефіцієнт.

Сплата податків

ПДФО

Сплатити ПДФО та військовий збір щодо виплатт додаткового блага потрібно:

 • протягом трьох банківських днів із дня, що настає за днем нарахування (виплати, надання) додаткового блага (пп. 168.1.4 ПК);
 • не пізніше 30 календарних днів після закінчення місяця, в якому нараховано додаткове благо, якщо до цього моменту його ще не було виплачено (надано) працівникові (пп. 168.1.5 ПК).

ПДВ-тягар

Нагадаємо, що надання «натурального добра» тягне за собою подвійне нарахування ПДВ. Адже безоплатну передачу матеріальної цінності (у т. ч. працівникові, фізособі) прирівнюють до операції з постачання товарів (пп. «в» пп. 14.1.191 ПК). Тож надання додаткового блага у негрошовій формі підлягає оподаткуванню ПДВ.

При цьому базою оподаткування за наданим додатковим благом у вигляді:

 • придбаного товару — є ціна придбання такого товару;
 • власної продукції підприємства — звичайна ціна такої продукції,
 • основних засобів — їх балансова (залишкова) вартість за даними бухобліку на початок звітного періоду; у разі відсутності обліку необоротних активів — їх звичайна ціна (п. 188.1 ПК).

Оскільки жодного доходу для підприємства, яке надає додаткове благо фізособі, немає, за пунктом 198.5 ПК платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання через негосподарське використання подарованого майна. Базу оподаткування ПДВ за умовного нарахування визначають за загальним порядком з огляду на нижні межі, встановлені тим-таки пунктом 188.1 ПК.

Унаочнимо викладене на числовому Прикладі.

Облік додаткового блага, наданого у негрошовій формі

Працівник отримав додаткове благо у вигляді мобільного телефону вартістю 5000,00 грн.

Розрахуємо суму ПДФО: 5000,00 грн × 1,219512 × 18% = 1097,56 грн.

Сума військового збору становить: 5000,00 грн × 1,5% = 75,00 грн.

Нараховуємо ПДВ-зобов’язання: 5000,00 грн × 20% = 1000,00 грн.

Сума «умовного» ПДВ-зобов’язання: 5000,00 грн × 20% = 1000,00 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Отримано мобільний телефон від постачальника

209

631

5000,00

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

6442

631

1000,00

3

Нараховано податковий кредит з ПДВ згідно із податковою накладною, зареєстрованою у ЄРПН

641/пдв

6442

1000,00

4

Оплата постачальнику за мобільний телефон

631

311

6000,00

5

Видано мобільний телефон працівникові

949

209

5000,00

6

Утримано суму ПДФО із зарплати працівника

661

641/пдфо

1097,56

7

Утримано суму військового збору із зарплати працівника

661

642/військовий збір

75,00

8

Нарахування ПДВ-зобов’язання за операцією безоплатного постачання

949

641/пдв

1000,00

9

Нарахування «умовного» ПДВ-зобов’язання

949

641/пдв

1000,00

10

Сплачено до бюджету ПДФО

641/пдфо

311

1097,56

11

Сплачено до бюджету військовий збір

642/військовий збір

311

75,00

12

Списано витрати на фінансовий результат

791

949

7000,00

У разі надання доходу у негрошовій формі утримати ці суми податковому агентові доведеться із заробітної плати або інших грошових доходів працівника. Якщо ж роботодавець вирішить сплатити ПДФО і військовий збір власним коштом, знову виникатиме додаткове благо в сумі сплачених зобов’язань (лист ДФС від 03.11.2016 № 23653/6/99-99-13-02-03-15)

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл