Головбух

ФОП припиняє діяльність: як зніматися з обліку та подавати звітність

  • 5 січня 2017
  • 34240

Новації у законодавстві зобов’язують ФОП платити щомісячно єдиний соціальний внесок, навіть якщо ФОП не провадив ніякої діяльності. Через припинення підприємницької діяльності ФОП виникає багато запитань

ФОП припиняє діяльність

Чи встановлені якісь терміни для зняття такого підприємця з обліку в контролюючому органі? Та чи виникає у фізособи обов’язок щодо подавати податкову звітність, якщо у держреєстратора її підприємницьку діяльність припинено, але з обліку в органі ДФС її не знято?

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Питання болючі, оскільки для багатьох ФОП, що не провадили діяльності, щомісячний ЄСВ у розмірі 704 грн. на місяць, стає тягарем, який важно нести. Недарма на разі в України лише за один тиждень припинили діяльність біля 11 тисяч підприємців.

Згідно з частиною 7 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.03.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755) фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця (далі— ФОП).

Відомості з ЄДР про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП є підставою для зняття його з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або вчинення інших дій відповідно до законодавства (ч. 4 ст. 13 Закону № 755).

Механізм зняття підприємця з обліку

Загальний порядок та підстави для зняття з обліку ФОП у контролюючих органах визначені пунктом 65.10 та статтею 67 Податкового кодексу України (ПК). Детальніше ці питання врегульовуються Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі — Порядок № 1588) та Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Як платника податків і зборів

Процедури зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначені розділом XI Порядку № 1588.

Єдиний податок 2017

Відповідно до підпункту 1 пункту 11.22 Порядку № 1588 підставою для зняття ФОП з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою), а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку ФОП відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП.

За результатами опрацювання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП та аналізу карток особових рахунків платників податків контролюючий орган уносить до Реєстру самозайнятих осіб інформацію про дату та номер запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП. При цьому встановлюється обліковий стан «припинено, але не знято з обліку (КОР пусті або не закриті)».

Зняті з обліку в контролюючому органі фізичні особи — підприємці можуть бути лише у разі, якщо немає заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Як платника ЄСВ

Зняття з обліку ФОП як платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) здійснюється контролюючими органами також на підставі відомостей, отриманих з ЄДР, після проведення передбачених законодавством перевірок платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 ч. 1 ст. 5 Закону № 2464).

ЄСВ 2018

Тобто платник ЄСВ (ФОП) знімається з обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі сплати ЄСВ.

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника ЄСВ.

Датою зняття з обліку платника ЄСВ є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Увага!
Дані про зняття з обліку ФОП, підприємницька діяльність якого припинена, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до ЄДР із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку.

Втрата статусу підприємця — не привід для уникнення зобов’язань

Державна реєстрація припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання (пп. 65.10.8 Податкового кодексу України (ПК), пп. 4 п. 11.22 Порядку № 1588).

Реєстрація ФОП

Податкові зобов’язання

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Крім того, така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки по податках від провадження підприємницької діяльності. Наприклад, якщо припинення господарської діяльності здійснюється єдиноподатником, то податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припинення провадження господарської діяльності (п. 295.8 ПК ).

Податкова накладна 2018

Чинне законодавство також зобов’язує відповідну фізичну особу в установлені строки подати річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП (пп. 6 п. 11.22 Порядку № 1588 ).

Подання податкової звітності з відповідного податку (збору) за останній звітний (податковий) період здійснюється у строки, визначені пунктом 49.18 ПК , виходячи з базового звітного (податкового) періоду, встановленого для такого податку (збору).

Увага!
Останнім звітним періодом для платників, які перебували на загальній системі оподаткування та на спрощеній системі оподаткування (перша та друга групи), буде рахуватися базовий звітний (податковий період), що дорівнює календарному року. Для платників, які перебували на спрощеній системі оподаткування (третя група) це буде базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, в якому було прийнято рішення про припинення .

Зокрема, фізичні особи, щодо яких до ЄДР внесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП, подають податкові декларації за останній звітний період у строки, визначені пунктом 49.18 ПК , залежно від обраної ними системи оподаткування в період підприємницької діяльності, а саме:

Форма 20-ОПП

  • платники, що перебували на загальній системі оподаткування — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового року;
  • платники, що перебували на спрощеній системі оподаткування (перша та друга групи) — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового року);
  • платники, що перебували на спрощеній системі оподаткування (третя група) — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Увага!
Останнім звітним (податковим) періодом для подання звітності з відповідного податку (збору) буде звітний (податковий) період, встановлений ПК для такого податку (збору), в якому було прийнято рішення про припинення.

Із моменту відкриття процедури припинення ФОП за власним бажанням, податкова звітність подається за підписом самої фізичної особи. У разі визнання ФОП банкрутом звітність подається за підписом управителя нерухомого або цінного рухомого майна, призначеного для цієї мети господарським судом (ліквідатором) до дня внесення запису про припинення ФОП до ЄДР.

Зобов’язання з ЄСВ

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника ЄСВ, у частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем (ч. 4 ст. 6 Закону № 2464).

Декларація з ПДВ

При цьому останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи (ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Увага!
У разі якщо після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, уважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи (пп. 8 п. 11.22 Порядку № 1588).

Перевірки

При припиненні підприємницької діяльності ФОП контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.

План комплексних перевірок 2018

Закриття рахунків

Після проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП фізична особа повинна закрити усі рахунки відкриті в установах банків для зарахування коштів на вимогу суб’єктів господарювання.

Водночас така вимога не застосовується до рахунків ФОП, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб (персональних рахунків фізособи).

Зміна загальної системи оподаткування на спрощену

Якщо ж після припинення підприємницької діяльності ФОП її рахунки у фінансових установах (окрім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб) залишилися незакритими, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію. При цьому орган ДФС повідомляє дату і номер відповідного запису в ЄДР, а також дату зняття з обліку платника податків у контролюючому органі.

Погашення боргів

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізособи погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи. Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу фізичної особи — підприємця, є така фізична особа (пп. 5 п. 11.22 Порядку № 1588).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл