Головбух

Екологічний податок у 2017 році: основні зміни

  • 1 лютого 2017
  • 29557

Які зміни сталися у екологічному оподаткуванні з початку 2017 року?

Серед багатьох змін у Податковому кодексі (далі – ПК), що сталися завдяки Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-УІІІ (далі – Закон № 1791), хочемо відмітити зміни що стосуються екологічного податку.

► Виправляємо помилки в декларації екологічного податку

Екологічний податок 2017

З 1 січня 2017 року Законом № 1791 було збільшено екологічний податок у порівнянні з 2016 роком на 12 %. Екологічний податок мають сплачувати підприємці, діяльність яких пов'язана із:

  • Викидами у атмосферу забруднюючих речовин;
  • Стаціонарними джерелами забруднення навколишнього середовища;
  • Скиданням забруднюючих речовин до водних об'єктів та забруднення водних ресурсів України;
  • Розміщенням шкідливих речовин та відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах;
  • Утворенням та/чи зберіганням радіоактивних відходів;
  • Тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів у спеціально відведених для цього місцях.

Відтак, з початку 2017 року, збільшені податкові ставки екологічного податку мають застосовуватися платниками при обрахуванні своїх податкових зобов’язань за перелічені вище об'єкти оподаткування.

► Складання та подання податкової декларації з рентної плати для місячних платників податку

Нагадуємо, що за ст. 250 ПК базовим(звітнім) періодом для екологічного податку є календарний квартал.

Складання звітностей та сплата податкових зобов’язань

Відповідно до п. 250.2 ст.250 ПК, платник податку має скласти податкову декларацію за формою, яка була затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, та була зареєстрована у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1052/27497.

Декларації подають протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Сплачують екологічний податок протягом 10 календарних днів, які наступають за останнім календарним днем подання податкових декларацій.

Екологічний податок сплачують:

  • за викиди у атмосферне повітря шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скидання шкідливий речовин та відходів у водні об'єкти, розміщення протягом звітного квартал відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;
  • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установленої ліцензією норми та строках.

► Заповнення та подання звіту про добування водних біоресурсів (форма № 1-риба (квартальна))

Граничні терміни подання та сплати екологічного податку (по кварталам) наступні:

Гранична дата подання Гранична дата сплати
10 травня 2017 року 19 травня 2017 року
9 серпня 2017 року 18 серпня 2017 року
9 листопада 2017 року 17 листопада 2017 року
9 лютого 2018 року 19 лютого 2018 року

Якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів шкідливих речовин, то він має повідомити про це органи ДФС за місцем реєстрації. Для цього необхідно за місцем реєстрації платника податків написати заяву довільної форми, у якій необхідно зазначити, що на протязі звітного року у підприємця не буде об’єкта для обчислення екологічного податку.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Актуальні ставки екологічного податку на викид шкідливих речовин

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну
(п. 243.1 ПКУ)

Азоту оксиди

2204,89

Аміак

413,53

Ангідрид сірчистий

2204,89

Ацетон

827,06

Бенз(о)пірен

2806850,49

Бутилацетат

496,61

Ванадію п'ятиокис

8270,62

Водень хлористий

83,07

Вуглецю окис

83,07

Вуглеводні

124,61

Газоподібні фтористі сполуки

5458,98

Тверді речовини

83,07

Кадмію сполуки

17451,37

Марганець та його сполуки

17451,37

Нікель та його сполуки

88914,54

Озон

2204,89

Ртуть та її сполуки

93463,38

Свинець та його сполуки

93463,38

Сірководень

7086,02

Сірковуглець

4604,82

Спирт н-бутиловий

2204,89

Стирол

16100,62

Фенол

10007,8

Формальдегід

5458,98

Хром та його сполуки

59192,69

Двоокису вуглецю

0,37 (п. 243.4 ПКУ)

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПКУ та на які встановлено клас небезпечності

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну 
(п. ПКУ 243.2)

I

15770,16

II

3611,61

III

538,13

IV

124,61

Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів

Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну 
(п. 243.3 ПКУ)

Менше ніж 0,0001

592712,50

0,0001 — 0,001 (включно)

50783,62

Понад 0,001 — 0,01 (включно)

7015,25

Понад 0,01 — 0,1 (включно)

1968,65

Понад 0,1

74,17

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 ПКУ.

Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти (п. 245.1 ПКУ)

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну 

Азот амонійний

1448,27

Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)

579,68

Завислі речовини

41,54

Нафтопродукти

8519,83

Нітрати

124,61

Нітрити

7113,1

Сульфати

41,54

Фосфати

1157,54

Хлориди

41,54

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 ПКУ та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу (п. 245.2 ПКУ)

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

151747,75

Понад 0,001-0,1 (включно)

110024,49

Понад 0,1-1 (включно)

18968,25

Понад 1-10 (включно)

1930,42

Понад 10

386,44

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 ПКУ.
За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 і 245.2 ПКУ, збільшуються у 1,5 раза.

Ставки податку за розміщення відходів:

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (ст. 246 ПКУ)

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, грн за 1 т

I

надзвичайно небезпечні: 
 — обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, — 778,3 грн за одиницю; 
 — люмінесцентних ламп — 13,54 грн за одиницю

1264,07

II

високонебезпечні

46,04

III

помірно небезпечні

11,55

IV

малонебезпечні

4,5

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості

0,44

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (п. 246.5 ПКУ)

Місце (зона) розміщення відходів

Коефіцієнт

В межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж

3

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту

1

Згідно з п. 246.3 ПКУ, за розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.
За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1 — 246.3 ПКУ, збільшуються у 3 рази (п. 262.4 ПКУ)

Ставки податку за утворення радіоактивних відходів:

Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи накопичені) (ст. 247.1 ПКУ)

Причина нарахування

Ставка податку, 1 кВт-год

утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії — експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені

0,0114

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів (п. 247.2 ПКУ)

Категорія відходів 

Коефіцієнт 

Високоактивні 

50 

Середньоактивні та низькоактивні 

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (ст. 248 ПКУ)

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

541743,45

18058,12

Середньоактивні та низькоактивні

10112,54

3611,61

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл