Головбух

Подарунки від роботодавця: облік і звітність

  • 28 грудня 2016
  • 4884

Роботодавці мають добру традицію дарувати своїм працівникам та їхнім дітям подарунки у негрошовій формі (техніку, телефони, цукерки). Ми спеціально для бухгалтера розробили простий план оформлення, відображення в обліку та звітності такої операції

Працівники — найцінніший ресурс підприємства, який своєю працею приносить йому економічну вигоду. Звичайно, за свій внесок у створення прибутку працівник отримує зарплату, премії, інші компенсації. Але завжди приємно отримати подарунок, так би мовити, просто так. Підсвідомо він додатково мотивує бути лояльним до роботодавця. А подарунок ще й для наших рідних узагалі викликає відчуття присутності сім’ї на роботі.

Абсолютно НОВИЙ бухгалтерський ЗВІТ

Зміни у неподатковій звітності підприємств у нашому бухобліку відбуваються нечасто. А щоб з’явився абсолютно новий звіт, то уже й не пам’ятаємо, коли це було. Але він з’явився, завітавши до нас з Європи. Він не входить до складу фінансової звітності, але містить фінансову інформацію. І може містити нефінансову. Мова йде про Звіт про управління, який уже вперше треба буде подати за 2018 рік. Хто має складати Звіт про управління? Кому його подавати? Що має містити Звіт про управління? Як скласти Звіт про управління? Чи є хоча б якісь методрекомендації з його складання?

Тож як правильно робити добрі справі, щоб напередодні новорічних свят і працівники відчували, що працюють на вдячного роботодавця, і бухгалтери були вневнені у своїх облікових діях?

Оформлюємо надання подарунків

Підставою для дій бухгалтера є розпорядчі документи керівництва. Тому насамперед керівник підприємства має видати відповідний розпорядчий документ (наказ, рішення) про придбання й видачу подарунків (див. Додаток 1). При цьому потрібно скласти список дітей, батькам яких будуть передані подарунки.

Видачу подарунків краще оформити відповідною відомістю (див. Додаток 2).

Утримуємо ПДФО

Відправним моментом оподаткування подарунків є підпункт 165.1.39 Податкового кодексу України (ПК). Він встановлює граничний розмір вартості дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань) у негрошовій формі, який не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

► Оподаткування дитячих новорічних подарунків та проведення корпоративів

Так, у разі якщо вартість таких дарунків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, така вартість не оподатковується ПДФО. Коли вартість негрошового подарунка перевищує зазначений граничний розмір, суму перевищення оподатковують як додаткове благо відповідно до підпункту «е» підпункту 164.2.17 ПК (тобто як вартість товарів, безоплатно отриманих платником податку).


Вартість негрошового подарунка,
що не перевищує 50% однієї мінзарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, не оподатковується ПДФО та військовим збором


Отже, суму такого перевищення оподатковують ПДФО.

Якщо додаткові блага надають у негрошовій формі, об’єктом оподаткування ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами (правила їх визначення встановлені ПК), помножена на коефіцієнт, який обчислюють за такою формулою (п. 164.5 ПК):

К = 100 ÷ (100 – Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Позаяк ставка ПДФО для додаткового блага у 2016 році становить 18%, значення натурального коефіцієнта у поточному році дорівнює 1,2195.

Утримуємо військовий збір

Починаючи з 01.01.2015 об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПК (пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК). Тобто із зазначеної дати об’єкти оподаткування ПДФО та військовим збором збігаються.


Вартість негрошового подарунка
у сумі перевищення граничного розміру оподатковується ПДФО з застосуванням натурального коефіцієнта, а військовим збором — без урахування натурального коефіцієнта


Отже, у разі якщо вартість негрошового подарунка перевищує граничний розмір, зазначений у підпункті 165.1.39 ПК, суму перевищення оподатковують військовим збором. При цьому базою оподаткування військовим збором буде вартість подарунка без застосування натурального коефіцієнта, оскільки в пункті 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК не передбачене застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного пунктом 164.5 ПК. На підтвердження цього маємо ще й думку податківців, яку вони виклали у ЗІР (категорія 132.05).

Сплата ПДФО та військового збору

Новорічні подарунки мають натуральну форму, тому виникає запитання, з якого саме доходу і чиїм коштом слід утримати ПДФО і військовий збір.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, застосовуючи ставку податку, визначену у статті 167 ПК (пп. 168.1.1 ПК).

► Подарунки від профспілки: оформлення, облік й оподаткування

Податок сплачують (перераховують) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачують (перераховують) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (п. 168.1.4 ПК).

Отже, в разі надання доходу у вигляді подарунка, що має негрошову форму, ПДФО та військовий збір сплачують (перераховують) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого надання.


Ненарахування, неутримання
та/або несплата податків податковим агентом до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету


Суми ПДФО та військового збору з додаткового блага утримує роботодавець (податковий агент) за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) працівника, який отримує від роботодавця додаткове благо, за відповідний місяць, зокрема його заробітної плати (абз. 3 пп. «б» пп. 170.9.1 ПК). А в разі недостатності суми доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати ПДФО та військового збору.

Як відобразити віртість подарунків у формі №1ДФ

Зауважимо, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету (ст. 127 ПК).

Відповідальність за погашення суми податкового зобов’язання або податкового боргу, що виникає внаслідок вчинення таких дій, та обов’язок щодо погашення такого податкового боргу покладається на особу, визначену ПК, у т. ч. на податкового агента.

Заповнюємо форму № 1ДФ

Податкові агенти зобов’язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені ПК для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (п. 51.1 ПК).

Наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4 затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами такого податкового розрахунку (далі — Порядок).

У розділі І форми № 1ДФ за звітний квартал відображається вартість подарунків (їх частини) за ознаками доходів:

  • «160» — вартість подарунка (його частини), яка не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на перше січня звітного податкового року (у 2016 році — 689 грн.);
  • «126» — додаткове благо. Сума різниці між вартістю подарунка та неоподатковуваною його частиною, помножена на натуральний коефіцієнт (у 2016 році — 689 грн.).

Оподатковуваний дохід у вигляді вартості подарунків у графах 3а «Сума нарахованого доходу» і 3 «Сума виплаченого доходу» форми № 1ДФ відображається із застосуванням натурального коефіцієнта.

 Оподатковуємо новорічні подарунки працівникам та їхнім дітям: на що слід зважати

У розділі ІI форми № 1ДФ за звітний квартал у рядку «Військовий збір» без зазначення даних платників збору (отримувачів доходу) відображають (абз. 4 п. 3.11 розд. ІІІ Порядку):

  • дохід усіх працівників у вигляді вартості подарунків загальною сумою у графах «Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)», «Загальна сума виплаченого доходу (грн, коп.)»;
  • загальну суму утриманого військового збору з такого доходу у графах «Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.), нарахованого», «Загальна сума утриманого податку, збору (грн, коп.), перерахованого».

Столичні податківці також надали роз’яснення, що у рядку «військовий збір» зазначають лише ті доходи, з яких утримували військовий збір (лист ГУ ДФС у м. Києві від 10.11.2016 № 7431/П/26-15-13-02-15). Оскільки цей лист не є узагальнюючою консультацією, самі ж податківці пропонують із цього приводу звертатися до місцевих Центрів обслуговування платників податків.

Отже, вважаємо за потрібне все ж таки зазначати у розділі ІІ форми № 1ДФ загальну суму нарахованого (виплаченого) доходу.

 Святкові подарунки — від оподаткування до звітності

Детально розрахунок ПДФО та війського збору з подарунків працівникам та їхнім дітям, відображення їх в бухобліку та звітності унаочнимо на Прикладі.

Облік, оподаткування та відображення в звітності подарунків працівникам та їхнім дітям

У грудні 2016 року роботодавець надав працівникам подарунки у негрошовій формі. Зокрема:

— Кириленку Петрові Івановичу (податковий номер 3876333331) видано два подарунки у негрошовій формі: один (мобільний телефон) — для нього, вартістю 1300 грн., і другий (набір «дитячий конструктор») — для його дитини, вартістю 500 грн.,

— Петренкові Анатолію Олеговичу (податковий номер 2398749489) видано один подарунок (мобільний телефон) вартістю 1300 грн., дітей у Петренка Анатолія Олеговича немає.

Роботодавець — неплатник ПДВ. Потрібно розрахувати суму ПДФО і військового збору, а також відобразити їх у  формі № 1ДФ.

Базою оподаткування буде сукупна вартість подарунків, зменшена на 689 грн. Суму ПДФО та військового збору утримано із зарплати працівників.

Розрахунок сум ПДФО і військового збору наведемо у Таблиці 1.

Бухгалтерський облік оподаткування подарунків буде таким (див. Таблицю 2).

Тож за працівників, які отримали подарунки, потрібно сплатити ПДФО у сумі 378,00 грн. і військовий збір — 25,84 грн.

У розділі І форми № 1ДФ інформацію про отриманий дохід потрібно відобразити чотирьма рядками:

  • у першому із зазначенням у графі 2 «3876333331» — неоподатковувану суму подарунків, що відображається за ознакою доходу «160» (вартість дарунків, що не перевищує 50% однієї мінзарплати): у графах 3а і 3 зазначають суму 689 грн., а у графах 4а та 4 проставляють прочерки (оскільки ПДФО не утримується та не сплачується);
  • у другому із зазначенням у графі 2 «3876333331» — суму перевищення, що відображається за ознакою доходу «126» (додаткове благо): у графах 3а і 3 зазначають суму 1354,88 грн., а у графах 4а та 4 — суму нарахованого та перерахованого ПДФО — 243,88 грн.;
  • у третьому із зазначенням у графі 2 «2398749489» — неоподатковувану суму подарунків, що відображається за ознакою доходу «160» (вартість дарунків, що не перевищує 50% однієї мінзарплати): у графах 3а і 3 зазначають суму 689 грн., а у графах 4а та 4 проставляють прочерки (оскільки ПДФО не утримується та не сплачується);
  • у четвертому із зазначенням у графі 2 «2398749489» — суму перевищення, що відображається за ознакою доходу «126» (додаткове благо): у графах 3а і 3 зазначають суму 745,12 грн., а у графах 4а та 4 — суму нарахованого та перерахованого ПДФО — 134,12 грн.

У розділі ІІ форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір» у графах 3а і 3 зазначають 3100,00 грн., у графах 4а та 4 — 25,84 грн.

 ► Новорічний корпоратив: щоб у бухгалтера не боліла голова

Таблиця 1


з/п

Показник

Сума, грн.

Розрахунок

Із подарунків Кириленку П. І.:

1

База оподаткування ПДФО вартості подарунків із урахуванням натурального коефіцієнта

1354,88

(1300,00 грн. + 500,00 грн. – 689 грн.) × × 1,219512

2

Сума ПДФО (18%)

243,88

1354,88 грн. × 18%

3

База оподаткування військовим збором (без застосування натурального коефіцієнта)

1111,00

1300,00 грн. + 500,00 грн. – 689,00 грн.

4

Сума військового збору

16,67

1111,00 грн. × 1,5%

Із подарунка Петренку А. О.:

1

База оподаткування ПДФО вартості подарунків із урахуванням натурального коефіцієнта

745,12

(1300,00 грн. – 689 грн.) × 1,219512

2

Сума ПДФО (18%)

134,12

745,12 грн. × 18%

3

База оподаткування військовим збором (без застосування натурального коефіцієнта)

611,00

1300,00 грн. – 689,00 грн.

4

Сума військового збору

9,17

611,00 грн. × 1,5%

 ► Подарунок у конверті: чи є додаткове благо у працівника

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Оприбутковано мобільні телефони й дитячий конструктор від постачальника

209

631

3100,00

2

Сплачено постачальнику за мобільні телефони і дитячий конструктор

631

311

3100,00

3

Видано подарункові набори Кириленку П. І.

377 / Кириленко П. І.

209

1800,00

4

Видано подарунковий набір Петренку А. О.

377 / Петренко А. О.

209

1300,00

5

Списано вартість подарунків Кириленку П. І.

949

377 / Кириленко П. І.

1800,00

6

Списано вартість подарунка Петренку А. О.

949

377 / Петренко А. О.

1300,00

7

Утримано суму ПДФО з подарунків Кириленку П. І.

661 / Кириленко П. І.

641 / пдфо

243,88

8

Утримано суму військового збору з подарунків Кириленку П. І.

661 / Кириленко П. І.

642 / військовий збір

16,67

9

Утримано суму ПДФО з подарунка Петренку А. О.

661 / Петренко А. О.

641/пдфо

134,12

10

Утримано суму військового збору з подарунка Петренку А. О.

661 / Петренко А. О.

642/військовий збір

9,17

11

Сплачено до бюджету ПДФО

641/пдфо

311

378,00

12

Сплачено до бюджету військовий збір

642/військовий збір

311

25,84

13

Списано витрати на фінансовий результат

79

949

3100,00

Наостанок додамо, що вартість подарунків слід вважати додатковим благом лише тоді, коли можлива персоніфікація такого доходу.

  

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл