Головбух

Зміна курсу валютної заборгованості в експортній операції

 • 1 грудня 2014
 • 299

ПРОБЛЕМА

Підприємство займається експортом власної продукції в Росію за контрактом від 05.06.2013. Станом на 01.01.2014 існує дебіторська заборгованість в доларах США. У зв’язку із введенням санкцій ЄС банки Росії не переказують валюти в доларах США, а пропонують євро. Чи можна таку ситуацію прирівняти до форс-мажорних обставин? Як правильно юридично оформити цю операцію та відобразити в обліку підприємства? Як обрати правильний крос-курс та порахувати курсові різниці?

РІШЕННЯ

Шкода, але дану ситуацію неможливо віднести до форс-мажору (якщо про таке прямо не вказано у зовнішньоекономічному контракті). Адже форс-мажор — це непередбачувана подія, яка не залежить від волі сторін контракту, але веде до неможливості виконання договірних зобов’язань. У даному випадку контрагент готовий виконати свої зобов’язання за контрактом, але в іншій валюті. Саме про те, як юридично правильно це оформити та коректно відобразити в бухгалтерському обліку, далі.

Основними проблемами, які необхідно вирішити перед тим, як отримувати в оплату заборгованості іншу валюту, ніж валюта контракту, є зняття в подальшому такого контракту з валютного контролю банку та пеня за порушення розрахунків за операціями з експорту товару.

Порядок зняття експортної операції з валютного контролю

Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю (ст. 12 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93; далі — Декрет № 15).

Під валютними операціями розуміються, зокрема, операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності (ст. 1 Декрету № 15).

Внимание

Отже, експортна операція за контрактом, укладеним з контрагентом з Росії (тобто нерезидентом), який передбачає виконання зобов’язання покупця продукції шляхом перерахування на рахунок резидента іноземної валюти, підлягає валютному контролю.

Порядок проведення валютного контролю в Україні визначений постановою Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136 (далі — Інструкція № 136).

Відповідно до Інструкції № 136 підставами для зняття банком з контролю експортної операції резидента можуть бути:

 • зарахування виручки на поточний рахунок резидента;

 • письмове повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку;

 • письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом керівника;

 • письмове повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидента;

 • якщо взаємні зобов’язання за експортним контрактом частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за контрактом, на підставі інформації про зазначену операцію у реєстрі митних декларацій.

Враховуючи зазначене, банк зможе зняти експортну операцію з контролю лише після зарахування на поточний рахунок резидента коштів у сумі не меншій, ніж сума контракту, або одержання іншої інформації про виконання контракту від державних органів.

Внимание

Отримати валютну виручку за операціями з експорту товарів необхідно у строк, що не перевищує 90 календарних днів. Дане обмеження зазначено у пункті 1 постанови Правління НБУ від 12.05.2014 № 270 (діяла до 20.08.2014), у пункті 1 постанови Правління НБУ від 20.08.2014 № 515 (діяла до 21.11.2014), у пункті 1 постанови Правління НБУ від 20.11.2014 № 734 (діяла до 02.12.2014) та у пункті 1 постанови Правління НБУ від 01.12.2014 № 758 (діє до 03.03.2015).

Резидент має отримати кошти за контрактом протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення продукції. Перевищення цього строку тягне за собою стягнення з резидента пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми неодержаної виручки в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки.

Документальне оформлення зміни валюти платежу

крос-курс

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції № 136 у разі, якщо згідно з умовами контракту валюта платежу (будь-яка валюта, в якій здійснюється оплата товару) відрізняється від валюти ціни (будь-яка валюта, в якій встановлюється ціна товару), то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені в контракті умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

Тому, керуючись зазначеними вимогами, сторони в контракті вправі визначити:

 • окремо валюту ціни та окремо валюту платежу;

 • як саме та на яку дату враховувати курс під час здійснення розрахунків за контрактом.

Водночас за відсутності в контракті умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюються такі перерахування, банк з метою контролю використає, в нашому випадку, курс валют на останню дату публікації у «FINANCIAL TIMES», яка передує даті платежу.

К сведению

У пригоді вам неодмінно стане: «Зміна ціни постачання товару після завершення експортної операції»

зміни до контракту

Враховуючи вищезазначене, для коректного зарахування євро за контрактом, у якому валюта ціни визначена у доларах США, та зняття експортної операції з валютного контролю обов’язковим є укладання договору (додаткової угоди) про внесення змін до зовнішньоекономічного контракту, в якому необхідно зазначити:

 • можливість проведення розрахунків за контрактом в євро, тобто визначити додаткову валюту платежу;

 • передбачити умови визначення крос-курсу або чітко зафіксувати суму платежу в євро. В іншому випадку банк буде керуватися крос-курсом на дату платежу згідно з пунктом 1.4. Інструкції № 136 для зняття даної операції з валютного контролю. У такому разі є ризики недоотримання виручки у зв’язку із зміною курсу обміну валют, поки кошти будуть в дорозі.

Такий договір необхідно надати до обслуговуючого банку для зарахування валютної виручки та зняття цієї операції з валютного контролю.

Відображення в обліку операції зі зміни курсу валютної заборгованості

Найбільш складним етапом у відображенні цієї операції в обліку є правильне відображення операції з перерахунку валютної заборгованості в бухгалтерському обліку. Тому більш детально зупинимось на описі саме цього етапу.

Залежно від змісту зовнішньоекономічного контракту (разом із рекомендованими раніше змінами) є декілька можливих варіантів визначення крос-курсу:

 • Жорстка фіксація крос-курсу та валютної суми (яку необхідно заплатити продавцю) у контракті;

 • Прив’язка до показника крос-курсу, що встановлює будь-який з центробанків чи міжнародних організацій на певну дату чи певну подію;

 • Відсутність в контракті згадки про крос-курс, який буде використовуватись для перерахунку.

У першому варіанті все максимально просто. В контракті прописані чіткі суми платежу в різних валютах та зафіксовані крос-курси на момент укладання контракту (договору про внесення змін). Бухгалтер на підставі положень контракту (на дату підписання договору про внесення змін) фіксує зміну валютної заборгованості на субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» з доларів США на євро та перераховує її із застосуванням визначеного в контракті крос-курсу.

У другому варіанті до настання певної обумовленої події (певна дата чи, наприклад, дата оплати) облік валютної заборгованості ведеться у доларах США. Та вже після настання такої події бухгалтер фіксує зміну валютної заборгованості на субрахунку 362 із доларів США на євро та перераховує її із застосуванням крос-курсу.

У третьому варіанті банк з метою контролю використовує в нашій ситуації курс на останню дату публікації у «FINANCIAL TIMES», яка передує даті платежу. Про це прямо вказано у пункті 1.4 Інструкції № 136.

Для наочності розглянемо порядок відображення в обліку операції зі зміни курсу валютної заборгованості.

Пример

Відображення в обліку операцій зі зміни курсу валютної заборгованості

Підприємство ТОВ «Бриг» за зовнішньоекономічним контрактом відвантажило 02.04.2014 на експорт товар на суму 10 000,00 дол. США (курс НБУ на дату відвантаження — 11,1062 грн. за 1 USD) з відстроченням оплати на 60 днів.

Покупець 08.05.2014 повідомив про неможливість оплати за товар у доларах США та запропонував здійснити оплату в євро. Для врегулювання договірних відносин 15.05.2014 був підписаний договір про внесення змін до зовнішньоекономічного контракту, за яким:

Варіант 1. Було погоджено курс перерахунку доларів США на євро на рівні 1,3333 та зафіксовано суму платежу в євро на рівні 7500,00 євро;

Варіант 2. Встановлено крос-курс на дату платежу на рівні, визначеному центробанком Росії на дату платежу;

Варіант 3. Вказано тільки можливість розрахунку за товар в євро.

Оплату від контрагента отримано 19.05.2014 року (курс НБУ — 16,0564 грн./євро).

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

Варіант 1

02.04.2014

Відвантажено товар

362

702

111062,00 UAH

10000,00 USD

111062,00

16.05.2014

Змінено валюту заборгованості

362

362

111062,00 UAH*

7500,00 EUR

19.05.2014

Отримано оплату

312

362

120423,00 UAH

7500,00 EUR

19.05.2014

Відображено курсову різницю

362

714

9361,00

9361,00

Варіант 2

02.04.2014

Відвантажено товар

362

702

111062,00 UAH

10000,00 USD

111062,00

19.05.2014

Отримано оплату. Крос курс склав 1,3832**

312

362

116081,51 UAH

7229,61 EUR

19.05.2014

Змінено валюту заборгованості

362

362

111062,00 UAH*

7229,61 EUR

19.05.2014

Відображено курсову різницю

362

714

5019,51

5019,51

Варіант 3

02.04.2014

Відвантажено товар

362

702

111062,00 UAH

10000,00 USD

111062,00

16.05.2014

Покупець визначив суму євро та сплатив заборгованість. Погоджений крос курс 1,40

7142,86 EUR

19.05.2014

Отримано оплату

312

362

114688,62 UAH

7142,86 EUR

19.05.2014

Змінено валюту заборгованості. Крос курс склав 1,3832**

362

362

111062,00 UAH*

7229,61 EUR

19.05.2014

Відображено курсову різницю

362

714

4959,29***

4959,29

19.05.2014

Отримано інформацію від контрагента про відмову доплатити різницю****

948

362

1332,67 UAH

86,75 EUR

* При зміні валюти платежу за контрактом не виникають курсові різниці, оскільки така операція не відповідає вимогам пункту 8 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» з метою визначення курсових різниць.

** Інформація отримується або з інформаційного ресурсу центробанку Росії (варіант 2), або з публікації у «FINANCIAL TIMES» (варіант 3).

*** Курсова різниця визначена тільки за оплаченою частиною заборгованості (7142,86 євро). Залишок заборгованості у розмірі 86,75 євро обліковується за курсом за дату її виникнення

**** На відповідну суму буде нарахована пеня за порушення термінів розрахунків. Без визначення курсових різниць.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл