Податки з лікарняних і відображення їх у звітності

309
Дізнаємось про відображення у звітності тимчасової непрацездатності та податки з лікарняних

ПДФО з лікарняних

Згідно із пунктом 3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, лікарняні не відносять до фонду оплати праці, але з метою оподаткування ПДФО їх прирівнюють до зарплати. Тож ПДВО з лікарняних потрібно утримувати за ставкою 15% (20%).

Оскільки лікарняні прирівняні до зарплати, то при оподаткуванні ПДФО можна застосовувати податкову соціальну пільгу (ПСП). Але якщо виконані умови щодо її застосування, а саме:

• заробітна плата не перевищує розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2015 році — 1710 грн.);

• працівник написав заяву про застосування ПСП.

До того ж якщо період хвороби припадає на різні місяці, то з метою визначення права на ПСП лікарняні потрібно розподіляти між відповідними місяцями (пп. 169.4.1 Податкового кодексу України; ПК).

Військовий збір із лікарняних

Позаяк лікарняні є об’єктом оподаткування ПДФО, то їх потрібно оподатковувати і військовим збором за ставкою 1,5% (пп. 1.2 п. 16­1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

ЄСВ із лікарняних

Лікарняні є базою нарахування єдиного соціального внеску (п. 1, 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внес­ку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-­VI; далі — Закон № 2464).

Нараховують ЄСВ на лікарняні за ставкою 33,2% (ч. 6 ст. 8 Закону № 2464). Якщо працівник хворів повний місяць і сума лікарняних менша за розмір мінімальної зарплати, то ЄСВ нараховують із розрахунку мінімальної зарплати за ставкою 33,2%.

Якщо працівник хворів частину місяця і зарплата разом із лікарняними менша мінімальної зарплати, то ЄСВ нараховують на мінімальну зарплату за ставкою залежно від класу професійного ризику виробництва. Звертають увагу на це і податківці у своєму листі від 14.02.2015 № 4979/7/99­99­17­03­01­17.

Якщо підприємство має право на застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ, то його застосовують і при нарахуванні ЄСВ на суму лікарняного (п. 9­5 розд. VIII Закону № 2464).

Для працюючих інвалідів ставка нарахування ЄСВ на лікарняні становить 8,41%. Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, де кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, нараховують ЄСВ на лікарняні своїх працівників за ставкою 5,3%.

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці, нараховують ЄСВ на лікарняні працюючих інвалідів за ставкою 5,5%.

Утримують ЄСВ із лікарняних за ставкою 2%. Причому утримання проводять із фактично нарахованої суми лікарняних незалежно від їх розміру.

Податки з лікарняних розглянемо на прикладі.

Працівник ТОВ «Автосвіт» Мельник П. В. хворів з 6 по 17 серпня 2015 року. За період хвороби йому нараховано лікарняні в сумі 2400,00 грн., у т. ч.:

• оплату за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності — у сумі 1000,00 грн.

• допомогу по тимчасовій непрацездатності — у сумі 1400,00 грн.

Підприємство не має права на застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ.

Розрахунки оподаткування лікарняних будуть такі.

Назва платежу

Сума податку, нарахована на оплату перших п’яти днів

Сума податку, нарахована на допомогу
по тимчасовій непрацездатності

ЄСВ (нарахування)

796,80 (2400,00 грн. × 33,2%)

332,00 грн.

(1000,00 грн. × 33,2%)

464,80 грн.

(1400,00 грн. × 33,2%)

ЄСВ (утримання)

48,00 грн. (2400,00 грн. × 2%)

20,00 грн.

(1000,00 грн. × 2%)

28,00 грн.

(1400,00 грн. × 2%)

ПДФО

352,80 грн. ((2400,00 грн. – 48,00 грн.) × 15%)

147,00 грн.

((1000,00 грн. – 20,00 грн.) × 15%)

205,80 грн.

((1400,00 грн. – 28,00 грн.) × 15%)

Військовий збір

36,00 грн. (2400,00 грн. × 1,5%)

15,00 грн.

(1000,00 грн. × 1,5%)

21,00 грн.

(1400,00 грн. × 1,5%)

Лікарняні у звітності

Для звітування до ФСС з ТВП про суми нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності та отриманого фінансування призначено форму Ф4­ФСС з ТВП, порядок формування та подання якої затверджений постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.2011 № 4 (далі — Порядок № 4).

За формою Ф4­ФСС з ТВП потрібно звітувати не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця (п. 4.1 Порядку № 4). Якщо останній день строку звітування припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то граничний день звітування переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 3.9 Порядку № 4).

Звітувати можна (п. 3.2 Порядку № 4):

• в електронній формі;

• на паперових носіях;

• поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Наголосимо, що звіт не подається, коли:

• у страхувальника немає зобов’язань перед ФСС з ТВП за суб­рахунками, на яких ведеться облік розрахунків з ФСС з ТВП на початок кожного звітного кварталу, та оборотів за субрахунками у звітному кварталі;

• наявні зобов’язання ФСС з ТВП перед страхувальником на початок року та немає оборотів за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків з ФСС з ТВП у звітному кварталі.

Звітують за формою Ф4­ФСС з ТВП наростаючим підсумком з початку року (п. 5.1 Порядку № 4).

Лікарняні в таблиці І

Суми нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності відображаються у рядку 21 таблиці І. Отримане фінансування від ФСС з ТВП відображають у рядку 6 таблиці І. Якщо у звітному місяці кошти від ФСС з ТВП не надійдуть, то страхувальник має відобразити заборгованість ФСС з ТВП у рядку 10 таблиці І.

Лікарняні в таблиці ІІ

Інформація із рядка 21 таблиці І підлягає розшифруванню у таблиці ІІ. Зокрема, суми нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності зазначають у рядку 1 таблиці ІІ. А от суми допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї відоб­ражаються у рядку 2 таблиці ІІ.

У пункті 5.6 Порядку № 4 вказано, що у колонках 3 та 5 таблиці ІІ потрібно зазначати робочі дні тимчасової непрацездатності. Проте у зв’язку із оновленням Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266, оплаті підлягають календарні дні хвороби. Тому наразі невідомо, які дні проставляти у колонках 3 та 5: робочі чи календарні.

На нашу думк,у за страховими випадками, що настали після 04.07.2015, потрібно зазначати вже календарні дні. Адже оплаті підлягають саме календарні дні.

У колонках 5 та 6 таблиці «У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи» зазначають кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах, та суми цих витрат. І хоча у Порядку № 4 чорнобильці 4 категорії ще й досі є пільговиками, варто пам’ятати, що з 01.01.2015 вони вже не мають права на 100% допомогу по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхового стажу. На цьому наголошував і ФСС з ТВП у своєму листі від 17.01.2015 № 2.4­17­92. Тож дні та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності чорнобильцям 4 категорії потрібно відображати у колонках 3 та 4.

Лікарняні у формі № 1ДФ

У Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображають за ознакою доходу «101».

Лікарняні у звіті з ЄСВ

У таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі — Порядок № 435), оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок коштів роботодавця, відображають у рядку 1.3. У сусідньому рядку 1.4 відображають суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП.

Суму лікарняних, на яку нараховано ЄСВ, потрібно відобразити в одному з рядків 2.3.1­2.3.4 із перенесенням у рядок 2.3. Якщо місячна сума лікарняних менша мінімальної зарплати, то додаткову базу нарахування відображають у рядку 2.5.5.

Нараховану суму ЄСВ на лікарняні відображають у одному з рядків 3.3.1­3.3.4 із перенесенням у рядок 3.3. Нарахований ЄСВ на суми різниці між розміром мінімальної зарплати та допомоги по тимчасовій непрацездатності відображають у рядку 3.5.5.

Суму нарахованих лікарняних, з яких утримано ЄСВ, відображають у рядку 4.4, а суму утриманого з лікарняних ЄСВ — у рядку 5.6

При відображенні лікарняних у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435 залежно від категорії застрахованої особи у реквізиті 9 зазначають такі коди: «29», «36», «37» або «39». У реквізиті 13 потрібно проставити кількість календарних днів хвороби, що припадають на звітний місяць. Інші реквізити таблиці 6 заповнюють у звичайному порядку.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією
Каса, касові документи, ліміт каси по-новому
Трансфертне ціноутворення: погляд під новим кутом
Блокування податкових накладних. Перезавантаження
Як бухгалтеру заповнити лікарняний листок
Податок на прибуток та ПДВ — 2018
Фінансова звітність — 2017
Реклама
Уведіть код доступу
Демодоступ
Демодоступ
Демодоступ© Головбух, 2018. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


 • Ми в соцмережах
Коте теж здивований, але…


він знає, що зареєструється і скачає файли.
57 секунд на реєстрацію – і Ви теж зможете скачувати необхідні документи, форми, зразки тощоУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
на реєстрацію знадобиться лише 57 секунд
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
×
Приєднуйтесь до команди професіоналів

Заповніть форму та отримайте:

 • допомогу у розв'язанні складних робочих ситуацій
 • запрошення на освітні заходи
 • сповіщення про бухгалтерські новини

 • Щиро ваш, портал «Головбух»

  У мене є пароль
  нагадати
  Пароль надіслано на пошту
  Ввести
  Я тут вперше
  І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
  Введіть ел. пошту або логін
  Неправильний логін або пароль
  Неправильний пароль
  Введіть пароль