Головбух

Звіт неприбуткової організації

 • 8 лютого 2017
 • 6117

Яким має бути Звіт неприбуткової організації та які правила подачі такого звіту?

Неприбутковими можуть називатися підприємства, організації чи установи, що не мають мети забезпечити членів підприємства певним прибутком. Тобто, кінцева мета діяльності такої юридичної особи не передбачає отримання комерційного зиску – отримання прибутку.

Втім, доходи у неприбуткових організацій як правило є, але такому типу юридичної особи, ці доходи можна використовувати лише для фінансування видатків на її утримання, а також реалізації мети чи завдання організації, її основного напрямку діяльності (п. 133.4 Податкового кодексу України, далі – ПК). Для того, щоб отримати установчі документи та статус «неприбутковості», такі організації мають:

 • передбачати передачу активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи типу. У разі припинення юридичної діяльності, неприбуткові організації мають передати кошти до бюджету;
 • забороняти розподіл отриманих доходів чи їх частин між членами такої організації чи їх працівниками або іншими особами, що пов'язані із організацією. Виключення – кошти можуть використовуватися для оплати праці членам організації та нарахування ЄСВ.

Неприбуткові організації мають подавати Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації до органів ДФС. Форму звіту затверджено наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553 (далі – Звіт неприбуткової організації).

Подача звіту неприбуткової організації

Звіт неприбуткової організації подають за підсумками року з тим самим граничним строком подання, який передбачено для річних платників податку на прибуток, тобто – протягом 60 календарних днів строком, що настає за останнім календарним днем звітного періоду (року) (п. 46.2 ПК).

За 2016 рік необхідно відзвітувати не пізніше 01.03.2017 р.

Такий порядок подання звіту неприбуткової організації не стосується порушників умов неприбутковості. Порушникам необхідно відзвітувати за період з початку року, по останній день місяця в якому було вчинене порушення. Після цього, неприбуткову організацію-порушника буде вилучено з реєстру і переведено на статус платника податку на прибуток (пп. 133.4.3 ПК).

Звіт неприбуткової організації та його структура

Вступна частина Звіту неприбуткової організації перш за все містить у собі пункт, у якому необхідно позначити тип звіту. Якщо звіт подається за 2016 рік, необхідно зробити відповідну помітку з рядку «Звітній» або «Звітній новий». Останній необхідно поставити, якщо були виправлення у попередньо поданому звіті у межах граничного строку звітування.

У рядку «Звітній період» необхідно зробити позначку про річне звітування.

Можливість поставити відмітку про квартальний період звітування чи зазначити конкретний місяць звітування передбачена лише для порушників умов неприбутковості. Пам’ятайте, що для порушників умов неприбутковості необхідно позначити місяць, у якому було порушено (недотримано) умов. Квартал – базовий звітній період для організацій, що вчинили порушення.

Річний звітній період передбачено для неприбуткових організацій, які не порушували умови неприбутковості.

Далі необхідно заповнити реквізити, що дозволяють ідентифікувати юридичну особу що звітує. Серед цих реквізитів особливу увагу необхідно звернути на рядок 8, у якому необхідно зазначити основну ознаку неприбутковості. Код основної ознаки неприбутковості присвоюється згідно пункту 4 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою КМУ від 13.07.2016 № 440.

У першій частині Звіту неприбуткової організації необхідно відобразити доходи, що отримала організація. Доходи можуть мати наступне походження:

 • фінансування, що було фактично одержане бюджетно. Установою за загальним фондом;
 • залишки коштів на спеціальних рахунках, що перейшли до неприбуткової організації з попереднього року;
 • вступні, членські та цільові внески, пасивні доходи та благодійна допомога, тощо.

Фактично у «дохідній» частині Звіту неприбуткової організації показують будь-які надходження, що були отримані від статутної діяльності установи. Сюди також можуть потрапити і доходи від ведення неприбутковою організацією підприємницької діяльності або здачі в оренду основних засобів, тощо. Але тільки у тому випадку, якщо підприємницька діяльність неприбуткової організації не суперечить профільному закону неприбуткової організації (листи ГУ ДФС у м. Києві від 06.04.2016 № 8196/10/26-15-12-05-11 та від 08.06.2016 № 12801/10/26-15-12-05-11)

Видатки, що здійснені без жодного порушення статусу неприбутковості потрапляють до 2-го рядку першої частини Звіту неприбуткової організації. Проте, ці видатки потребують деталізації у рядках 2.1-2.6.

У цих рядках необхідно відобразити суми видатків бюджетних установ за загальними та спеціальними фондами, відповідно до затверджених у встановленому порядку кошторисів. Витрати на утримання неприбуткової організації також не мають виходити за рамки кошторису, як і суми безоплатних надходжень чи надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Головне, на що потрібно зважати під час здійснення видатків  цільове витрачання коштів неприбуткової організації. При недотриманні умов неприбутковості потрібно буде заповнити другу частину Звіту неприбуткової організації.

Звіт для порушників

Якщо неприбуткова організація порушила умови неприбутковості, інформацію про це необхідно зазначити у другій частині Звіту неприбуткової організації. Перш за все, у вступній частині звіту необхідно позначити інформацію про нестандартний період та вказати номер календарного місяця, у якому сталося порушення. Вимог пункту 133.4 ПК.

ІІ частину Звіту неприбуткової організації заповнюють лише за умови порушень вимог неприбутковості.

Друга частина звіту неприбуткової організації має бути заповнена у випадку здійснення нецільового використання доходів підприємства та їх розподілу між засновниками чи членами правління неприбуткової організації. Також зазначимо що у другій частині Звіту неприбуткових організацій не потрібно відображати доходи, що було отримано із «заборонених» джерел, адже тепер подібної вимоги більше немає у ПК.

Нецільові видатки та розподілений дохід неприбуткової організації стає базою для оподаткування податком на прибуток. Показники нецільового використання видатків необхідно позначити у рядку 5 частини ІІ Звіту неприбуткової організації.

На основі цих показань формується податкове зобов'язання з податку на прибуток, що відображатиметься у 6 рядку другої частини Звіту неприбуткової організації.

Виправлення помилок у Звіті

Якщо при заповненні Звіту неприбуткової організації були допущені помилки, їх виправляють як і у інших звітах – подаючи уточнюючий звіт неприбуткової організації. Його подають у складі поточного Звіту неприбуткової організації за допомогою додатку ВП. Спеціальна частина такого Звіту неприбуткової організації введена для виправлення помилок і заповнюють її лише у разі зменшення чи збільшення податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Виправляючи помилки за допомогою уточнюючого Звіту неприбуткової організації птрібно буде сплатити так званий «самоштраф» у розмірі 3% від суми недоплати. Якщо для виправлення використовується додаток ВП, то сума «самоштрафу» складатиме 5%.

Фінансова звітність неприбуткових організацій

З 01.01.2017 р. пунктом 46.2 ПК передбачена необхідність подачі неприбутковими організаціями річну фінансову звітність, проте ця норма застосовується у разі звітування за ті періоди, що настають після 01.01.2017 р. Тобто, річну фінансову звітність неприбутковим організаціям потрібно буде подавати за 2017 рік. Якщо Звіт неприбуткової організації подається за 2016 рік чи більш ранній період, фінансова звітність неприбуткової організації подається за бажанням такої організації (лист ДФС від 17.10.2016 № 33649/7/99-99-15-02-01-17).

Раніше річну фінансову звітність мали подавати лише неприбуткові організації-порушники.

Інформацію про подані форми звітності відображають наприкінці основної частини Звіту неприбуткової організації.

Скорочена фінансова звітність

Згідно частини 3 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі – Закон № 996), для неприбуткових організацій за вітчизняними стандартами мали б встановлювати скорочену за показниками фінансову звітність.

Втім, всупереч Закону № 996 «профільний» П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» не згадує неприбуткові організації серед тих, які мають право працювати ними користуватися. Складати фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва мають право:

 • суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які визнані такими відповідно до законодавства, крім тих, що складають Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Натомість складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва можуть суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які:

 • ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства;
 • відповідають критеріям мікропідприємництва.

У пункті 2 розділу І П(С)БО 25 неприбуткові організації взагалі не згадують. Проте такі організації можуть відповідати критеріям, що передбачені П(С)БО 25 і тоді неприбуткова організація не матиме жодних перешкод для застосування цього стандарту.

Якщо неприбуткова організація не відповідає нормам, що були встановлені П(С)БО 25, виникає конфлікт норм частини третьої статті 11 Закону про бухоблік та пункту 2 розділу І П(С)БО 25. У такій ситуації необхідно застосовувати принцип верховенства права – надавати перевагу нормам закону (ст. 8 Конституції України), адже закон має вищу юридичну силу стосовно нормативно-правових актів Мунфіну.

Проте, сам Мінфін так і не надав жодного роз’яснення щодо конфлікту норм, але закликав діяти відповідно принципу верховенства права (лист Мінфіну від 21.01.2005 № 31-04200-10-10/1001).  

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл