Головбух

Нові типові форми обліку основних засобів — у вільному доступі

  • 9 листопада 2016
  • 29862

Кожен бухгалтер усвідомлює важливість складання та ведення документів первинного обліку основних засобів на підприємстві. Проаналізуємо нові типові форми обліку та списання основних засобів, що їх можуть використовувати будь-які суб’єкти господарювання

Нові типові форми обліку основних засобів

Від придбання чи виготовлення і до списання кожен рух об’єкта основних засобів не лише перебуває під пильним бухгалтерським наглядом, а й оформлюється спеціальними документами. Нещодавно Мінфін «подарував» нові типові форми обліку та списання основних засобів, щоправда, для суб’єктів державного сектору. Однак ці форми можуть застосовувати й «пересічні» підприємства

Можна привітати суб’єктів державного сектору: розпорядників бюджетних коштів, Державну казначейську службу України та фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування. Вони отримали типові форми з надходження, руху та вибуття основних засобів (ОЗ), давно обіцяні в пункті 5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації № 11). Ці типові форми та порядок їх складання (далі — Порядок № 818) затверджені наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (далі — Наказ № 818).

Зауважимо, що перелік типових форм доволі об’ємний й охоплює майже всі поширені господарські операції з обліку та списання ОЗ. Утім, Мінфін дозволив суб’єктам державного сектору — залежно від особливостей галузі — складати під час здійснення операції з ОЗ власноруч розроблені форми. Головне, щоб при цьому такі форми відображали суть операції та містили обов’язкові реквізити, передбачені, зокрема, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88.

Нові форми для обліку та списання ОЗ насправді відповідають сучасним вимогам щодо повноти й удосконалення відображення інформації про операції з обліку та списання ОЗ. До того ж Порядок № 818 запалив «зелене світло» для користування цими формами юрособам усіх організаційно-правових форм і форм власності і представництвам іноземних суб’єктів господарської діяльності. Тож їм варто ознайомитися з «новоприбульцями».

Нагадаємо, що наразі у розпорядженні цих осіб — типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.1995 № 352 (далі — Наказ № 352). Загалом же інформацію про всі чинні форми первинної документації, зокрема, з обліку основних засобів, можна знайти у Державному класифікаторі управлінської документації ДК 010-98, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.1998 № 1024. З огляду на нові типові форми, затверджені Наказом № 818, ДК 010-98 мають доповнити їх переліком.

Для порівняння зведемо у Таблицю окремі типові форми, затверджені Наказом № 352 і деякі типові форми, затверджені Наказом № 818.

Порівняльний аналіз старих і нових форм первинних документів для основних засобів

Старі типові форми, затверджені
Наказом № 352

Нові типові форми, затверджені
Наказом № 818

Немає окремої форми: передачу основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію оформлюють формою № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»

Акт введення в експлуатацію основних засобів: застосовують для оформлення госпоперацій із зарахування об’єктів незавершених капітальних інвестицій до складу ОЗ, які придбані, створені (виготовлені), а також для введення в експлуатацію безоплатно отриманих ОЗ. Можна користуватися для оформлення введення в експлуатацію групи ОЗ, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики і вартість

ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів». Складання загального акта приймання декількох об’єктів ОЗ допускається лише під час обліку госпінвентаря, інструменту, обладнання тощо, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті в одному календарному місяці

Акт приймання-передачі основних засобів: застосовують для оформлення госпоперацій з безоплатного отримання та передачі ОЗ (групи ОЗ, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики і вартість), крім безоплатної передачі відповідно до постанови КМУ від 21.09.1998 № 1482, а також під час передачі ОЗ покупцеві у разі їх відчуження

Немає окремої форми: внутрішнє переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший оформлюють за формою № ОЗ-1

Акт внутрішнього переміщення основних засобів: призначено для оформлення госпоперацій з руху ОЗ в межах суб’єкта господарювання. У разі зміни місцезнаходження ОЗ  у межах суб’єкта без зміни матеріально відповідальної особи можна складати у довільній формі

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма № ОЗ-2)

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів: застосовують для оформлення госпоперацій з передачі ОЗ на ремонт, реконструкцію чи модернізацію. У разі одночасної передачі кількох об’єктів ОЗ в акті  зазначають їх кількість

Немає окремої форми:
для приймання ОЗ з ремонту застосовують форму № ОЗ-2

Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.
Застосовують для оформлення госпоперацій з приймання ОЗ після ремонту, реконструкції та модернізації. Форма передбачає відображення в окремому розділі інформації про отримані матеріальні цінності у процесі ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта ОЗ

Акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-3): застосовують для оформлення вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) у разі повного або часткового їх списанні. Акт є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті списання ОЗ, а також матеріалів, металобрухту тощо

Акт списання основних засобів (часткової ліквідації).
Застосовують для оформлення госпоперацій з вибуття ОЗ (крім транспортних засобів і документів бібліотечного фонду) у разі повної ліквідації або вибуття частини об’єкта ОЗ у разі часткової ліквідації. У разі часткової ліквідації об’єкта ОЗ акт містить інформацію про об'єкт, що залишається в експлуатації.
Для оформлення вибуття ОЗ групового обліку застосовують акт списання групи ОЗ, об’єкти яких мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики і вартість

Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4): застосовують для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа під час їх ліквідації. Є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей і металобрухту, що залишилися в результаті списання

Акт списання транспортних засобів: застосовують для оформлення госпоперацій з вибуття транспортних засобів (усіх засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів) унаслідок їх зношення, знищення в результаті аварій, стихійного лиха тощо

Немає окремої форми:

для списання бібліотечних фондів, за їх наявності, використовують форму № ОЗ-3

Акт списання документів, вилучених із бібліотечного фонду: застосовують для оформлення госпоперацій зі списання вилучених з бібліотечного фонду документів, які морально застарілі, фізично зношені, непрофільні, дублетні або загублені користувачами. Акт складають на підставі опису на вилучення документів з бібліотечного фонду. Своєю чергою, опис складають окремо на документи морально застарілі; фізично зношені (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню); непрофільні, дублетні; загублені користувачами

Акт про встановлення, пуск і демонтаж будівельної машини (форма № ОЗ-5).
Застосовують у будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, встановлення та пуску будівельних машин і наступного їх демонтажу та передачі машинопрокатній базі

Немає окремої форми, але за потреби й взагалі за можливості здійснення цієї госпоперації її можна оформити документом довільної форми

Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6): застосовують для обліку всіх видів ОЗ; заповнюють на підставі «Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма № ОЗ-1), технічної та іншої документації. У картці  записують лише основні якісні та кількісні показники основного об’єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що належить до нього

Інвентарна картка обліку об’єкта основних засобів.
Її відкривають на об’єкт ОЗ і заповнюють на підставі акта введення в експлуатацію ОЗ, акта приймання-передачі ОЗ, технічної та іншої супровідної документації, а також інших первинних документів. Коротка характеристика об’єкта ОЗ містить якісні показники, не наведені у технічній документації, пристосування і приладдя, що належать до об’єкта ОЗ, а також дані щодо дорогоцінних металів

Немає окремої форми:
для групового обліку однотипних об’єктів ОЗ, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, і таких, що мають одне і те саме виробничо-господарське призначення, технічну характеристику і вартість, застосовують форму № ОЗ-6

Інвентарна картка групового обліку основних засобів: застосовують для групового обліку однорідних об’єктів ОЗ, що мають одне і те саме призначення, однакову технічну характеристику і вартість. Картку можна застосовувати до бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу, взуття, інвентарної тари, необоротних матеріальних активів спеціального призначення (на які нараховується амортизація у розмірі 50% їх первісної вартості) та інших необоротних матеріальних активів

Для розрахунку амортизації ОЗ, включаючи інші необоротні активи, що підлягають нарахуванню у звітному місяці, передбачено:

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма № ОЗ-14). Зазвичай її беруть за базу інші підприємства (торгівлі, послуг тощо) під час розроблення власної форми;

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма № ОЗ-15);

Розрахунок амортизації по автотранспорту (форма № ОЗ-16)

Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів): застосовують для визначення суми амортизації об’єктів ОЗ із зазначенням періоду, за який нараховується амортизація.

Розрахунок амортизації інших необоротних матеріальних активів: застосовують для визначення суми амортизації об’єктів інших необоротних матеріальних активів із зазначенням періоду, за який нараховується амортизація

Немає окремої форми

Акт переоцінки основних засобів.
Застосовують для визначення суми дооцінки та уцінки об’єктів ОЗ

«Опис інвентарних карток по обліку основних засобів» (форма № ОЗ-7), «Інвентарний список основних засобів» (форма № ОЗ-9), а також «Картка обліку руху основних засобів» (форма № ОЗ-8)

«Опис інвентарних карток з обліку основних засобів» та «Інвентарний список основних засобів» складають у довільній формі

Якщо зазирнути у кожну наведено вищетипову форму, затверджену Наказом № 818, та вимоги щодо її складання, побачимо якщо не її досконалість, то, безперечно, сучасність. Тож суб’єктам державного сектору можна по-доброму позаздрити. Благо, що інші юрособи також можуть без перепон скористатися цими формами.

Акт приймання-передачі основних засобів

Акт складають у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, яка приймає та передає об'єкт ОЗ)  або в одному примірнику (в разі отримання основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги).

Нові типові форми обліку основних засобів — у вільному доступі

Акт введення в експлуатацію основних засобів

Акт складають в одному примірнику. Після оформлення акт разом із технічною документацією, що стосується ОЗ, передають до бухгалтерської служби.

Нові типові форми обліку основних засобів — у вільному доступі

Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів

Акт складають у двох примірниках, які підписують представник підприємства,  уповноважений на передачу ОЗ на ремонт, реконструкцію, модернізацію, та представник підприємства (організації, що виконуватиме ремонт, реконструкцію, модернізацію ОЗ.

Нові типові форми обліку основних засобів — у вільному доступі

Інвентарна картка обліку об'єкта основних засобів

Інвентарну картку відкриває бухгалтерська служба в одному примірнику.

Нові типові форми обліку основних засобів — у вільному доступі

Олена РИЖИКОВА, керівник експертної групи MCFR: Головбух
Наталія ЧЕРНЮК, експерт MCFR: Головбух

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл