ПДВ 2017 зі змінами та новаціями

55267
Детально описуємо все, що стосується сплати ПДВ 2017 із останніми змінами та законодавчими новаціями

Податок на додану вартість (ПДВ) — це непрямий податок, який входить до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент).

ПДВ 2017 Читайте також: Про зміни ПДВ у 2017 році

Платники ПДВ 2017

Платником ПДВ в 2017 році можна зареєструватися як добровільно, так і у примусовому порядку.

За добровільним рішенням платником ПДВ може бути будь-яка особа, яка провадить або планує провадити господарську діяльність, обсяги оподатковуваних операцій у якої відсутні або є меншими ніж 1 млн. грн. Реєстрація здійснюється за її заявою (форма № 1-ПДВ, затверджена наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130).

Обов’язковій реєстрації платником ПДВ підлягають особи, в яких загальна сума здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню ПДВ, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ). Така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ. Для цього вона має подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) заяву за формою № 1-ПДВ. Строк подання заяви — не пізніше 10-го числа календарного місяця, що настає за місяцем, у якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1 млн. грн.

Вимога щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на осіб, які є платниками єдиного податку першої — третьої груп.

Увесь перелік осіб, які можуть бути платниками ПДВ, визначено статтею 180 Податкового кодексу України (ПК). Окрім зазначених, ними можуть бути:

 • будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню ПДВ;
 • особа, яка веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
 • особа — управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном;
 • особа-інвестор (оператор), яка веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Зміст

Об’єкт оподаткування ПДВ 2017

Об’єктом оподаткування є операції платників ПДВ із:

 • постачання товарів і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;
 • ввезення товарів на митну територію України (імпорт);
 • вивезення товарів за межі митної території України (експорт);
 • постачання послуг із міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

У разі постачання послуг нерезидентам чи отримання послуг від нерезидента об’єкт оподаткування ПДВ визначають з оглядом на вимоги пунктів 186.2-186.4 ПК. Наприклад, у разі надання рекламних, консультаційних або юридичних послуг, якщо однією зі сторін договору є нерезидент, місцем постачання зазначених послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання. Тобто якщо отримувачем цих послуг є нерезидент, такі послуги не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ, і навпаки, якщо послуги отримує резидент, такі послуги оподатковують за ставкою 20%.

Зміст

База оподаткування ПДВ у 2017 році

Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів і послуг встановлено статтями 188-192 ПК.

За загальним правилом базу оподаткування ПДВ визначають на основі договірної вартості товарів (послуг), що постачаються, з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у т. ч. компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Мінімальна база оподаткування ПДВ:

 • придбані товари, послуги — не нижче за ціну придбання;
 • самостійно виготовлені товари, послуги — не нижче за звичайні ціни;
 • необоротні активи — не нижче ніж балансова (залишкова) вартість за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого провадять операції з постачання (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни).

Для товарів, що їх ввозять на митну територію України, базою оподаткування є контрактна вартість, але не нижче за митну вартість цих товарів, з урахуванням мита й акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

Зміст

Ставки ПДВ

Ставки ПДВ в 2017 році встановлюють від бази оподаткування у таких розмірах: 

 • 20% (основна ставка ПДВ) — застосовується до більшості операцій, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування*, та операцій, до яких застосовують ставки 7% та 0%;
 • 7% — у разі постачання лікарських засобів та медичних препаратів на митній території України та їх ввезення на митну територію України;
 • 0% — для експорту товарів та окремих операцій, визначених статтею 195 ПК.

Сума ПДВ додається до ціни товарів (послуг).

* Перелік операцій, що не є об’єктом оподаткування, визначає стаття 196 ПК, а операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, — стаття 197 ПК та підрозділ 2 розділу ХХ ПК.

Зміст

Податкові зобов’язання

Податкові зобов’язання виникають за правилом «першої події»: або на дату отримання попередньої оплати, або на дату відвантаження товарів (надання послуг, виконання робіт).

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів (послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

 • дата надходження коштів від покупця як оплата товарів або послуг, що підлягають постачанню (зарахування коштів на банківський рахунок постачальника, а в разі постачання товарів або послуг за готівку — дата оприбуткування коштів до каси платника ПДВ, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника ПДВ;
 • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Зміст

Податковий кредит

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів чи послуг і складається із сум ПДВ, нарахованих (сплачених) платником протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів (у т. ч. в разі їх імпорту) і послуг;
 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних засобів, у т. ч. в разі їх імпорту.

Податковий кредит нараховують незалежно від того, чи почали такі товари або послуги та основні засоби використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника ПДВ протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник ПДВ оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ПК).

ПДВ 2017 Податковий кредит — одразу й у повному обсязі

Водночас, у разі якщо такі товари (послуги), необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися у негосподарській діяльності чи в неоподатковуваних операціях, платники ПДВ зобов’язані нарахувати податкові зобов’язання за правилами, встановленими у пункті 198.5 ПК. Тобто платник має визнати умовне постачання. Базу оподаткування у такому разі визначають:

 • за необоротними активами — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюють такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни);
 • за товарами і послугами — на основі вартості їх придбання (п. 189.1 ПК).
 • так само як податкові зобов’язання, податковий кредит визначають за правилом «першої події».
 • датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважають дату тієї події, що сталася раніше:
 • дату списання коштів із банківського рахунку платника ПДВ на оплату товарів (послуг);
 • дату отримання платником ПДВ товарів (послуг).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту є дата сплати ПДВ на митниці, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України — дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Слід пам’ятати, що без відповідного документального підтвердження платник ПДВ не має права на податковий кредит.

До податкового кредиту належать суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів (послуг) за умови, що вони підтверджені (п. 198.6 ПК):

 • податковими накладними (розрахунками коригування) до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;
 • митними деклараціями;
 • іншими документами.

Перелік інших документів обмежений, згідно з пунктом 201.11 ПК до нього увійшли:

 • транспортний квиток;
 • готельний рахунок;
 • рахунок, що виставляють платникові ПДВ за послуги зв’язку;
 • рахунок, що виставляють платникові ПДВ за інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму ПДВ та податковий номер продавця, крім тих, форму яких встановлено міжнародними стандартами;
 • касові чеки, які містять суму отриманих товарів (послуг), загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів (послуг) не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування ПДВ);
 • бухгалтерська довідка.

Зміст

Податкова накладна

Головним документом, який підтверджує право платника ПДВ на податковий кредит, є податкова накладна.

Платник ПДВ зобов’язаний скласти податкову накладну на дату виникнення податкових зобов’язань в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН урахуванням граничних строків:

 • для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, — до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 • для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, — до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

У разі порушення граничного строку застосовують штрафні санкції.

Якщо платник ПДВ у відповідному звітному періоді не включив до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів із дати складення податкової накладної.

Важливо! Термін чинності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, — 365 календарних днів з дати її складення

З 2017 року було оновлено форму податкової накладної. Докладніше про це читайте у статті:

Нова податкова накладна – новий порядок заповнення

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів (послуг), зазначені у податкових накладних (розрахунках коригування до таких податкових накладних), зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включають до податкового кредиту за звітний податковий період, у якому зареєстровано податкові накладні (розрахунки коригування) в ЄРПН, але не пізніше ніж за:

• 365 календарних днів із дати складення податкових накладних (розрахунків коригування до таких податкових накладних);

• 60 календарних днів із дати списання коштів з банківського рахунку платника податку — для платників податку, які застосовують касовий метод.

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів (послуг) податкових накладних в ЄРПН не дає покупцеві права включити суми ПДВ до податкового кредиту і не звільняє продавця від обов’язку включити суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. (п. 201.10 ПК).

Обов’язкові реквізити податкової накладної:

 • порядковий номер;
 • дата складання;
 • повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник ПДВ, — продавця та покупця товарів (послуг);
 • індивідуальний податковий номер продавця та покупця;
 • опис (номенклатура) товарів і послуг та їх кількість, обсяг;
 • ціна постачання без урахування ПДВ;
 • ставка податку і відповідна сума податку у цифровому значенні;
 • загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
 • код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів і товарів, ввезених на митну територію України).

Податкова накладна, що містить помилки в обов’язкових реквізитах (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар чи послугу, що постачаються), період, сторони і суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем сум ПДВ до податкового кредиту.

В інших випадках помилки, допущені під час складання податкової накладної, виправляють через розрахунок коригування.

Зміст

Електронне адміністрування ПДВ

Усі податкові накладні та розрахунки коригування до них складають лише в електронному вигляді та реєструють у ЄРПН незалежно від розміру ПДВ. Мається на увазі, що реєстрації в ЄРПН підлягають усі без винятку податкові накладні. Навіть ті, що їх не видають покупцям: складені на неплатників ПДВ, у разі умовного постачання, на пільгові операції, операції негосподарської діяльності, а також на послуги нерезидента з місцем постачання в Україні.

При цьому в системі електронного адміністрування ПДВ зареєструвати в ЄРПН податкову накладну можливо лише за умови дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної суми ПДВ (так званого реєстраційного ліміту).

Починаючи з 01.07.2015 платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (ΣНакл), обчислену за такою формулою:

∑Накл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ΣОвердрафт – ∑НаклВид – ∑Відшкод – ∑Перевищ,

де

∑Накл — реєстраційний ліміт;

∑НаклОтр — загальна сума ПДВ за отриманими податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

∑Митн — загальна сума ПДВ, сплаченого платником під час ввезення товарів на митну територію України;

∑ПопРах — загальна сума поповнення з поточного рахунку платника ПДВ рахунку в СЕА ПДВ;

ΣОвердрафт — середньомісячний розмір сум ПДВ, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету й погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником — сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування. Цей показник щокварталу (протягом перших шести робочих днів кварталу) підлягає автоматичному перерахунку, який його здійснюють шляхом віднімання суми попереднього збільшення і додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком;

∑НаклВид — загальна сума ПДВ за виданими податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

∑Відшкод — загальна сума ПДВ, заявлена платником до бюджетного відшкодування;

∑Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених у деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Зміст

Рахунок в СЕА ПДВ

Одним з основних елементів системи електронного адміністрування ПДВ є запровадження для усіх платників ПДВ окремих спеціальних банківських рахунків. Ними користуються для сплати ПДВ до бюджету або на спеціальний рахунок сільгосппідприємства — суб’єкта спеціального режиму ПДВ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою КМУ від 16.10.2014 № 569 (далі — Порядок № 569).

Електронний ПДВ-рахунок використовують із метою реєстрації податкових накладних (розрахунків коригування) і сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань, задекларованих платником у декларації з ПДВ. У разі недостатності коштів на електронному рахунку платник має своєчасно поповнити його з власного банківського рахунку.

Для перерахування ПДВ до бюджету ДФС надсилає реєстр платників органу казначейства, в якому відкриті рахунки платників у СЕА ПДВ. У реєстрі зазначають назву платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника, звітний період і суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру орган казначейства не пізніше останнього дня строку, встановленого для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує суми податку до бюджету.

Розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків платник податку провадить із власного банківського поточного рахунку до відповідного бюджету.

Згідно з пунктом 25 Порядку № 569 з поточного рахунку платника сплачують до бюджету:

 • податкові зобов’язання з ПДВ, самостійно донараховані платником ПДВ за уточнюючим розрахунком;
 • податкові зобов’язання з ПДВ, визначені контролюючим органом;
 • штрафні санкції;
 • пеню.

Зміст

Спецрежим ПДВ

ПДВ 2017 Стаття 209 ПК, яка регулює спеціальний режим оподаткування, втратила чинність з 01.01.2017 (пп. 4 п. 2 розділу XIX ПК).

Однак, уряд замість спецрежиму ПДВ запропонував дотації для сільгоспвиробників. Докладніше про це читайте у статтях:

Зміни в оподаткуванні сільгосппідприємств

Зміст

Розрахунок суми ПДВ

Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету України або відшкодуванню з державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), і строки проведення розрахунків встановлено у статті 200 ПК.

Сума податку (∑пдв), що підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання (∑пз) звітного (податкового) періоду і сумою податкового кредиту (∑пк) такого звітного (податкового) періоду:

∑пдв = ∑пз - ∑пк.

У разі якщо ∑пз – ∑пк > 0, це означає, що ∑пдв підлягає сплаті (перерахуванню) до державного бюджету України.

Якщо ∑пз – ∑пк < 0, це означає — ∑пдв підлягає бюджетному відшкодуванню.

Зміст

Бюджетне відшкодування ПДВ 2017

Від’ємним значенням ∑пдв (∑пз – ∑пк < 0) з огляду на вимоги пункту 200.4 ПК можна скористатися, дотримуючись певної черговості.

ПДВ-2016

Від’ємне значення ПДВ враховується, у першу чергу, у зменшення суми податкового боргу з ПДВ, але в частині, що не перевищує суми реєстраційного ліміту (обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 ПК) на момент отримання контролюючим органом декларації з ПДВ.

А в разі відсутності податкового боргу:

 • підлягає бюджетному відшкодуванню на поточний рахунок платника ПДВ та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань чи погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що їх сплачують до державного бюджету. Бюджетне відшкодування можна отримати за заявою платника в сумі ПДВ, яку фактично сплатив отримувач товарів (послуг) у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг) або до держбюджету, в частині, що не перевищує суми реєстраційного ліміту (обчисленої відповідно до пункту 200-1.3 ПК) на момент отримання контролюючим органом декларації з ПДВ,

та/або

 • зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Зміст

Звітний період для платників ПДВ

Порядок надання податкової декларації з ПДВ в 2017 році та строки розрахунків з бюджетом передбачено статтею 203 ПК. Для платників ПДВ встановлено місячний звітний період.

Декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сплата ПДВ за зазначеною платником ПДВ у поданій ним податковій декларації сумою податкового зобов’язання здійснюється протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

Єдиноподатникам, зареєстрованим платниками ПДВ, дозволено застосовувати квартальний період звітування.

Зміст

Критерії зупинення реєстрації податкових накладних

Система припинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, що почала працювати з початку 2017 року принесла чимало головного болю бухгалтерам як малих, так і великих підприємств.

Зараз мабуть кожен бухгалтер хоча б раз стикався з проблемами при реєстрації податкових накладних в ЄРПН, через недоліки механізму припинення реєстрації. І це враховуючи те, що роботу ЄРПН і без того не можна було назвати (та і зараз не назвеш) ідеальною.

ФС планує здійснювати моніторинг ПН/РК при відповідності наступним критеріям:

 • Обсяги постачання товарів у податковій накладній, що була подана на реєстрацію у 1,5 або більше разів більша за залишок різниці обсягу постачання такого товару, який було зазначено у податкових накладних, що були зареєстровані з 01.01.2017 р. в ЄРПН. Сума ПДВ зазначена у зареєстрованих у ЄРПН податкових накладних з придбання товарів платником податків з кодами УКТ ЗЕД, більше 50 відсотків загальної суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних із придбання товарів таким платником податків, зареєстрованих з 01.01.2017 р. в ЄРПН його контрагентами;
 • У платника податків відсутні дозвільні документи що засвідчують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності стосовно товарів чи послуг, що зазначені платником податків у податковій накладній що подана на реєстрацію в ЄРПН;
 • Відношення суми ПДВ вказаної у РК х урахуванням коригування для покупців, що не є платниками податків, зареєстрованих платником податків у ЄРПН у поточному місяці, що передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів чи послуг постачальнику, до суми ПДВ, сплаченої до бюджету у місяці, за який подано такі розрахунки коригування більше за 0,2.

Якщо за результатами моніторингу визначено, що ПН/РК відповідає вимогам пункту 1 і сума ПДВ в накладних, що були зареєстровані платником податків у ЄРПН у звітному періоді з урахуванням ПН/РК що були подані на реєстрацію більша від середньомісячної суми сплачених за останні 12 місяців суми податків на позабюджетні рахунки Пенсійного фонду та суми ЄСВ, то реєстрація такої ПН/РК зупиняється.

Також слід враховувати, що перелік кодів товарів відповідно до УКТ ЗЕД та кодів послуг відповідно до ДКПП, що застосовуються для здійснення Моніторингу ПН/РК, затверджуються ДФС за погодженням Мінфіну.

Більш докладно про критерії зупинення реєїстрації податкових накладних та розрахунків коригування можна прочитати у матеріалі: 

Критерії зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та нові правила їх застосування

ЗмістПідписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією
Як бухгалтеру заповнити лікарняний листок
Податок на прибуток та ПДВ — 2018
Реклама
Уведіть код доступу
Демодоступ
Демодоступ
Демодоступ© Головбух, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×
Приєднуйтесь до команди професіоналів

Заповніть форму та отримайте:

 • допомогу у розв'язанні складних робочих ситуацій
 • запрошення на освітні заходи
 • сповіщення про бухгалтерські новини

 • Щиро ваш, портал «Головбух»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль