Головбух

Нова звітність з ПДВ

  • 30 травня 2015
  • 28

К сведению

Звітуємо за січень по-старому

Зміни у декларації з ПДВ

Перше, на що звертаємо увагу у вступній частині декларації та додатках, — це відсутність у спеціальному полі для відміток про тип декларації позначки «0140».

Позначку «0140» вилучено у зв’язку із закінченням строку дії застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ переробними підприємствами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції, виготовленої з поставлених молока або м’яса живою вагою. Тому переробні підприємства з 01.01.2015 подають лише загальну форму декларації з ПДВ з позначкою «0110», а визначену у ній суму ПДВ сплачують у повному обсязі до Держбюджету.

Розділ І

Рядок 8 тепер займає більшу частину розділу І «Податкові зобов’язання».

У ньому окремо відображається коригування за опера­ціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період:

до 01.02.2015 (р. 8.1);

після 01.02.2015 (р. 8.2).

Аналогічно відображається у рядку 8.4 коригування податкових зобов’язань за контрольованими операціями.

Розшифровки до цих рядків за кожною операцією містить додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)» до декларації з ПДВ.

Підсумковий рядок 9 розділу І поділено на дві частини.

У рядку 9, як і раніше, зазначається підсумок «Усього податкових зобов’язань». А у рядку 9.1 із загального підсумку окремо виділяється сума ПДВ за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період після 01.02.2015.

Розділ ІІІ

Розділ ІІ «Податковий кредит» змін не зазнав. Тому перейдемо до розділу III «Розрахунки за звітний період».

Декларування від’ємного значення ПДВ проводиться за новими правилами, із урахуванням того, що платник має право скористатися від’ємним значенням ПДВ за підсумками першого ж звітного періоду, в якому воно виникло.

Сума від’ємного значення ПДВ:

зараховується у зменшення суми податкового боргу з ПДВ (р. 23.1);

підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 23.2);

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (р. 23.3).

Платник ПДВ має право розпорядитися сумою від’ємного значення ПДВ у межах граничної суми, обчисленої за формулою відповідно до пункту 200-1.3 ПК.

Внимание

У перехідний період реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється без обмеження суми ПДВ.

Однак звертаємо увагу, що у перехідний період (з 01.02.2015 до 01.07.2015) реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН здійснюється без обмеження сумою ПДВ. Тож вимоги щодо обмеження суми ПДВ при заповненні окремих рядків декларації з ПДВ (р. 20.2, 22.1, 23) застосовуватимуть лише з 01.07.2015.

Розділ IV

Для відображення від’ємного залишку ПДВ, який виник у період до 01.02.2015, створено новий розділ IV, див. Схему.

Нова звітність з ПДВ

Облік непогашених залишків ПДВ станом на 01.02.2015 ведеться у таблиці 1 додатка 2 «Розрахунок суми залишку від’єм­ного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2)» у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли.

Такий облік здійснюється платниками ПДВ, які мають:

суми від’ємного значення, що підлягають зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (р. 20.2 декларації з ПДВ за січень 2015 року/ІV квартал 2014 року);

суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (р. 24 декларації з ПДВ за січень 2015 року/ІV квартал 2014 року);

суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів, які залишилися непогашеними станом на 01.02.2015 (р. 23.2 декларації з ПДВ за січень 2015 року/ІV квартал 2014 року);

залишки сум ПДВ, що були заявлені платниками ПДВ до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01.02.2015 (р. 23.1 декларації з ПДВ за січень 2015 року/ІV квартал 2014 року).

Суми від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів, що обліковуються у додатку 2, до розділу ІІІ декларацій з ПДВ за звітні (податкові) періоди, починаючи з лютого 2015 року/ І кварталу 2015 року, не переносяться, а відображаються в розділі IV таких декларацій.

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ ПК за рішенням платника такі суми від’ємного значення ПДВ поперед­ніх податкових періодів можуть:

або збільшити розмір суми ПДВ, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 200-1.3 ПК, із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного (податкового) періоду, у якому було здійснено таке збільшення;

або бути повернені такому платнику на рахунок у банку (у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 додатка 2).

Відповідне рішення платник ПДВ відображає у заяві, яка міститься у додатку 2.

Таблицю 2 додатка 2 не заповнюють платники, які відповідно до пункту 200.5 ПК не мають права на отримання бюджетного відшкодування, а саме:

були зареєстровані як платники ПДВ менш ніж за 12 календарних місяців;

мали обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування.

Внимание

Розділ IV заповнюється лише у загальній декларації з позначкою «0110».

Варто пам’ятати, що розділ IV заповнюється лише у загальній декларації з позначкою «0110».

Платники, які застосовують спеціальні режими оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та у сфері рибальства, суми залишку від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів, задекларовані у деклараціях 0121–0123/0130 за січень 2015 року/ІV квартал 2014 року, переносять до рядка 21.1 декларації 0121–0123/0130 за лютий 2015 року/І квартал 2015 року.

Також звертаємо увагу на нові інформаційні рядки, які з’явилися в кінці декларації з ПДВ (після розділу IV).

Результат перевірки контролюючим органом зазначається у рядку 20.3 декларації з ПДВ. А інформація щодо збільшення (зменшення) залишку від’ємного значення на підставі податкового повідомлення-рішення відображається у спеціальній таблиці в кінці декларації з ПДВ.

Також у кінці декларації з ПДВ сільгоспвиробники заповнюють реквізити спеціального рахунку, на який має спрямовуватись сума ПДВ, задекларована у рядку 25.2 декларації з ПДВ.

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок зазнав тих самих змін, що й декларація з ПДВ.

Яких змін зазнали додатки до декларації з ПДВ, розглянемо в таблиці (див. Таблицю).

Додатки до декларації з ПДВ: що змінилось

Назва додатка

Примітки

до 01.02.2015

після 01.02.2015

Додаток 1 «Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)»

У таблиці 1 окремо відображають коригування за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на період до та після 01.02.2015.

Дані переносяться до рядків 8.1, 8.2 та 8.4 декларації

Додаток 2 «Довідка про залишок суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2)»

Додаток 2 «Розрахунок суми залишку від’ємного значення попередніх податкових періодів до 01 лютого 2015 року (Д2)»

У таблиці 1 ведеться облік сум залишків від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 01.02.2015.

У таблиці 2 — розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015.

Заповнюється Заява про спрямування залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів

Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)»

Зазнали змін лише посилання на нові рядки декларації

Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)»

Додаток 4 «Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4)»

Крім заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ, містить:

відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування;

відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету

Додаток 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)»;

Додаток 6 «Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів»;

Додаток 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)»;

Додаток 9 «Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг до вартості всіх товарів/послуг (ДС9)»

Без істотних змін

Додаток 8 «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)»

В обох таблицях додатка 8 вилучено вимогу щодо придбання товарів/послуг з метою їх використання у межах господарської діяльності та надання даних у розрізі ставок (раніше окремо зазначались обсяги поставки та суми ПДВ за основною та нульовою ставкою, окремо — за ставкою 7%)

Отже, уперше декларацію з ПДВ за новою формою подаватимуть за звітні періоди лютий та І квартал 2015 року. Податкова звітність з ПДВ за ІV квартал 2014 року та січень 2015 року подається за старою формою.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Ви виграли доступ!

Ви виграли доступ до вебінару «Платіжні картки у відрядженні: лайфхаки для бухгалтера». Зареєструйтеся та вкажіть, на яку електронну адресу Вам надіслати відеозапис вебінару.

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Забрати виграш
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини