Головбух

Нові документи для обліку та звітності з ПДВ

 • 1 грудня 2014
 • 38

(пп. «в» п. 193.1 Податкового кодексу УкраїниЗакон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 № 1166-VII

наказами МДЗ від 14.01.2014 № 10від 25.11.2013 № 708від 13.11.2013 № 678

постанова КМУ від 01.03.2014 № 67постановою КМУ від 21.05.2014 № 160

 • наказ МФУ від 22.09.2014 № 957

 • наказ МФУ від 22.09.2014 № 958

 • наказ МФУ від 23.09.2014 № 966

Податкова накладна

Табличну частину податкової накладної доповнено графою, передбаченою для відображення обсягів постачання без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7%. Аналогічних змін зазнав і розрахунок коригування до податкової накладної.

При формуванні порядкового номера податкової накладної, виписаної на операцію з постачання ліків, не вимагають проставляти через дріб спеціальну позначку «7».

Також на операції, які оподатковуються за ставкою 7%, не потрібно складати окрему податкову накладну1.

До затвердження нової форми податкової накладної платники ПДВ — постачальники лікарських засобів та медичних виробів використовували рекомендації щодо її заповнення, які свого часу були надані МДЗ у листі від 04.04.2014 № 7860/7/99-99-19-04-02-17. (Прим. авт.)

Нагадаємо, що при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування ПДВ, продавець має складати окремі податкові накладні.

Внимание

При здійсненні операції з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7%, складається одна податкова накладна.

Однак зазначене правило не поширюється на операцію з пос-тачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна (20%) та/або ставка 7%. У такому разі складається одна податкова накладна. Водночас операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою або ставкою 7%, відображаються в окремих рядках податкової накладної. Не допускається заповнення в одному рядку одночасно граф 8–11.

Крім того, слід звернути увагу ще на одну зміну. При здійсненні постачання товарів/послуг на експорт потрібно зазначати умовний ІПН з номером «300000000000» замість «400000000000».

Реєстр

Операції, що оподатковуються за ставкою 7%, відображаються в Реєстрі окремо від тих, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою (20%) та нульовою ставкою.

У розділі І «Видані податкові накладні» Реєстру постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ, залежно від ставки ПДВ, відображається так:

 • за ставкою 20% — у графах 8 та 9;

 • за ставкою 7% — у графах 10 та 11;

 • за ставкою 0% — у графі 12.

Крім того, сума постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, зазначається окремо (у графі 13) від операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ (графа 14). Раніше їх відображали разом в одній графі.

У розділі ІІ «Отримані податкові накладні» Реєстру придбання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню ПДВ, також відображається окремо в розрізі ставок ПДВ, а саме:

 • за ставкою 20% — у графах 10 та 11;

 • за ставкою 7% — у графах 12 та 13;

 • за ставкою 0% — у графах 14 та 15.

Внимание

Реєстр є основою для відображення зведених результатів обліку в податкових деклараціях з ПДВ.

Крім того, у графі 9 розділу ІІ Реєстру тепер зазначатимуть частку використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

Як бачимо, обидва розділи Реєстру помітно «погладшали»: розділ І Реєстру збільшено на 3 графи, а розділ ІІ Реєстру — аж на 5 граф.

Як і раніше, Реєстр ведеться в електронному вигляді та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Декларація з ПДВ

У заголовній частині декларації з ПДВ змін зазнало лише поле 04 «Платник». У цьому полі зазначатимуть, крім повного найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами, дату та номер для договору (угоди) про спільну діяльність, про управління майном, про розподіл продукції. Відповідні поля 041 та 042 передбачені для вписування коду за ЄДРПОУ або податкового номера та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта.

Внимание

Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган ДФС та мають відмітку у паспорті.

Основна частина декларації з ПДВ зазнала змін завдяки введенню нової ставки ПДВ у розмірі 7%. Хоча є й інші зміни.

Для відображення так званого лікарського ПДВ декларацію з ПДВ доповнено окремими рядками.

Податкові зобов’язання

Операції з постачання товарів, що оподатковуються за ставкою 7%, зазначаються у рядку 1.2 розділу І «Податкові зобов’язання» декларації. А коригування обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 7% — у рядку 8.1.1.

До введення спеціальних рядків до декларації з ПДВ для відображення операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за ставкою 7% використовували рядок 2.2, передбачений для операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою. А для відображення операцій з придбання таких товарів використовували ті самі рядки, що й при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг, які оподатковуються за основною та нульовою ставкою. Такі рекомендації викладено у листі МДЗ від 06.05.2014 № 10295/7/99-99-19-04-02-17.

Податковий кредит

Операції з придбання лікарських засобів та медичних виробів відображаються в розділі ІІ «Податковий кредит» декларації з ПДВ в такому порядку.

При придбанні товарів на митній території України з метою використання виключно у межах господарської діяльності платника ПДВ:

 • у рядку 10.1.2 відображають придбання за ставкою 7% для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню;

 • у рядку 10.2.2 — придбання за ставкою 7% для здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ та/або звільнені від оподаткування ПДВ;

 • у рядку 11.1 — придбання без ПДВ для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню за ставками 20%, 7% та 0%;

 • у рядку 16.1.1 — коригування обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1.2 декларації;

 • у рядку 16.1.3 — коригування обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.2.2 декларації.

При ввезенні товарів на митну територію України з метою використання у межах господарської діяльності платника ПДВ у рядку 12.1.2 відображають обсяг придбання та ПДВ, сплачений митним органам за ставкою 7%, для здійснення операцій, які оподатковуються за ставками 20%, 7% та 0%.

Підсумковий рядок 17 розділу ІІ «Податковий кредит» доповнено довідковим рядком 17.1, у якому зазначається інформація щодо суми податкового кредиту, сформованого за операціями, що оподатковуються ПДВ за ставкою 7%.

Крім того, у декларації з ПДВ тепер є можливість коригувати податкові зобов’язання та податковий кредит у разі здійснення контрольованих операцій. Для цього введено відповідні рядки 8.3 та 16.7.

Як і раніше, декларацію з ПДВ дозволяється подавати як в електронному вигляді, так і на паперовому носії особисто платником або поштою. Звісно, за винятком платників податків — великих та середніх підприємств. Такі платники подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (п. 49.4 ПК).

А починаючи з 01.01.2015 податкову звітність з ПДВ подаватимуть лише в електронній формі. І це стосується не лише звітності. Податкові накладні та Реєстр також будуть формувати в електронному вигляді. Такі вимоги встановлює Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII.

Зміни в додатках до декларації з ПДВ

Відповідних змін зазнали уточнюючий розрахунок та окремі додатки до декларації з ПДВ, а поле 04 «Платник» змінено в усіх додатках декларації з ПДВ. Оскільки форма уточнюючого розрахунку дублює форму декларації, розглянемо ті зміни, які зазнали додатки до декларації.

Додаток 1

Додаток 1 до декларації з ПДВ призначено для розрахунку коригування сум ПДВ.

У таблиці 1 нової форми додатка 1 розшифровуються значення рядків 8.1, 8.1.1, 8.1.2 та 8.3 декларації. У ній відображають коригування податкових зобов’язань з ПДВ не лише за статтею 192 ПК, а й за контрольованими операціями згідно зі статтею 39 ПК. Причому коригування відображається в розрізі двох ставок — 20% та 7%.

Крім того, таблицю 1 доповнено новою графою 13, в якій зазначається обсяг постачання, за яким не нараховувався ПДВ (розшифровка рядка 8.1.2 декларації з ПДВ).

Таблиця 2 додатка 1 містить розшифровки значень рядків 16.1–16.1.4, 16.7 декларації. У цій таблиці відображають коригування податкового кредиту згідно зі статтями 192 та 39 ПК за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених не лише у рядок 10 (придбання з ПДВ), а й у рядок 11 декларації (придбання без ПДВ).

Таблиця 3 додатка 1 містить розшифровки значень рядків 16.1.5 та 16.1.6 декларації (у попередній версії декларації це були рядки 16.1.2 та 16.1.3). У ній відображають коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 ПК за обсягами придбання товарів/послуг, необоротних активів, включених у рядок 15 декларації.

Так само, як і в таблиці 1, у таблицях 2 та 3 коригування податкового кредиту відображається в розрізі двох ставок — 20% та 7%.

Таблицю 2 також доповнено новою графою 13, а таблицю 3 — графою 14, в якій зазначається обсяг придбання, за яким не нараховувався ПДВ.

Додаток 5

Додаток 5 до декларації з ПДВ призначено для розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

Одразу зазначимо, що нова форма додатка 5 не потребує того обсягу інформації, який було передбачено у попередній формі. У розділі І «Податкові зобов’язання» додатка 5 потрібно розшифровувати лише рядок 1 декларації, а у розділі ІІ «Податковий кредит» — рядки 10, 14.1, 15 декларації. Із додатка 5 вилучено ті рядки декларації, в яких відображаються обсяги постачання/придбання, що оподатковуються за нульовою ставкою або звільнені від оподаткування ПДВ.

Увага! У новій формі додатка 5 до декларації з ПДВ не потрібно розшифровувати в розрізі контрагентів значення рядків 2.2, 5, 11 та 14.2 декларації. Відповідно, у самій формі декларації з ПДВ із цих рядків вилучено код додатка Д5.

Обидва розділи додатка 5 до декларації з ПДВ доповнено новим рядком 6, у якому слід відображати суми ПДВ за ставкою 7%.

Додаток 6

Додаток 6 до декларації з ПДВ — це довідка, яка подається платниками, які заповнюють рядки 3 та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів.

З таблиць 1, 2, 3 додатка 6 виключено графу 4 «Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)». А в графі 3 передбачено зазначати не лише посилання на статтю ПК, а й пункт (підпункт) ПК.

Додаток 7

Додаток 7 до декларації з ПДВ зазнав незначних доповнень. Графу 5 таблиці 1 «Розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» доповнено відповідними рядками декларації 1.2 та 8.1.1, в яких відображаються операції, що оподатковуються за ставкою 7%.

Внимание

Графа 4 таблиці 1 нового додатка 7 містить помилку. У попередній формі декларації у рядку 8.1.1 відображали коригування обсягів постачання, за якими не нараховувався ПДВ. У зв’язку з доповненням декларації новим рядком, який передбачає коригування обсягів постачання та податкових зобов’язань за ставкою 7%, цьому рядку присвоєно номер 8.1.1. А коригування обсягів постачання, за якими не нараховувався ПДВ, перенесено до нового рядка 8.1.2. Однак рядок 8.1.2 не враховано у новій формі.

Додаток 8

Додаток 8 до декларації з ПДВ становить заяву платника ПДВ про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних).

В обох таблицях нового додатка 8 також знайшлося місце для відображення операцій за ставкою 7% окремо від операцій, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою.

Зазначені зміни набирають чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем їх офіційного опублікування. Оскільки оновлені форми податкової накладної, Реєстру та декларації з ПДВ оприлюдненні у листопаді 2014 року, вони мають застосовувати лише з 1 грудня 2014 року. А якщо брати до уваги вимоги пункту 46.6 ПК, звітувати за новою формою декларації з ПДВ уперше потрібно за грудень.

P. S. Нові накази прийнято з урахуванням чинних на сьогодні вимог ПК. А вже з 01.01.2015 діятимуть нові правила у зв’язку із запровадженням електронного адміністрування ПДВ. Тож незабаром слід очікувати на нові зміни…

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл