Головбух

Алгоритм обчислення ЄСВ визначено, застосовувати — сумнівно

  • 22 лютого 2017
  • 1391

Працівниці, якій надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, бухгалтер нарахував допомогу за весь період відпустки. Залишилося нарахувати ЄСВ. Як? У пригоді стане алгоритм обчислення ЄСВ На суму допомоги по вагітності та пологах. Розглянемо також нюанси його застосування

Після обчислення суми допомоги по вагітності та пологах бухгалтер нараховує на неї ЄСВ за ставкою 22% або 8,41%, якщо працівниця — інвалід. Порядок нарахування ЄСВ на дохід працівника, зокрема допомогу по вагітності та пологах, визначають Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464) та Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449 (далі — Інструкція № 449).

На що мають звернути увагу бухгалтери під час нарахування ЄСВ на допомогу по вагітності та пологах?

Порядок нарахування ЄСВ

ЄСВ обчислюють на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими провадять нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу). Це прописано у частині другій статті 9 Закону № 2464 та абзаці першому підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції № 449.

Проте, нараховуючи ЄСВ на допомогу по вагітності та пологах, потрібно керуватися окремим порядком розрахунку бази нарахування ЄСВ та власне ЄСВ. Його визначають абзаци другий — п’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції № 449. Так, за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах, ЄСВ нараховують за кожен місяць окремо. Алгоритм обчислення ЄСВ такий:

  • визначаємо середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах, ділячи нараховану суму такої допомоги на кількість днів, за які її нараховано;
  • обчислюємо суму допомоги по вагітності та пологах, що припадає на кожен місяць окремо, перемножуючи середньоденний розмір такої допомоги і кількість календарних днів кожного місяця, за які допомогу нараховано;
  • знаходимо суму ЄСВ для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги по вагітності та пологах за кожен місяць окремо на розмір ставки ЄСВ (22% чи 8,41%).

Цей алгоритм нормотворці прописали через те, що згідно з абзацом другим частини першої статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) допомогу по вагітності та пологах обчислюють сумарно за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тобто за 126 або 180 календарних днів (к. дн.).

І все було б добре, якби не одне але. Наведений алгоритм розрахунку не бере до уваги особливостей нарахування допомоги по вагітності та пологах з огляду на її граничні розміри. А це, своєю чергою, спотворюватиме базу нарахування ЄСВ і власне суму нарахованого ЄСВ. Тобто нарахування ЄСВ за цим алгоритмом буде безпроблемним, якщо допомогу по вагітності та пологах обчислено на основі розміру середньоденної зарплати працівниці, а не граничної денної виплати.

Для страхових випадків, що настали у 2017 році, розмір мінімальної денної виплати для обчислення допомоги по вагітності та пологах не може бути меншим за 105,12 грн (3200,00 грн ÷ 30,44 к. дн.).

Розглянемо на Прикладі 1,у якому разізастосування такого алгоритму нарахування ЄСВ на суму допомоги по вагітності та пологах не створюватиме проблем.

Приклад 1. Обчислення суми ЄСВ, нарахованого на допомогу по вагітності та пологах

Працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 27.01.2017. Середньоденна зарплата за розрахунковий період становить 120,00 грн. Потрібно обчислити суму допомоги по вагітності та пологах і нарахувати на неї суму ЄСВ.

Оскільки середньоденна зарплата перевищує розмір мінімальної денної виплати (120,00 >105,12), допомогу по вагітності та пологах обчислюємо з розміру середньоденної зарплати (див. табл. 1).

Таблиця 1

Період, за який нараховано допомогу

Тривалість періоду, к. дн.

Сума допомоги по вагітності та пологах, грн

Розрахунок

27-31 січня

6

720,00

120,00 грн × 6 к. дн.

Лютий

28

3360,00

120,00 грн × 28 к. дн.

Березень

31

3720,00

120,00 грн × 31 к. дн.

Квітень

30

3600,00

120,00 грн × 30 к. дн.

Травень

31

3720,00

120,00 грн × 31 к. дн.

Усього:

126

15 120,00

×

Для обчислення ЄСВ середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах дорівнює 120,00 грн (15 120,00 грн ÷ 126 к. дн.). Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць (див. табл. 2).  Таблиця 1

Розрахунок допомоги по вагітності та пологах і суми ЄСВ

Для обчислення ЄСВ середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах дорівнює 120,00 грн (15 120,00 грн ÷ 126 к. дн.). Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць (див. табл. 2)

 Таблиця 1

 Для обчислення ЄСВ середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах дорівнює 120,00 грн (15 120,00 грн ÷ 126 к. дн.). Базою нарахування ЄСВ є сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць (див. табл. 2).

Таблиця 2

Допомога по вагітності та пологах, грн

База нарахування ЄСВ, грн

Розрахунок

ЄСВ, грн

Розрахунок

720,00

720,00

15 120,00 грн ÷ 126 к. дн. × × 6 к. дн.

158,40

720,00 грн × 22%

3360,00

3360,00

15 120,00 грн ÷ 126 к. дн. × ×  28 к. дн.

739,20

3360,00 грн × 22%

3720,00

3720,00

15 120,00 грн ÷ 126 к. дн. × × 31 к. дн.

818,40

3720,00 грн × 22%

3600,00

3600,00

15 120,00 грн ÷ 126 к. дн. × × 30 к. дн.

792,00

3600,00 грн × 22%

3720,00

3720,00

15 120,00 грн ÷ 126 к. дн. × × 31 к. дн.

818,40

3720,00 грн × 22%

15 120,00

15 120,00

×

3326,40

×

Отже, ЄСВ нараховано на допомогу по вагітності та пологах у загальній сумі 3326,40 грн. 

Тож, як бачимо,база нарахування ЄСВ відповідає нарахованій за місяцями сумі допомоги по вагітності та пологах. Але таке трапляється винятково у тих випадках, коли допомогу по вагітності та пологах нараховано з огляду на середньоденну зарплату працівниці, а не граничну денну виплату, наприклад, мінімальну — 105,12 грн.

Розрахунок ЄСВ не за алгоритмом

Алгоритм обчислення ЄСВ, визначений в абзацах другому — п’ятому підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції № 449не можна застосовувати, коли допомогу по вагітності та пологах нараховуємо на основі граничної денної виплати, зокрема, мінімальної — 105,12 грн. Перш ніж обгрунтувати таку заборону, розглянемо Приклад 2.

Приклад 2. Обчислення допомоги по вагітності та пологах з урахуванням мінімального її розміру

Працівниці надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 27.01.2017. За відпрацьований січень їй нарахували зарплату в сумі 3600,00 грн. Середньоденна зарплата за розрахунковий період (12 к. міс.) становить 104,50 грн. Обчислимо суму допомоги по вагітності та пологах.

Оскільки середньоденна зарплата працівниці менша за розмір мінімальної денної виплати (104,50 < 105,12), допомогу по вагітності та пологах розраховуємо із розміру денної виплати, обчисленої на основі мінімальної зарплати, — 105,12 грн (див. табл. 3).

Таблиця 3

Період, за який нараховано допомогу

Тривалість періоду, к. дн.

Сума допомоги по вагітності та пологах, грн

Розрахунок

Сума допомоги по вагітності та пологах (з огляду на граничні розміри), грн

Розрахунок

27-31 січня

6

630,72

105,12 грн × 6 к. дн.

630,72

-

Лютий

28

2943,36

105,12 грн × 28 к. дн.

3200,00

2943,36 <
< 3200,00

Березень

31

3258,72

105,12 грн × 31 к. дн.

3258,72

-

Квітень

30

3153,60

105,12 грн × 30 к. дн.

3200,00

3153,60 <
< 3200,00

Травень

31

3258,72

105,12 грн × 31 к. дн.

3258,72

-

Усього:

126

13 245,12

×

13 548,16

×

У розрахунку на місяць сума допомоги по вагітності та пологах не може бути меншою за розмір мінімальної зарплати — 3200,00 грн. Зважаючи на це допомогу по вагітності та пологах за лютий і квітень нараховуємо в сумі 3200,00 грн, а за 126 к. дн. — у загальній сумі 13 548,16 грн, а не 13 245,12 грн. 

Отже, зважаючи на граничні розміри страхових виплат допомогу по вагітності та пологах нараховано у загальній сумі 13 548,16 грн. Ця сума і є базою нарахування ЄСВ. Однак за алгоритмом обчислення ЄСВ, визначеним в абзацах другому — п’ятому підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції № 449, за місяцями ЄСВ нараховують із середньоденного розміру допомоги по вагітності та пологах. Обчислимо за цим алгоритмом базу нарахування ЄСВ та суми ЄСВ за місяцями, використовуючи дані з Прикладу 2. Розрахунок наведемо у Таблиці 4.

Таблиця 4

Обчислення ЄСВ із застосуванням алгоритму розрахунку

Допомога по вагітності та пологах, грн

База нарахування ЄСВ, грн

Розрахунок

Додаткова база нарахування ЄСВ, грн

Розрахунок

ЄСВ, грн

Розрахунок

630,72

645,15

13 548,16 грн ÷
÷ 126 к. дн. ×
× 6 к. дн.

-

(3600,00 грн +
+ 645,15 грн) >
> 3200,00 грн

933,93

(3600,00 грн +
+ 645,15 грн) ×
× 22%

3200,00

3010,70

13 548,16 грн ÷
÷ 126 к. дн. ×
× 28 к. дн.

189,30

3200,00 грн –
– 3010,70 грн

704,00

(3010,70 грн +
+ 189,30 грн) ×
× 22%

3258,72

3333,28

13 548,16 грн ÷
÷ 126 к. дн. ×
× 31 к. дн.

-

3333,28 грн >
> 3200,00 грн

733,32

3333,28 грн ×
× 22%

3200,00

3225,75

13 548,16 грн ÷
÷ 126 к. дн. ×
× 30 к. дн.

-

3225,75 грн >
> 3200,00 грн

709,67

3225,75 грн ×
× 22%

3258,72

3333,28

13 548,16 грн ÷
÷ 126 к. дн. ×
× 31 к. дн.

-

3333,28 грн >
> 3200,00 грн

733,32

3333,28 грн ×
× 22%

13 548,16

13 548,16

×

189,30

×

3814,24

×

База нарахування внеску за місяцями за алгоритмом обчислення ЄСВ відрізняється від допомоги по вагітності та пологах, нарахованої за місяцями. При цьому база нарахування ЄСВ за лютий поточного року є меншою за розмір мінімальної зарплати (3010,70 < 3200,00), а тому згідно з абзацом другим частини п’ятої статті 8 Закону № 2464 спрацьовує мінзарплатне правило нарахування ЄСВ. Тобто за лютий поточного року потрібно обчислити додаткову базу нарахування ЄСВ в сумі 189,30 грн (3200,00 грн – 3010,70 грн). Загальна сума нарахованого ЄСВ, визначена за алгоритмом, дорівнює 3814,24 грн.

Обгрунтування правильності алгоритму

Щоб зрозуміти, чи буде такий розрахунок ЄСВ правильним, проаналізуємо деякі нормативно-правові акти.

Допомогу по вагітності та пологах згідно з абзацом другим частини першої статті 25 Закону № 1105 обчислюють сумарно за 126 або 180 к. дн. Однак для забезпечення виконання умов пункту 2 частини четвертої статті 19, частини другої статті 26 Закону № 1105 щодо мінімального розміру допомоги по вагітності та пологах, а також з огляду на наказ Мінсоцполітики «Про затвердження прикладів обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 21.10.2015 № 1022, бухгалтер нараховує допомогу по вагітності та пологах за місяцями. І якщо в одному з місяців допомога по вагітності та пологах менша за розмір мінзарплати, за цей місяць нараховують суму допомоги у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на дату виникнення страхового випадку (див. табл. 3). Тобто допомогу по вагітності та пологах обчислюють за кожен місяць окремо, адже інакше неможливо дотриматися зазначених вимог Закону № 1105.

ЄСВ обчислюють на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими нараховують або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (ч. 2 ст. 9 Закону № 2464абз. 1 пп. 1 п. 3 розд. IV Інструкції № 449). Проте база нарахування ЄСВ за місяць, визначена за алгоритмом, не збігається із сумою допомоги по вагітності та пологах за місяцями, яку бухгалтер обчислює з огляду на її граничні розміри (див. табл. 4). Тож, по суті, ЄСВ, обчислений за алгоритмом, не відповідатиме сумі ЄСВ, обчисленій на підставі документів, згідно з якими нараховано допомогу по вагітності та пологах за місяцями та у загальній сумі.

Для порівняння й на підтвердження зазначеного обчислимо ЄСВ з нарахованої допомоги по вагітності та пологах за місяцями зважаючи на її граничний розмір. Цю допомогу і вважатимемо базою нарахування ЄСВ (див. табл. 5).

У цьому разі база нарахування ЄСВ відповідатиме нарахованій за місяцями допомозі по вагітності та пологах з огляду на її граничний розмір. Тобто база нарахування ЄСВ відповідатиме сумам, що наведені бухгалтером у розрахунках обчислення допомоги по вагітності та пологах. А це відповідає частині другій статті 9 Закону № 2464. Загальна сума нарахованого ЄСВ дорівнює 3772,60 грн, що на 41,64 грн менше за ЄСВ, обчислений за алгоритмом (див. табл. 4 і 5).

Розглянемо, як буде відображено у Звіті з ЄСВ за січень поточного року базу нарахування ЄСВ за лютий цього року в першому (див. табл. 4) і другому (див. табл. 5) випадках.

Базу нарахування ЄСВ за лютий відображають у реквізитах 17, 18 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ за січень 2017 року в сумі:

  • 3010,70 грн — у разі якщо її визначено за алгоритмом обчислення ЄСВ (див. табл. 4);
  • 3200,00 грн — якщо вона відповідає нарахованій допомозі по вагітності та пологах, обчисленій на основі граничного її розміру (див. табл. 5).

Таблиця 5

Обчислення ЄСВ на суму допомоги по вагітності та пологах за місяцями зважаючи на її граничний розмір

Допомога по вагітності та пологах, грн

База нарахування ЄСВ, грн

Додаткова база нарахування ЄСВ, грн

Розрахунок

ЄСВ, грн

Розрахунок

630,72

630,72

-

(3600,00 грн +
+ 630,72 грн) >
> 3200,00 грн

930,76

(3600,00 грн
+ 630,72 грн) × 22%

3200,00

3200,00

-

3200,00 грн =
= 3200,00 грн

704,00

3200,00 грн × 22%

3258,72

3258,72

-

3258,72 грн >
> 3200,00 грн

716,92

3258,72 грн × 22%

3200,00

3200,00

-

3200,00 грн =
= 3200,00 грн

704,00

3200,00 грн × 22%

3258,72

3258,72

-

3258,72 грн >
> 3200,00 грн

716,92

3258,72 грн × 22%

13 548,16

13 548,16

-

×

3772,60

×

Зважаючи на пункт 2 частини четвертої статті 19, частину другу статті 26 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою за розмір мінімальної зарплати, встановленої у місяці виникнення страхового випадку. Оскільки Таблиця 6 Звіту з ЄСВ формує Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування в частині персоніфікованого обліку відомостей про застраховану особу, у реквізитах 17, 18 Таблиці 6 має бути відображено нараховану допомогу по вагітності та пологах у розмірі 3200,00 грн.

Отже, якщо допомогу по вагітності та пологах обчислюють із розміру граничної денної виплати, під час нарахування ЄСВ не застосовують алгоритм обчислення ЄСВ, наведений в абзацах другому — п’ятому підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції № 449. Натомість ЄСВ нараховують на допомогу по вагітності та пологах, що обчислена зважаючи на її граничні розміри.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл