Головбух

У ритмі ПДВ, або Податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання

 • 27 березня 2017
 • 1497

Цьогорічного весняного ПДВ-сезону податкові накладні складаємо за оновленими правилами. Розставимо крапки над «і» й щодо «ПДВ-зведеності». Чому не можна плутати одні зведені накладні з іншими? Як зафіксувати ПДВ за ритмічними та безперервними постачаннями?

Податковий кодекс України (ПК) поряд зі звичайними податковими накладними передбачає «особливі». З-поміж «особливих» ми вже розглянули податкові накладні «не для покупця»1. До нюансів заповнення податкових накладних «не для покупця» належить також «зведеність».

1Про порядок складання податкових накладних «не для покупця» читайте у публікації Н. Чернюк «Суто податкові» накладні, або Податкові накладні, яких не видають покупцеві» 

При цьому не всі податкові накладні «не для покупця» можуть або мають бути зведеними. Водночас не всі податкові накладні на звичайні постачання товарів/послуг потрібно складати на кожне постачання.

Типи зведених податкових накладних

Саме час розібратися, що саме має на увазі ПК у формулюванні «зведені податкові накладні».

Так, зведені податкові накладні платники ПДВ складають, зокрема, в разі:

 • постачання за щоденними підсумками2 (п. 201.4 ПК);
 • постачання, що має безперервний або ритмічний характер (п. 201.4 ПК);
 • операцій із «не ПДВ-використання» податкового кредиту (п. 198.5 та 199.1 ПК);
 • постачань за ціною, нижчою від бази оподаткування (ст. 188 та 189 ПК).

 2 Про складання податкових накладних за щоденними підсумками читайте у публікації Н. Чернюк «Раз та гаразд, або Складаємо податкову накладну за щоденними підсумками» 

Причини складання зведених податкових накладних різні.

Для перших двох видів податкових накладних (за щоденними підсумками, за безперервними і ритмічними постачаннями) «зведеність» — це привілей від ПК. Адже зазначені постачання є звичайними. Отож для них мали б передбачати загальне правило нарахування ПДВ-зобов’язань — «за першою подією».

Але, як виявилося, серед звичайних постачань також є особливі. Одні — через їх чисельність протягом дня (за щоденними підсумками), другі — через чисельність протягом звітного місяця (ритмічні), треті — через безперервність постачання (безперервні).

У ритмі ПДВ, або Податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання Принцип «ПДВ-зведеності» —

групування однотипних постачань (звичайних чи умовних) та внесення їх до однієї податкової накладної

Якби платники ПДВ за чисельними операціями складали податкові накладні за загальним правилом, їм довелося б лише складати податкові накладні, а не займатися господарською діяльністю. Застосування загального правила для безперервних постачань ускладнюється саме їх безперервністю. Адже важко встановити, де відбулася перша подія, а де вже почалася друга. Тож такі платники ПДВ також витрачали б більше часу на встановлення першої-другої події, а не на самі постачання.

Законотворці зробили крок назустріч платникам ПДВ, які здійснюють такі постачання, і внесли до ПК пункт 201.4. У цьому пункті визначено умови, за яких звичайні постачання є «особливими» і виникає право складати зведені податкові накладні, а також встановлено порядок їх складання.

Інша група постачань, для яких також передбачено складання зведених податкових, — «умовні постачання» і «на суми перевищення».

Усі зведені податкові накладні мають одну спільну рису — принцип «ПДВ-зведеності» — сортування однотипних у розумінні ПК постачань (звичайних чи умовних) та внесення до складу однієї податкової накладної. Одні постачання (визначені в пункті 201.4 ПК) зводять через їх чисельність чи безперервність; інші (визначені в пунктах  198.5, 199.1 і статтях 188, 189 ПК) — через відсутність потреби деталізувати їх протягом місяця. Зведену податкову накладну за щоденними підсумками складають одну на день, решту зведених — одну на звітний місяць.

У ритмі ПДВ, або Податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання «Бонусна» узагальнена

одиниця виміру «грн» передбачена лише для зведених податкових накладних «на умовні постачання

Тобто одна зведена податкова накладна = ∑ однотипних «зведених» постачань протягом дня/місяця.

Робочим інструментом платника ПДВ під час складання податкових накладних є Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі — Порядок № 1307).

Так, окремі пункти Порядку № 1307 встановлюють вимоги до різних груп зведених податкових накладних.

Наприклад, глобальним вимогам до зведених податкових накладних за щоденними підсумками присвячено абзац перший пункту 12 і пункт 14 Порядку № 1307. Зведені податкові накладні «на умовні постачання» відповідно до пунктів 198.5 та 199.1 ПК складають в основному за правилами пункту 11 Порядку № 1307. А зведених податкових накладних «на суми перевищення» згідно зі статтями 188 та 189 ПК стосується пункт 15 Порядку № 1307. Інші положення Порядку № 1307 містять й інші нюанси для відповідних «зведеників».

Важливо розуміти, що для кожної групи зведених податкових накладних у Порядку № 1307 встановлено особливі вимоги та «бонуси». Наприклад, не можна застосовувати «бонусні» положення, передбачені для одних зведених податкових накладних, для інших «зведеників».

Так, у разі складання зведених податкових накладних «на умовні постачання» у графі 4 зазначають узагальнену одиницю виміру «грн» (абз. 4 пп. 3 п. 16 Порядку № 1307). В інших зведених податкових накладних у графі 4 таке «бонусне» узагальнення не передбачене.

На «бонусній» основі у зведених податкових накладних не заповнюють:

 • графи 3.1, 3.2 і 3.3 — у податкових «на умовне постачання» та «на суми перевищення»;
 • графи 5-9 — у податкових «на умовне постачання»;
 • графи 4, 5 — у податкових «на суми перевищення»;
 • графу 11 — усі платники ПДВ, крім сільгоспвиробників.

Детальніше розглянемо порядок складання зведених податкових накладних на постачання, що мають ритмічний і безперервний характер. Адже вони останні серед «зведеників», які залишилися поза нашою увагою.

Зведені податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання

Ритмічним характером постачання є постачання товарів/послуг одному покупцеві двічі та більше разів на місяць.

Ритмічні або безперервні постачання товарів/послуг — це звичайні постачання, але на них через їх чисельність і безперервність протягом місяця пункт 201.4 ПК дозволяє складати не пізніше останнього дня звітного місяця:

У ритмі ПДВ, або Податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання Ритмічні постачання —

постачання товарів/послуг одному покупцеві двічі та більше разів на місяць

 • покупцям — платникам ПДВ — одну окрему зведену податкову накладну на кожного платника ПДВ;
 • покупцям — неплатникам ПДВ — одну зведену податкову накладну на всіх неплатників ПДВ (п. 201.4 ПК).

Зведені податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання заповнюють у загальному порядку. Єдина відмінність від податкових накладних на інші звичайні постачання — у графі «Зведена податкова накладна» проставляють позначку «×».

Решту граф заголовної і табличної частин зведеної податкової накладної на ритмічні постачання товарів заповнюють за загальними правилами, встановленими Порядком № 1307.

Тобто на ритмічні та безперервні постачання вітчизняних товарів/послуг у Таблиці Б зведеної податкової накладної обов’язково заповнюють графи 1, 2, 4, 5-7, 8, 10. Графу 9 заповнюють лише, якщо постачальник користується пільгами, графу 3.1 — у разі постачання товарів, графу 3.2 — за постачання імпортних товарів, а графу 3.3 — у разі ритмічного й безперервного постачання послуг. Графу 11 заповнюють лише сільгоспвиробники.

У ритмі ПДВ, або Податкові накладні на ритмічні та безперервні постачання Якщо ритмічні або безперервні постачання здійснюють покупцям — неплатникам ПДВ, такі податкові накладні заповнюють аналогічно зведеним податковим на ритмічні та безперервні постачання платникам ПДВ.

Відмінності у заповненні зведених податкових накладних на ритмічні та безперервні постачання неплатникам ПДВ такі:

 • додаткове проставляння позначки «×» у верхній лівій частині накладної у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» і тип причини: «02 — Складена на постачання неплатнику податку»;
 • зазначення «Неплатник» у графі «Отримувач (покупець)»;
 • проставляння у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» умовного ІПН «100000000000».

Складаючи зведені податкові накладні, не забуваймо про ще один ПДВ-принцип — податкові з ПДВ окремо від податкових без ПДВ. Тобто якщо за ПК складаємо зведені податкові на оподатковувані постачання (за ставками 0%, 7%, 20%) і на операції, що звільнені від оподаткування ПДВ, формуємо окремі зведені податкові: одну — на оподатковувані, другу — на звільнені операції.

Унаочнимо викладене на Прикладі.

Заповнення зведеної податкової накладної в разі ритмічного постачання

ТОВ «Колобок енд компані» (ІПН 555555555555) регулярно постачав за видатковими накладними протягом березня 2017 року (06.03.2017, 13.03.2017, 20.03.2017, 27.03.2017) хлібобулочні вироби ПП «Свіжі булки» (ІПН 777777777777) на загальну суму 4800,00 грн (у т. ч. ПДВ — 800,00 грн). Усього за березень 2017 року реалізовано:

– хрустких хлібців (код УКТ ЗЕД 1905 10 00 003) 200 шт. за ціною 10,00 грн (без ПДВ);

– пряників (код УКТ ЗЕД 1905 20 10 00) 50 пачок за ціною 40,00 грн (без ПДВ).

– 31.03.2017 бухгалтер склав зведену податкову накладну № 77 (див. Додаток). 

3Для вітчизняних товарів у податкових накладних у код УКТ ЗЕД можна зазначати не всі 10 знаків, але не менше ніж перші чотири.

Насамкінець: якщо у зведених податкових накладних бухгалтер через завантаження раптом не проставив позначку «×» у графі «Зведена податкова накладна», перейматися не варто, а коригувати таку податкову накладну — не потрібно.

Ця помилка не є суттєвою у розумінні ПК, адже не заважає ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу), період, сторони та суму податкових зобов’язань. А для покупця — платника ПДВ така податкова накладна є законною підставою включити суму ПДВ до податкового кредиту.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл