Головбух

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність

 • 10 лютого 2017
 • 19727

Платники податків інколи допускають порушення та роблять помилки у розрахунку ПДФО, тож давайте дізнаємося чим це загрожує платникові

Інколи трапляються ситуації, коли платники податків помиляються у заповненні податкових декларацій, або ж не встигають вчасно подати відповідні документи та навіть вчасно сплатити податки. Давайте дізнаємося, чим загрожує платникові податків несвоєчасна сплата ПДФО та яка відповідальність за це передбачена.

Податковим кодексом України (далі - ПК) передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за порушення загальних положень декларування та сплати ПДФО. Правила оподаткування ПДФО, які має виконувати кожен платник податків регламентовано статтею 176 ПК.

Загальні положення оподаткування ПДФО

За порушення допущені при нарахуванні та сплаті ПДФО до платника податків може бути застосовані такі види відповідальності як:

 • Фінансова (штрафи та пеня);
 • Адміністративна;
 • Кримінальна.

А тепер пропонуємо докладніше розглянути кожен із видів відповідальності.

Фінансова відповідальність за несплату ПДФО

Перш за все, за порушення порядку декларування та сплати ПДФО застосовується фінансова відповідальність у вигляді штрафів та пені.

Правопорушення

Відповідальність

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, із недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань та/або до зміни платника податків

Штраф у розмірі 510 грн., а при повторному правопорушенні протягом року – у розмірі 1 020 грн.

Оформлення документів, що містять інформацію про об'єкти оподаткування фізосіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків або з використанням недостовірного реєстраційного номера, крім випадків, визначених
у п. 119.2 ПК

Штраф у розмірі 170 грн.

Самостійне визначення контролюючим органом податкового зобов'язання платнику податків із таких підстав:

– неподання податкової декларації у встановлений строк (пп. 54.3.1 ПК);

– порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків, підтверджені даними податкових перевірок (пп. 54.3.5 ПК)

Штраф у розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов'язання, а при повторному визначенні контролюючим органом податкового зобов'язання із цього податку протягом 1 095 днів – у розмірі 50 % зазначеної суми

Несплата узгодженої суми грошового зобов'язання
в строки, установлені ПК

Штраф при затриманні сплати:

– до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем сплати грошового зобов'язання, –
у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу;

– більше 30 календарних днів –
у розмірі 20 % такої суми

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків податковим агентом

Штрафи* у розмірі:

– 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;

– 50 % зазначеної суми – при повторному вчиненні правопорушення протягом 1 095 днів;

– 75 % зазначеної суми – при вчиненні аналогічного правопорушення протягом 1 095 днів у третій раз і більше

* Ці штрафи не застосовуються до податкового агента у випадку, якщо такі порушення самостійно виявляються податковим агентом при проведенні перерахунків і виправляються в наступних податкових періодах протягом одного податкового (звітного) періоду (п. 127.1 ПК).

Штрафи* у розмірі:

– 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;

– 50 % зазначеної суми – при повторному вчиненні правопорушення протягом 1 095 днів;

– 75 % зазначеної суми – при вчиненні аналогічного правопорушення протягом 1 095 днів у третій раз і більше

Застосування фінансових санкцій

Застосуванням санкцій займається контролюючий орган за місцем реєстрації платника податків. Платник податків що допустив порушення отримує податкове повідомлення-рішення у якому буде зазначено фінансові санкції та їх розмір. Якщо платник податків не згоден із рішенням податкової, він має право оскаржити його у строки та порядку встановленому статтею 56 ПК.

Пам'ятайте, застосування штрафів та пені не звільняє платника податків чи його посадових осіб від адміністративної чи кримінальної відповідальності. Застосування штрафних санкцій не звільняю від сплати коштів належних сум податків і зборів.

Як спростити зустрічну звірку

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність
Наталія Васильченкоголовний редактор системи «Expertus: Головбух»
Кожні дві з трьох компаній щонайменше раз на квартал відповідають на запити податківців у межах зустрічної звірки. Ми підкажемо, що робити бухгалтерові, аби витрачати менше часу і зусиль на цю процедуру. Зокрема, нагадаємо, що замість паперових можна надавати електронні копії. І це не єдиний спосіб спростити зустрічну звірку.

Нарахування пені за несплаченим ПДФО

Пеня розраховується у відсотках до своєчасного несплаченого податкового зобов'язання яке стало податковим боргом, або до податкового зобов'язання що було нараховано самим платником податків чи контролюючим органом.

Пеня нараховується у розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, яка діє на день виплати чи нарахування доходів на користь платника податків – фізичних осіб. Пеня починає нараховуватись із дня настання строку погашення податкового зобов'язання що визначено податковим агентом при сплаті доходів на користь платника податків – фізособи та/або контролюючим органом під час перевірки податкового агента.

Формула нарахування пені

Порядок нарахування пені за ПДФО можна знайти в інструкції № 953. Пеня нараховується в день фактичного погашення податкового боргу (його частини) за формулою:

П = SНД х Кд : 100% х UНБУ х 1,2 / Д

Де:

 • П – сума пені що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу;
 • SНД – фактично погашена сума податкового боргу;
 • Кд – кількість днів затримання сплати податкового зобов'язання;
 • UНБУ – більша з дисконтних ставок НБУ, яка діяла на день виникнення податкового боргу чи на день його погашення;
 • 1,2 – Коефіцієнт для розрахунку 120% річних;
 • Д – кількість днів у році.

Також слід пам’ятати, що сума пені завжди округлюється до другого знаку після коми. Приклад: якщо під час розрахунку пені отримали суму 123,4543 грн. то її округляють до 123,45 грн.

Якщо у процесі адміністративного чи судового оскарження частина грошового зобов'язання або його повна сума були скасовані, то відповідно і пеня, або її певна частина буде скасована згідно пункту 129.2 ПК.

Інвалютні операції: імпорт, експорт товарів, курсові різниці, валютні обмеження

Несвоєчасна сплата ПДФО: штрафні санкції та відповідальність
МОРОЗОВСЬКА Галинаексперт з питань обліку та оподаткування
Роз’яснення контролерів і судова практика з таких питань: • валютні обмеження: обов’язковий продаж валюти, зарахування зустрічних однорідних вимог, розрахунки за старими боргами, виплата дивідендів нерезидентам тощо; • облікова політика: які норми щодо інвалюти прописати; • як обраний варіант обліку валюти вплине на податок на прибуток; курсові різниці; • механізм розрахунку й обліку курсових різниць; • чи складати первинний документ на курсові різниці; • облік доходів і витрат від купівлі валюти; • облік послуг банку; • обов’язковий продаж інвалюти; • облікові наслідки продажу; • курсові різниці; • первісна вартість імпортних товарів; • облік витрат на страхування, транспортних витрат тощо; • як визначити базу з ПДВ у разі продажу імпортних товарів; • облік безоплатно отриманих від нерезидента товарів

Адміністративна відповідальність за несвоєчасну подачу чи сплату ПДФО

У разі вчинення певних правопорушень щодо нарахування утримання чи сплати ПДФО посадові особи підприємства чи фізичні особи-підприємці можуть притягуватися до адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність застосовується:

 • За результатами перевірки контролюючими органами;
 • До посадових осіб суб’єкта господарювання, а не до самого суб’єкта як у випадку із фінансовою відповідальністю;
 • З урахуванням строків давності, що були передбачені статтею 38 Кодексу України про Адміністративні Правопорушення (далі - КУпАП) не пізніше двох місяців із дня вчинення податковим агентом правопорушення. У разі триваючого правопорушення – не пізніше двох місяців із дня його виникнення.

Якщо платник податків (податковий агент) не дотримався порядку перерахування ПДФО, порядку заповнення чи подання відомостей до контролюючих органів, до нього може застосовуватись адміністративна відповідальність, передбачена статтею 163.4. КУпАП, у вигляді попередження чи накладення штрафу у розмірі від 2 до 3 НМДГ (від 34 до 51 грн.).

При здійсненні повторного правопорушення сума штрафу може зрости до розміру від 3 до 5 НМДГ (від 51 до 85 грн.).

Загалом передбачено наступні види адміністративної відповідальності:

 • при неподанні чи несвоєчасному поданні платіжних доручень на перерахування податків, що підлягають сплаті – штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.), при повторному порушенні протягом року – від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.).
 • при невиконанні керівниками чи посадовими особами підприємства законних вимог посадових осіб органів ДФС – штраф у розмірі від 5 до 10 НМДГ (від 85 до 170 грн.), при повторному порушенні протягом року – від 10 до 15 НМДГ (від 170 до 255 грн.).

Кримінальна відповідальність при несплаті ПДФО

Якщо платник податків навмисно ухиляється від сплати податків до нього може бути застосована кримінальна відповідальнсіть, що залежить від суми коштів що не надійшли до бюджету.

Правопорушення

Покарання

Ухилення від сплати податків у значних розмірах (тобто які в 1 000 і більше разів перевищують НМДГ, див. нижче)

Штраф у розмірі від 1 000 до 2 000 НМДГ (див. нижче) або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Ухилення від сплати податків у великих розмірах (тобто які в 3 000 і більше разів перевищують НМДГ) або вчинення даного правопорушення за попередньою змовою групою осіб

Штраф у розмірі від 2 000 до 3 000 НМДГ із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (тобто які в 5 000
і більше разів перевищують НМДГ)

Штраф у розмірі від 15 000 до 25 000 НМДГ із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна

Для розрахунку розмірів штрафів застосовується розмір НМДГ що дорівнює на 2017 рік – 17 грн.

Особа притягнута до кримінальної відповідальності може бути звільнена від неї якщо компенсує державі всі завдані збитки (сплатить податкові зобов'язання, штрафи та пені).

Читайте гарячу публікацію
EXPERTUS: ГОЛОВБУХ

✍ Річний Звіт з ЄСВ: як підприємцю заповнити без помилок

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл