Головбух

Особливості оподаткування українського офшору

 • 1 грудня 2014
 • 23

Півроку залишалися законодавчо не врегульованими економічні відносини між Кримом та материковою частиною України. І лише 4 вересня 2014 року Президент України підписав закон, який покликаний спрямувати такі відносини у правове русло. До вашої уваги пропонуємо огляд основних вимог цього Закону

Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.2014 № 1636 (далі — Закон № 1636) на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя створено вільну економічну зону «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим»).

ВЕЗ «Крим» створено строком на 10 років з дня набрання чинності Законом № 1636, тобто з 27.09.2014 по 26.09.2024.

Основні поняття Закону № 1636

Для цілей оподаткування Законом № 1636 вводяться поняття «резидент» та «нерезидент»:

 • до резидентів належать фізичні і юридичні особи, відокремлені підрозділи, які зареєстровані на території України, що не входить до ВЕЗ «Крим»;

 • до нерезидентів належать фізичні і юридичні особи, відокремлені підрозділи, які зареєстровані на території ВЕЗ «Крим».

У зв’язку з цим у цьому коментарі поняття «резидент» і «нерезидент» вживаються в контексті Закону № 1636.

Норми Закону № 1636 визначають особливості економічної діяльності на території ВЕЗ «Крим» за двома періодами:

 • перший — з моменту прийняття Резолюції Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014 № 68/262 (далі — Резолюція № 68/262) і до її скасування — період тимчасової окупації;

 • другий — на 10 повних календарних років з моменту набрання чинності Законом № 1636 — період дії ВЕЗ «Крим».

Період тимчасової окупації закінчується після настання однієї з подій: втрати чинності Резолюцією № 68/262 або після закінчення дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

Деякі особливості провадження господарської діяльності і оподаткування однакові для обох періодів, деякі — відрізняються. За текстом будуть зроблені застереження на період дії тих чи окремих норм.

У цьому коментарі під АР Крим розуміється територія АР Крим та м. Севастополя. Інша територія України — материкова Україна.

Основні засади оподаткування в АР Крим

Особливості оподаткування в АР Крим встановлено статтею 5 Закону № 1636 та його Перехідними положеннями.

Згідно з пунктом 5.1 Закону № 1636 на території ВЕЗ «Крим» не справляються збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та загальнодержавні податки і збори, зазначені у статті 9 Податкового кодексу України (ПК).

Ці ж самі податки і збори не справляються з доходів фізичних та юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів і в період тимчасової окупації за умови, якщо такі доходи отримано на тимчасово окупованій території. Крім цього, у період тимчасової окупації не справляється єдиний внесок на загальнодержавне обов’язкове соціальне страхування.

Особливості адміністрування податків

Особи, зареєстровані на момент початку тимчасової окупації на території АР Крим, звільняються від обов’язку подання до контролюючих органів декларацій та іншої звітності, крім митних декларацій.

З 01.04.2014 і до закінчення періоду тимчасової окупації до таких осіб не застосовуються фінансові і штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, розрахунку та правильності заповнення податкових декларацій і повноти сплати податків і зборів, не застосовуються також пені, не виставляються податкові вимоги.

З 01.06.2014 анулюється податкова реєстрація фізичних і юридичних осіб, які станом на 31 травня перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим і м. Севастополя. Відновлення реєстрації можливе після закінчення періоду тимчасової окупації.

Податок на прибуток

Нерезиденти

На період тимчасової окупації доходи нерезидентів, отримані на території материкової України, оподатковуються за правилами, встановленими для виплат доходу за кордон України. При цьому до доходів нерезидентів, отриманих на материковій Україні, на період дії ВЕЗ «Крим» не застосовуються правила Міжнародних договорів, що передбачають скасування подвійного оподаткування.

До доходів нерезидентів від розважальної діяльності не застосовуються загальновстановлені ПК пільги. А доходи у вигляді призів оподатковуються за подвійною ставкою, вказаною в пункті 151.1 ПК (тобто у розмірі 36%).

На період тимчасової окупації нерезиденти не можуть сплачувати податок на прибуток на консолідованій основі за відокремлені підрозділи, розташовані на материковій Україні. Такий відокремлений підрозділ самостійно сплачує податок на прибуток за місцем свого розташування. Така ж вимога стосується і резидентів, які мають відокремлені підрозділи на території ВЕЗ «Крим» (пп. 10 п. 12.3 Закону № 1636).

Резиденти

Доходи резидентів із джерелом походження АР Крим оподатковуються як іноземні доходи з початку тимчасової окупації і до закінчення дії Закону № 1636 згідно з загальними правилами ПК. При цьому:

 • такі доходи не звільняються від оподаткування за підставами, зазначеними в статті 154 ПК;

 • до таких доходів не застосовуються особливості оподаткування виробників сільгосппродукції, неприбуткових організацій та особливості прибутку, пов’язаного із застосуванням енергоефективних технологій (ст. 155, 157, 158 ПК).

Слід також пам’ятати, що на період дії ВЕЗ «Крим» господарські операції між резидентами та нерезидентами належать до контрольованих операцій і підпадають під дію статті 39 ПК про трансфертне ціноутворення.

Внимание

Незважаючи на офшорний статус ВЕЗ «Крим», у період тимчасової окупації резидентам дозволяється включати до витрат 100% від вартості придбаних товарів (робіт, послуг).

До складу витрат резидента, що виникли у зв’язку із закупівлею товарів (робіт, послуг) у нерезидента, можна буде включити лише 85% їхньої вартості (п. 161.2 ПК). Проте таке положення діятиме тільки після закінчення періоду тимчасової окупації (пп. 8 п. 12.3 Закону № 1636). Це означає, що наразі підприємства мають право на відображення витрат у розмірі 100% від вартості придбання.

Податок на додану вартість

У Законі № 1636 не згадується про ПДВ. Проте, зважаючи на той факт, що територія АР Крим є вільною економічною зоною, а фізичні і юридичні особи, зареєстровані на території ВЕЗ «Крим», належать до нерезидентів, під час оподаткування ПДВ резидентам слід керуватися вимогами пункту 206.10 ПК.

Операції з товарами, поміщеними в митний режим вільної митної зони, оподатковуються ПДВ у такому порядку:

 • операції з вивезення товарів з митної території України до вільної митної зони оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою;

 • до операцій із ввезення товарів із-за меж митної території України до вільної митної зони застосовується умовне пов-не звільнення від оподаткування;

 • операції із ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, оподатковуються за ставкою 20%.

Особливості оподаткування осіб, які змінюють реєстрацію

Згідно з пунктом 15.1 Закону № 1636 будь-якій юридичній особі — резидентові України, яка в період тимчасової окупації змінює своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, надаються такі податкові пільги:

 • списується податковий борг за усіма податками, зборами та обов’язковими платежами, що виник у період тимчасової окупації;

 • не застосовуються фінансові та штрафні санкції, пеня у сфері оподаткування, за період провадження господарської діяльності на території АР Крим;

 • звільняються від оподаткування основні засоби та МШП, що перебувають на балансі підприємств на 01.01.2014, які ввозяться на материкову Україну.

Також дозволяється включати до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств:

 • підтверджені належним чином витрати, понесені у зв’язку з переміщенням основних засобів та запасів з тимчасово окупованої на материкову частину України;

 • 100% амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої території.

Особливості справляння інших податків і зборів

ПДФО

Для фізичних осіб — нерезидентів на період дії ВЕЗ «Крим» доходи у вигляді заробітної плати та інші подібні доходи і компенсації оподатковуються в загальному порядку, якщо такі доходи виплачуються податковим агентом, зареєстрованим на материковій території України (п. 5.8 Закону № 1636).

Для фізичних осіб — резидентів будь-які доходи, отримані з джерелом походження із території ВЕЗ «Крим», згідно з пунктом 5.3 Закону № 1636 оподатковуються ПДФО за загальними правилами, встановленими ПК.

Якщо фізична особа — резидент у період тимчасової окупації отримує доходи з джерелом походження ВЕЗ «Крим», для отримання податкової соціальної пільги, передбаченої статтею 169 ПК, така особа повинна задекларувати доходи, отримані у ВЕЗ «Крим», та подати декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (пп. 5 п. 12.3 Закону № 1636).

Акцизний податок

Виробники підакцизних товарів можуть використовувати марки акцизного збору, що знаходяться в їхньому розпорядженні на момент набрання чинності Законом № 1636, за умови пов-ної сплати акцизного збору. Проте продукція, маркована такими марками, може продаватися лише на материковій території України.

Крім того, на материковій території України також може продаватися алкогольна продукція, вироблена до набрання чинності Законом № 1636, за умови, що виробник подає до контролюючих органів заявку-розрахунок на виготовлення акцизних марок з відміткою про сплату акцизного податку в повному обсязі.

Акцизні марки можуть або передаватися виробникам підакцизних товарів, що перебувають на материковій частині України, або повертатися продавцеві акцизних марок. Під час їх повернення сплачений акцизний податок повертається виробникові або за його бажанням враховується у зменшення зобов’язань з акцизного податку в наступних податкових періодах. Вартість друкування акцизних марок не повертається.

Місцеві податки та збори

Згідно з пунктом 5.9 Закону № 1636 на території ВЕЗ «Крим» можуть справлятися місцеві податки і збори. Порядок обчислення та сплати таких податків і зборів, як і раніше, визначається місцевими органами самоврядування.

Окремо, поміж місцевих податків, Законом № 1636 обумовлено правила обчислення податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, для фізичних осіб — резидентів. Для обчислення і сплати податку на нерухомість, а також для отримання пільг, передбачених для цього податку, фізична особа — резидент повинна задекларувати нерухоме майно, власником якого вона є і яке розташоване на території ВЕЗ «Крим» (п. 5.10 Закону № 1636).

Євгенія Ракоча,
фінансовий директор ТОВ «Одеський завод класичних вин»

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл