Головбух

Зміна авансових внесків за результатами перевірки — справа платника податку

  • 1 грудня 2014
  • 30

ПРОБЛЕМА

В результаті податкової перевірки підприємству донараховано податок на прибуток за минулий рік. Чи потрібно у такому разі самостійно перерахувати та збільшити розмір авансових внесків на поточний рік. Якщо так, то яким чином та з якого періоду?

РІШЕННЯ

Так, потрібно.

Однак чинне законодавство прямої вказівки не містить.

Тож спочатку з’ясуємо, до чиєї компетенції належить змінювати розмір авансових внесків з податку на прибуток (далі — авансові внески), якщо цей період перевірявся податковим органом.

Виправлення помилок, виявлених під час перевірки

Порядок внесення змін до податкової звітності встановлено статтею 50 Податкового кодексу України (ПК).

Платнику податків дозволяється виправляти самостійно виявлені помилки або помилки, виявлені за результатами електронної перевірки.

Виправити помилки можна протягом трьох років з дня їх виявлення шляхом подання до податкового органу уточнюючого розрахунку або врахувати помилки у поточній декларації.

При цьому слід пам’ятати, що у разі виявлення факту заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, такий платник зобов’язаний:

  • при наданні уточнюючого розрахунку сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

  • при відображенні суми недоплати у складі декларації сума заниження податкового зобов’язання збільшується на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з відповідного податку.

Форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі — декларація) затверджено наказом МДЗ від 30.12.2013 № 872. Затвердженого порядку заповнення декларації немає.

Звертаємо увагу, що ні формою декларації, ні додатком ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)» до неї не передбачено виправлення помилок, виявлених контролюючим органом. Декларація та додатки до неї використовуються для самостійного визначення об’єкта оподаткування платником та для самостійного виправлення помилок.

Підтвердженням цьому є й вимоги пункту 4 розділу ІІІ Порядку ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів, затвердженого наказом МДЗ від 05.12.2013 № 765. Згідно з цією нормою нарахування податків в інтегрованій картці платника здійснюються відповідно до звітності, що подається платником до територіального органу Міндоходів.

Та й самі податківці неодноразово звертали на це увагу у своїх роз’ясненнях.

Крім того, подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, є підставою для проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період (п. 50.3 ПК).

Враховуючи зазначене, підприємство самостійно визначає суму авансового внеску на підставі поданої ним річної декларації і може змінити її лише у разі виправлення самостійно виявленої помилки, а не у разі виявлення її податківцями.

Водночас слід нагадати, що згідно з вимогами пункту 57.1 ПК платники податку на прибуток мають щомісяця сплачувати авансовий внесок у порядку і в строки, встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній рік без подання податкової декларації.

Тобто підприємство може сплачувати більшу суму авансового внеску. У даному випадку це має бути сума, пропорційна донарахуванню, здійсненому під час перевірки. На перший погляд — цілком логічно та справедливо.

Однак при визначенні остаточної суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету (або до зменшення), у декларації за звітний рік прийматимуть участь лише суми нарахованого авансового внеску (р. 13.7 таблиці 1 «Зменшення нарахованої суми податку» Додатка ЗП до рядка 13 декларації).

То чи є сенс у такому разі платити більше. Адже різниця між нарахованими та фактично сплаченими авансовими внесками «зависне» в картці особового рахунку платника податку на прибуток як переплата.

Те ж саме і зі штрафними санкціями, передбаченими за заниження податкових зобов’язань. Вони ніде не будуть фігурувати як штрафні санкції. Тому за наслідками річного декларування в картці особового рахунку ці суми також стануть переплатою.

Наразі виникає інше питання: чому податківці самі за результатами перевірки не визначили нові суми авансових внесків?

Чому податківці не донарахували авансові внески

Згідно з вимогами пункту 57.1 ПК визначена в розрахунку до річної декларації сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Водночас у разі якщо дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань (пп. 54.3.2 ПК).

Внимание

Грошове зобов’язання платника податків — сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (пп. 14.1.39 ПК).

Враховуючи викладене, оскільки період проведеної податкової перевірки охоплював і частину поточного року, податківці мали відобразити таке порушення в акті перевірки та донарахувати авансові внески з відповідними штрафними санкціями.

Скоріше за все авансові внески не донараховано з тієї причини, що це не передбачено у податковому повідомленні-рішенні за формою «Р», яке оформлюється за наслідками перевірки (Додаток 2 до Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом МФУ від 28.11.2012 № 1236).

Вихід із «замкнутого кола»

Здавалося б, що виходу із ситуації, що склалась, нема.

Розв’язати дану проблему допоможе роз’яснення Міндоходів, надане у листі від 07.03.2014 № 5699/7/99-99-19-03-01-17.

У цьому листі Міндоходів наводить приклад, як платнику податку на прибуток виправити помилку в розрахунку авансових внесків у разі самостійного виявлення помилки у декларації за попередній рік, або якщо за наслідками перевірки контролюючим органом змінено суму податкових зобов’язань з податку на прибуток за попередній рік.

Дане роз’яснення дозволяє зробити висновок, що у разі донарахування податку на прибуток за попередній рік за наслідками перевірки платник податку має донарахувати авансові внески на поточний рік в такий же спосіб, як і при самостійно виявленій помилці.

Збільшуємо авансові внески самостійно

Отож з’ясували: незважаючи на те, що помилку виявили податківці під час перевірки, збільшувати авансові внески доведеться підприємству.

Для цього підприємству слід подати до податкового органу уточнюючу декларацію та додати до неї лист-пояснення довільної форми.

Нагадаємо, що основна частина уточнюючої декларації заповнюється так само, як і в звітній декларації, але з урахуванням уточнень. Крім того, заповнюються всі необхідні додатки до декларації, зокрема ЗП та ВП.

У результаті в рядку 23 декларації відобразиться сума щомісячного авансового внеску з урахуванням виправленої помилки. Однак, ця сума підлягатиме сплаті починаючи з місяця, у якому подано уточнюючу декларацію. А для виправлення помилки за вже нарахованими авансовими внесками в уточнюючій декларації заповнюються рядки 34–38 (див. Приклад).

Пример

Порядок збільшення авансових внесків за наслідками податкової перевірки

У поданій підприємством ТОВ «Олімп» декларації за 2013 рік нарахована до сплати сума податку на прибуток складає 84000 грн., значення рядка 23 декларації — 7000 грн. (84000 грн. ÷ 12 міс.). Тобто ТОВ «Олімп» протягом березня-грудня 2014 та січня-лютого 2015 року мало сплачувати щомісячно авансові внески в сумі 7000 грн.

У серпні 2014 року за результатами перевірки було донараховано податок на прибуток за 2013 рік у сумі 2400 грн. (акт від 28.08.2014 № 45).

04.09.2014 ТОВ «Олімп» подало до податкового органу уточнюючу декларацію за 2013 рік. В результаті розмір щомісячних авансових внесків збільшено на 200 грн. (2400 грн. ÷ 12 міс.) і становить 7200 грн. в місяць.

Враховуючи, що авансові внески за 6 місяців 2014 року (березень-серпень) вже було нараховано, для виправлення помилки у рядку 34 уточнюючої декларації зазначається збільшення авансового внеску за цей період у сумі 1200 грн. (200 грн. × 6 міс.).

Приклад заповнення уточнюючої декларації з податку на прибуток за 2013 рік

(Витяг)

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

<…> (грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

<…>

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток11

Авансовий внесок ((рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства - рядок 13.1 – рядок 13.2 – рядок 13.6 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)/12), що підлягатиме сплаті щомісячно

23

7200

<…>

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів12

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (((рядок 23 × 613) – (рядок 23 × 6 13) Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка уточнюється) або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 24 – 27, 29 – 32 та 34 – 37 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства)

34

1200

<…>

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (рядок 34 × 3 %)

38

36

№з/п

Дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків14

2014 рік

2015 рік

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

січень

лютий

1

+

+

+

+

+

+

2

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7200

7200

7200

7200

7200

7200

Підготовлено членами Експертної ради системи «Expertus: Податки»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл