Головбух

Міжнародні перевезення: особливості організації

 • 3 березня 2017
 • 8003

Міжнародні перевезення — це перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону. Вони пов’язані з відповідними митними процедурами і мають певні особливості. Їх ми і розглянемо

Основним законом, який визначає види й організацію автоперевезень, є Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344–III (далі — Закон № 2344). За цим Законом автотранспортні послуги надають у разі перевезень пасажирів чи вантажів. При цьому перевезення за місцем їх надання поділено на: 

 • внутрішні;
 • міжнародні.

Міжнародні перевезення — це перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону. Тобто вони пов’язані з відповідними митними процедурами, які мають певні особливості.

Скачати Посадову інструкцію головного бухгалтера

Під автомобільним перевізником (далі — перевізник), який перевозить вантажі на договірних умовахстаття 33 Закону № 2344 розуміє суб’єкта господарювання, що відповідно до законодавства надає послугу за договором про перевезення вантажу транспортним засобом, який він використовує на законних підставах. До речі, у перевезеннях, у т. ч. міжнародних, можна використовувати не лише власні автотранспортні засоби, а й орендовані.

Закон № 2344 висуває певні вимоги як до транспортних засобів, так і до перевізника. Оскільки темою нашої розмови ми обрали вантажні міжнародні перевезення, то сконцентруємося саме на їх особливостях.

Вимоги до транспортних засобів

Загальні вимоги до транспортних засобів містить стаття 20 Закону № 2344. Також вона перелічує умови допуску автомобілів до міжнародних перевезень вантажів. Зокрема, до них допускають транспортні засоби, на які є:

 • документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд;
 • відповідна ліцензія на перевезення вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів);
 • національні реєстраційні документи;
 • документи стосовно страхування;
 • номерні та розпізнавальні знаки.

 Організація міжнародних перевезень На транспортних засобах,

призначених для міжнародних перевезень, встановлюють контрольні прилади (тахографи) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв

Зауважимо, що в міжнародних вантажних перевезеннях перевізник може використовувати причепи та напівпричепи, зареєстровані в іншій державі. На цей випадок стаття 20 Закону № 2344 передбачає обов’язкову наявність реєстраційних документів, номерних та розпізнавальних знаків держави — місця реєстрації таких причепів та напівпричепів.

Крім того, стаття 20 Закону № 2344 встановлює, що конструкція та технічний стан транспортних засобів, які використовують у міжнародних перевезеннях, мають відповідати вимогам законодавства України та іноземної держави, дозвіл на проїзд територією якої одержав власник транспортного засобу.

Ще однією важливою вимогою до транспортних засобів, призначених для міжнародних перевезень, є встановлення та використання на них контрольних приладів (тахографів) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв, передбачених законодавством країн, на території яких виконують перевезення.

Вимоги до автомобільного перевізника

Організація міжнародних перевезень До міжнародних перевезень

вантажів допускають резидентів України, які склали обов’язковий письмовий іспит на профпридатність

Вимоги до перевізника висуває стаття 34 Закону № 2344. Серед них, зокрема, обов’язок перевізника забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства. Доповнює перелік вимог до міжнародного автомобільного вантажоперевізника стаття 59 Закону № 2344. Норми, зазначені в ній, стосуються спроможності (достатнього рівня кваліфікації) резидентів України, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення, належно їх організовувати. А це, на думку законодавців, передбачає відмінне знання таких предметів, як комерційне і фінансове управління підприємством; технічні стандарти і операції; безпека дорожнього руху; доступ до ринків; елементи торгового, соціального і трудового, цивільного і податкового законодавства.

У статті 59 Закону № 2344 зафіксовано, що професійна кваліфікація має бути підтверджена шляхом успішного складення обов’язкового письмового іспиту, а за потреби — й усного. І до міжнародних перевезень, зокрема вантажів, допускають резидентів України, які склали обов’язковий письмовий іспит на профпридатність. Наразі процедуру перевірки знань керівників і спеціалістів перевізника регулює Порядок підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, затверджений наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 551 (далі — Порядок № 551).

Як обліковувати та оподатковувати простій автотранспорту

Міжнародні перевезення: особливості організації
Галина Морозовськаексперт з питань обліку та оподаткування, Київ
Облік простою автотранспороту безпосередньо залежить від того, чим він є для підприємства — штрафом чи платою за послуги. Облікова картина буде різною для податку на прибуток, ПДВ, податку на репатріацію… Тож з’ясуємо спершу суть простоїв, а тоді вже перейдемо до податкових наслідків.

Вимоги до персоналу автомобільного транспорту

Не обійшли законодавці своєю увагою і персонал перевізника. Так, стаття 17 Закону № 2344 визначає, що персонал автомобільного транспорту мусить володіти необхідним рівнем професійної кваліфікації. Нині підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відбувається в порядку, затвердженому постановою КМУ від 20.05.2009 № 487.

Взагалі організацію міжнародних перевезень регулює стаття 53 Закону № 2344. Зокрема, вона встановлює, що для міжнародних перевезень вантажів перевізники-резиденти повинні мати:

 • дозволи іноземних країн, територією яких відбуватиметься перевезення.
 • сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких здійснюватимуть перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення

Першою про дозволи на міжнародні автоперевезення згадує стаття 55 Закону № 2344: види дозвільних документів та порядок їх розподілу, видачі та використання українськими перевізниками під час перевезення територією іноземних країн визначає Мінінфраструктури. При цьому враховують вимоги законодавства і України, і країни перевезення.

Дозвільні документи Європейської Конференції Міністрів Транспорту, членом якої з 1996 року є Україна (далі — ЄКМТ), розподіляють на конкурсних засадах з урахуванням рівня безпеки руху й екологічної безпеки транспортних засобів, запроваджених у європейських країнах, ефективності їх використання.

► Облік ліцензії на міжнародні перевезення

Дозволи ЄКМТ розподіляють серед перевізників на конкурсній основі на добровільних засадах за умови відповідності транспортних засобів та організації перевезень вимогам відповідних Резолюцій ЄКМТ.

Виконання дозвільних процедур в Україні забезпечують:

 • Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затверджений наказом Мінтрансу від 20.08.2004 № 757;
 • Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затверджений наказом Мінтрансу від 20.08.2004 № 757.

Видача дозволу на міжнародне перевезення вантажів

Дозволи для перевезення вантажів оформлюють і видають водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) на підставі усного звернення або письмової заяви.

У заяві зазначають:

 • найменування (прізвище, ім’я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання);
 • відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса);
 • маршрут руху із зазначенням країн відправлення та призначення;
 • країни прямування автомобільного транспортного засобу;
 • вантаж (вага, загальна кількість);
 • види дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник;
 • пункт видачі дозволів.

Організація міжнародних перевезень Дозволи на міжнародні перевезення

вантажів оформлюють і видають на підставі усного звернення або письмової заяви

Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа разом із документом, що посвідчує її, подає також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, за винятком порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких здійснюватимуть перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Зауважимо, що автомобільного перевізника забезпечують дозволами, необхідними йому тільки для конкретної поїздки, якщо є залишок дозволів та за умови пред’явлення в пункті їх видачі усіх отриманих раніше дозволів на автомобільний транспортний засіб.

► Застосування тахографу у міжнародних перевезеннях

У разі порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення уповноважена особа пред’являє заявку на виконання цього перевезення в довільній формі.

За інформацією з Єдиного державного порталу адміністративних послуг, послуга з видачі дозволу коштує 49,16 грн, а строк її надання становить 30 днів. Для отримання дозволу потрібно подати такі документи:

Організація міжнародних перевезень 49,16 грн.

вартість послуги з видачі дозволу

 • документи на вантаж, за винятком здійснення порожньої подачі транспортного засобу на завантаження до країни відправлення;
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 • сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких здійснюватимуть перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • усне звернення або письмова заява при пред’явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою.

Організація міжнародних перевезень 30 днів

строк надання послуги з видачі дозволу на міжнародні перевезення вантажу

Дозволи видають уповноваженій особі після пред’явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу.

Автомобільний перевізник має забезпечити належне використання, збереження та обов’язкове своєчасне повернення виданого дозволу в пункт видачі дозволів уповноваженого органу протягом 90 днів з дня оформлення та видачі йому такого дозволу.

► Організація міжнародних перевезень

Передачу дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у дозволі заборонено, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України з питань міжнародних перевезень.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Міжнародні перевезення: особливості організації
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Дозволи ЄКМТ

Дозвіл ЄКМТ — документ, який надає право на використання автомобільного транспортного засобу автомобільного перевізника — резидента для міжнародного перевезення вантажу або проїзду без вантажу територією іноземних держав — членів ЄКМТ впродовж визначеного в ньому строку.

У конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ можуть брати участь автомобільні перевізники, які:

 • є власниками автомобільних транспортних засобів або використовують транспортні засоби на умовах фінансового лізингу;
 • мають на кожний автомобільний транспортний засіб сертифікати відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких здійснюватимуть перевезення («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, зазначеній у відповідних резолюціях ЄКМТ у частині використання дозволів ЄКМТ автомобільним транспортним засобом.

Для участі в конкурсі автомобільний перевізник (фізична особа — підприємець або особа, уповноважена установчими документами юридичної особи) чи у належний спосіб уповноважений ним представник подає в паперовому та електронному вигляді документи за переліком, наведеним у пункті 2 розділу ІІІ Порядку проведення конкурсу.

► Міжнародні перевезення: нульова ставка ПДВ

Нагадаємо, що Євро-0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 — це позначки рівнів європейських екологічних норм транспортних засобів категорій M (механічні транспортні засоби, що мають не менш як чотири колеса та призначені для перевезення пасажирів та їхнього багажу), N (механічні транспортні засоби, що мають не менш як чотири колеса і призначені для перевезення вантажів) за додатком 2 до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 17.08.2012 № 521.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Можливо ви вже отримали відповідь на своє запитання...

...але ми рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Зареєструватися
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіщі новини бухгалтерії у випусках відеоновин. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини