Головбух

Проводимо річний перерахунок ПДФО: крок за кроком

 • 1 грудня 2015
 • 39

Шаг 1 Уточнення доходів

Помісячне уточнення доходів, виплачених протягом звітного періоду. При цьому потрібно врахувати перехідні виплати в місяцях, за які їх нараховано, а також віднести до конкретного місяця інші виплати, що нараховані в одному місяці, але належать до попередніх місяців (зокрема, індексація, нарахована загальною сумою в одному місяці через ненарахування у попередніх місяцях). Нараховані у місяцях доходи також перевіряють на наявність арифметичних та інших помилок. Уточнені місячні оподатковані доходи розраховують окремо як об’єкти оподаткування.

Шаг 2 Порівняння доходів

Розраховану для кожного місяця суму оподатковуваного доходу порівнюють із:

 • граничним доходом, який дає право на застосування ПСП;

 • сумою доходу, який визначається для цілей оподаткування за ставкою 15% або 20%.

Шаг 3 Помісячне оподаткування доходів

Проводиться остаточне оподаткування розрахованого (уточненого) оподаткованого доходу кожного місяця, і визначається сума ПДФО до сплати для кожного місяця окремо.

Шаг 4 Визначення річної суми ПДФО

Визначають остаточну річну суму ПДФО. Вона складається із сум ПДФО, визначених за результатами перерахунку кожної окремої місячної оподаткованої суми доходу.

Шаг 5 Порівняння розрахункової суми ПДФО із фактично сплаченою

Річну суму ПДФО, отриману в результаті перерахунку, порівнюють із ПДФО, фактично утриманим упродовж звітного податкового року. При цьому перевищення річної розрахункової суми ПДФО над сумою фактично утриманого протягом року ПДФО означає недоплату ПДФО. Її стягують за рахунок будь­якого оподатковуваного доходу грудня (після його оподаткування), а в разі недостатності такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців до повного погашення (абз. перший пп. 169.4.4 Податкового кодексу України; ПК).

Якщо після перерахунку сума ПДФО буде меншою за фактично утриману протягом року суму ПДФО, має місце переплата. На суму такої переплати зменшується сума ПДФО, що його утримують з оподатковуваного доходу грудня, а у разі її недостатності — зменшується сума ПДФО, яка підлягає утриманню з оподатковуваного доходу наступних місяців до повного погашення суми такої переплати.

Внимание

Можливі випадки, коли внаслідок перерахунку не встановлюють недоплати або переплати ПДФО (результат буде «нульовий»). Таке можливо, зокрема, у випадках якщо:

 • працівникові у місяцях звітного року не нараховували перехідних виплат чи виплат, які належать до інших місяців;

 • у всіх місяцях звітного року до заробітної плати працівників не застосовували ПСП, переобчислення місячних доходів не призвело до виникнення права працівників на одержання ПСП (тобто уточнені суми місячної заробітної плати працівників у всіх місяцях також перевищили граничний розмір доходу, який дає право скористатися ПСП);

 • у всіх місяцях звітного року до заробітної плати всіх працівників застосовували ставку ПДФО у розмірі 15%, а переобчислення місячних доходів не призвело до необхідності оподаткування таких доходів за ставкою 20%;

 • роботодавець (податковий агент) регулярно протягом звітного року (до грудня) проводив перерахунок доходів, ПСП і ПДФО, що дозволено підпунктом 169.4.3 ПК, і не припустився арифметичних та інших помилок, які б зумовили неправильне визначення податкових зобов’язань з ПДФО.

Далі на прикладах розглянемо порядок проведення перерахунку суми заробітної плати, сум наданої ПСП і загалом податкових зобов’язань з ПДФО за підсумками 2015 року.

Пример

Приклад 1. Перерахунок ПДФО, за результатами якого працівник втрачає право на ПСП

Працівниця, що утримує трьох дітей віком до 18 років, один з яких є інвалідом, на підставі документів, поданих на отримання ПСП відповідно до підпункту 169.1.2 і підпункту «б» підпункту 169.1.3 ПК, у 2015 році має право на застосування ПСП у розмірі:

 • 609,00 грн. — у розрахунку на кожну дитину — не інваліда;

 • 913,50 грн. — на дитину-інваліда.

Загальний розмір ПСП становить 2131,50 грн. (609,00 грн. × 2 + 913,50 грн.).

Граничний розмір доходу, що дає їй право отримувати ПСП у 2015 році, дорівнює 5130 грн. (1710 грн. × 3). Оклад працівниці у січні — серпні становив 5200 грн., у вересні — грудні — 5500 грн.

У місяцях 2015 року заробітну плату працівниці за відпрацьовані дні нараховували виходячи з окладу. Також у липні за дні хвороби з 15 червня по 3 липня (14 робочих днів) були нараховані лікарняні в сумі 3752 грн., з них:

 • 2948 грн. — лікарняні за дні хвороби у червні;

 • 804 грн. — лікарняні за дні хвороби у липні.

Нарахована заробітна плата працівниці у червні становила 2340 грн., у липні — 4521,74 грн. Лікарняні були нараховані працівниці у липні, тому загальний нарахований дохід у червні дорівнював 2340 грн., у липні — 8273,74 грн. (4521,74 грн. + 3752,00 грн.)

Оскільки у червні працівниці було нараховано лише зарплату виходячи з окладу за відпрацьовані дні, яка не перевищує граничного розміру доходу, який дає працівниці право на отримання ПСП (2340 грн. < 5130 грн.), під час визначення податкової бази ПДФО в цьому місяці заробітну плату було зменшено на ПСП в розмірі 2131,50 грн. В інших місяцях ПСП не надавалась.

У всіх інших місяцях 2015 року нарахована зарплата працівниці перевищувала граничну суму доходу, що дає право на отримання ПСП (була більшою за 5130 грн.), тому ПСП не надавалась.

Суми доходів та утриманих податків у 2015 році наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Місяці року

Нарахований дохід

Утримання ЄСВ

ПСП

ПДФО (15%)

Січень

5200,00

187,20

-

751,92

Лютий

5200,00

187,20

-

751,92

Березень

5200,00

187,20

-

751,92

Квітень

5200,00

187,20

-

751,92

Травень

5200,00

187,20

-

751,92

Червень

2340,00

84,24

2131,50

18,64*

Липень

8273,74

237,82**

-

1205,39

Серпень

5200,00

187,20

-

751,92

Вересень

5500,00

198,00

-

795,30

Жовтень

5500,00

198,00

-

795,30

Листопад

5500,00

198,00

-

795,30

Грудень

5500,00

198,00

-

795,30

Усього

63 813,74

2237,26

2131,50

8916,75

* (2340,00 грн. – 84,24 грн. – 2131,50 грн.) × 15% = 18,64 грн.

** 3752,00 грн. × 2% + 4521,74 грн. × 3,6% = 237,82 грн.

Оскільки лікарняні з метою визначення граничної суми доходу для отримання ПСП належать до відповідних податкових періодів нарахування, їх слід розподілити за місяцями, за які їх нараховано (червень та липень), і визначити дохід працівниці у цих місяцях. З метою застосування ПСП дохід червня становитиме 5288 грн. (2340 грн. + 2948 грн.), дохід липня — 5325,74 грн. (4521,74 грн. + 804,00 грн. = 5325,74 грн.).

У результаті розподілу перехідних «лікарняних» за місяцями, за які їх нараховано, отримали ситуацію, коли дохід працівниці у червні вже перевищує граничний обсяг доходу, який дає право користуватися ПСП (5288 грн. > 5130 грн.), тому в червні працівниця не має права отримувати ПСП. Відповідно, наводимо перерахунок ПДФО (див. Таблицю 2).

Таблиця 2

Місяці року

Нарахований дохід

Утримання ЄСВ

ПСП

ПДФО (15%) за перерахунком

Січень

5200,00

187,20

-

751,92

Лютий

5200,00

187,20

-

751,92

Березень

5200,00

187,20

-

751,92

Квітень

5200,00

187,20

-

751,92

Травень

5200,00

187,20

-

751,92

Червень

5288,00

143,20*

-

771,72

Липень

5325,74

178,86**

-

772,03

Серпень

5200,00

187,20

-

751,92

Вересень

5500,00

198,00

-

795,30

Жовтень

5500,00

198,00

-

795,30

Листопад

5500,00

198,00

-

795,30

Грудень

5500,00

198,00

-

795,30

Усього

63 813,74

2237,26

-

9236,47

* 2340,00 грн. × 3,6% + 2948,00 грн. × 2% = 143,20 грн.

** 4521,74 грн. × 3,6% + 804,00 грн. × 2% = 178,86 грн.

За результатами перерахунку розрахункова річна сума ПДФО перевищує суму фактично сплаченого ПДФО, тому має місце недоплата цього податку в розмірі 319,72 грн. (9236,47 грн. – 8916,75 грн.). Суму такої недоплати роботодавець стягує із заробітної плати працівниці за грудень. Отже, у грудні 2015 року із заробітної плати працівниці необхідно утримати ПДФО в сумі 1115,02 грн. (795,30 грн. + 319,72 грн.).

Пример

Приклад 2. Перерахунок ПДФО, якщо доходи працівника оподатковували за ставками 15% та 20%

Упродовж 2015 року місячний оподатковуваний дохід працівника у кожному місяці перевищує граничний розмір для застосування ПСП, тому до доходу працівника ПСП не застосовували. Але були застосовані ставки ПДФО в розмірі 15% та 20%. Посадовий оклад працівника протягом 2015 року дорівнював 12 000 грн.

Крім зарплати, працівникові у 2015 році нараховували такі виплати:

 • у червні: відпускні за відпустку з 22 червня по 17 липня в сумі 10 000 грн., з яких 3200 грн. — за дні відпустки, які припадають на червень, і 6800 грн. — за дні відпустки, що припадають на липень;

 • у вересні: лікарняні за дні хвороби із 17 серпня по 4 вересня в сумі 8260 грн., з яких 5900 грн. — за дні хвороби у серпні та 2360 грн. — за дні хвороби у вересні.

Нарахована заробітна плата за відпрацьовані дні у червні — вересні становила за:

 • червень — 7200,00 грн.;

 • липень — 3130,43 грн.;

 • серпень — 5454,55 грн.;

 • вересень — 9818,18 грн.

Оскільки загальна сума відпускних була нарахована працівникові у червні, а загальна сума «лікарняних» — у вересні, сукупно в цих місяцях йому було нараховано дохід у таких розмірах:

 • у червні: 7200 грн. (зарплата) + 10 000 грн. (відпускні) = 17 200 грн.;

 • у вересні: 9818,18 грн. (зарплата) + 8260,00 грн. (лікарняні) = 18 078,18 грн.

Загальні дані про нарахований працівникові дохід протягом 2015 року й утримані з нього ПДФО та ЄСВ наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3

Місяці року

Нарахований дохід

Утримання ЄСВ

ПДФО (15%, 20 %)

Січень

12 000,00

432,00

1735,20

Лютий

12 000,00

432,00

1735,20

Березень

12 000,00

432,00

1735,20

Квітень

12 000,00

432,00

1735,20

Травень

12 000,00

432,00

1735,20

Червень

17 200,00

619,20

2707,16

Липень

3130,43

112,70

452,66

Серпень

5454,55

196,36

788,73

Вересень

18 078,18

518,65

2902,91

Жовтень

12 000,00

432,00

1735,20

Листопад

12 000,00

432,00

1735,20

Грудень

12 000,00

432,00

1735,20

Усього

139 863,16

4902,91

20 733,06

Оскільки при нарахованій заробітній платі, що дорівнює 12 000 грн., база оподаткування ПДФО в січні — травні та жовтні — грудні не перевищує 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати (11 568 грн. < 12 180 грн.), ПДФО з неї утримується лише за ставкою 15%.

При нарахованій заробітній платі у червні, яка дорівнює 17 200 грн., база оподаткування перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (16 580,80 грн. > 12 180,00 грн.). Тому сума перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20%.

Нарахована заробітна плата у вересні дорівнює 18 078,18 грн., база оподаткування перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати (17 559,53 грн > 12 180,00 грн.). Тому сума перевищення оподатковується ПДФО за ставкою 20%.

Оскільки відпускні та лікарняні відповідно до підпункту 169.4.1 ПК належать до відповідних податкових періодів, за які їх нараховано, розподілимо їх:

 • дохід червня: 7200,00 грн. (зарплата) + 3200,00 грн. (відпускні) = 10 400,00 грн.;

 • дохід липня: 3130,43 грн. (зарплата) + 6800,00 грн. (відпускні) = 9930,43 грн.;

 • дохід серпня: 5454,55 грн. (зарплата) + 5900 грн. (лікарняні) = 11 354,55 грн.;

 • дохід вересня: 9818,18 грн. (зарплата) + 2360,00 грн. (лікарняні) = 12 178,18 грн.

За наслідками розподілу перехідних відпускних і лікарняних за місяцями, за які їх нараховано, маємо збільшення доходу у липні і серпні, а у червні та вересні — його зменшення. При цьому в жодному з цих місяців база оподаткування не перевищує 12 180 грн.

Отже, у жодному з місяців працівник не мав доходу, з якого ПДФО утримується за ставкою 20%. Відповідно, виконуємо перерахунок ПДФО (див. Таблицю 4).

Таблиця 4

Місяці року

Нарахований дохід

Утримання ЄСВ

ПДФО (15%) по перерахунку

Січень

12 000,00

432,00

1735,20

Лютий

12 000,00

432,00

1735,20

Березень

12 000,00

432,00

1735,20

Квітень

12 000,00

432,00

1735,20

Травень

12 000,00

432,00

1735,20

Червень

10 400,00

374,40

1503,84

Липень

9930,43

357,50

1435,94

Серпень

11 354,55

314,36*

1656,03

Вересень

12 178,18

400,65**

1766,63

Жовтень

12 000,00

432,00

1735,20

Листопад

12 000,00

432,00

1735,20

Грудень

12 000,00

432,00

1735,20

Усього

139 863,16

4902,91

20 244,04

* 5454,55 грн. × 3,6% + 5900,00 грн. × 2% = 314,36 грн.

** 9818,18 грн. × 3,6% + 2360,00 грн. × 2% = 400,65 грн.

За результатами проведеного перерахунку розрахована сума ПДФО менша за суму фактично сплаченого ПДФО, тому має місце переплата податку в сумі 489,02 грн. (20 733,06 грн. – 20 244,04 грн.). На суму переплати роботодавець може зменшити суму ПДФО, що підлягає утриманню з доходів платника податку (працівника), у грудні 2015 року. При цьому із заробітної плати за грудень можна буде утримати ПДФО лише в сумі 1246,18 грн. (1735,20 грн. – 489,02 грн.).

Сергій Наумов,

радник податкової та митної служби І рангу, Київ

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл