Головбух

ПДВ: від податкової накладної і до ∞

  • 28 червня 2015
  • 120

Право на податковий кредит

Податкова накладна складена в червні, а зареєстрована в ЄРПН у липні. Коли у покупця виникає право на податковий кредит?

На звітний період, в якому покупець може відобразити податковий кредит, впливає дотримання продавцем граничного строку реєстрації податкової накладної в ЄРПН — 15 календарних днів.

У разі якщо податкова накладна складена у червні, а зареєстрована в ЄРПН у липні без порушення граничного строку реєстрації в ЄРПН, сума ПДВ за такою податковою накладною належить до податкового кредиту покупця за звітний податковий період — червень.

Податкова накладна, зареєстрована з порушенням встановленого строку, включається до податкового кредиту того звітного періоду, в якому було здійснено її реєстрацію в ЄРПН, тобто в липні (п. 198.6 ПК).

Поповнення рахунку для реєстрації податкової накладної

Із 01.07.2015 перед тим, як реєструвати в ЄРПН податкові накладні, потрібно поповнити електронний ПДВ-рахунок. Як бути з «перехідними» податковими накладними, складеними у червні, а зареєстрованими у липні?

Реєстрація податкових накладних в ЄРПН з 01.07.2015 об­межена.

Платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПН на суму ПДВ, обчислену за формулою згідно з пунктом 200-1.3 ПК:

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах – ΣНаклВид – ΣВідшкод – Σперевищ

Це правило не містить обмежень щодо «перехідних» податкових накладних, а значить, поширюється на податкові накладні, складені у червні, а зареєстровані у липні.

Згідно з вимогами пункту 11 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 № 569, показники, зазначені у формулі, обліковують наростаючим підсумком, починаючи з 01.02.2015. У такому разі потреба поповнення електронного ПДВ-рахунку залежить від сумарного результату у формулі на дату реєстрації податкової накладної в ЄРПН. Тобто якщо на дату реєстрації податкової накладної реєстраційного ліміту недостатньо, тоді платнику доведеться поповнювати електронний ПДВ-рахунок шляхом перерахування коштів з поточного банківського рахунку.

Помилка у податковій накладній

Податкову накладну оформлено однією особою, а зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних іншою. Чи вважається це помилкою та як її виправити?

Одразу зазначимо, що податківці звертають увагу на відповідність підпису. Їх позиція зводиться до того, що електронний цифровий підпис (ЕЦП), який накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.

Щоб убезпечити себе від негативних наслідків, краще вважати це за помилку. Тим паче, що Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу МФУ від 23.01.2015 № 13), дозволяє виправляти майже всі помилки, крім дати та порядкового номера податкової накладної.

Помилки виправляють шляхом складання розрахунку коригування, у якому всі правильно заповнені реквізити повторюють. Графи з 1 по 13 розрахунку коригування не заповнюють. Ці графи залишають порожніми.

У реквізиті «ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну», зазначають дані особи, яка володіє ЕЦП.

Як виправити податкову накладну, яка була виписана неплатнику ПДВ, а покупець виявився платником ПДВ?

Помилки, допущені при складанні податкової накладної, виправляють, як і у разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг після їх постачання, — на підставі розрахунку коригування до податкової накладної.

Чіткого механізму виправлення такої помилки Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом МФУ від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу МФУ від 23.01.2015 № 13), не встановлює.

Якщо скористатися роз’ясненнями, наданими у листі ДФС України від 17.02.2015 № 5292/7/99-99-19-03-02-17 (далі — Лист № 5292), така помилка може бути виправлена шляхом складання двох розрахунків коригування, які заповнюють в такому порядку:

  • у першому розрахунку коригування реквізити заголовної частини переносяться з податкової накладної з помилкою, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюються зі знаком «–»;

  • у другому розрахунку коригування реквізити заголовної частини вказуються без помилок, а обсяг операції з постачання товарів/послуг та інші показники табличної частини заповнюється зі знаком «+».

Хоча є й інша думка: замість другого розрахунку коригування складають правильно заповнену податкову накладну на платника ПДВ.

Варто пам’ятати, що і розрахунок коригування, і податкова накладна підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

У разі невиправлення помилки продавцю може загрожувати адміністративний штраф за порушення порядку ведення обліку у розмірі 85-170 грн.

Штраф за нереєстрацію податкової накладної

Чи застосовуються штрафні санкції за нереєстрацію в ЄРПН податкових накладних для неплатників ПДВ?

Відповідно до пункту 3 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2010 № 1246, реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) підлягають усі податкові накладні та/або розрахунки коригування. Навіть ті, що не видають отримувачу (покупцю) товарів або послуг та залишають у їх постачальника (продавця).

Перелік випадків, коли податкові накладні реєструються в ЄРПН та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг, визначено у пункті 9 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу МФУ від 14.11.2014 № 1129). До таких випадків віднесено і операції з постачання неплатнику ПДВ.

Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних встановлює стаття 120-1 Податкового кодексу України (ПК).

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми ПДВ, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування (п. 120-1.2 ПК).

Водночас звертаємо увагу, що відповідальність за нереєстрацію або несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН настає у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам ПДВ (ст. 120-1 ПК).

Враховуючи зазначене, відповідальність, передбачена статтею 120-1 ПК, не застосовується у разі порушення термінів реєстрації податкових накладних, які складаються на неплатників ПДВ.

Податкова накладна за щоденним підсумком

Чи обов’язково щоденно складати податкові накладні за щоденними Z-звітами та реєструвати їх в ЄРПН?

У разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником ПДВ), розрахунки за які проводяться через РРО, податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (п. 13 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом МФУ від 22.09.2014 № 957 (у редакції наказу МФУ від 23.01.2015 № 13)).

Кожна податкова накладна, складена за щоденними підсумками операцій, підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. Та може статися, що для реєстрації доведеться щоденно поповнювати електронний ПДВ-рахунок.

Враховуючи граничний строк реєстрації податкових накладних в ЄРПН, реєструвати такі податкові накладні можна не щодня. Тобто можна зібрати податкові накладні за кілька днів і зареєструвати їх у той день, коли дозволяє це зробити ліміт реєстрації. Головне, щоб максимальний проміжок між датами складання податкової накладної та її реєстрації не перевищував 15 календарних днів.

Виправлення минулорічних помилок переробним підприємством

Який механізм складання та подання уточнюючого розрахунку з ПДВ м’ясопереробним підприємством у зв’язку з виправленням помилок, допущених у 2014 році?

Дію особливого режиму справляння ПДВ для переробних підприємств, визначеного пунктом 1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК, з 01.01.2015 зупинено.

У зв’язку з цим податкові декларації з ПДВ за формою 0140 втратили чинність.

Водночас зазначена категорія платників ПДВ не позбавлена права на застосування норм статті 50 ПК щодо виправлення самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

Рекомендації щодо складання та подання уточнюючого розрахунку з ПДВ переробними підприємствами надані листом ДФС України від 12.06.2015 № 20955/7/99-99-19-03-02-17.

Коригування декларацій з ПДВ з позначкою 0140 здійснюється шляхом подання уточнюючого розрахунку за формою, діючою станом на 31.01.2015, затвердженою наказом Мінфіну від 23.09.2014 № 966.

Якщо результатом виправлення помилки є збільшення суми ПДВ, яка до 01.01.2015 підлягала перерахуванню на спецрахунок переробного підприємства, тобто збільшується сума податкових зобов’язань, така сума зазначається в рядку 25.1 уточнюючого розрахунку. У рядку 26 нараховується штраф у розмірі 3% від донарахованої суми.

Визначені в уточнюючому розрахунку сума податкових зобов’язань та штраф підлягають сплаті до бюджету у загальновстановленому порядку та відображаються в інтегрованій картці платника податку (ІКПП) як окремі нарахування на дату подання уточнюючого розрахунку.

Якщо результатом виправлення помилки є зменшення суми ПДВ, яка до 01.01.2015 підлягала перерахуванню на спецрахунок переробного підприємства, або збільшення/зменшення від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом, така сума враховується у рядку 29 розділу ІV декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок, та зазначається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл