Головбух

Загальна декларація з ПДВ за лютий: використовуємо від’ємний залишок ПДВ

  • 1 грудня 2015
  • 82

Облік від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів

Суми від’ємного значення ПДВ, які виникли до 01.02.2015 (тобто задекларовані у декларації з ПДВ за січень 2015 року або ІV квартал 2014 року), до розділу ІІІ декларації з ПДВ не переносять. Їх обліковують у графах 2–5 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ.

Такий облік ведеться у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли. Підсумкова сума залишку від’ємного значення ПДВ, зазначеного у графах 2–5, відображається у графі 6 таблиці 1 додатка 2, а звідти переноситься до рядка 26 декларації з ПДВ.

Для відображення від’ємного залишку ПДВ, який виник у період до 01.02.2015, у декларації з ПДВ створено новий розділ IV «Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року».

Звертаємо увагу, що розділ IV заповнюється лише у декларації з позначкою «0110».

Детальне роз’яснення з прикладом заповнення окремих граф таблиці 1 додатка 2 надано ДФС у листі від 06.03.2015 № 7796/7/99-99-19-03-02-17(далі — Лист № 7796).

Повернення залишку від’ємного значення ПДВ на рахунок платника

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПК) за рішенням платника суми від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів спрямовуються:

для врахування у збільшення реєстраційної суми із одночасним збільшенням суми податкового кредиту звітного періоду, у якому було здійснено таке збільшення;

до повернення такому платнику на рахунок у банку.

У разі прийняття платником ПДВ рішення щодо повернення від’ємного значення ПДВ на його банківський рахунок (за умови, що така сума фактично сплачена постачальникам товарів/послуг), у таблиці 1 додатка 2 заповнюють графи 12 та 13. Крім того, потрібно заповнити таблицю 2 додатка 2. Вона подібна до звичайного розрахунку бюджетного відшкодування, передбаченого додатком 3 до декларації з ПДВ. А відповідне рішення про повернення залишку від’ємного значення на рахунок платник ПДВ відображає у заяві, яку теж містить додаток 2 до декларації з ПДВ.

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника, у розмірі значення рядка 3 таблиці 2 додатка 2 переноситься до рядка 30 розділу IV декларації з ПДВ.

Збільшення розміру суми податкового кредиту

Залишки від’ємного значення, які виникли до 01.02.2015 та на які згідно із задекларованим платником ПДВ бажанням відповідно до підпункту «а» пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ ПК у поточному звітному періоді було збільшено розмір реєстраційної суми з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у декларації з ПДВ за звітний пе­ріод, в якому було здійснено таке збільшення, переносяться до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації з рядка 27 розділу ІV декларації та графи 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації.

Внимание

Вперше графа 7 таблиці 1 додатка 2 може бути заповнена тільки до декларації за березень 2015 року.

Однак скористатися можливістю збільшення розміру суми податкового кредиту за рахунок реєстраційної суми у декларації з ПДВ за лютий платник не зможе.

Як зазначено у Листі № 7796, вперше графа 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ може бути заповнена тільки у таблиці 1 додатка 2 до декларації за березень 2015 року.

Суми, вказані в графах 2–5 таблиці 1 додатка 2 до декларації за лютий, можуть бути спрямовані для врахування у збільшення реєстраційної суми в наступних звітних періодах.

Сума від’ємного значення, яку платник ПДВ виявив бажання спрямувати для збільшення реєстраційної суми, вказується прописом у текстовому полі перед таблицею 1 додатка 2 та цифрами в окремому полі електронної форми декларації. Ця сума не може бути більшою за підсумкове значення графи 14 додатка 2.

Погашення податкового зобов’язання з ПДВ

Може так статися, що у платника ПДВ, який має залишок від’ємного значення ПДВ минулих податкових періодів, за декларацією за лютий виникне позитивне значення ПДВ, яке підлягає сплаті до бюджету.

Звісно, такий платник не відмовиться зменшити або погасити повністю суму ПДВ, що підлягає сплаті, за рахунок від’ємного значення попередніх податкових періодів. Однак, щоб скористатися таким правом, потрібно суму від’ємного значення відобразити у рядку 20, тобто у розділі ІІІ декларації з ПДВ.

Внимание

Сума залишку від’ємного значення ПДВ станом на 01.02.2015 не переноситься до розділу ІІІ, а відображається у розділі IV декларації з ПДВ.

Як було зазначено, суми від’ємного значення ПДВ попередніх податкових періодів, що обліковуються у додатку 2, до розділу III декларації не переносяться, а відображаються у розділі IV. А в цьому розділі є лише один рядок — 27, з якого переноситься сума залишку від’ємного значення ПДВ до рядка 20.2. Але для цього потрібно заповнити графу 7 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ. А ця графа (за рекомендаціями податківців) вперше може бути заповнена лише при поданні декларації за березень 2015 року.

Отже, рядок 20.2 у декларації з ПДВ за лютий не заповнюється.

Як у такому разі платнику скористатись правом зарахування залишку від’ємного значення ПДВ в рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ за лютий 2015 року?

У Листі № 7796 податківці передбачили таку ситуацію. Вони радять значення рядків 24 та 20.2 декларації за січень перенести до рядка 20.1 декларації з ПДВ за лютий. До того ж дозволяється переносити суму від’ємного значення ПДВ лише в межах значення рядка 18 декларації з ПДВ за лютий. Ця сума не обліковується у додатку 2 до декларації з ПДВ за лютий та не може бути врахована у збільшення реєстраційної суми та заявлена до бюджетного відшкодування. Решта суми рядків 24 та 20.2 декларації з ПДВ за січень обліковується в розділі ІV декларації за лютий та в додатку 2 до цієї декларації (див. Приклад).

Пример

Зарахування залишку від’ємного значення ПДВ у рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ у декларації з ПДВ за лютий 2015 року

У декларації з ПДВ за січень 2015 року ТОВ «Оскар» задекларувало суми від’ємного значення:

у рядку 20.2 — 1000 грн.;

у рядку 24 — 10 000 грн.

У декларації з ПДВ за лютий 2015 року задекларовано позитивне значення ПДВ (р. 18) у сумі 7000 грн.

Далі на прикладах заповнення розділів ІІІ та IV декларації з ПДВ та додатка 2 до неї пропонуємо розглянути, як зарахувати від’ємне значення ПДВ у рахунок погашення податкового зобов’язання з ПДВ. До того ж права на бюджетне відшкодування на рахунок ТОВ «Оскар» не виникає.

Додаток 1

Заповнення розділу IІІ декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(Витяг)

<…>(грн.)

Код рядка

Код додатка

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума податку на додану вартість

18

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 – рядок 17) (позитивне значення)

7000

<…>

20

Від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20.1 + рядок 20.2 + рядок 20.3):

7000

20.1

значення рядка 24 декларації попереднього звітного (податкового) періоду

7000

<…>

Додаток 2

Заповнення розділу IV декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(Витяг)

<…>(грн.)

Код рядка

Код додатка

IV. Погашення залишків сум від’ємного значення звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

Сума податку на додану вартість

26

Д2

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на початок поточного звітного (податкового) періоду (рядок «Усього, в т. ч.:» графи 6 таблиці 1 Д2)

4000

<…>

31

Д2

Сума непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду (рядок 26 – рядок 27 + рядок 28 (+ чи –) + рядок 29 (+ чи –) – рядок 30) (переноситься до рядка 26 наступного звітного (податкового) періоду)

4000

Додаток 3

Заповнення таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ за лютий 2015 року

(грн.)

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення

Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення на підставі уточнюючого розрахунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

Сума частини залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 таблиці 2)*

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду (графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)

від’ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 декларації за січень 2015 року / IV квартал 2014 року)

суми задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року

залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишились непогашеними станом на 01 лютого 2015 року

Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)

дата

номер

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Усього, в т. ч.:

1000

3000

4000

4000

01.2015

1000

1000

×

1000

12. 2014

3000

3000

×

3000

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл