Головбух

Не хочеш втратити ПДВ-реєстрацію — сиди вдома!

  • 1 грудня 2014
  • 21

ПРОБЛЕМА

Підприємство своєчасно подало до податкового органу правильно заповнену декларацію з ПДВ в електронному вигляді. Але отримало повідомлення про відмову у її прийнятті. Підстава — анулювання реєстрації платника ПДВ у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням. З’ясуємо, чи правомірні дії податківців та чи може підприємство відновити реєстрацію платником ПДВ.

РІШЕННЯ

Реєстрація платника ПДВ діє до дати анулювання, яку проводять шляхом виключення з реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр).

Процедуру анулювання реєстрації регулює стаття 184 Податкового кодексу України (ПК) та розділ V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 (далі — Положення № 1130).

Підстави для анулювання ПДВ­реєстрації за рішенням податківців

Однією з підстав анулювання, що грунтується на ініціативі контролюючого органу, є наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР) запису:

  • про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання)

    або

  • про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Для того щоб такий запис в ЄДР з’явився, є правовий механізм його внесення, передбачений статтею 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі — Закон № 755).

Відповідно до частини 12 статті 19 Закону № 755 у разі надходження (поштовим відправленням або в електронному вигляді в порядку взаємообміну) державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати поштовим відправленням протягом п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.

Водночас згідно з частиною 14 статті 19 Закону № 755 у разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Внимание

Повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням складається за формою, встановленою у Додатку 24 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (далі — Порядок № 1588)

Відповідно до розділу XII Порядку № 1588 при виконанні інших службових обов’язків працівниками контролюючих органів здійснюється або може здійснюватися перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи оперативним управлінням буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу фіскальної служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП для вжиття заходів, передбачених частиною 12 статті 19 Закону № 755.

Внимание

Анулювання реєстрації платника ПДВ здійснюється шляхом виключення його з Реєстру

Як було зазначено, відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням є підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ.

До того ж пункт 184.10 ПК встановлює контролюючому органу обов’язок повідомити про анулювання реєстрації платника ПДВ письмово протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації.

Найімовірніше, анулювання реєстрації платника ПДВ у цьому випадку контролюючий орган провів з урахуванням зазначених вимог. І повідомлення було надіслано підприємству. Проте, як часто буває на практиці, юридична адреса підприємства не збігається з його фактичним місцезнаходженням. Тож, звісно, підприємство не могло отримати повідомлення. От і маємо те, що маємо...

Підстави для неприйняття декларації з ПДВ

Згідно з пунктом 49.8 ПК прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Під час виконання цього обов’язку уповноважена особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3 та 48.4 ПК.

Звертаємо увагу, що до обов’язкових реквізитів віднесено й «індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період».

Внимание

Податковою декларацією не вважається податкова звітність, складена з порушенням вимог щодо її заповнення

Отже, відсутність індивідуального податкового номера в Реєстрі податківці тлумачитимуть як відсутність обов’язкового реквізиту, а значить, вони вправі не приймати декларацію з ПДВ.

Підтвердженням цього є й вимоги пункту 48.7 ПК, якими встановлено, що податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією.

Позаяк у цьому випадку контролюючий орган за самостійним рішенням анулював реєстрацію платника ПДВ, він позбавив підприємство можливості зазначити індивідуальний податковий номер у декларації з ПДВ згідно з даними Реєстру.

Також варто нагадати, що у разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6 ПК). Тож далі подавати декларації з ПДВ у зв’язку з анулюванням реєстрації вже немає потреби.

Підсумовуючи викладене, наведемо алгоритм поведінки контролюючого органу покроково.

Алгоритм поведінки контролюючого органу

КРОК 1

Перевірка контролюючим органом місцезнаходження платника податків і не виявлення його

КРОК 2

Надіслання повідомлення за формою № 18-ОПП державному реєстратору

КРОК 3

Повідомлення реєстратором платника податків щодо потреби подання державному реєстратору реєстраційної картки

КРОК 4

У разі неподання платником протягом місяця з дати надходження йому відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу внесення до ЄДР запису про відсутність підтвердження зазначених відомостей

КРОК 5

Анулювання реєстрації платника ПДВ

КРОК 6

Виникнення підстави для відмови у прийнятті декларації з ПДВ

КРОК 7

Відмова у прийнятті декларації з ПДВ

Поради «потерпілому»

Протидіяти цьому можна шляхом унеможливлення реалізації цього алгоритму, тобто переривання на будь-якому етапі його реалізації. Для цього слід грати за правилами, встановленими державою, а саме:

  • бути присутнім за місцезнаходженням платника ПДВ. Тобто за місцем, що зазначено в ЄДР, має знаходитися людина, яка зможе сказати представникам контролюючого органу, що вона є представником платника податку, уповноваженим зустрічати представників контролюючого органу та спілкуватися з ними;

  • контролювати поштову кореспонденцію. Враховуючи, що державний реєстратор не так зацікавлений у тому, щоб платник податку не міг подати декларацію з ПДВ, як зацікавлений у цьому контролюючий орган, навряд чи від такого реєстратора слід чекати умисного надсилання ним повідомлення щодо потреби подання державному реєстратору реєстраційної картки саме так, аби платник податків його не отримав;

  • своєчасно надіслати реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу у відповідь на отримане повідомлення державного реєстратора. Це позбавить державного реєстратора підстави для внесення до ЄДР запису про відсутність підтвердження зазначених відомостей.

Врешті-решт можна оскаржити рішення контролюючого органу. До речі, таку пораду надано у листі ГУДФС у Київській області від 23.02.2015 № 565/10/10-36-11-01-10. У ньому зазначено, що в разі встановлення платником податків порушення його прав або в разі виникнення спірних ситуацій з питань прийняття податкової звітності, або при прийнятті контролюючим органом рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ такий платник податків має право відповідно до статті 56 ПК оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному або судовому порядку.

Відновлення реєстрації платника ПДВ

І лише після усунення причини анулювання свідоцтва платника ПДВ підприємство має право повторно подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ із зазначенням у ній підстави для реєстрації платником ПДВ: обов’язкова чи за добровільним рішенням (ст. 183 ПК).

До того ж у разі обов’язкової реєстрації платником ПДВ реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 1 млн. грн. (без ПДВ).

У разі добровільної реєстрації реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого підприємство вважатимуть платником ПДВ та воно матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

До відновлення реєстрації платника ПДВ згідно з пунктом 184.7 ПК підприємство позбавлено права на віднесення сум податку до податкового кредиту та виписку податкових накладних.

Олександр Єфімов,

доцент кафедри цивільного та трудового права Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, канд. юр. наук

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл