Головбух

Неприбуткові організації: облік, оподаткування та звітність житлово-будівельного кооперативу

  • 1 грудня 2014
  • 2389

ПРОБЛЕМА

Житлово-будівельний кооператив отримує пайові внески від членів кооперативу на будівництво будинку. По завершенню будівництва члени кооперативу в обмін на пайовий внесок отримують квартири.

Чи є операції з отримання пайових внесків від членів кооперативу та передачі їм квартир доходом неприбуткової організації в бухгалтерському та податковому обліку?

Як відображаються суми членських та пайових внесків у фінансовому звіті?

Як відобразити пайові внески членів кооперативу в обліку, в податковому звіті неприбуткових організацій та в декларації з ПДВ?

РІШЕННЯ

За визначенням, наведеним в Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76 під терміном «житлово-будівельний кооператив» розуміють юридичну особу, утворену фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі об’єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Статтею 2 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV (далі —Закон № 1087) встановлено, що члени кооперативу можуть здійснювати такі внески:

  • паї — майнові поворотні внески членів кооперативу в його створення і розвиток, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, грошей, майнових прав, а також земельної ділянки;

  • додаткові паї — добровільні грошові або майнові поворотні внески понад пай;

  • вступні — грошові або інші майнові неповоротні внески, які зобов’язані сплатити ті, хто вступає до кооперативу;

  • цільові — грошові або інші майнові чи немайнові внески, які вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності кооперативу.

Вступні внески і паї є основним джерелом початкового формування майна кооперативу.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку суми внесків членів кооперативу не включаються до складу доходів, а формують фонди ЖБК (ст. 20 Закону № 1087). Так, за рахунок паїв членів кооперативу (у т. ч. додаткових) формується пайовий фонд. За рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу в обов’язковому порядку створюється неподільний фонд, який не може бути розподілений між членами кооперативу.

Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги.

За рахунок цільових внесків створюється спеціальний фонд.

Отже, суми членських внесків відображаються у складі власного капіталу.

Для обліку пайових внесків призначено субрахунок 402 «Пайовий капітал». Для обліку пайових внесків доцільно вести аналітичний облік:

  • пайові внески членів кооперативу;

  • додаткові пайові внески членів кооперативу.

Доходи житлово-будівельний кооператив (далі — ЖБК) визнають за нормами П(С)БО 15 «Дохід». З юридичної точки зору оплату паю не можна вважати викупом квартири. Передача квартири повинна здійснюватися за договором купівлі-продажу.

Статтею 384 Цивільного кодексу України визначено, що будинок, споруджений або придбаний ЖБК, є його власністю. Після оформлення права власності ЖБК передає квартиру у власність члену кооперативу. Відповідно до статті 19-1 Закону № 1087 член ЖБК стає повноправним власником квартири лише в разі її викупу у ЖБК.

На практиці ЖБК передають квартиру члену кооперативу за договором міни його паю (корпоративного права) на квартиру. У звітному періоді здійснення операцій міни паю на квартиру ЖБК визнає доходи від реалізації квартир членам кооперативу.

Податок на прибуток

Підпунктом «е» пункту 157.1 Податкового кодексу України (ПК) передбачено, що ЖБК реєструється як неприбуткова організація і включається до реєстру неприбуткових організацій під ознакою (кодом) неприбутковості 0015 (п. 5.8 р. І Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом МФУ від 24.01.2013 № 37).

Податкові доходи таких організацій визначають згідно з пунктами 157.8, 157.11 ПК.

Внимание

Статтею 42 Господарського кодексу України визначено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою одержання прибутку. Згідно з підпунктом 14.1.121 ПК неприбутковими вважаються організації, основною метою діяльності яких не є одержання прибутку.

Доходи ЖБК, зареєстрованого неприбутковою організацією, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів звільняються від оподаткування.

У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з інших джерел, ніж визначені пунктами 157.2–157.9 ПК, то така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням доходів, але не вище їх суми.

При цьому сума амортизаційних відрахувань не враховується (п. 157.11 ПК).

З метою оподаткування податком на прибуток будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами є продажем (пп. 14.1.202 ПК). Тому операція міни паїв на квартиру є продажем (реалізацією) квартири. Сума переданих паїв включається до складу податкових доходів.

Податок на додану вартість

Підпунктом 196.1.1 ПК встановлено, що операції з випуску і розміщення в будь-яких формах управління та продажу (погашення, викупу) корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах не є об’єктом оподаткування ПДВ. Пай в ЖБК є однією з форм корпоративних прав, тому операції з внесення пайового внеску в кооператив в обмін на корпоративні права не оподатковуються ПДВ.

Не виникають податкові зобов’язання з ПДВ і у разі передачі квартир членам кооперативу, оскільки операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, звільнено від оподаткування ПДВ (пп. 197.1.14 ПК). Як було зазначено, перше постачання здійснюється забудовником житла ЖБК. Розподіл квартир між членами кооперативу є вторинною реалізацією житла.

Пример

Відображення в обліку ЖБК операцій з отримання пайових внесків та реалізації квартир

Житлово-будівельний кооператив отримав пайові внески на забудову житлового будинку для подальшої передачі квартир у власність членів кооперативу.

Сума вступних внесків — 800 000 грн.; пайових внесків — 21 720 000 грн.

Вартість будинку 21 600 000 грн., у т. ч. ПДВ — 3 600 000 грн.

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Отримано від членів ЖБК:

вступні внески

пайові внески

311

311

401

402

800 000

21 720 000

2

Перераховано кошти підряднику на будівництво житлового будинку*

371

311

21 600 000

3

Відображено капітальні інвестиції

151

371

21 600 000

4

Оформлено будинок у власність ЖБК

286

151

21 600 000

5

Відображено кредиторську заборгованість за пайовими внесками перед членами кооперативу (на вартість квартир)

402

672

21 600 000

6

Передано квартири у власність членам ЖБК

680

712

21 600 000

21 600 000

7

Списано собівартість квартир

943

286

21 600 000

21 600 000

8

Відображено дебіторську заборгованість за квартири

377

680

21 600 000

9

Відображено взаємозалік заборгованостей за пайовими внесками ЖБК та за квартири

672

377

21 600 000

*Квартири будуть використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ (для продажу членам кооперативу), тому податковий кредит з ПДВ не відображається.

Відображення пайових внесків та доходів ЖБК у звітності

У балансі (ф. №1) відображаються:

  • суми пайових внесків — у рядку 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» розділу І пасиву «Власний капітал»;

  • вартість будинку, отриманого від забудовника для передачі квартир членам кооперативу — в рядку 1200 розділу ІІІ «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття».

Людмила Ільяш,
експерт з питань бухгалтерського та податкового обліку, Київ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл