Головбух

Зміни в отриманні відомостей про банкрутство з Єдиного реєстру

 • 5 травня 2015
 • 124
головний редактор журналу «Держзакупівлі»

Міністерство юстиції України внесло зміни до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Нововведення набирають чинності з 15 травня поточного року. Тож з’ясуємо, що змінилося, зокрема в порядку надання відомостей з цього реєстру

Не всі охочі можуть узяти участь у процедурі закупівлі. На заваді може стати, зокрема, порушення справи про банкрутство. У пункті 7 частини 1 статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197 визначено, що замовник приймає рішення про відмову в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію учасника, якщо той визнаний в установленому законом порядку банкрутом або стосовно нього відкрито ліквідаційну процедуру. До того ж документація конкурсних торгів має містити спосіб документального підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі у держзакупівлях. Підтвердженням того, що учасник не визнаний банкрутом та стосовно нього не відкрито ліквідаційної процедури, є відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі — Реєстр).

До набрання чинності наказом Мін’юсту «Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство» від 27.03.2015 № 441/5 (далі — Наказ № 441) такими відомостями були інформаційні довідки або витяги, після 15 травня 2015 року — скорочені та повні інформаційні довідки.

Нагадаємо, що Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, до якого вносять зміни, було затверджено наказом Мін’юсту від 15.09.2011 № 3018/5.

Наголошуємо, що внесені зміни є актуальними для обох сторін процедури закупівлі: учасник знатиме про нові нюанси отримання підтвердження відсутності банкрутства, а замовник зможе правильно визначити спосіб документального підтвердження.

Порядок надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств

Варто зауважити, що порядок надання відомостей з Реєстру істотно змінився. Як було зазначено, відомості з Реєстру з 15 травня надаватимуть у вигляді скорочених та повних інформаційних довідок. Відомості, які мають містити ці довідки, див. у Таблиці.

Такі інформаційні довідки надають безоплатно в електрон­ній формі за онлайн-запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з Реєстру щодо суб’єкта підприємницької діяльності, про якого запитують інформацію.

Обов’язковим атрибутом довідки є QR-код, який містить інформацію про документ.

Як отримати довідку з Єдиного реєстру підприємств

Як уже було зазначено, для отримання довідки через офіційний веб-сайт подають електронний запит.

Довідку з Реєстру надають за такими параметрами запиту:

 • код боржника за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб — підприємців).

Довідку надають безоплатно у день подання електронного запиту через офіційний веб-сайт, за винятком випадків наявності технічних підстав, що унеможливлюють роботу веб-сайту. На офіційному веб-сайті фізичні та юридичні особи за QR-кодом довідки або за її номером, датою та часом надання можуть отримати відомості щодо її формування та надання.

Відомості, які мають містити довідки

Повна інформаційна довідка

Скорочена інформаційна довідка

унікальний номер довідки

унікальний номер довідки

дата та час формування довідки

дата та час формування довідки

відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки

відомості про заявника, який звернувся за наданням довідки

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Єдиному реєстрі підприємств

відомості про боржника

відомості про боржника

відомості про стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник

відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів

загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей

прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

дата винесення ухвали суду про припинення провадження

відмітка про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація

примітка про автоматичне формування довідки

примітка про автоматичне формування довідки

відомості про фінансове становище банкрута*

* У разі наявності у Реєстрі відомостей про перебування підприємства у процедурі ліквідації.

Відомості про боржника, які включають до довідок

Повна інформаційна довідка має містити:

 • найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові, номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб — підприємців);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб — підприємців);
 • основний вид діяльності відповідно до КВЕД;
 • форму власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство.

Скорочена інформаційна довідка містить:

 • найменування, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові, номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб — підприємців);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб — підприємців);
 • основний вид діяльності відповідно до КВЕД;
 • форму власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, стан провадження у справі про банкрутство, а також дату винесення ухвали суду про припинення провадження;
 • або інформацію про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.

Арбітражні керуючі — реєстратори Реєстру

У Наказі № 441 передбачено, що адміністраторами Реєстру також є арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).

Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII (далі — Закон № 2343) арбітражний керуючий — фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Арбітражний керуючий з моменту винесення ухвали про призначення його арбітражним керуючим до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства-боржника. Та сама особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого на всіх стадіях провад­ження у справі про банкрутство.

Отже, арбітражні керуючі мають доступ до Реєстру щодо боржників, стосовно яких вони виконують повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора на момент реалізації доступу до Реєстру.

Якщо арбітражні керуючі не виконують повноважень щодо боржника на момент реалізації доступу, але виконували їх до цього, вони мають доступ лише до тих відомостей, що були внесені ними як розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором.

Відомості до Реєстру арбітражні керуючі вносять через онлайн-систему електронної звітності.

Необхідні відомості для ведення Реєстру, визначені Переліком (є додатком до Положення про Реєстр), надходять до Реєстру шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу суду.

Якщо ж арбітражний керуючий не вніс повних відомостей до реєстру або ж внесені відомості відрізняються від судових рішень, інших інформаційних документів, у яких містяться відомості у справі про банкрутство, то виправити, доповнити такі відомості у Реєстрі може Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства.           

Перелік відомостей, необхідних для ведення Реєстру

1. Інформація щодо справи:

1.1. Номер справи.

1.2. Дата порушення справи.

1.3. Дата закінчення розгляду справи в суді.

1.4. Відомості про припинення/поновлення провадження.

1.5. Дати винесення ухвал/постанов у справі.

2. Інформація щодо суду, який веде справу про банкрутство:

2.1. Код суду (за ЄДРСР) (2013).

2.2. Адреса суду.

2.3. Найменування суду.

2.4. Прізвище, ім’я, по батькові судді, який веде справу.

3. Інформація щодо боржника:

3.1. Ознака особи.

3.2. Повна назва боржника.

3.3. Код за ЄДРПОУ/ІПН.

3.4. Форма власності боржника.

3.5. КВЕД (2005/2010).

3.6. Частка державної власності в статутному капіталі.

3.7. Судова процедура, в якій перебуває боржник.

3.8. Відомості про стан провадження.

4. Інформація щодо арбітражного керуючого, якого призначено у справі:

4.1. Вид повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

4.2. Номер свідоцтва арбітражного керуючого.

4.3. Дата призначення арбітражного керуючого у справі.

4.4. Відомості про перерозподіл арбітражного керуючого у справі.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл