text
Головбух

Акцизний податок з роздрібних продажів тютюну та алкоголю

  • 1 грудня 2015
  • 784

Максимальний рівень роздрібної ціни

Підприємство здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Як правильно розрахувати роздрібну ціну підакцизного товару з урахуванням останніх змін у Податковому кодексі України (ПК)?

Роздрібні ціни на алкоголь і тютюнові вироби підлягають державному регулюванню. Для алкоголю законодавством встановлено мінімальні роздрібні ціни, а для тютюнових виробів підлягають декларуванню максимальні роздрібні ціни.

Мінімальні роздрібні ціни на алкоголь затверджені постановою КМУ «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» від 30.10.2008 № 957(далі — Постанова № 957).

За своєю суттю роздрібна ціна — це ціна товару, яку платить покупець. Роздрібна ціна включає непрямі податки, до яких належать ПДВ і акциз. Тобто за роздрібної торгівлі алкогольними напоями ціна товару, включаючи ПДВ і акциз, має бути не меншою за мінімальну ціну, затверджену Постановою № 957.

Що стосується максимальної ціни на алкогольну продукцію, жодних обмежувальних вимог до неї немає. Націнка встановлюється суб’єктами підприємництва самостійно, а рівень націнки законодавством не обмежено.

Щодо торгівлі тютюновими виробами, то регулюванню підлягає максимальний рівень роздрібної ціни. Механізм регулювання регламентується статтею 220 ПК і полягає в такому. Виробник (імпортер) визначає максимальну роздрібну ціну на тютюнові вироби. Максимальні роздрібні ціни декларуються щомісячно 10 і 25 числа в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (п. 220.4 ПК). Після декларування максимальна роздрібна ціна набуває чинності з 15 і 1 числа після подання декларації відповідно 10 і 25 числами. Далі максимальну роздрібну ціну наносять на упаковку разом з датою виробництва.

Суб’єкти роздрібної торгівлі зобов’язані продавати тютюнові вироби за ціною не вищою за максимальну роздрібну ціну, нанесену на упаковку. При цьому суму ПДВ закладено в максимальну ціну, а роздрібний акциз не закладено.

Тобто максимальний розмір ціни на тютюнові вироби в роздрібній торгівлі дорівнює максимальній ціні виробника (імпортера), збільшеній на суму акцизу з роздрібних продажів (5%). Такий механізм передбачено підпунктом 14.1.106 ПК.

ГРЦТВ = МРЦ ÷ 100 × 105,

де ГРЦТВ — гранична роздрібна ціна тютюнових виробів;

МРЦ — максимальна роздрібна ціна.

Офіційне роз’яснення щодо сплати акцизного податку з роздрібного продажу та обчислення граничної роздрібної ціни тютюнових виробів викладено органами ДФС у листі від 20.01.2015 № 1519/7/99-99-19-03-03-17.

Реалізація алкоголю у готелях та ресторанах

Основною діяльністю підприємства є готельний і ресторанний бізнес. Чи потрібно оподатковувати акцизним податком реалізацію алкогольних напоїв, якщо акциз вже сплачено виробником (імпортером) таких напоїв?

Після набрання чинності ПК зі змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 71-VІІІ (далі — Закон № 71), алкогольні напої стали об’єктом оподаткування двома видами акцизного податку.

По-перше, згідно з підпунктами 212.1.1 і 212.1.2 ПК під час виробництва та імпорту на митну територію України алкоголю виробник (імпортер) сплачує акцизний податок за ставками, зазначеними в пункті 215.3 ПК. Ставки акцизу обчислюються залежно від кількості виробленого (імпортованого) алкоголю, а також залежно від концентрації спирту в такому алкоголі.

По-друге, під час роздрібної реалізації підакцизних товарів, у т. ч. алкогольних напоїв, потрібно сплатити акцизний податок у розмірі 5% з вартості реалізації.

У першому випадку обов’язок обчислювати та сплачувати до бюджету акцизний податок покладено на виробника або імпортера, в другому — на суб’єктів підприємництва, що здійснюють роздрібний продаж алкоголю, у т. ч. у ресторанах і готелях.

Відображення акцизного податку у фіскальних чеках

Як відображається сума акцизного податку з роздрібних продажів у фіскальному чеку?

Як відомо, за роздрібної торгівлі підакцизними товарами обов’язкове застосування РРО. Усі розрахункові операції реєструються через РРО шляхом оформлення фіскальних чеків.

Вимоги до форми та змісту фіскальних чеків затверджено наказом ДПА «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.12.2000 № 614 (Форми № ФКЧ-1, ФКЧ-2, РК-1, КПА-1, КПА-2, КМА-1, КМА-2, КБП-1, КМЕ-1, РК-2) (далі — Наказ № 614).

Додатком 1 до Наказу № 614 затверджено форму фіскального чека, що використовується під час продажу товарів і послуг ФКЧ-1.

Форма № ФКЧ-1

Рядок

1

<Назва господарської одиниці>

2

<Адреса господарської одиниці>

3

ПН <Індивідуальний податковий номер платника ПДВ>

4

ІД <Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)>

5

<Кількість товару (послуги)> <Знак множення> <Вартість одиниці виміру>

6

<Найменування товару (послуги)> <Вартість>

<Літерне позначення ставки ПДВ>

7

<Форма оплати>

<Сума коштів>

8

СУМА <Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком>

9

ПДВ <Літерне позначення ставки ПДВ> <Ставка ПДВ у відсотках>

<Сума ПДВ>

10

<Номер чека> <Поточна дата> <Час проведення розрахунку>

11

ФН <Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій>

12

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК <Логотип виробника>

Як видно із затвердженої форми фіскального чека, сума акцизного податку не вказується у фіскальних чеках. Проте відмінність у фіскальних чеках до 1 січня 2015 року і після цієї дати все-таки буде. Ця відмінність полягає в ПДВ. Якщо раніше сума ПДВ дорівнювала чітко 1/6 від роздрібної ціни, то тепер, при роздрібному продажі алкогольних напоїв, ця рівність не дотримуватиметься.

Наприклад, роздрібна ціна вина до 01.01.2015 становила 24 грн., у т. ч. ПДВ — 4 грн. (1/6 частина). Після 01.01.2015 роздрібна ціна не змінилася, але до неї вже належатиме акцизний податок з роздрібних продажів — 5%. А ПДВ дорівнюватиме 3,81 грн.:

24 ÷ 105% × 100% = 22,86;

22,86 ÷ 6 = 3,81.

Реєстрація платником акцизного податку

Підприємство реалізує алкогольну та тютюнову продукцію в роздріб. Чи треба проходити реєстрацію як платник акцизного податку? Де і в які терміни проводиться реєстрація?

Відповідно до підпункту 212.1.9 ПК суб’єкти підприємництва, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів в роздрібній торгівлі, є платниками акцизного податку. На підставі підпункту 212.3.11 ПК такі суб’єкти підприємництва підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Реєстрація проводиться в контролюючому органі за місце-знаходженням пункту продажу товарів. Граничний термін реєстрації — не пізніше за граничний термін подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому проводилася реалізація підакцизних товарів. Тобто для суб’єктів підприємництва, що реалізовують у січні 2015 року алкоголь і тютюнові вироби, зареєструватися як платник акцизного податку потрібно не пізніше 20 лютого 2015 року.

Порядок реєстрації на сьогодні не затверджено. Проте фіскальна служба роз’яснює, що реєстрація платниками роздрібного акцизу відбуватиметься автоматично при поданні декларації з акцизного податку. Залишилося лише дочекатися затвердження форми такої декларації.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Чи потрібно подавати до податкових органів розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства?

До 31.12.2014 збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — збір на виноградарство) згідно з підпунктом 9.1.15 ПК належав до складу загальнодержавних податків і зборів. З 01.01.2015 після набрання чинності Закону № 71 збір на виноградарство виключено з ПК.

Окрім цього, порядок справляння збору на виноградарство визначався Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.1999 № 587-XIV. Строк дії цього Закону сплинув 31.12.2014.

Отже, з 01.01.20015 в Україні не існує збору на виноградарство і, відповідно, подавати звіт з нього немає потреби.

Останнім податковим періодом для збору на виноградарство став грудень 2014 року. Розрахунок сум збору необхідно було подати до податкових органів до 20.01.2015, а сплатити до бюджету сам збір — до 30.01.2015. Відповідна норма прописана в пункті 27 підрозділу 10 розділу ХХ ПК.

Євгенія Ракоча,

фінансовий директор ТОВ «Одеський завод класичних вин»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл