text
Головбух

Звіт з ЄСВ: особливості заповнення

  • 1 грудня 2015
  • 623

Яку зарплату потрібно зазначати на другому аркуші Звіту з ЄСВ у реквізиті 19 «Середня заробітна плата за 2014 рік» — річну одного працівника чи за місяць?

Валентина Боршовська: Реквізити 18 «Розмір коефіцієнта», 19 «Середня заробітна плата за 2014 р.», 20 «Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 р.» визначають і заповнюють відповідно до пункту 9-5 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ), пункту 20 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449 (далі — Інструкція № 449). Тобто у реквізиті 19 потрібно поставити сукупну заробітну плату по підприємству за 2014 рік у розрахунку на місяць. Про це також йдеться у листах ДФСУ від 23.03.2015 № 9843/7/99-99-17-03-01-17 і від 09.04.2015 № 12518/7/99-99-17-03-01-17.

Чи потрібно заповнювати на другому аркуші Звіту з ЄСВ реквізити 17-20, якщо підприємство у звітному місяці не застосовуватиме понижуючий коефіцієнт?

В. Б.: Якщо понижуючий коефіцієнт не застосовують, то реквізити 18-20 другого аркуша Звіту з ЄСВ не запов­нюють. Обов’язковим до заповнення є реквізит 17 «Застосування коефіцієнта…», у цій ситуації потрібно зазначити «НІ».

Чи може юридична особа — платник єдиного податку третьої групи застосовувати понижуючий коефіцієнт?

В. Б.: Порядок обчислення та умови застосування понижуючого коефіцієнта визначено у пункті 9-5 розділу VIII Закону про ЄСВ, пункті 20 розділу ІІІ Інструкції № 449. Роз’яснення з цього питання також надавала ДФСУ у листах від 23.03.2015 № 9843/7/99-99-17-03-01-17 і від 09.04.2015 № 12518/7/99-99-17-03-01-17.

У реквізиті 21 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ сума нарахованого ЄСВ обчислюється автоматично, без урахування понижуючого коефіцієнта. Підприємство не використовує понижуючий коефіцієнт, і про це зазначено на другому аркуші Звіту з ЄСВ у реквізиті 17. Однак за виправлень у ручному режимі виникає помилка і програма «не реагує». Чим можна зарадити в цій ситуації?

В. Б.: В алгоритмі розрахунку ЄСВ програмного забезпечення, яке використовують, очевидно, мають місце неточності, які слід виправити. МЕДОК виправив помилки, і потрібно оновити версію до 10.01.51 від 09.06.2015.

Якщо нарахований дохід за працівником менший від мінімальної зарплати, то які додаткові реквізити потрібно заповнювати в Таблиці 6 Звіту з ЄСВ?

В. Б.: У такому разі за працівником у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ буде два записи:

  • у першому рядку, як і раніше, заповнюють фактичну заробітну плату й нарахування (утримання) з неї;

  • у другому рядку додатково зазначають код типу нарахувань «13» та заповнюють лише реквізити 19 і 21 (у реквізиті 19 зазначають суму різниці між мінімальною заробітною платою, яка є базою для нарахування ЄСВ, і фактичною зарплатою, а у реквізиті 21 — суму нарахованого ЄСВ на розмір такої різниці).

Підприємець має найманих працівників, у яких зарплата перевищує розмір мінімальної заробітної плати. У Таблиці 6 Звіту з ЄСВ з’яви­вся новий реквізит 19, у якому слід зазначати суму різниці між мінімальною та фактично зарплатою. Як його заповнювати, коли зарплата вища від розміру мінімальної?

В. Б.: У такому разі реквізит 19 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ заповнювати не потрібно.

Якщо сума нарахування заробітної плати зовнішнього сумісника менша від розміру мінімальної, чи заповнювати реквізит 19 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ?

В. Б.: Для сумісників базою нарахування ЄСВ є фактично нарахована заробітна плата незалежно від її розміру. При цьому роботодавець має право отримати від такого працівника (сумісника) підтвердження про місце основної роботи.

Як заповнити Таблицю 6 Звіту з ЄСВ, якщо працівник був оформлений на роботу з 27.05.2015 з окладом 1218 грн., адже фактично нарахована заробітна плата є меншою від розміру мінімальної заробітної плати?

В. Б.: У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. Це також роз’яснено у листі ДФСУ від 14.02.2015 № 4979/7/99-99-17-03-01-17.

Підприємство тривалий час не здійснює діяльності. Наймані працівники відсутні. Функції директора підприємства виконує засновник підприємства, якому не нараховують заробітну плату. Чи потрібно у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ відображати інформацію про директора підприємства та нараховувати за ним ЄСВ на розмір мінімальної заробітної плати?

В. Б.: Відповідно до підпункту 11 пункту 2 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально­обов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435, якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт з ЄСВ за найманих працівників до органів доходів і зборів вони не подають. Навіть більше, якщо бази нарахування немає, ЄСВ на розмір мінімальної зарплати не нараховують.

У реквізиті 22 «Ознака нового робочого місця» Таблиці 6 Звіту з ЄСВ вказувалася позначка «1» у разі працевлаштування особи на нове робоче місце. Цей реквізит відповідно до листа ПФУ від 21.08.2014 № 21841/05-10 мав запов­нюватися протягом двох років. Чи діють норми цього листа для нових форм звітності?

В. Б.: Так, реквізит 22 «Ознака нового робочого місця» Таблиці 6 Звіту з ЄСВ у разі працевлаштування особи на нове робоче місце потрібно заповнювати протягом двох років.

Якщо працівники працюють на 0,25, 0,5 або 0,75 окладу, чи потрібно в цьому випадку робити познач­ку в реквізиті 24 «Ознака неповного робочого часу», проставляючи значення «1»?

В. Б.: Так, у цій ситуації у реквізиті 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ значення буде «1».

Чи потрібно проставляти значення «1» у реквізиті 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ, у разі якщо працівник працює за сумісництвом неповний робочий день?

В. Б.: Незалежно від того, за основ­ним місцем роботи чи за сумісницт­вом працює працівник на умовах неповного робочого часу, у реквізиті 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ значення буде «1».

Реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» заповнюють для всіх кодів і рядків за однією застрахованою особою, яка працює на умовах неповного робочого часу, чи лише в першому рядку?

В. Б.: Так, у реквізиті 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ у кожному рядку нарахування доходу значення буде «1». Заповнюється для всіх кодів ЗО і рядків або напроти основної виплати.

Якщо у рядку застосовують тип нарахувань «13», чи потрібно запов­нювати реквізит 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ?

В. Б.: Так, потрібно.

Чи потрібно заповнювати для коду застрахованої особи «48» ознаку неповного робочого часу та кількість днів перебування в трудових відносинах?

В. Б.: Так, реквізити 15 і 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ заповнюють обов’язково.

Якщо частину місяця працівник працює повний робочий день, а частину — неповний, як заповнити реквізит 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ?

В. Б.: За таких умов у реквізиті 24 Таблиці 6 Звіту з ЄСВ проставляють відмітку щодо режиму роботи, який діяв для працівника станом на кінець місяця.

Працівники працюють на умовах неповного робочого дня, але зарплати нижче ніж 1500 грн. у них немає. За наявності сукупної зарплати 9270,73 грн., зазначеної у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ у розрізі працівників, програмне забезпечення автоматично проставляє у Таблиці 1 утримання ЄСВ — 333,75 грн. Але якщо підрахувати суми утриманого ЄСВ, зазначені у Таблиці 6 за кожним працівником окремо, то результат буде більшим — 333,76 грн. Аналогічно нарахування ЄСВ (ставки 36,92%) у Таблиці 1 — 3422,75 грн., за даними Таблиці 6 — 3422,76 грн.? Яку суму утриманого і нарахованого ЄСВ зазначати в Таблиці 1?

В. Б.: ЄСВ з 01.01.2015 нараховують і утримують за кожним працівником окремо. Тому у програмному забезпеченні щодо заповнення звітності з ЄСВ має бути закладено алгоритм, який би враховував ці особливості. Тобто розрахунок у Таблиці 1 Звіту з ЄСВ утриманого і нарахованого ЄСВ має формуватися як сума значень у реквізитах 20 і 21 відповідно у розрізі кожного працівника. Якщо є неточності з підсумками (за рахунок заокруглень), то відповідні зміни слід вносити в алгоритм програмного забезпечення.

Як виправити помилку щодо неправильного відображення у Звіті з ЄСВ за лютий 2015 року клас професійного ризику і, як наслідок, ставки ЄСВ?

В. Б.: Якщо було завищення/заниження нарахованих сум ЄСВ, то у поточному місяці слід донарахувати ЄСВ за кожним працівником з кодом типу нарахувань «2», зазначивши інформацію у Таблиці 6 Звіту з ЄСВ поточного місця, і відобразити суму донарахувань у рядку 6.2 Таблиці 1.

Якщо надійшла друга квитанція з номером реєстрації звіту, але є помилка «Помилка таблиця 6 аркуш 6 рядок 1». Для ЗО 3017015873 заповнено поле «Ознака неповного робочого часу» «так», хоча в реквізиті «Ознака наявності трудової книжки» зазначено «ні». Тож чи потрібно надсилати скасовуючий звіт перед поданням виправленого, чи достатньо відправити ще один з відміткою «Початкова»?

В. Б.: Скасовуючого звіту у цій ситуації подавати не потрібно. Зверніть увагу, реквізит 24 «Ознака неповного робочого часу» Таблиці 6 Звіту з ЄСВ заповнюють і для основних працівників, і для сумісників та всіх кодів категорій працівників або один раз у рядку поруч з основною зарплатою незалежно від фактичної зарплати, якщо має місце неповний робочий час. Якщо були неточності в алгоритмі, їх слід виправити. До закінчення граничного строку Звіт з ЄСВ можна подавати необмежену кількість разів з поміткою «Початкова» (кожен наступний такий звіт скасовує попередній).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Приєднуйтесь до команди професійних бухгалтерів

заповніть форму та отримайте розширений доступ до:

змін в законодавстві

методів розв'язання складних робочих ситуацій

калькуляторів, сервісів пошуку УКТ ЗЕД та ДКПП, перевірки контрагентів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль