Головбух

Корпоративний клопіт роботодавця, або У новий рік — без податкових втрат

  • 1 грудня 2014
  • 122

Презентація на Новий рік

Якщо маєте намір пов’язати новорічні витрати підприємства з господарською діяльністю через представницькі витрати, пам’ятайте про обмеження, установлені ПК.

По-перше, представницькі витрати можна включити до складу адміністративних витрат, але за наявності документів, що підтверджують зв’язок таких витрат із господарською діяльністю підприємства (пп. «а» пп. 138.10.2 ПК).

По-друге, до складу адміністративних витрат включають і витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, у т. ч. безоплатну роздачу зразків товарів чи безоплатне надання послуг (виконання робіт) з метою реклами, але за умови правильного оформлення. Інакше податківці не визнають ці витрати, пославшись на підпункт 139.1.1 ПК.

До речі, визначення представницьких витрат у Податковому кодексі України немає. Тому скористаємося дефініцією з Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.2010 № 1026 (далі — Норми № 1026). Байдуже, що вимоги цього документа є обов’язковими лише для бюджетних установ. Решта підприємств може використовувати Норми № 1026 як довідник.

Отже, відповідно до пункту 2 Норм № 1026 до представницьких належать витрати, пов’язані з проведенням офіційного прийому представників (сніданку, обіду, вечері), з їх транспортним забезпеченням, із заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час перемовин, з оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті підприємства, установи, з оплатою номерів у готелях.

Внимание

Не включаються до складу витрат витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених статтею 157 ПК, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту 140.1.5 ПК).

Зазначені вище обмеження не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є:

організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб… (ст. 139 ПК).

Із наведеного визначення випливає головне: на святкування Нового року слід запросити гостей з інших підприємств для проведення перемовин, пов’язаних із комерційною діяльністю.

Аби віднести представницькі витрати до складу адміністративних у податковому обліку, потрібно підтвердити їх зв’язок з господарською діяльністю, тобто правильно оформити комплект первинних документів. До них належать:

наказ про проведення свята чи презентації;

запрошення, надіслане представникам інших організацій;

кошторис витрат;

звіт про фактичні витрати.

Бажано також скласти програму свята чи презентації, а може, й підготувати невеличкі рекламні буклети.

Що стосується податкового кредиту, тут ще простіше. ПК жодних обмежень щодо витрат підприємства на презентацію чи свято не містить. Використали придбані товари (послуги) в оподатковуваних ПДВ операціях — буде податковий кредит. Ну, а як нема, то й дарма...

Незалежно від того, чи вдасться включити суму новорічних витрат підприємства до складу податкових витрат, для бухгалтерського обліку представницькі витрати є витратами звітного періоду. Як їх класифікувати — залежить від фантазії керівника і досвіду бухгалтера. Якщо, скажімо, пов’язати новорічні витрати із презентацією нового офісу, прийомом делегації для підписання контрактів про співпрацю, їх слід відображати у складі адміністративних витрат на однойменному рахунку 92 (п. 18 П(С)БО 16 «Витрати»).

Припустімо, представницькі витрати пов’язані зі збутом продукції, наприклад, із презентацією нового товару і роздачею рекламних зразків. Тоді це витрати на збут, і їх обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут» (п. 19 П(С)БО 16). На зазначених рахунках відображають і суми ПДВ, зумовлені представницькими витратами, які не ввійшли у до складу податкових, тобто за ними підприємство не має права на податковий кредит.

Підприємства, що використовують в обліку рахунки класу 8, суми представницьких витрат відображають на рахунку 84 «Інші операційні витрати».

Для наочності відобразимо це на прикладі.

Пример

Відображення у бухгалтерському обліку презентаційних витрат

Напередодні Нового року ТОВ «ТОВ» запросило представників ПАТ «ПАТ» на офіційний прийом, на якому провели рекламну презентацію виробленої продукції та організували бенкет. Вартість заходу становила 36 000 грн, у т. ч. ПДВ — 6 000 грн. Організувати бенкет було доручено приватному підприємству «Настрій».

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Перераховано попередню оплату ПП «Настрій» за організацію бенкету

371

311

36 000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

6000,00

3

Підписано акт про надані послуги

93

631

30 000,00

30 000,00

4

Відображено розрахунки з податкового кредиту

644

631

6000,00

5

Проведено залік заборгованостей

631

371

36 000,00

Не бенкет, а збори

Але дуже «привабливі» представницькі витрати мають, принаймні один, суттєвий недолік — на корпоративному святі присутні сторонні люди.

На щастя, є ще один цілком законний спосіб зменшити оподатковуваний прибуток за рахунок новорічних витрат. Щоб уникнути неприємностей, потрібно правильно визначити мету заходу і в документах не вживати слова «святкування» і всього, що з цим пов’язано.

Наприклад, можна «перетворити» корпоративну новорічну вечірку на збори колективу із порядком денним «звіт про виконання колективного договору». До речі, сторони, які підписали такий договір, зобов’язані щороку звітувати про його виконання, а терміни звіту мають бути передбачені у самому колективному договорі. Подбайте лише про те, щоб такі «збори» почалися у робочий час.

Отже, з метою визначилися. Тепер про спосіб. Зібрати весь колектив підприємства у кабінеті директора, навіть разом із приймальнею, навряд чи вдасться, тому приміщення для проведення «зборів» доведеться орендувати. Тут є широке поле для втілення фантазій оргкомітету. До витрат можна буде включити навіть оренду нічного клубу, адже визначальним є не місце проведення заходу, а його мета — «звітні збори». У цьому випадку наказ по підприємству має містити пункт про оренду приміщення для проведення зборів членів трудового колективу. Про це потрібно згадати і в договорі на оренду приміщення.

Не забудьте скласти протокол зборів, у якому, крім порядку денного, доречно зазначити склад присутніх і промовців, а також прийняті рішення. До речі, орендну плату в податковому обліку також можна віднести, зокрема, до витрат на проведення річних зборів органів управління й у складі адміністративних витрат відобразити їх у момент нарахування (пп. «а» пп. 138.10.2 ПК).

Внимание

Якщо платник податку придбаває(виготовляє) товари/послуги і необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту (ст. 198 ПК).

Пов’язати із господарською діяльністю витрати на їжу, напої та інші розваги під час «зборів» доволі важко. Тому краще домовитися з орендодавцем про включення вартості частування до загального рахунку з орендної плати. Тоді ці витрати підприємства з позиції податкового обліку можна спробувати зробити витратними. Але в будь-якому випадку ви цілком впевнено можете доводити податківцям, що витрати на фуршет ще не свідчать про те, що приміщення орендували не для робочих зборів. Адже за те, що хтось десь щось їв, пив, розважався у неробочий час, ви як представник адміністрації підприємства аж ніяк не мусите відповідати. Головне, щоби збори розпочалися у робочий час, а їх перебіг був запротокольований.

Щоб працівник не наїв... на ПДФО

Підпунктом «б» підпункту 164.2.17 ПК передбачено, що вартість харчування, безоплатно отриманого платником податку, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу. Можна, звісно, припустити, що вартість святкової вечері слід включити до загального доходу працівника і сплатити податок за правилами, передбаченими ПК. Але для цього потрібно поділити загальну суму витрат на кількість учасників презентації та визначити оподатковуваний дохід кожного.

Тому не будемо поспішати, краще прислухаємося до думки головного податкового відомства. Як це не дивно, але тут податківці виявляють ліберальність щодо платників податку. Ще далекого 2004 року податкова служба оприлюднила свою думку про неправомірність включення до оподатковуваного доходу конкретного працівника вартості корпоративного святкового вечора. «Опосередкована вартість святкового вечора, визначена як усереднена (або середньозважена) вартість, не може слугувати показником для визначення доходу конкретного працівника у вигляді «додаткового блага», — з листа ДПАУ від 26.08.2004 № 7335/6/17­3116.

Якщо працівники разом із гостями з інших підприємств зібралися не святкувати Новий рік, а «працювати» (наприклад, презентувати нову продукцію), то норми розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПК не поширюються ані на запрошених гостей, ані на працівників підприємства, отже, ПДФО не утримується.

Свою думку податківці ще раз підтвердили в листі від 19.04.2007 № 3852/6/17­0716, де зазначено, що у разі, якщо надані працівникам додаткові блага не є персоніфікованими, їх не можна вважати об’єктом оподаткування ПДФО.

Щедрий директор

Витрати підприємства на корпоративне святкування Нового року можна зробити в податковому обліку витратними ще в один екзотичний, але доволі безпечний спосіб — виплативши значну суму премії одному зі співробітників, скажімо, директору. У такому разі в податковому обліку (пп. «б» пп. 138.10.2 ПК), утім, як і в бухгалтерському (п. 18 П(С)БО 16), ці витрати слід відобразити у складі адміністративних витрат IV кварталу 2014 року.

Внимание

Із визначення представницьких витрат випливає, що на святкування Нового року мають бути запрошені гості з інших підприємств для проведення переговорів, пов’язаних з комерційною діяльністю підприємства.

Звісно, можна виплатити премію кожному працівникові. Але тоді, витративши на цю мету кругленьку суму (адже ціни зараз «кусаються»!), навряд чи вдасться заощадити на єдиному соціальному внеску (ЄСВ). Нагадаємо, що обмеження об’єкта справляння ЄСВ на одного працівника на місяць становить 17 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб. Тобто з 01.01.2014 базу справляння ЄСВ обмежує сума у 20 706 грн.

Далі все просто. Видаємо наказ по підприємству про преміювання, скажімо, директора (краще, якщо можливість такого преміювання прописано у колективному договорі). Нараховуємо премію. Провадимо зарплатні відрахування (ПДФО та ЄСВ). Видаємо гроші на руки. А вже директор від щирого серця і за власним бажанням оплачує цими грошима новорічну вечірку.

Скільки коштує новорічний настрій

Щоб створити новорічний настрій, підприємство може взяти на себе й інші витрати, пов’язані зі святкуванням Нового року, наприклад, прикрасити офіс або придбати листівки, якими привітати своїх партнерів.

Витрати на купівлю та розсилання листівок можна відобразити в податковому обліку на підставі підпункту 140.1.5 ПК лише за умови, що вони, крім вітального, матимуть ще й рекламний характер, або їх придбання буде пов’язано з новорічною презентацією.

Що стосується витрат на прикраси для офісу, то все залежить від мети їх застосування. Якщо вона має виражений соціальний характер (саме для створення новорічного настрою), витрати на їх придбання неможливо відобразити в податковому обліку (пп. 139.1.1 ПК). Якщо ж офіс прикрашають для залучення клієнтів (для проведення презентації у переддень Нового року), то витрати на їх купівлю можна відобразити в податковому обліку у складі адміністративних витрат відповідно до підпункту «а» підпункту 138.10.2 ПК.

Олександр Макарченко,

голова правління Асоціації бізнес­консультантів України

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл