Головбух

Заповнення нової податкової декларації з акцизного податку

  • 14 січня 2016
  • 209

Відображення в акцизній декларації операцій з підакцизною продукцією

Підприємство імпортує алкогольні та тютюнові вироби. Акцизний податок сплачують під час розмитнення.

Імпортовані вироби реалізуються частково іншим оптовим підприємствам, частково у власній роздрібній мережі.

У січні 2015 року було імпортовано:

вина натуральні у пляшках ємністю 0,75 л — 10 000 шт.;

лікери у пляшках ємністю 0,5 л — 10 000 шт. Міцність лікерів — 20 оборотів чистого спирту.

цигарки з фільтром Lucky Strike та Marlboro у пачках по 10 000 шт. кожного найменування.

Задекларовані максимальні роздрібні ціни з ПДВ становлять для Lucky Strike — 17,00 грн., Marlboro — 20,00 грн.

Сукупна реалізація алкогольних напоїв у січні становить 1 500 000 грн., у т. ч. 500 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.

Сукупна реалізація тютюнових виробів у січні становить 170 000 грн., у т. ч. 50 000 грн. підприємствам оптової торгівлі.

Заповнена акцизна декларація матиме такий вигляд:

Приклад заповнення декларації акцизного податку

(Витяг)

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Наказ Мінфіну

                                                        від 23.01.2015 № 14

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу,

дата, вхідний номер)

01

ДЕКЛАРАЦІЯ

АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

011

×

Звітна

012

 

Звітна нова

 

013

 

Уточнююча

<…>

(грн.)

Код

операції

Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

Код

показника додатка

Сума

акцизного податку

А1

Операції з реалізації вироблених в Україні спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, у тому числі:

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А1.1

за виданими податковими векселями, що підлягають погашенню у звітному (податковому) періоді (стаття 225 розділу VI Кодексу)

Д.3 (к. 16)

А2

Операції з реалізації виробленого в Україні пива

Д.1 (к. 16)

А3

Операції з ввезення алкогольних напоїв на митну територію України, маркованих марками акцизного податку

Д.1 (к. 16)

70 605

А4

Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, в тому числі:

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А4.1

з метою власного споживання

×

А4.2

для промислової переробки

×

А4.3

для здійснення внесків до статутного капіталу

×

А4.4

своїм працівникам

×

А5

Операції з реалізації спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі:

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А5.1

конфіскованих

×

А5.2

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

×

А5.3

що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави

×

А6

Обсяги втрачених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А7

Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів алкогольних напоїв та пива, що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктом 213.3.3 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів; реалізованих вітчизняними виробниками магазинам безмитної торгівлі у разі відсутності підстав для звільнення від сплати податку відповідно до підпункту 213.3.8 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А8

Обсяги спирту, на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, у разі порушення умов їх цільового використання

Д.1 (к. 16)

А9

Обсяги спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизних товарів, у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5 та 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А10

Обсяги алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку

Д.1 (к. 16)

Д.3 (к. 16)

А11

Коригування податкового зобов’язання з вироблених підакцизних товарів, у тому числі:

 

А11.1

на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16)

А11.2

інші випадки

Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16)

А 12

Коригування податкового зобов’язання з ввезених алкогольних напоїв, у тому числі:

 

А12.1

на суму акцизного податку з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику податку згідно з пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16)

А12.2

інші випадки

Д.1 (к. 16) Д.3 (к. 16)

А13

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 15) Д.4 (к. 10)

А14

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування згідно з пунктом 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 15) Д.4 (к. 9)

А15

Сума пільг за податковими векселями з відпущеного спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, у пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 15)

Д.4 (к. 11)

А16

Усього податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів

(сума значень рядків А1–А10, за вирахуванням рядків А3 та А11), у тому числі з:

×

А16.1

спирту етилового

×

А16.2

лікеро-горілчаної продукції

×

А16.3

виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (при придбанні акцизних марок)

×

А16.4

виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (за звітний місяць)

×

А16.5

пива

×

А17

Усього податкових зобов’язань із ввезених підакцизних товарів

(значення рядка А3, за вирахуванням рядка А12), у тому числі з:

×

70 605

А17.1

лікеро-горілчаної продукції

×

А17.2

виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

×

70 605

А17.3

пива

×

<…>

(грн.)

Код

операції

Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)

Код показника додатка

Сума

акцизного податку

Б1

Операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б2

Операції із ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції) на митну територію України

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

127 940

Б3

Інші операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, своїм працівникам, а також здійснення внесків підакцизними товарами (продукцією) до статутного капіталу, в тому числі:

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б3.1

з метою власного споживання

×

Б3.2

для промислової переробки

×

Б3.3

для здійснення внесків до статутного капіталу

 

Б3.4

своїм працівникам

×

Б4

Операції з реалізації підакцизних товарів (продукції), у тому числі:

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б4.1

таких, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання

×

Б4.2

що за правом успадкування чи з інших підстав переходять у власність держави

×

Б5

Обсяги втрачених(ої) підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б6

Обсяги підакцизних товарів (продукції), що ввезені із звільненням від оподаткування згідно з підпунктами 213.3.3, 213.3.10 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу, у разі недотримання вимог митних режимів

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б7

Обсяги тютюнової сировини, тютюнових відходів, тютюну та промислових замінників тютюну, що отримані або ввезені із звільненням від оподаткування як сировина для виробництва підакцизної продукції у разі нецільового використання (підпункти 213.3.5, 213.3.6 пункту 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б8

Обсяги підакцизних товарів (продукції), для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були втрачені платником податку

Д.5 (к. 10)

Б9

Коригування податкового зобов’язання з вироблених підакцизних товарів, у тому числі:

 

Б9.1

на суму акцизного податку з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 16) Д.2 (к. 17)

Б9.2

інші випадки

Д.1 (к. 16)

Д.2 (к. 17)

Б10

Коригування податкового зобов’язання з ввезених(ої) підакцизних товарів (продукції), у тому числі:

 

Б10.1

на суму акцизного податку з повернених(ої) підакцизних товарів (продукції) платнику податку згідно з пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу

Д.1 (к. 13) Д.2 (к. 17)

Б10.2

інші випадки

Д.1 (к.16) Д.2 (к. 17)

Б11

Сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком (пункт 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 15)

Д.2 (к. 17)

Д.4 (к. 10)

Б12

Сума пільг з операцій, які звільняються від оподаткування (пункт 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу)

Д.1 (к. 15)

Д.2 (к. 17)

Д.4 (к. 9)

Б13

Усього податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів

(сума значень рядків Б1–Б8, за вирахуванням рядків Б2 та Б9), у тому числі:

×

Б13.1

за специфічними ставками

×

Б13.2

за адвалорними ставками

×

Б14

Усього податкових зобов’язань з ввезених підакцизних товарів

(значення рядка Б2, за вирахуванням рядка Б10), у тому числі:

×

127 940

Б14.1

за специфічними ставками

×

90 932

Б14.2

за адвалорними ставками

×

37 008

<…>

                                                                                                                                                            (грн.)

Код операції

Розділ Ґ. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Код показника додатка

Сума акцизного податку

Ґ1

Усього податкових зобов’язань,

у тому числі з:

Д.6 (к. 7)

56 000

Ґ1.1

лікеро-горілчаної продукції

×

Ґ1.2

виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

 

50 000

Ґ1.3

пива

×

Ґ1.4

тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну

×

6 000

Ґ1.5

бензинів моторних

×

Ґ1.6

інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

 

Ґ1.7

скрапленого газу

×

Ґ1.8

речовин, що використовуються як компоненти моторних палив

×

Ґ1.9

палива моторного альтернативного

×

Ґ1.10

біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

×

Ґ1.11

інших підакцизних товарів

×

Ґ2

Податкові зобов’язання в розрізі КОАТУУ:

 

   

   

   

   

   

   

   

   

<…>

Разом з декларацією акцизного податку подаються:

Ознака подачі

Кількість примірників

Кількість сторінок

Назва додатка

Х

×

×

Розділ А. Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше

Х

×

×

Розділ Б. Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів

×

×

Розділ В. Податкові зобов’язання з нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот, визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

×

×

Розділ Г. Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів

Х

×

×

Розділ Ґ. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

×

×

Розділ Д. Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії

Х

1

1

Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

Х

1

1

Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)

Додаток 4. Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою

Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

Х

1

1

Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії

Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

Додаток 9. Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

<…>

Додаток 1

до декларації акцизного податку

(Витяг)

Розділ

А

Код операції

А3

 

0

1

2

0

1

5

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку

з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку

(Офіційний курс гривні до євро на перший день __1__ кварталу — _19 233____ грн.

(округлення до трьох знаків після коми)

№ з/п

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Фізичні характеристики товарів (продукції)

Одиниця виміру товару (продукції)

Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), з переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль

Специфічні ставки акцизного податку

Сума податкового зобов’язання

місткість

міцність, об’єм циліндра та інші показники

для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)

для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)

оподатковувані

неоподатковувані

з одиниці виміру згідно із законом (євро, грн.)

для різних транспортних засобів, до яких застосовується коефіцієнт (євро)

у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн.)

несплачена через отримання пільг, грн.

яка підлягає сплаті до бюджету, грн.

оподатковувані (за од. виміру з гр. 6)

база оподаткування (за од. виміру з гр. 7)

неоподатковувані (за од. виміру з гр. 6)

база оподаткування (за од. виміру з гр. 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2204

Вина виноградні натуральні

0,75 л

шт.

л

10 000

7500*

0,01

75

2

2208

Лікери

0,5 л

20%

шт.

1 літр 100%-вого спирту

10 000

1000**

70,53

70 530

Усього

×

×

×

×

×

×

×

70 605

<…>

*графа 9 дорівнює графа 4 × графа 8 для вин натуральних. (Прим. авт.)

** графа 9 дорівнює графа 4 × графа 8 × графа 5 ÷ 100% для інших зброджених напоїв. (Прим. авт.)

Додаток 2

до декларації акцизного податку

(Витяг)

Розділ

Б

Код операції

Б2

 

0

1

2

0

1

5

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Розрахунок суми акцизного податку

з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно

(округлення до трьох знаків після коми)

№ з/п

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)

Максимальна роздрібна

ціна (далі – МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку

Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ

Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено МРЦ

Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками

(гр. 5 × гр. 7)

Кількість реалізованого (переданого), ввезеного

товару для обчислення за специфічними ставками податку

(гр. 6 × гр. 7)

Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом

Сума акцизного податку, обчислена

Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом

Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару

(гр.15 × гр. 9 : 1000)

Сума акцизного податку

з обсягів товару

(гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)

адвалорні

специфічні

за

адвалорними ставками

(гр. 8 × гр. 10

за

специфічними ставками

(гр. 9 × гр. 11: 1000)

загальна сума акцизного податку

(гр. 12 + гр. 13)

грн.

шт.

шт.

грн.

шт.

%

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2402

20 90 20

Сигарети з фільтром

Цигарки Lucky Strike

14,17

20

10 000

141 700

200 000

12

227

17 004

45 466

62 470

304,11

60 822

62 470

2

2402

20 90 20

Сигарети з фільтром

Цигарки Marlboro

16,67

20

10 000

166 700

200 000

12

227

20 004

45 466

65 470

304,11

60 822

65 470

Усього:

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

127 940

Додаток 6

до декларації акцизного податку

(Витяг)

Розділ

Ґ

Код операції

Ґ1

 

0

1

2

0

1

5

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код КОАТУУ

 

Розрахунок суми акцизного податку

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

з/п

Вид товару

Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі, в тому числі у мережі громадського харчування

Вартість

підакцизних товарів до оподаткування, грн.

(гр. 3 – гр. 4)

Ставка податку,

%

Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн. (гр. 5 × гр. 6)

всього

в тому числі від реалізації товарів для комерційного використання

1

2

3

4

5

6

7

1

Лікеро-горілчана продукція

2

Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше

1 500 000

500 000

1 000 000

5

50 000

3

Пиво

4

Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну

170 000

50 000

120 000

5

6000

5

Бензини моторні

6

Інші нафтопродукти (легкі, середні та важкі дистиляти), визначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу

7

Скраплений газ

8

Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив

9

Паливо моторне альтернативне

10

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

11

Інші підакцизні товари

Усього:

56 000

Євгенія Ракоча,
фінансовий директор ТОВ «Одеський завод класичних вин»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл