Головбух

Підготовка авто до зими: особливості обліку

  • 23 листопада 2016
  • 1330

Підготовка автомобіля до зими є невід'ємною і обов'язковою частиною його безаварійної експлуатації. Саме час відвідати СТО і пригадати облік шин: придбання, заміни та вибуття. Принагідно також згадаємо заміну мастила та в разі потреби — акумулятора

Розпочнемо із заміни шин на автомобілі. Перш ніж установити зимові шини, їх, звісно, спочатку потрібно придбати. Тому з’ясуємо, на якому рахунку обліковувати придбані зимові шини.

Оприбуткування шин

Для обліку шин використовують субрахунок 207 «Запасні частини». Це чітко визначено в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Мінфіну від 30.11.1999 № 291.

Проте якщо шини вже були встановлені на авто, а їх вартість включена до первісної вартості автомобіля, то їх обліковують у складі основних засобів, а саме на субрахунку 105 «Транспортні засоби».

На кожну придбану шину заводять Картку обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (далі — картка обліку). Її форма наведена в додатку 5 до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 488 (далі — Норми № 488).

Під час придбання шини у картці обліку зазначають:

  • найменування підприємства, його місцезнаходження;
  • технічні характеристики і дату виготовлення шини;
  • марку і модель автомобіля, на якому шина використовується.

Додамо, що дату виготовлення шини замарковано на її боковині числом із чотирьох цифр: перші дві — познака порядкового номера поточного тижня року виготовлення; останні дві — познака двох останніх цифр року виготовлення шини.

Заміна шин

Для цілей бухгалтерського обліку важливо з’ясувати, чи вважати заміну літніх шин на зимові поліпшенням, поточним ремонтом (технічним обслуговуванням) основного засобу. Підказку можна знайти у пункті 3.19 Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу від 30.03.1998 № 102 (далі — Положення № 102). У ньому сказано, що операції заміни на транспортних засобах шин і акумуляторних батарей не належать до реконструкції, модернізації, технічного переозброєння та інших видів їх поліпшення.

Отже, заміна літніх шин на зимові є технічним обслуговуванням автомобіля, позаяк таку заміну здійснюють для підтримання автомобіля в робочому стані без приросту первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід. Відповідно, вартість шин включається до складу витрат на підставі пункту 15 П(С)БО 7 «Основні засоби». Залежно від напряму використання автомобіля такі витрати потрібно відобразити на рахунку 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» або субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Списання шин

Списують вартість зимових шин на один із витратних рахунків під час установлення шин на автомобіль. І хоча вони зникнуть з балансу підприємства, проте підприємство продовжуватиме вести їх кількісний облік. У Таблиці даних обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини картки обліку заповнюють графи 2, 3, 7 та 10. Далі під час експлуатації водій має фіксувати місячний пробіг у графі 5 та загальний пробіг з початку експлуатації у графі 6.

Під час літньо-зимового «перевзування» знятий літній комплект шин в обліку не поновлюють. Підприємство продовжує вести кількісний облік літніх шин.

Зазначимо, що вартість шин можна списувати і пропорційно пробігу. Можливість застосування такого методу випливає із пункту 8 П(С)БО 16 «Витрати».

Застосовуючи такий метод, використовують норму середнього ресурсу шин із Норм № 488.

Розглянемо Приклад.

Приклад 1. Відображення в обліку операцій із заміни літніх шин на зимові та списання їх вартості пропорційно пробігу за сезон

Норма середнього ресурсу (наробіток) шин для автомобіля, який використовують у збутових цілях, — 65 000 км. Пробіг літніх шин за сезон становить 24 500 км; пробіг зимових шин за сезон — 17 500 км. Вартість літніх шин — 1680,00 грн. (у т. ч. ПДВ — 280,00 грн.); вартість зимових шин — 1920,00 грн. (у т. ч. ПДВ — 320,00 грн.).

На витрати відповідного звітного періоду пропорційно пробігу за сезон списують вартість:

— літніх шин — 527,69 грн. (1400,00 грн. ÷ 65 000 км × 24 500 км);

— зимових шин — 430,77 грн. (1600,00 грн. ÷ 65 000 км × 17 500 км).


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
 грн.

Д-т

К-т

Літній сезон

1.1

Оприбутковано літні шини

207/склад

631

1400,00

1.2

Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ

6442

631

280,00

1.3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно з зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

280,00

1.4

Встановлено на автомобіль літні шини

207/експл

207/склад

1680,00

1.5

Списано на витрати вартість літніх шин пропорційно пробігу за сезон

93

207/експл

527,69

1.6

Оплачено вартість літніх шин

631

311

1680,00

Зимовий сезон

2.1

Оприбутковано зимові шини

207/склад

631

1600,00

2.2

Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ

6442

631

320,00

2.3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно з зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

320,00

2.4

Встановлено на автомобіль зимові шини

207/експл

207/склад

1600,00

2.5

Списано на витрати вартість зимових шин пропорційно пробігу за сезон

93

207/експл

430,77

2.6

Оплачено вартість зимових шин

631

311

1920,00

Проте такий варіант списання вартості шин доволі трудомісткий і рідко застосовується на практиці. Тому радимо списувати вартість шин одразу під час введення їх в експлуатацію.

Оскільки в бухгалтерському обліку вартість зимового комплекту шин відносять до витрат, то вона впливатиме й на об’єкт оподаткування податком на прибуток через «бухгалтерський» фінансовий результат. При цьому різниць згідно із розділом ІІІ Податкового кодексу України (ПК) не виникатиме.

Заміна акумуляторів

Одразу зауважимо, що акумулятори не підлягають сезонній заміні. Їх змінюють за досягнення норми середнього ресурсу. Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджено наказом Мінтрансу від 20.05.2006 № 489.

Бухгалтерський облік акумуляторів від моменту придбання до моменту списання (включаючи період, коли вони перебувають в експлуатації) також ведуть на субрахунку 207 «Запасні частини». Для обліку акумуляторів на зберіганні та в обороті відкривають окремі рахунки четвертого порядку, наприклад «Акумулятори на зберіганні», «Акумулятори в обігу» тощо. Як і у випадку з шинами, вартість акумуляторів списують на витрати в момент встановлення на автомобіль.

Аналітичний облік акумуляторів ведуть у Картці обліку наробітку та відстежування обігу АБ. Форма такої картки наведена у додатку 12 до Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтрансу від 02.07.2008 № 795 (далі — Правила № 795).

Вартість акумулятора,
встановленого на авто, списується на витрати звітного періоду

Для встановлення на автомобіль акумулятор відпускають лише в обмін на знятий та за наявності акта, що підтверджує непридатність до подальшої експлуатації знятого акумулятора.

Коли на склад повертають акумулятор, який надалі може бути реалізований або використаний для експлуатації автомобіля, його оприбутковують за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого його використання (пп. 2.12 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2007 № 2).

Заміна мастила

Статтею 36 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII встановлено, що власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують, зобов’язані забезпечувати своєчасне і повне проведення робіт з їх технічного обслуговування і ремонту згідно з нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних засобів.

Підготовка транспортного засобу до використання в зимових умовах належить до сезонного технічного обслуговування і є обов’язком підприємства. Примірний перелік операцій сезонного технічного обслуговування наведено в додатку В до Положення № 102, де зазначено також роботи із заміни олив.

Наведемо приклад.

Приклад 2. Відображення в обліку операцій із заміни мастила на легковому автомобілі на СТО

Підприємство оплатило СТО проведену заміну мастила на легковому автомобілі керівника. Вартість робіт та мастила становить 600 грн. (у т. ч. ПДВ — 100 грн.).

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Д-т

К-т

1

Проведено роботи із заміни мастила

92

631

500

2

Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ

6442

631

100

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно з зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

100

4

Оплачено роботи СТО із заміни мастила

631

311

600

Як бачимо, у бухгалтерському обліку витрати підприємства на заміну оливи (мастила) включають до складу витрат і відображають на рахунку обліку витрат з огляду на використання автомобіля.

Списання та утилізація шин і акумуляторів

За досягнення фактичного пробігу, що відповідає установленим (скоригованим) нормам, автомобільну пневматичну шину списують (п. 7.1 Норм № 488).

Проте якщо автомобільні шини зносилися раніше, ніж використано їх ресурс, їх можна списати на підставі акта про списання автомобільних шин. Якщо дотримано пробіг (наробіток) чи перепробіг відповідно до норми (тимчасової норми) середнього ресурсу шини або шина природно зношена до граничної висоти малюнка протектора, за якої можливе її економічно доцільне відновлення допустимими методами, — оформлена картка є актом списання:

  • зношеної шини;
  • шини, що не пройшла нормативного пробігу;
  • шини через виробничі дефекти.

Після списання зношених шин підприємство може їх продати як вторинну сировину. Зношені шини оприбутковують за ціною можливої реалізації, відображаючи проведенням: дебет субрахунку 209 «Інші матеріали» з кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Якщо планують продаж шин,
раніше списаних з балансу, то підприємство має поновити їх в обліку, нарахувавши дохід

Для дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища необхідно передати списані шини спеціалізованому підприємству, яке має ліцензію на такий вид діяльності. До того ж рекомендуємо укласти договір з таким підприємством про утилізацію шин та оформити їх передачу актом приймання-передачі. За таких умов виникають витрати підприємства на послуги з утилізації.

Списані акумулятори також підлягають утилізації. Процедуру утилізації визначено розділом ІХ Правил № 795. Для цього керівник підприємства (організації) розпорядчим документом призначає відповідального за утилізацію акумуляторів, який веде журнал обліку і обігу відпрацьованих акумуляторів. Відповідальна особа веде журнал обліку та обігу відпрацьованих акумуляторів (його форму наведено у додатку 14 до Правил № 795), забезпечує їх облік, щомісяця інформує керівника про накопичені обсяги відпрацьованих акумуляторів, своєчасно здає такі акумулятори на спеціалізоване підприємство з утилізації, контролює повернення спеціалізованої тари, обліковує і зберігає документи, що підтверджують факт здавання відпрацьованих акумуляторів на утилізацію.

Передати акумулятори на утилізацію треба не пізніше трьох місяців після списання (п. 9.9 розділу ІХ Правил № 795). Для наочності наведемо Приклад.

Приклад 3. Відображення в обліку операцій із заміни і списання акумулятора

Підприємство встановлює новий акумулятор на автомобіль керівника. Вартість нового акумулятора — 1740 грн. (у т. ч. ПДВ — 290 грн.). Водночас старий акумулятор передано на утилізацію, вартість якої становить 84 грн. (у т. ч. ПДВ — 14 грн.).


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Д-т

К-т

1

Придбано акумулятор

207/склад

631

1450

2

Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ

6442

631

290

3

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно з зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

290

4

Оплачено вартість акумулятора

631

311

1740

5

Встановлено акумулятор на автомобіль

92

207/склад

1450

6

Передано акумулятор на утилізацію

92

631

70

7

Відображено право на отримання податкової накладної на суму податкового кредиту з ПДВ

6442

631

14

8

Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ згідно з зареєстрованою у ЄРПН податковою накладною

641/пдв

6442

14

9

Оплачено послуги з утилізації акумулятора

631

311

84

Утилізація відпрацьованих мастил здійснюється згідно з Порядком збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затвердженим постановою КМУ від 17.12.2012 № 1221 (далі — Порядок № 1221).

Порядком № 1221 передбачено, що суб’єкт господарювання, внаслідок діяльності якого утворилися відпрацьовані мастила:

  • відображає у документах первинного обліку дані щодо придбання мастил, а також дані щодо подальшого поводження з відпрацьованими мастилами;
  • забезпечує роздільне збирання відпрацьованих мастил.

Для всіх суб’єктів господарювання — споживачів мастил (олив) норма збирання та утилізації відпрацьованих мастил (олив) на 2015-2019 роки встановлюється у розмірі 40% загального обсягу мастил (олив), які вони використовують (п. 9 Порядку № 1221).

Приймання відпрацьованих мастил (олив) від суб’єктів господарювання здійснюється партіями відповідно до визначених законодавством вимог та оформлюється актом приймання згідно з додатком 3 до Порядку № 1221. Його складають у двох примірниках. Один примірник акта надають суб’єктові господарювання, що здає зазначені відходи, а другий залишається у суб’єкта господарювання, що їх приймає (п. 13 Порядку № 1221).

Також звертаємо увагу, що згідно зі статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог щодо поводження з відходами до посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності застосовують штраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.). 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл