Головбух

Оподаткування фізосіб у ВЕЗ «Крим»: гарантії та обмеження

 • 20 червня 2015
 • 45

Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 № 1636-VІІ

Закону № 1636Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII

Внимание

пунктом 12.1 Закону № 1636

Трудові відносини та оплата праці

Стаття 11 Закону № 1636 передбачає, що на громадян України, які постійно або тимчасово проживають на території ВЕЗ «Крим» та/або перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який має місцезнаходження на території ВЕЗ «Крим», поширюються:

 • положення конвенцій Міжнародної організації праці, згода на обов’язковість яких надана Україною;

 • принципи Тристоронньої декларації засад, котрі стосуються багатонаціональних корпорацій та соціальної політики 1977 року;

 • законодавство України про працю.

Крім того, на території ВЕЗ «Крим»:

 • гарантується вільна діяльність профспілок і право на страйк. А профспілка, що поширює свою діяльність на території ВЕЗ «Крим», може бути створена (її керівні органи розміщені) також за межами території ВЕЗ «Крим»;

 • норми Законів України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР, «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 № 5026-VI діють з урахуванням того, що організація (об’єднання) роботодавців може бути створена (керівні органи розміщені) за межами території ВЕЗ «Крим»;

 • діє Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Звісно, не зрозуміло, як буде забезпечено виконання законодавства України про працю на території, яка вважається окупованою і де не діють ані місцеві, ані державні органи України, які б це контролювали. Однак кримським профспілкам доведеться все ж таки піти шляхом створення та розташування керівних органів за межами території ВЕЗ «Крим».

До того ж, відповідно до пункту 12.10 Закону № 1636на тимчасово окупованій території України:

 • особа звільняється від обов’язку отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, передбаченого Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI;

 • особа не несе юридичної відповідальності за невиплату або за затримку виплати зарплати працівникам, передбаченої законодавством України, якщо така невиплата (затримка) виникла внаслідок тимчасової окупації (обставин непереборної дії).

Однак зняття юридичної відповідальності (адміністративної, кримінальної та штрафних санкцій) з юридичних та фізичних осіб — працедавців, які були розташовані на території ВЕЗ «Крим», ще не означає, що вони не зобов’язані далі погасити борги із зарплати перед працівниками. Адже стаття 225 Кодексу законів про працю України передбачає, що працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати — без обмеження будь-яким строком.

Внимание

Зняття юридичної відповідальності з роботодавців, які були розташовані на території ВЕЗ «Крим», ще не означає, що вони не зобов’язані надалі погасити борги із зарплати перед працівниками.

Тому тим юридичним та фізособам, які перереєстрували свій бізнес на материкову частину України, не уникнути своїх зобов’язань перед найманими працівниками. Тут юрисдикція судів України на них поширюватиметься. А от як бути з тими боржниками із зарплати, що залишилися на території ВЕЗ «Крим», перед працівниками, що переїхали на материкову частину України, — допоки незрозуміло. Адже просто нікому їх на тимчасово окупованій території зобов’язувати погашати борги, що виникли ще до окупації.

Виплати за соціальним страхуванням

Відповідно до пункту 8.3 Закону № 1636 на фізичних осіб, які проживають (перебувають) на території ВЕЗ «Крим» та мають громадянство іноземної держави або є особами без громадянства, не поширюються державні гарантії (пільги, допомоги), установлені законами України.

Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території, мають право на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. Але тільки за умов взятя на облік внутрішньо переміщеної особи (ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VIІ).

Однак ані Закон № 1636, ані Закон № 1207 не вказують на те, як діяти, коли працівник захворів на території ВЕЗ «Крим» та отримав документи про тимчасову непрацездатність на цій території. Як у такому разі скористатися правом на соціальні виплати — допоки нормативно не врегульовано.

Наразі Уряд прийняв лише постанову «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 01.10.2014 № 531.

Відповідно до неї особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення АТО (далі — застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення (якщо страховий випадок настав до моменту переміщення застрахованої особи) та соціальних послуг робочими органами виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — фонди) за фактичним місцем проживання (перебування) у порядку, встановленому правліннями фондів.

Для отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг потрібно надати документи, що підтверджують право застрахованої особи на їх надання, а у разі їх відсутності — призначатимуться на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. За відсутності у зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення надаватиметься у мінімальному розмірі, установленому правліннями фондів, з наступним перерахунком сум після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його надання.

Матеріальне забезпечення таким застрахованим особам виплачуватиметься в установленому порядку через банки.

Особливості справляння ПДФО та ЄСВ

Відповідно до пункту 5.1 Закону № 1636на території ВЕЗ «Крим» не справляють:

 • загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України (ПК);

 • збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, передбачений Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР.

А пункт 12.3 Закону № 1636 уточнює, що загальнодержавні податки і збори, ЄСВ та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не справляються з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) та фізичними особами на тимчасово окупованій території.

Водночас на території ВЕЗ «Крим» можуть справляти місцеві податки та збори, визначені статтею 10 ПК. Утім, як це має бути, якщо місцеві податки установлюють місцеві ради, допоки незрозуміло. Тож, швидше за все, наразі ця норма — декларативна.

Звертаємо увагу, що особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження (місце проживання) на території АР Крим або міста Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язків сплати ЄСВ під час провадження їхньої підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території України. Такі особи мають право на добровільну сплату ЄСВ у порядку, визначеному КМУ або уповноваженим органом з питань Криму.

Крім того, зазначені особи звільняються від обов’язку подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення.

З 01.06.2014 вважають анульованою податкову реєстрацію осіб, які станом на 31.05.2014 мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим або міста Севастополя. Така податкова реєстрація може бути відновленою після евакуації особи на іншу територію України згідно зі статтею 15 Закону № 1636 у порядку, установленому центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування, або внаслідок завершення строку тимчасової окупації.

Внимание

На території ВЕЗ «Крим» не застосовуються система електронних платежів НБУ та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України.

Згідно з пунктом 12.8 Закону № 1636 під час режиму тимчасової окупації валютний та платіжний режими діють з урахуванням того, що систему електронних платежів НБУ та внутрішньодержавні платіжні системи, платіжними організаціями яких є резиденти України, не застосовують на тимчасово окупованій території України. Тому й перерахування податків на території ВЕЗ «Крим» до Держбюджету або місцевих бюджетів України на материковій частині України буде просто неможливим технічно.

Оподаткування доходів фізосіб

З метою оподаткування фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється до нерезидента. У свою чергу, фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання) на іншій території України, вважається резидентом.

До осіб, прирівняних до нерезидентів, НЕ застосовуються правила міжнародного договору України, установлені у пункті 103.1 ПК щодо звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України. Будь-які доходи з джерелом їх походження з іншої території України, що нараховуються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних до нерезидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати (репатріації) за кордон України (пп. 9 п. 12.3 Закону № 1636).

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулює пункт 170.10 ПК.

Будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ «Крим», одержані особою, прирівняною до резидента згідно з Законом № 1636, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, установленими ПК (п. 5.7, пп. 7 п. 12.3 Закону № 1636). Тобто для них діють вимоги пункту 170.11 ПК.

Доходи найманих працівників, які мають постійне місце проживання на території ВЕЗ «Крим», як заробітна плата та інші подібні виплати та компенсації, що виплачуються роботодавцем з місцезнаходженням на іншій території України, оподатковуються за загальними правилами за місцезнаходженням такого роботодавця (п. 5.8 Закону № 1636).

Аби отримати право на податкову соціальну пільгу, передбачену статтею 169 ПК, фізична особа — резидент зобов’язана задекларувати доходи, що мають джерело походження з території ВЕЗ «Крим», та подати декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (пп. 5 п. 12.3 Закону № 1636). Однак не зрозуміло, в який спосіб це декларування здійснювати та в якій формі подавати звітність. Та й форми декларації про відсутність громадянства держави-окупанта просто немає. Це може стати проблемою для тих українських підприємств, які мають відокремлені підрозділи на території ВЕЗ «Крим», та працівників, що є резидентами згідно із Законом № 1636. Адже про справляння ПДФО та ЄСВ на території ВЕЗ «Крим» не йдеться. Такі бюджетні платежі просто не справляють на цій території згідно із Законом № 1636.

Обмеження щодо застосування санкцій

Будь-які податки, збори (обов’язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ «Крим», не змінюють розміру податкових зобов’язань з податків, зборів (обов’язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України (пп. 6 п. 12.3 Закону № 1636). А отже, переплати з податків, що виникли на території ВЕЗ «Крим» після перереєстрації бізнесу на материкову територію України, не вдасться зарахувати в рахунок податкових зобов’язань, нарахованих за новим місцем податкової реєстрації.

Відповідно до підпункту 11 пункту 12.3 Закону № 1636 фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкової звітності та повноти сплати сум податків і зборів не застосовуються до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території АР Крим та міста Севастополя. Зазначені санкції не застосовуються починаючи з першого числа місяця, в якому набрала чинності Резолюція № 68/262 Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014 про підтримку територіальної цілісності України.

Окрім того, під час тимчасової окупації ЗУПИНЯЄТЬСЯ застосування до платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» вимог щодо:

 • надсилання податкової вимоги (ст. 59 ПК);

 • відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги (ст. 60 ПК);

 • погашення податкового боргу платників податків (ст. 87–101 ПК);

 • відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу (ст. 124 ПК);

 • порушення правил сплати (перерахування) податків (ст. 126 ПК);

 • нарахування пені (ст. 129 ПК).

Податкова інформація про суми податкового боргу платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» зберігатиметься та опрацьовуватиметься в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку.

Внимание

Не застосовують санкції за порушення порядку подання звітності, обчислення та сплати податків і зборів, допущені під час здійснення госпдіяльності на території АР Крим та м. Севастополя платниками, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на цій території.

Відповідно до статті 15 Закону № 1636 будь-якій юридичній особі — резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту тимчасової окупації.

Розділ VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено новим пунктом 9-3. Згідно з цією нормою тимчасово на період дії особливого правового режиму зупиняється застосування до платників ЄСВ із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України адміністративної та фінансової відповідальності за борги із ЄСВ, встановленої статтями 25 і 26 Закону № 2464. Аналогічно до решти податків податкова інформація про суми недоїмки вказаних платників ЄСВ зберігатиметься та опрацьовуватиметься в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку.

Особливості перетину кордону ВЕЗ «Крим» фізособами

При направленні працівників у відрядження на територію ВЕЗ «Крим» слід враховувати нові законодавчі правила перетину кордонів фізичними особами, обмеження на перевезення готівки тощо.

Порядок перетину фізичними особами адміністративного кордону ВЕЗ «Крим» встановлено статтею 7 Закону № 1636.

На адміністративному кордоні ВЕЗ «Крим» запроваджено тимчасовий прикордонний контроль.

Документи для перетину кордону

Для виїзду/в’їзду до ВЕЗ «Крим» з іншої території України громадяни України мають пред’явити на кордоні будь-який із таких документів:

 • паспорт громадянина України;

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 • тимчасове посвідчення громадянина України;

 • дипломатичний паспорт;

 • службовий паспорт;

 • посвідчення особи моряка;

 • посвідчення члена екіпажу;

 • посвідчення особи на повернення в Україну;

 • проїзний документ дитини.

Для перетину адміністративного кордону ВЕЗ «Крим» із-за меж (за межі) України необхідно пред’явити будь-який із таких документів:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 • проїзний документ дитини;

 • дипломатичний паспорт;

 • службовий паспорт;

 • посвідчення особи моряка.

Іноземні громадяни та особи без громадянства при перетині адміністративного кордону ВЕЗ «Крим» мають право перетнути адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» за умови пред’явлення належного паспортного документа іноземця або посвідки на тимчасове проживання.

Внимание

Порядок перетину фізичними особами адміністративного кордону ВЕЗ «Крим» встановлюється з урахуванням вимог Закону № 1207. В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Порядок в’їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлюється КМУ (ст. 10 Закону № 1207).

Норми міжнародних угод, укладених між компетентними органами України та інших країн про використання національних (внутрішніх) документів для в’їзду, виїзду і пересування фізичними особами територією договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію України (пп. 2 п. 12.6 Закону № 1636).

Паспорт або інший проїзний документ особи, який був виданий компетентним органом держави-окупанта на тимчасово окупованій території України, чи фізичної особи, яка постійно проживає або тимчасово перебуває на такій окупованій території, вважається недійсним (не дає права) на перетин адміністративного кордону ВЕЗ «Крим» та державного кордону України.

Звісно, тимчасово окупована територія згідно зі статтею 1 Закону № 1207 є невід’ємною частиною території України. Тому поїздки до ВЕЗ «Крим» не вважатимуть закордонними відрядженнями. А отже, добові визначатимуть у тих самих сумах, що й на території України. До того ж відмітки уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює, не проставлятимуть.

На фізичних осіб, які перетинають адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», поширюється дія розділу XІІ Митного кодексу України (щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України) з урахуванням положень статті 9 Закону № 1636 щодо переміщення валютних цінностей (п. 7.1 Закону № 1636).

Грошові розрахунки

На території ВЕЗ «Крим» застосовується мультивалютний режим, за яким в оплату вартості товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) у межах ВЕЗ «Крим», приймається як гривня, так і валюти іноземних країн, включені Нацбанком до 1–2 груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів (п. 9.1 Закону № 1636). Тобто поряд з гривнею використовують як засіб платежу також долари США, євро, білоруські та російські рублі тощо.

А от будь-які безготівкові платежі (перекази) з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України чи навпаки здійснюватимуть винятково у гривні або у вільно конвертованій валюті. Особливості режиму таких платежів (переказів) встановлюватиме НБУ.

Такі операції не потребують індивідуальної ліцензії НБУ.

Валютні обмеження

Відповідно до пункту 9.2 Закону № 1636 фізичні особи мають право ввезти на територію ВЕЗ «Крим» або вивезти з неї на іншу територію України готівкові кошти або банківські метали на суму, установлену НБУ згідно з Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 та відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII.

Тобто діють обмеження, передбачені постановою Правління НБУ «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» від 27.05.2008 № 148 (див. Таблицю).

Умови увезення/вивезення готівки до/з території ВЕЗ «Крим» фізичними особами

Категорія фізичних осіб

Обмеження на переміщення готівки

Необхідність декларування

Будь-яка фізична особа

У сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро

Без письмового декларування митному органу

Переміщення готівкової валюти держави-окупанта забороняється, за винятком її переміщення в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 грн.

За умови усного декларування посадовій особі митниці

Фізична особа — резидент

У сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро

За умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Строк дії таких документів 30 календарних днів, починаючи з дня видачі

Фізична особа — нерезидент

У сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро

При ввезенні в Україну — за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі

При вивезенні за межі України — за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі. При цьому сума готівки, що вивозиться, не має перевищувати суму готівки, письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в Україну

Фізособа — повноважний представник юридичної особи

Без обмеження суми

На умовах письмового декларування відповідному митному органу в повному обсязі

Платіжні картки

Установлено й певні особливості використання банківських платіжних карток на території ВЕЗ «Крим».

Електронні платіжні засоби, емітовані на території ВЕЗ «Крим», у т. ч. як мобільний платіжний інструмент, не можуть використовувати на іншій території України з метою ініціювання будь-якого грошового переказу.

На території ВЕЗ «Крим» можуть використовувати електронні платіжні засоби, емітовані внутрішньодержавною платіжною системою або міжнародними платіжними системами (п. 9.3 Закону № 1636).

Тож, якщо банківська платіжна картка емітована, приміром, міжнародними системами Visa, MasterCard International, то проблем з її використанням не буде ані на материковій Україні, ані на території ВЕЗ «Крим».

Юрій Лукашов,
юрист, Київ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл