text
Головбух

Безоплатна передача подарунків

  • 1 грудня 2014
  • 314

ПРОБЛЕМА

Підприємство придбало планшети для вручення партнерам підприємства у вигляді подарунка за виконані обсяги продажу продукції. Як документально оформити та відобразити в бухгалтерському і податковому обліку операції із передачі планшетів? Якщо оформити цю операцію як продаж за 1 грн., — які податкові наслідки?

РІШЕННЯ

Насамперед вручення подарунків необхідно документально оформити. Керівник видає наказ (розпорядження), в якому зазначає, кому та з якою метою вручать подарунки, а також призначає особу, відповідальну за це. Списання розданих товарів радимо оформити актом вибуття товарів довільної форми. Якогось особливого порядку документування такої роздачі у нормативних актах не передбачено, тому підприємство, крім акту вибуття товарів, може також складати й інші первинні документи.

Облік безоплатної передачі подарунків

При даруванні товарів, доходу в бухгалтерському обліку не виникає. Такий висновок ми робимо з огляду на пункт 5 П(С)БО 15 «Дохід» та пункту 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Адже внаслідок такої операції активи не збільшуються (а зменшуються), а зобов’язання залишаються незмінними. Отож, дохід у такому разі не виникає, бо немає підстав його визнання.

А ось щодо витрат, то згідно з пунктом 6 П(С)БО 16 «Витрати» витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. У разі дарування у нас зменшуються активи, які ми можемо достовірно оцінити. Ці витрати радимо відображати на дебеті субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». Відповідно проведення буде Д-т 949 — К-т 209 «Інші матеріали», на підставі первинного документа.

Податок на прибуток

Згідно з підпунктом «а» підпункту 14.1.13 Податкового кодексу України (ПК), під безоплатно наданими товарами, роботами, послугами, слід розуміти товари, що надаються за договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів.

Якщо придбані планшети не використовуються у господарській діяльності, то, на жаль, витратам на їх придбання не місце у податкових. Адже до останніх не включають витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності (пп. 139.1.1 ПК). При даруванні звичайних подарунків (не рекламних) зв’язок із госпдіяльністю є досить сумнівним. Тож радимо все-таки не відносити такі витрати до податкових. А тим, хто наважиться це зробити, треба бути готовими відстоювати свою позицію можливо, навіть у суді.

Безоплатна передача товарів (робіт, послуг) з метою оподаткування прирівнюється до продажу, а отже, потрібно визнавати дохід. Відповідно до пункту 135.4 ПК, дохід від операційної діяльності визначається в розмірі договірної (контрактної) вартості.

ПДВ

Насамперед зазначимо, що згідно з підпунктом 14.1.191 ПК під постачанням товарів розуміють будь-яку передачу права на розпорядження товарами як власника, у т. ч. продаж, обмін чи дарування такого товару. А у підпункті «в» підпункту 14.1.191 ПК зазначено, що постачанням товарів також вважається безоплатна передача майна іншій особі. Тож з погляду ПДВ, безоплатна передача товарів прирівняна до їх постачання є об’єктом оподаткування ПДВ (п. 185.1 ПК).

Відповідно до пункту 188.1 ПК база оподаткування ПДВ визначається з огляду на договірну вартість постачання товарів. Лише у разі здійснення контрольованих операцій база визначається не нижче звичайної ціни.

Пам’ятайте, що при придбанні право на податковий кредит буде тоді, коли товари/послуги використовуються в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (п. 198.3 ПК).

Отже, з огляду на норми пункту 198.3 ПК, якщо підприємство придбало товар для того, щоб безплатно комусь передати, і це не пов’язано з господарською діяльністю (передача не рекламних товарів), то воно не матиме права на податковий кредит за такою операцією. Але податкові зобов’язання нараховуються.

ПДФО

При даруванні фізособам слід пам’ятати про податок на доходи. Так, у підпункті 165.1.39 ПК визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізособи не включаються подарунки, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Мінімальна зарплата станом на 01.01.2014 становила 1218 грн., відповідно 50% — 609 грн. Отже сума перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО як додаткове благо, надане фізособі (пп. «е» пп. 164.2.17 ПК). Про те, що ПДФО слід утримувати саме з різниці, говорить і ДПСУ у листі від 08.10.2012 № 2972/0/51-12/17-1115. При оподаткуванні доходу фізособи у не грошовій формі потрібно керуватися пунктом 164.5 ПК, тобто застосовувати натуркоефіцієнт.

Крім того, пам’ятайте, вам слід узяти в осіб, які отримали подарунки, інформацію про ідентифікаційні номери (або серію та номер паспорта — для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від ідентифікаційного номера). Адже незалежно від того, оподатковано подарунок ПДФО чи ні, як податковий агент підприємство повинно показати виплачений дохід (та, за наявності, утриманий ПДФО) у формі № 1ДФ (пп. 168.1.1 ПК). Частину вартості подарунка, яка не потрапляє під оподаткування, показують з ознакою доходу «160», а оподатковувану — з ознакою «126».

Продаж товару за 1 гривню

Альтернативним варіантом оформлення такої операції є продаж товару за 1 гривню. Звичайно, оскільки така операція визнається продажем товару, то доцільно укладати договір купівлі-продажу із кожною особою, яка отримає планшет. Але краще встановити ціну договору не 1 грн., а припустимо 6 грн., для зручності проведення розрахунку ПДВ.

За такою операцією визнання витрат та оподаткування доходу здійснюється на загальних підставах. Тобто витрати, пов’язані з придбанням планшетів, включаються до податкових витрат. Також, як вже зазначалося вище, дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг визнають у розмірі договірної (контрактної) вартості.

Що стосується ПДВ, то за загальним правилом, встановленим пунктом 188.1 ПК, база оподаткування ПДВ операцій із постачання товарів визначається з огляду на їх договірну вартість, а у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін. Відповідно до статті 185.1 ПК операції з продажу планшетів є об’єктом оподаткування ПДВ. Ураховуючи той факт, що товари придбані з метою використання в господарській діяльності, виникає законне право на нарахування податкового кредиту.

Отже, податкові зобов’язання з ПДВ визначають на рівні договірної (контрактної) вартості, визначеної сторонами договору. Тому донараховувати податкові зобов’язання з ПДВ на різницю між ціною закупівлі та ціною продажу товару не потрібно.

Для фізособи-покупця такий варіант є також вигідним, адже операції з придбання планшету не є об’єктом оподаткування ПДФО.

Необхідно сказати, що такий варіант продажу товару є досить ризикованим для продавця, адже необхідно буде переконати податківців у правомірності таких дій та економічно обгрунтувати встановлений рівень договірної ціни.  

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах