Головбух

Мінімальний платіж ЄСВ: визначаємо на практиці

  • 1 грудня 2015
  • 64

Пример

Пример

У звітному місяці — лікарняний

Якщо у звітному місяці лікарняний, то при нарахуванні ЄСВ на лікарняні потрібно порівнювати базу нарахування ЄСВ з мінімальною зарплатою. І якщо вона буде меншою, то нараховувати ЄСВ потрібно виходячи із розміру мінімальної зарплати.

Та здебільшого працівники хворіють тільки частину місяця. У такому випадку, якщо загальна база нарахування ЄСВ буде меншою за мінімальну зарплату, то потрібно нарахувати ЄСВ за відповідною ставкою, на рівні мінімального розміру зарплати.

Причому донараховувати ЄСВ потрібно за ставкою залежно від класу професійного ризику виробництва, а не за лікарняною ставкою (33,2%).

У звітному місяці — перехідна відпустка

Якщо у працівника частина відпустки припадає на один місяць, а частина — на другий, то порядок нарахування ЄСВ такий.

Оскільки відпускні нараховують раніше за зарплату, то ЄСВ нараховують виходячи із фактичної суми відпускних. Далі при нарахуванні зарплати за місяць початку відпустки потрібно розділити відпускні окремо за кожен місяць. Частину відпускних додають до зарплати за той самий місяць. Отриманий дохід порівнюють із мінімальною зарплатою. Якщо база нарахування ЄСВ буде меншою за мінімальну зарплату, то ЄСВ потрібно нарахувати за відповідною ставкою на різницю між мінімальною зарплатою та відпускними.

Аналогічно нараховують ЄСВ і за місяць закінчення відпустки (див. Приклад 3).

Пример

Приклад 3. Нарахування ЄСВ при перехідній відпустці

Працівник підприємства з 26.09.2015 по 06.10.2015 року перебував у щорічній відпустці. Загальна сума відпускних становила 1200 грн., у т. ч. за вересневу частину відпустки — 600 грн., за жовтневу — 600 грн. За вересень йому нараховано зарплату у розмірі 550 грн. Підприємство нараховує ЄСВ за ставкою 37%.

При нарахуванні відпускних потрібно нарахувати ЄСВ із їх фактичної суми, тобто потрібно нарахувати 444 грн. (1200,00 грн. × 0,37), у т. ч. на вересневу частину відпустки — 222 грн., на жовтневу частину відпустки — 222 грн.

При нарахуванні зарплати за вересень потрібно визначити місячну базу нарахування ЄСВ. Вона становитиме 1150 грн. (550 грн. + 600 грн.). Оскільки вона менша за мінімальну зарплату, тут діятиме правило про мінімальний страховий внесок. Отже, під час нарахування зарплати за вересень ЄСВ потрібно нараховувати на 778 грн. (1378 грн. – 600 грн.). Тобто ЄСВ буде нараховано у сумі 287,86 грн. (778 грн. × 0,37).

Перевіримо себе: додамо ЄСВ, нарахований на вересневі відпускні, до нарахованого на вересневу зарплату: 222 грн. + 287,86 грн. = 509,86 грн. Отже, 509,86 грн. — це і є мінімальний страховий внесок.

Нарахування на зарплату сумісників

Якщо зарплата зовнішнього сумісника буде меншою за мінімальну, то нараховувати ЄСВ потрібно на фактично нараховану зарплату. А от якщо зарплата внутрішнього сумісника менша за мінімальну, то база нарахування ЄСВ дорівнюватиме мінімальній зарплаті.

Адже відповідно до пункту 12 частини 1 статті 1 Закону № 2464 основне місце роботи — місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу. А внутрішнім вважають сумісника, який виконує роботи із сумісництва на одному й тому самому підприємстві. До того ж і трудова книжка знаходиться на одному підприємстві. Отже, для нього внутрішнє сумісництво буде основним місцем роботи.

Внимание

Якщо зарплата внутрішнього сумісника менша за мінімальну, то база нарахування ЄСВ дорівнюватиме мінімальній зарплаті.

Водночас до бази нарахування ЄСВ потрапить зарплата як за основну роботу, так і за додаткову. І вже коли загальна сума зар­плати буде меншою за мінімальну, тоді ЄСВ потрібно нараховувати виходячи із мінімального розміру зарплати (див. Приклад 4).

Пример

Приклад 4. Нарахування ЄСВ на зарплату сумісників

На підприємстві ТОВ «Карпатські зорі» Петренко Т. Н. працює на 0,5 ставки слюсарем та за сумісництвом на 0,25 ставки вантажником. Пилипчук Н. С. працює за сумісництвом охоронцем на 0,5 ставки. За вересень Петренку Т. Н. нараховано 700 грн. за роботу слюсаря та 400 грн. за роботу вантажника. Пилипчуку Н. С. нараховано 850 грн. Підприємство нараховує ЄСВ за ставкою 37%.

Загальна зарплата Петренка Т. Н. становить 1100 грн., значить, вона менша за мінімальну зарплату. Отже, нараховувати ЄСВ потрібно на 1378 грн. На зарплату Петренка Т. Н. буде нараховано ЄСВ у сумі 509,86 грн. (1378,00 грн. × 0,37). Утримати ЄСВ потрібно в сумі 39,60 грн. (1100,00 × 0,036).

Оскільки Пилипчук Н. С. є зовнішнім сумісником, то нараховувати ЄСВ потрібно на суму фактично нарахованої зарплати. На вересневу зарплату Пилипчука Н. С. потрібно нарахувати ЄСВ у сумі 314,50 грн. (850,00 грн. × 0,37). Утримати ЄСВ потрібно в сумі 30,60 грн. (850,00 грн. × 0,036).

Працівника прийнято/звільнено посеред місяця

Передусім звернемо увагу, що у нормі Закону № 2464, яка регулює визначення бази нарахування ЄСВ на рівні мінімальної зар­плати, немає жодних застережень з приводу відпрацювання повного робочого місяця. Проте податківці у своєму листі від 14.02.2015 № 4979/7/99­99­17­03­01­17 роз’яснили, що умовою застосування цього правила є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний місяць.

Внимание

Якщо зарплата працівника у місяці прийняття або звільнення менша за мінімальну, то ЄСВ нараховують на фактичну зарплату.

Тож нараховувати ЄСВ на зарплату працівника, який не відпрацював повний робочий місяць через прийняття/звільнення потрібно з фактично нарахованої зарплати (див. Приклад 5).

Пример

Приклад 5. Нарахування ЄСВ на зарплатуновоприйнятих та звільнених працівників

Працівник Макарчук М. О. був прийнятий на роботу 25 вересня. За вересень йому було нараховано зарплату в сумі 670 грн. Працівник Тарасенко О. М. був звільнений 4 вересня. За вересень йому було нараховано зарплату в сумі 860 грн. Підприємство нараховує ЄСВ за ставкою 37%.

Оскільки обидва працівники перебували у трудових відносинах неповний місяць, то нараховувати ЄСВ потрібно на фактично нараховану зарплату.

На зарплату Макарчука М. О. потрібно нарахувати ЄСВ у сумі 247,90 грн. (670 грн. × 0,37). Утримати ЄСВ потрібно в сумі 24,12 грн. (670 грн. × 0,036).

На зарплату Тарасенка О. М. потрібно нарахувати ЄСВ у сумі 318,20 грн. (860 грн. × 0,37). Утримати ЄСВ потрібно в сумі 30,96 грн. (860 грн. × 0,036).

Працівник перебував у відпустці без збереження зарплати

Працівник може мати місячний заробіток менше мінімального і через перебування у відпустці без збереження зарплати. Випадки надання такої відпустки наведені у статтях 25 та 26 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96­ВР (далі — Закон про відпустки).

Але, на відміну від попереднього випадку, тут діятиме правило мінімального страхового внеску. Адже працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць. Тим паче, що й такий місяць буде повністю зарахований працівнику до страхового стажу. Отже, якщо зарплата працівника у місяці перебування у відпустці без збереження зарплати буде меншою за мінімальну, то нараховувати ЄСВ потрібно виходячи із мінімальної зарплати (див. Приклад 6).

Пример

Приклад 6. Нарахування ЄСВ, коли працівниця частину місяця перебувала у відпустці без збереження зарплати

Працівниця Федотенко Н. М. з 02.10.2015 по 11.10.2015 року перебувала у відпустці без збереження зарплати відповідно до статті 26 Закону про відпустки. За жовтень їй нараховано зарплату у сумі 1040 грн. Підприємство нараховує ЄСВ за ставкою 37%.

ЄСВ потрібно нарахувати у сумі 509,86 грн. (1378 грн. × 0,37). Утримати — у сумі 37,44 грн. (1040 грн. × 0,036).

Внимание

Якщо працівник перебував у відпустці без збереження зарплати повний місяць, ЄСВ взагалі не нараховують через те, що немає бази нарахування.

Насамкінець зазначимо, що правило мінімального страхового внеску не застосовують при нарахуванні винагороди за цивільно­правовими договорами, на зарплату працюючого інваліда й працівників підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл