text
Головбух

Декларація з податку на прибуток за три квартали 2016 року

  • 17 жовтня 2016
  • 10890

Скоро платники податку на прибуток звітуватимуть за 9 місяців 2016 року. Розглянемо нюанси подання декларації з податку на прибуток за цей період

Платники податку на прибуток у 2016 році звітують за такими податковими (звітними) періодами, як квартал, півріччя, три квартали, рік. Проте це не стосується:

  • новостворених платників податку, тобто тих, що зареєстровані протягом 2016 року. Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі податкової декларації за 2016 рік за результатами діяльності протягом цього звітного періоду;
  • виробників сільськогосподарської продукції (до них належать підприємства, дохід яких від продажу с/г продукції власного виробництва за 2015 рік перевищує 50% загальної суми доходу). Для таких платників річний (звітний) податковий період бере початок з першого календарного дня поточного року, а закінчується останнім календарним днем 2016 року. Втім, виробники с/г продукції можуть обрати інший звітний річний період — з 01.07.2016 по 30.06.2017;
  • платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, не перевищував 20 млн. грн.

Декларація з податку на прибуток за три квартали 2016 року Детальний порядок заповнення декларації з податку на прибуток наведено в е-журналі «Головбух» № 38/2016

Платники єдиного податку, які з 01.01.2016 або пізніше перейшли на загальну систему оподаткування, звітують та, відповідно, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за 2016 рік (як новостворені). Початок звітного періоду для них — дата переходу на загальну систему в поточному році, а закінчення — 31.12.2016.

Декларація з податку на прибуток: форма та строки звітування за три квартали

Платники податку подають Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897.

Декларація з податку на прибуток за три квартали 2016 року Останній день подання декларації за три квартали 2016 року — 09.11.2016, а останній день сплати податку за нею —18.11.2016.

Платники податку на прибуток можуть надіслати декларацію за три квартали 2016 року поштою, але не пізніше 03.11.2016. У разі подання електронної декларації час «Ч» настає наприкінці останньої години 08.11.2016.

Із 19.08.2016 набрав чинності наказ Мінфіну від 08.07.2016 № 585. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства, а також деякі її додатки, зазнали низки змін. Зокрема, в рядку 26 декларації з’явилася згадка про авансовий внесок у розмірі 2/9 суми податку на прибуток, визначеної за підсумками трьох кварталів 2016 року.

З огляду на пряму норму пункту 46.6 Податкового кодексу України (ПК) нова податкова декларація з податку на прибуток підприємства вперше застосовується починаючи зі звіту за підсумками 2016 року. Але в декларації за три квартали 2016 року вже необхідно зазначити, а отже, узгодити, суму авансу в розмірі 2/9 суми податку за цей період. Цей авансовий внесок підлягає сплаті до 31.12.2016.

Найімовірніше, податківці задля достовірності податкової інформації рекомендуватимуть звітувати за три квартали 2016 року вже за оновленою формою декларації з податку на прибуток.

Електронна декларація з податку на прибуток: вибираємо ідентифікатор

У разі коли декларація з податку на прибуток подається засобами електронного зв’язку за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, платники податку на прибуток обирають відповідний ідентифікатор форми електронної податкової декларації.

Квартальні платники податку на прибуток декларацію за три квартали 2016 року подають з ідентифікатором форми за реєстром ДФС J0100114.

При цьому для підтвердження правильності значення ідентифікатора платник має право подати копію декларації на паперових носіях — особисто або через уповноважену на це особу.

Хто подає декларацію з податку на прибуток за три квартали 2016 року

Нова податкова декларація з податку на прибуток підприємства наростаючим підсумком за три квартали 2016 року складається платниками податку на прибуток, у яких дохід за 2015 рік перевищував 20 млн. грн.

Платниками, які звітують за підсумками трьох кварталів поточного року, також є платники податку на прибуток, які з ІV кварталу поточного року перейшли на спрощену систему оподаткування.

Декларація з податку на прибуток за три квартали 2016 року Зауважте! Платники тепер уже єдиного податку все одно мусять відзвітувати за попередні три квартали 2016 року, упродовж яких вони перебували у лавах платників податку на прибуток.

Для платника податку, якого ліквідують в одному зі звітних періодів 2016 року, останнім податковим (звітним) періодом вважають той, на який припадає дата ліквідації. Отже, у випадку ліквідації у ІІІ кварталі 2016 року платник податку на прибуток також мусить відзвітувати за три квартали поточного року (пп. 137.4.3 ПК).

Які платники податку на прибуток коригують фінрезультат

Як відомо, платники податку на прибуток, бухдохід яких за 2015 рік перебільшив 20 млн. грн., визначаючи об’єкт оподаткування за відповідні звітні періоди 2016 року (зокрема, за три квартали), мають застосовувати всі коригувальні різниці, передбачені ПК.

Адже звільнитися від обов’язку їх застосовувати такі платники зможуть лише за підсумками 2016 року й за умови, що бухдохід за цей звітний період не перевищив встановленої граничної планки.

Повний перелік коригувальних різниць з посиланням на відповідні норми ПК, що згадують про них, містить додаток РІ до декларації з податку на прибуток.

Яку фінзвітність подавати разом із декларацією з податку на прибуток

Платники податку на прибуток (окрім малих підприємств) разом із декларацією з податку на прибуток за три квартали 2016 року мусять подати квартальну фінзвітність. Тобто Баланс (Звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) — наростаючим підсумком (п. 46.2 ПК, ч. 1 ст. 13 та ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Якщо терміни, які застосовує ПК, не визначені ним, їх використовують у значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ПК). У Господарському кодексі України (ГК) немає терміна «малі підприємства», втім, є поняття «суб’єкти малого підприємництва». Саме його й слід використовувати в контексті ПК. Адже в пункті 2 постанови КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419 прямо зазначено: платники податку на прибуток подають квартальну фінзвітність (крім підприємств, що відповідно до ГК належать до суб’єктів малого підприємництва). За статтею 55 ГК суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Тож суб’єкти малого підприємництва подають фінзвітність за 2016 рік разом із декларацією з податку на прибуток за цей самий період.

А ось платники податку на прибуток, віднесені за критеріями ГК до категорії середніх та великих підприємств, разом із податковою декларацією з податку на прибуток за три квартали 2016 року подають квартальну фінзвітність.

Як під час заповнення декларації з податку на прибуток враховувати показник фінзвітності

Як відомо, об’єктом оподаткування є фінрезультат до оподаткування, визначений, зокрема, у фінансовій звітності та відкоригований на різниці, визначені ПК.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2 (окрім його розділу IV) складають у тисячах гривень без десяткового знака.

Водночас порядок заповнення декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року передбачає заповнення на підставі первинних бухгалтерських документів, складених у гривнях без копійок із відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

До подання декларації з податку на прибуток у фінзвітності виявили помилки

25 жовтня — останній день подання фінзвітності за ІІІ квартал поточного року (у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)) до органів статистики.

Якщо до подання декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року платник податку виявив помилки у цій фінізвітності, він мусить виправити їх в аналогічній фінзвітності, яку подає разом із цією декларацією.

Крім того, податківці радять надати пояснення у доповненні до декларації за три квартали поточного року, складеному за довільною формою.

Як зараховувати податок на нежитлову нерухомість у декларації з податку на прибуток

Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного періоду, можна зменшувати на суму нарахованого за цей період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості. Якщо у звітному періоді платники податку на прибуток не отримали прибутку або сума податку на нежитлову нерухомість більша за суму податку на прибуток, залишок неврахованої суми податку на нежитлову нерухомість не переносять на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.

Нагадаємо, платники податку — юрособи самостійно обчислили суму податку на нежитлову нерухомість станом на 1 січня 2016 року і до 20 лютого цього року подали податковому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування податкову декларацію — з розбивкою річної суми на рівні частки поквартально.

Декларація з податку на прибуток за три квартали 2016 року Наголошуємо, що квартальні платники податку на прибуток мають право зменшити податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за три квартали 2016 року, на суму податку на нежитлову нерухомість, нарахованого за цей звітний період.

Причому в зменшенні бере участь саме нарахований у ІІІ кварталі 2016 року податок на нежитлову нерухомість (пп. 266.7.5 ПК). Тобто незалежно від того, чи сплачено його на момент подання декларації з податку на прибуток за три квартали 2016 року.

А якщо платники податку на прибуток за підсумками півріччя 2016 року не отримали прибутку та, відповідно, не врахували суму нарахованого до сплати за цей період податку на нежитлову нерухомість у зменшення податку на прибуток за результатами півріччя поточного року, суму такого податку на нежитлову нерухомість, зокрема, можна врахувати у зменшення податку на прибуток трьох кварталів 2016 року. 

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл