Головбух

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами)

  • 23 березня 2017
  • 12082

Надмірна кількість змін у податковому законодавстві — як наслідок, помилки у податковій звітності. Не є винятком і декларування податку на прибуток. З’ясуємо, як виправити звітні похибки за допомогою уточнюючого розрахунку

Якщо платник податку на прибуток самостійно виявив помилки у раніше поданій податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до неї. При цьому варто пам’ятати, що виправляють лише ті помилки, що були виявлені до спливу трирічного строку давності (п. 102.1 Податкового кодексу України; ПК).

Не подавати уточнюючий розрахунок можна, якщо підприємство зазначить відповідні уточнені показники у складі поточної декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого воно самостійно виявило ці помилки (п. 50.1 ПК). Практичним втіленням такого способу виправлення помилок буде заповнення додатка ВП до декларації з податку на прибуток.

Тобто податкове законодавство вимагає виправляти самостійно виявлені помилки в раніше поданих податкових деклараціях, у т. ч. з податку на прибуток. Під час проведення документальних планових і позапланових перевірок платник податку вже не зможе подати уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період, що його перевіряє орган контролю (п. 50.2 ПК).

Далі звернімося до методики виправлення помилок під час розрахунку податку на прибуток саме за допомогою уточнюючої декларації.

Штрафи та пеня в разі самостійного виправлення помилок

Платник податків, який самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, має сплатити так званий «самоштраф», розмір якого залежить від методу виправлення помилок.

Так, у разі застосування уточнюючого розрахунку потрібно сплатити суму недоплати і штраф у розмірі 3% такої суми до подання відповідного уточнюючого розрахунку. До того ж варто пам’ятати про обов’язкову сплату пені відповідно до вимог статті 129 ПК, яку визначають із розрахунку 100% річних облікової ставки НБУ, що діяла на день заниження.

Водночас існує норма, яка звільняє від нарахування пені, якщо зміни до податкової звітності встигли внести протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (п. 129.9 ПК).

Норма про звільнення від нарахування пені в разі самостійного виправлення помилок протягом 90 календарних днів з’явилася у ПК з 01.09.2015 завдяки Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015 № 655-VIII. На думку податківців (лист ДФС від 09.10.2015 № 21492/6/99-99-15-04-02-15), цей Закон прямо не передбачає його зворотної дії в часі, тому право звільнитися від нарахування пені застосовують до правовідносин, які виникли з 01.09.2015. Тобто до відносин, коли граничний термін сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток припадає на дату після 01.09.2015.

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами) Жодних «самоштрафів»

і пені не сплачують, якщо підприємство подає нову декларацію за той самий звітний період із виправленими показниками до спливу граничного строку подання декларації

Якщо ж граничний термін сплати грошового зобов’язання настав до 01.09.2015, доведеться нарахувати пеню. До того ж потрібно зважати на те, що обов’язок її нарахування виникає після спливу десятиденного строку для сплати податку, відлік якого починається від фактичного граничного терміну подання податкової декларації за відповідний період1 (п. 57.1 ПК, постанова ВСУ від 09.06.2015 у справі № 21-18а15).

1Із цим правилом нарахування пені погоджуються і податківці (лист ДФС від 09.10.2015 № 21492/6/99-99-15-04-02-15).

Отже, у разі самостійного виправлення помилок «самоштраф» нараховують, коли занижено податкове зобов’язання з податку на прибуток. А право на звільнення від нарахування пені застосовують до випадків, коли граничний термін сплати відповідного грошового зобов’язання настав після 01.09.2015.

Форма уточнюючої декларації з податку на прибуток

Уточнюючий розрахунок до помилкової декларації з податку на прибуток подають за формою, чинною на час подання такого розрахунку. Починаючи з 01.12.2015 чинною є Податкова декларація з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897 (далі — Декларація № 897). Тож уточнювати хибні показники, допущені під час розрахунку податку на прибуток, підприємство має саме за допомогою Декларації № 897. Для цього у рядку 1 заголовної частини Декларації № 897 передбачена можливість поставити позначку у графі «Уточнююча», а в рядках 2 і 3 — період, який уточнюють2.

 2 Такий порядок заповнення рядків 2 і 3 уточнюючої Декларації № 897 подано у ЗІР, підкатегорія 102.23.02.

Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною (п. 46.1 ПК). Тож і уточнюючу Декларацію № 897 підприємство має подавати з усіма додатками, які містять значимі показники.

Перед практичною реалізацією настанови податкового законодавства про заповнення уточнюючого розрахунку за Декларацією № 897 нагадаємо одну важливу деталь. Йдеться про кардинальну зміну з 01.01.2015 принципу обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Адже з цієї дати для визначення цього об’єкта підприємство має відкоригувати фінансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами бухгалтерського обліку, на різниці, якщо такі виникають відповідно до положень ПК (пп. 134.1.1 ПК).

Власне Декларація № 897 і пристосована саме до правил податкового законодавства, які діють з 01.01.2015. Тож у разі уточнення показників «старих» форм декларацій з податку на прибуток3платник натрапить на невідповідність показників більшості рядків Декларації № 897 для цієї мети.

3Прикладом такої форми є, зокрема, Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом МДЗ від 30.12.2013 № 872, що наразі втратила чинність.

Виправлення помилок у «старих» деклараціях

За загальним правилом, для виправлення помилок з податку на прибуток за допомогою уточнюючої декларації потрібно правильно заповнити її основну частину. Проте для уточнення показників декларації з податку на прибуток, для прикладу, за 2014 рік, рядки 1-26 Декларації № 897 практично повністю не підходять через відмінності у порядку обчислення податку на прибуток.

Для виправлення помилок за періоди до 01.01.2015 можна скористатися додатком ВП до Декларації № 897. У ньому передбачено спеціальну восьму примітку, яка дає змогу заповнювати лише показники таблиці 2 цього додатка, а в таблиці 1 (рядки 1-26) проставляти прочерки. Таку думку поділяють і податківці (лист ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17).

Бачимо, що рядки 1-26 додатка ВП до Декларації № 897, наведені в таблиці 1, дублюють інформацію з рядків 1-26 основної частини такої декларації. Тож у разі уточнення показників «старих» (не чинних) декларацій з податку на прибуток пропонуємо діяти аналогічно до заповнення додатка ВП до Декларації № 897: проставляти прочерки у рядках 1-26 основної частини уточнюючої Декларації № 8974.

 4 Саме такий порядок виправлення помилок за допомогою уточнюючого розрахунку наведено у ЗІР, підкатегорія 102.23.02.

Утім, припускаємо й виняток — заповнювати показник рядка 4 основної частини уточнюючої Декларації № 897, призначений для відображення величини об’єкта оподаткування податком на прибуток, якщо підприємству потрібно задекларувати його від’ємний показник. Адже величину збитку враховуватимуть у наступних звітних періодах незалежно від обов’язку застосування різниць, передбачених розділом ІІІ ПК (пп. 134.1.1 ПК). Альтернативним варіантом декларування виправленого збитку буде подання доповнення до уточнюючої Декларації № 897 у довільній формі (п. 46.4 ПК).

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами) Платник податку на прибуток

може подати доповнення до податкової декларації, складене за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною такої декларації

Результат виправлення помилок з податку на прибуток зазначають у рядках 27-39 основної частини уточнюючої Декларації № 897. Так, у рядках 27, 28 та 30, 31 відображають, відповідно, збільшення або зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток і «дивідендного» авансового внеску з податку на прибуток, а також суму нарахованих пені й «самоштрафу».

Виправлення помилок з податку на прибуток, утриманого під час виплати доходів (прибутків) нерезидентам, відображають у рядках 32, 34, і 35 основної частини уточнюючої Декларації № 897. А відповідні коригування результату перерахунку «старих» щомісячних авансових внесків з податку на прибуток — у  рядках 36, 38 і 39.

Приклад 1. Виправлення заниженого податкового зобов’язання за 2014 рік

Підприємство — річний платник податку на прибуток, неплатник «щомісячних» авансових внесків — занизило податкові зобов’язання з податку на прибуток за підсумками 2014 року на 30 000 грн. Заборгованість цього підприємства перед бюджетом (у т. ч. «самоштраф» і пеню) погашено 14.03.2017.

Граничний термін сплати податкового зобов’язання за 2014 рік — 12.03.20155. Облікова ставка НБУ, що діяла на день заниження, — 30%.

Сума «самоштрафу» становить: 30 000 грн × 0,03 = 900 грн.

Величина пені: 30 000 грн × 0,3 ÷ 365 к. дн. × 1 × 734 к. дн. = 18 099 грн.

Заповнення рядків 27, 30, 31 основної частини уточнюючої Декларації № 897 див. у Додатку 1.

 Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами)

5З огляду на позицію податківців, наведену в листі ДФС від 09.10.2015 № 21492/6/99-99-15-04-02-15.

Виправлення помилок, допущених у Декларації № 897

Виправляти помилки з податку на прибуток, допущені у Декларації № 897 буде простіше. Адже не перешкоджатиме невідповідність показників форм податкових декларацій.

У разі виправлення показників такої декларації підприємство має правильно заповнити рядки 1-26 основної частини Декларації № 897 — як за «звичайного» заповнення Декларації № 897, а в її рядках 27-39 відобразити результати виправлення помилок. Не слід забувати й про одночасне виправлення помилок у фінансовій звітності, за показниками якої обчислюють об’єкт оподаткування податком на прибуток6.

Додатковим стимулом для якнайшвидшого виправлення помилок у Декларації № 897 є звільнення від нарахування пені протягом 90 календарних днів, що настають за граничним терміном сплати відповідного грошового зобов’язання (п. 129.9 ПК).

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами) У разі прострочення

90-денного «пільгового» періоду для самостійного виправлення помилок розпочнеться нарахування пені

Нагадаємо, що граничним терміном сплати грошового зобов’язання з податку на прибуток за 2016 рік було:

  • 17.02.20176 — для квартальних платників податку;

6Таку дату зазначено й у календарі, опублікованому на офіційному веб-сайті ДФС.

  • 10.03.2017 — у разі річного звітування.

Тож нараховувати пеню не доведеться, якщо підприємство самостійно виправить помилки не пізніше ніж 16.05.2017 або 07.06.2017 залежно від граничних термінів сплати грошового зобов’язання для квартальних і річних платників відповідно.

Приклад 2. Виправлення заниженого податкового зобов’язання за 2016 рік

Підприємство занизило податкові зобов’язання з податку на прибуток за підсумками 2016 року на 10 500 грн. «Самоштраф» погашено 14.03.2017, а пеню не нараховували відповідно до пункту 129.9 ПК.

Сума «самоштрафу» становить: 10 500 грн × 0,03 = 315 грн.

Заповнення рядків 27, 30, 31 основної частини уточнюючої Декларації № 897 див. у Додатку 2.

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами)

Зауважимо, що до 31.12.2016 квартальні платники податку на прибуток сплачували специфічний авансовий внесок у сумі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року (п. 38 підрозд. 4 розд. ХХ ПК). У разі виявлення помилок у розрахунку такого одноразового авансового внеску потрібно правильно заповнити рядок 26 уточнюючої Декларації № 897, а суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання відобразити в рядку 36 такої декларації. До того ж доведеться сплатити «самоштраф» у розмірі 3% суми недоплати. А от починати нараховувати пеню в разі такого самостійного уточнення потрібно зі спливом 90 календарних днів, що настають за граничним терміном сплати відповідного грошового зобов’язання. Тобто пеню розраховуватимуть починаючи з 31.03.2017.

Приклад 3. Коригування одноразового авансового внеску за підсумками трьох кварталів 2016 року

Занижені податкові зобов’язання з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів 2016 року становили 9000 грн. Унаслідок такої помилки до бюджету не сплатили 2000 грн одноразового авансового внеску (9000 × 2/9). «Самоштраф» щодо такого авансового внеску було погашено 21.03.2017, а пеню не нараховували відповідно до пункту 129.9 ПК.

Сума «самоштрафу» становить: 2000 грн × 0,03 = 60 грн.

Заповнимо тільки ту частину уточнюючої Декларації № 897, яка стосується виправленого авансового внеску (див. у Додатку 3).

Уточнюємо декларацію з податку на прибуток (з прикладами)

Отже, помилки в декларації з податку на прибуток можна виправити за допомогою уточнюючої Декларації № 897. Якщо граничний термін сплати грошового зобов’язання за помилковою декларацією настав після 01.09.2015, пеню не нараховуватимуть за умови виправлення похибки у 90-денний «пільговий» період.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл