Головбух

Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних змінено

10 лютого 2015
708
Середній бал: 0 із 5
консультант з податкового обліку

Передостаннього дня січня уряд таки затвердив зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Позаяк, уже починаючи з 1 лютого, у тестовому режимі запрацювала система електронного адміністрування ПДВ, і всі без винятку податкові накладні платники обов’язково мають зареєструвати в ЄРПН. Розглянемо детальніше зміни у Порядку реєстрації податкових накладних

Подейкують, аби прийняти постанову «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» від 30.01.2015 № 20, у п’ятницю 30 січня члени Кабміну були терміново викликані в позачерговому порядку. Причина зрозуміла — з 1 лютого 2015 року цей Порядок має застосовуватися з урахуванням змін, унесених до Податкового кодексу України (ПК). Зволікати із внесенням змін до цього Порядку далі було не можна.

За великим рахунком, внести зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі — Порядок ведення ЄРПН), затвердженого більш як чотири роки тому, треба було ще торік. Для цього були всі передумови.

По-перше, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» від 31.07.2014 № 1621-VII (далі — Закон № 1621), з 01.01.2015 було заплановано впровадження системи електронного адміністрування ПДВ. А для цього треба, щоб у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) реєструвалися всі податкові накладні і розрахунки коригувань до них. Старий же Порядок ведення ЄРПН вимагав реєструвати в ЄРПН лише ті податкові накладні, в яких сума ПДВ перевищує 10 тис. грн., або якщо в накладній зазначено коди товарної номенклатури.

По-друге, КМУ прийняв постанову від 16.10.1014 № 569, яка затвердила Порядок електронного адміністрування ПДВ, дата набрання чинності  — 01.01.2015. Тобто вона збігається з датою впровадження електронного адміністрування ПДВ. А оскільки Порядок електронного адміністрування ПДВ встановив, що реєстрацію розрахунків коригування в ЄРПН в окремих випадках здійснюють покупці товарів (послуг), то відповідно, ці самі норми мали б знайти своє відображення у Порядку ведення ЄРПН.

Проте напередодні 2015 року Закон № 1621 у частині ПДВ-змін було скасовано. Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII. Частково в ньому продубльовано норми Закону № 1621, а частково — введено нові правила. Спільним є те, що з 1 січня 2015 року всі податкові накладні та розрахунки коригування до них мають складатися в електронній формі і підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

Щоправда, через те що у пункті 11 підрозділу 2 розділу ХХ ПК з’явився новий абзац, у січні 2015 року платники ПДВ мали можливість не реєструвати в ЄРПН всі без винятку податкові накладні та розрахунки коригування. Тобто у січні ще застосовувалися старі правила реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до них в ЄРПН.

А от з 01.02.2015 вже жодних поблажок немає: усі без винятку податкові накладні та розрахунки коригувань підлягають обов’яз­ко­вій реєстрації в ЄРПН.

Отже, затвердивши 30.01.2015 зміни до Порядку ведення ЄРПН, КМУ фактично встрибнув на підніжку останнього вагона поїзда, що відходить. Адже вже через два дні система електронного адміністрування ПДВ запрацювала, щоправда, допоки в тестовому режимі. А як було зазначено, електронне адміністрування передбачає реєстрацію в ЄРПН усіх без винятку податкових накладних і розрахунків коригувань до них.

Тож далі про головні зміни, які були внесені до Порядку ведення ЄРПН і набрали чинності з 01.02.2015.

Реєстрація податкових накладних

Усі податкові накладні, у т. ч. й ті, які залишаються у постачальника (тобто складені під час постачання товарів/послуг неплатникам ПДВ, під час постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, під час умовного постачання, у разі перевищення бази оподаткування продажної ціни, під час отримання послуг від нерезидента тощо), підлягають реєстрації в ЄРПН.

Реєстрація в ЄРПН здійснюється так: на електронну форму податкової накладної накладаються два електронні цифрові підписи (ЕЦП). Перший — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера) або ЕЦП керівника, другий — ЕЦП, який є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). При цьому другий ЕЦП, як зазначено в пункті 5 Порядку ведення ЄРПН, накладається за наявності печатки. Пов’язано це з тим, що на сьогодні печатка не є обов’яз­ковою для оформлення документів. Отже, якщо підприємство (чи фізособа-СПД) провадить свою госпдіяльність без печатки, то у нього може і не бути ЕЦП, який є аналогом відбитка печатки. Також слід нагадати, що у формі податкової накладної, затвердженій наказом Мінфіну України від 22.09.2014 № 957, немає реквізиту «М. П». (місце для печатки).

Коригування кількісних і вартісних показників

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної), так само як і податкова накладна, підлягає обов’язковій реєстрації в ЄРПН. Відповідальним за складання розрахунку коригування завжди є постачальник товарів/послуг (у разі імпорту послуг — одержувач послуг), але в ЄРПН його зареєструє:

  • сам постачальник, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних і вартісних показників у результаті не змінює суми компенсації;
  • покупець, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг на користь їх постачальника.

Для реєстрації розрахунку коригування покупцем товарів/послуг постачальник після його складання в електронній формі накладає свої ЕЦП (підпис і аналог печатки (за наявності)) і надсилає його покупцеві. Отримавши цей розрахунок, покупець реєструє його в ЄРПН, для чого накладає свої ЕЦП в порядку, передбаченому для постачальника.

Проте реєстрація розрахунку коригування в ЄРПН покупцем здійснюється лише у випадках, коли розрахунок коригування складається до податкової накладної, яка раніше була видана покупцеві, зареєстрованому платником ПДВ. Якщо ж розрахунок коригування складається до податкової накладної, яка не підлягала видачі покупцеві, то такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН безпосередньо постачальником. При цьому не важливо, як постачальник коригує податкові зобов’язання: збільшує їх чи зменшує.

Незалежно від того, в який бік коригуються податкові зобов’язання, розрахунок коригування до податкової накладної, складеної постачальником до 01.02.2015 (і відомості з якої не вносилися в ЄРПН через те, що сума ПДВ в накладній була меншою ніж 10 тис. грн.), зареєструвати в ЄРПН зобов’язаний буде сам постачальник товарів/послуг. Але для того щоб зареєструвати такий розрахунок коригування, він повинен буде спочатку зареєструвати стару податкову накладну, а потім протягом доби зареєструвати розрахунок коригування до неї (п. 4 Порядку ведення ЄРПН).

Варто звернути увагу на деяку невідповідність вимог Порядку ведення ЄРПН вимогам іншого — Порядку заповнення податкової накладної. Згідно з пунктом 22 Порядку заповнення податкової накладної розрахунки коригування, які складаються до всіх (!) податкових накладних, складених до 01.02.2015, підлягають реєстрації в ЄРПН винятково постачальником. Тобто постачальник сам зобов’язаний реєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, яка до 01.02.2015:

  • вже була зареєстрована в ЄРПН;
  • не була зареєстрована у зв’язку з незначною сумою податку (до 10 тис. грн.).

І це логічно, тому що розрахунки коригування до накладних, складених до 01.02.2015, не впливають на суму податку, розраховану за спеціальною формулою, визначеною пунктом 2001.3 ПК.

Цей висновок підтверджує і пункт 19 Порядку електронного адміністрування ПДВ, затвердженого постановою КМУ від 16.09.2014 № 569: податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, і розрахунки коригування до них підлягають реєстрації в Реєстрі в строки, визначені пунктом 201.10 ПК, але не враховуються при обчисленні суми податку, зазначеної в пункті 9 цього Порядку.

На жаль, у порядку ведення ЄРПН немає чітких вказівок з приводу того, як реєструвати розрахунки коригування до тих податкових накладних, які були складені в минулих звітних періодах і були видані покупцям — платникам ПДВ, які на момент складання розрахунку коригування накладних вже не є платниками ПДВ. Відповідно, такі покупці не можуть зареєструвати розрахунок коригування в ЄРПН. Водночас якщо розрахунок коригування не буде зареєстрований в ЄРПН, то постачальник не зможе зменшити свої раніше нараховані податкові зобов’язання, наприклад, у зв’язку з поверненням товарів. Залишається сподіватися, що ДФСУ з цією ситуацією впорається і не перешкоджатиме реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН постачальником.

Перехідний період

Період з 01.02.2015 до 01.07.2015 є перехідним періодом. Упродовж п’яти місяців реєстрація в ЄРПН податкових накладних і розрахунків коригування до них здійснюватиметься без обмеження сумою податку, розрахованою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 ПК. Починаючи з 01.07.2015 усі платники ПДВ матимуть право зареєструвати свої податкові накладні та/або розрахунки коригування до них в ЄРПН тільки в межах суми податку, розрахованої за цією формулою.        

logo
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Потрібен цей файл?

 Зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
або зайти через соцмережі
Зареєструватися і скачати файл
Найцікавіше — далі!

Дочитайте до кінця, щоб не випустити нюансів, які важливі саме для Вас

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини