Операції в іноземній валюті: прості приклади

2203
У цьому матеріалі ми поділимося деякими прикладами щодо проведення та обліку операцій в іноземній валюті

Операції в іноземній валюті все ширше входять до буднів українських підприємств. Частково це викликано підписанням Україною та Євросоюзом угоди про Зону вільної торгівлі, що в свою чергу дозволяє навіть малому бізнесу співпрацювати з європейськими компаніями, постачальниками, виробниками тощо.

Отже, операції в іноземній валюті стають все більш поширені, проте у багатьох підприємців і бухгалтерів і досі виникають труднощі із їх обліком.

Операції в іноземній валюті: прості приклади Про особливості обліку операцій в іноземній валюті ви можете прочитати у статті: Операції в іноземній валюті: облік і поширені помилки

У цій же ми наведемо приклади проведення та обліку операцій в іноземній валюті, щоб наглядно пояснити всі нюанси обліку таких операцій. У наведених нижче прикладах буде діяти припущення, що наведені підприємства складають проміжну фінансову звітність та проводять переоцінки валютних статей на кінець кожного звітного періоду (кварталу).

Приклади обліку операцій в іноземній валюті

Приклад 1. Поставка з попередньою оплатою

Операції в іноземній валюті: прості приклади Українська компанія А 12.12.2016 року уклала контракт з компанією В із Польщі на поставку 100 куб. м. пиломатеріалів за ціною 100 Євро за 1 куб. м. Умови контракту передбачають попередню оплату.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Отримана попередня оплата

10 000 Євро

312

681

10 000 Євро

280 016 грн.

-

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей

на кінець звітного періоду

-

-

        -             

Переоцінка отриманого

авансу не здійснюється,

оскільки він є

немонетарною статтею

16.01.2017

29.498168

Здійснена поставка товару

на суму 10 000 Євро

362

681

701

362

10 000 Євро

280 016 грн.

Дохід від реалізації

визнається за курсом

на дату отримання оплати 


Приклад 2. Поставка з оплатою протягом місяця

Операції в іноземній валюті: прості приклади У Прикладі 1 умови контракту передбачають оплату протягом місяця з моменту поставки товару.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Здійснена поставка товару

на суму 10 000 Євро

362

701

10 000 Євро

280 016 грн.

-

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей

на кінець звітного періоду

10 000 х (28.422604 - 28.001614) = 4 210

362

714

    4210 грн.    

Здійснюється переоцінка

дебіторської заборгованості,

яка має бути погашена

грошовими коштами

16.01.2017 

29.498168 

Отримана оплата 10 000 Євро

10 000 х (29.498168

- 28.422604) = 10 756

312

362

10 000 Євро

294 982 грн.

Зарахування оплати

здійснюється

за поточним курсом

на дату отримання

 362

714 

10 756 грн. 

Здійснюється переоцінка

дебіторської заборгованості

на дату її погашення 

Приклад 3. Купівля обладнання з попередньою оплатою

Операції в іноземній валюті: прості приклади Українська компанія А уклала контракт з німецькою компанією С на купівлю обладнання для обробки деревини на суму 10 000 Євро на умовах попередньої оплати.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Перерахований аванс

постачальнику 10 000 Євро

371

312

10 000 Євро

280 016 грн.

-

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей

на кінець звітного періоду

-

-

-

Переоцінка виданого авансу

не здійснюється,

оскільки він є немонетарною статтею

16.01.2017 

29.498168 

Отримане обладнання

на суму 10 000 Євро

152

362

362

371

10 000 Євро

280 016 грн.

Первісна вартість

обладнання визнається

за курсом на дату оплати

Приклад 4. Купівля обладнання з оплатою частинами

Операції в іноземній валюті: прості приклади Українська компанія А уклала контракт з німецькою компанією С на купівлю обладнання для обробки деревини на суму 10 000 Євро. Умови контракту передбачають оплату частинами: аванс у розмірі 5000 Євро та друга частина 5000 Євро після проведення налагоджувальних робіт та введення обладнання в експлуатацію постачальником.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

15.12.2016

28.001614

Перерахований аванс

постачальнику 5 000 Євро

371

312

5 000 Євро

140 008 грн.

-

30.12.2016

28.422604

Переоцінка валютних статей

на кінець звітного періоду

-

-

      -                       

Переоцінка виданого авансу

не здійснюється,

оскільки він є немонетарною статтею

16.01.2017 

29.498168 

Отримане обладнання

на суму 10 000 Євро

Визнана кредиторська

заборгованість на суму 5 000 Євро

152

632

152

632

371

632

5 000 Євро

140 008 грн.

5 000 Євро

147 491 грн

Первісна вартість обладнання визнається

за курсом на дату оплати в частині авансу,

та за курсом на дату поставки в частині

не сплаченої вартості

30.01.2017 

29.044034 

Сплачений залишок суми

5 000 Євро

5 000 х (29.498168 -

29.044034) = 2 271

 632

 312

 5 000 Євро

145 220 грн.

Оплата обліковується за курсом

на дату перерахування коштів 

 632

744 

 2 271 грн.

Зобов’язання у валюті

переоцінюється на дату погашення

Приклад 5. Контракт на регулярні поставки з поквартальною оплатою

Операції в іноземній валюті: прості приклади Українська компанія А (продавець) 11.01.2016 уклала контракт з австрійською компанією D, який передбачає, що Компанія А здійснює регулярні поставки деревини протягом 2016 року. Поставки здійснюються товарними партіями по 100 куб. м. кожна по ціні 100 Євро за 1 куб. м., по мірі формування партій. Компанія D (покупець) здійснює оплату один раз на квартал, при цьому можливе як авансування поставки з боку покупця, так і виникнення заборгованості за поставлений товар.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

14.01.2016

25.571144

Покупець провів часткове

авансування поставки на 5 000 Євро

312

681

5 000 Євро

127 856 грн.

-

17.02.2016 

30.170306 

Здійснена поставка товарної партії

на 10 000 Євро.

Визнана дебіторська заборгованість

покупця 5 000 Євро

362

681

701

632

5 000 Євро

127 856 грн.

Визнання доходу у частині

передплаченої поставки здійснюється

за курсом на дату отримання авансу

 362

701 

5 000 Євро

150 852 грн.

Визнання доходу у частині

не оплаченої поставки здійснюється

за курсом на дату поставки

31.03.2016 

29.689327

Переоцінка валютних статей

на кінець кварталу

5 000 х (29.689327 -

30.170306) = -2 405

945

362

2 405 грн.

Визнаний збиток від курсової різниці

внаслідок переоцінки дебіторської

заборгованості, яка має бути

погашена грошовими коштами

20.04.2016 

28.860537

Отримана оплата 10 000 Євро,

в тому числі аванс 5 000 Євро

в рахунок

майбутньої поставки.

5 000 х (28.860537 -

29.689327) = -4 144

312

 362

 5 000 Євро

144 303 грн.

Зарахування оплати здійснюється

за поточним курсом

на дату отримання

945

362

4 144 грн. 

Здійснюється переоцінка

дебіторської заборгованості

на дату її погашення

312

681

 5 000 Євро

144 303 грн.

Зарахування авансу здійснюється

за поточним курсом

на дату отримання

30.06.2016

27.56354

Переоцінка валютних статей

на кінець кварталу 

 -

         -                         

Переоцінка отриманого авансу

не здійснюється, оскільки він є

немонетарною статтею

14.07.2016 

27.482128 

Здійснена поставка товарної

партії на 10 000 Євро.

Визнана дебіторська заборгованість

покупця 5 000 Євро.

362

681

701

632

5 000 Євро

144 303 грн.

Визнання доходу у частині

передплаченої поставки здійснюється

за курсом на дату отримання авансу 

362

 701

5 000 Євро

137 411 грн.

Визнання доходу у частині

не оплаченої поставки здійснюється

за курсом на дату поставки

Приклад 6. Кредитування для фінансування зовнішньоекономічної діяльності

Операції в іноземній валюті: прості приклади Для фінансування зовнішньоекономічної діяльності Компанія А 29.02.2016 отримала кредит 10 000 Євро терміном на 6 місяців. Нарахування процентів за ставкою 12% річних здійснюється щоквартально. Погашення відсотків здійснюється протягом 20 днів після закінчення кварталу. Погашення основної суми кредиту здійснюється наприкінці дії договору.

Дата

Курс НБУ

Зміст

Дт

Кт

Сума

Примітки

29.02.2016

29.776061

Отриманий кредит 10 000 Євро

312

602

10 000 Євро

297 761 грн.

-

31.03.2016

29.689327

Нараховані проценти за березень 2016 року

951

684

100 Євро

2 969 грн.

-

31.03.2016 

29.689327

Переоцінка валютних статей

на кінець кварталу

10 000 х (29.776061

- 29.689327) = 867

602

744

867 грн.

Основна сума кредиту

переоцінюється за курсом

на останній день кварталу

15.04.2016

28.858725

Сплачені проценти

за попередній квартал

100 х (29.776061

- 28.858725) = 83

684

312

100 Євро

2 886 грн.

Платіж обліковується

за поточним курсом

на дату здійснення

684

744

83 грн.

Здійснюється переоцінка

зобов’язання за процентами

на дату погашення.

30.06.2016

27.56354

Нараховані проценти за квітень

– червень 2016 року

951

684

300 Євро

8 269 грн.

-

30.06.2016

27.56354

Переоцінка валютних статей

на кінець кварталу

10 000 х (29.689327

- 27.56354) = 21 258

602

744

21 258 грн.

Основна сума кредиту

переоцінюється за курсом

на останній день кварталу

06.07.2016

27.69328

Сплачені проценти

за попередній квартал

300 х (27.69328

- 27.56354) = 39

684

312

300 Євро

8 308 грн.

Платіж обліковується

за поточним курсом

на дату здійснення

945

684

        39 грн.        

Здійснюється переоцінка

зобов’язання за процентами

на дату погашення

31.08.2016

28.648423

Погашена основна

сума кредиту

10 000 х (27.56354

- 28.648423) = -10 849

602

312

10 000 Євро

286 484 грн.

Платіж обліковується

за поточним курсом

на дату здійснення

945

602

10 849 грн.

Зобов’язання за основною

сумою кредиту переоцінюється

за курсом на дату погашення

 31.08.2016

 28.648423

Нараховані та сплачені

проценти за липень – серпень

2016 року 

 951

312 

200 Євро

5 730 грн.

-Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Oops!.. Але публікацію можуть бачити лише зареєстровані користувачіПриділіть лише 57 секунд реєстрації – і читатимете статті, актуальні запитання та відповіді на них


У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль