Головбух

Відображаємо в обліку безоплатну передачу основних засобів неприбутковій організації

  • 1 грудня 2014
  • 407

ПРОБЛЕМА

Які особливості ведення обліку доходів і витрат неприбутковими організаціями з ознакою неприбутковості 0016, зокрема, у випадку безоплатної передачі основних засобів (комп’ютера та принтера) з балансу обласної організації профспілки на баланс районної організації профспілки?

РІШЕННЯ

Загальні вимоги

У податковому та бухгалтерському обліку неприбуткової організації доходи та витрати відображаються за правилом нарахування. Тобто попередня оплата (аванс) не визнається доходом та витратами.

У бухгалтерському обліку доходи, в залежності від напряму використання, відображають:

  • цільове фінансування (на конкретні програми) — на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження»;

  • нецільові доходи — з використанням відповідних рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності»;

  • доходи майбутніх періодів — на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів».

Для відображення в бухгалтерському обліку інформації про понесені витрати неприбуткові організації можуть використовувати рахунки класу 8 «Витрати по елементах», класу 9 «Витрати діяльності» або одночасно рахунки обох класів.

Згідно з Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.2013 № 37, професійні спілки віднесено до неприбуткових організацій з ознакою неприбутковості 0016.

Правила оподаткування неприбуткових установ та організацій встановлені статтею 157 Податкового кодексу України (ПК).

Від оподаткування податком на прибуток звільняються доходи профспілок, отримані у вигляді:

  • внесків (вступних, членських, цільових);

  • відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

  • безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

  • пасивних доходів;

  • вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди).

Зазначені доходи не підлягають оподаткуванню за умови отримання їх з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV (п. 157.9 ПК).

Внимание

Кошти та майно, використані профспілковою організацією не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню податком на прибуток на загальних підставах (п. 157.14 ПК).

Крім того, податок на прибуток сплачується, якщо профспілкова організація отримує дохід з інших джерел, незазначених вище. Сума податку визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням цих доходів, але не вище суми таких доходів. При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується (п. 157.11 ПК).

Звільнення від оподаткування податком на прибуток безоплатно отриманих основних засобів профспілковою організацією не передбачено пунктом 157.9 ПК. Тому така операція оподатковується на загальних підставах як і для платників податку на прибуток.

Важно

Операції з безоплатного надання товарів з метою оподаткування вважаються продажем (пп. 14.1.202 ПК). А матеріальні активи, у т. ч. основні засоби, — товарами (пп. 14.1.244 ПК).

Лише в окремих випадках, встановлених підпунктом 136.1.16 ПК, операція з безоплатного отримання основних засобів не підлягає оподаткуванню податком на прибуток. Ситуація, яка розглядається нами, не підпадає під перелік доходів, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування.

Податковий облік районної організації профспілки

Враховуючи вимоги підпункту 135.5.4 ПК, вартість товарів, безоплатно отриманих у звітному періоді, включається до складу інших податкових доходів районної організації профспілки. Така вартість визначається на рівні не нижче звичайної ціни.

Що стосується амортизації, то вона не нараховується. Згідно з підпунктом 144.1 ПК амортизації підлягають не безпосередньо основні засоби, а витрати на їх придбання, виготовлення або поліпшення, що складають балансову вартість таких основних засобів. При безоплатному одержанні основних засобів зазначених витрат районна організація профспілки не несе.

Оскільки при безоплатній передачі основних засобів відсутній факт придбання, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ у їх отримувача (якщо профспілка зареєстрована платником ПДВ).

Податковий облік обласної організації профспілки

Дохід від безоплатної передачі основних засобів визначається з урахуванням вимог пунктів 146.13, 146.14 ПК.

Сума такого доходу дорівнює різниці між звичайною ціною та балансовою вартістю переданих об’єктів основних засобів.

Нарахування амортизації на передані об’єкти припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення їх з експлуатації (п. 146.15 ПК).

Оподаткування операцій з безоплатної передачі товарів та основних засобів

К сведению

У пригоді вам неодмінно стане: Оподаткування операцій з безоплатної передачі товарів та основних засобів

Бухгалтерський облік районної організації профспілки

Вартість безоплатно одержаних необоротних активів на дату отримання відноситься до додаткового капіталу (відображається на субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»).

Основні засоби, безоплатно отримані від обласної організації профспілки, зараховуються на баланс районної профспілки згідно з договором та актом приймання-передачі основних засобів за первісною вартістю (п. 10 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 П(С)БО 7 «Основні засоби». До таких витрат належать, зокрема, витрати на транспортування, установку основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Взяті на баланс основні засоби в бухгалтерському обліку районної організації профспілки підлягають амортизації.

Амортизація нараховується щомісячно, починаючи з наступного місяця після зарахування основних засобів на баланс (п. 29 П(С)БО 7).

Бухгалтерський облік обласної організації профспілки

Дохід від безоплатно переданих основних засобів не відображається (п. 21 П(С)БО 15 «Дохід»).

В обліку обласної організації профспілки в разі вибуття об’єктів основних засобів унаслідок безоплатної передачі такі об’єкти списуються з балансу (п. 33 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

Собівартість безоплатно переданих об’єктів основних засобів списується в дебет субрахунку 977 «Інші витрати діяльності».

Щодо ПДВ

Якщо обласна організація профспілки зареєстрована платником ПДВ, вона повинна нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на вартість безоплатно переданих основних засобів (пп. 14.1.191, п. «а» п. 185.1 ПК).

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл