Головбух

Перехідні виплати: нараховуємо ЄСВ правильно

  • 16 лютого 2016
  • 636
начальник Управління адміністрування єдиного внеску та методології Державної фіскальної служби України

Із січня 2016 року для платників — юридичних осіб діє єдина ставка ЄСВ. До того ж із доходу найманих працівників ЄСВ тепер не утримують. З’ясуємо, як, з огляду на означені зміни, нараховувати ЄСВ на перехідні виплати (відпускні, лікарняні, декретні)

Із 01.01.2016 Закон України «Про збір та облік єдиного внес­ку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464­-VI (далі — Закон про ЄСВ), який унормовує, зокрема, нарахування ЄСВ, зазнав змін. Їх унесено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-­VIII.

Тож Закон про ЄСВ встановлює, що юридичні особи нараховують наразі ЄСВ на дохід:

  • найманих працівників — за ставкою 22% (ч. 5 ст. 8);
  • працівників­інвалідів — за ставкою 8,41% (ч. 13 ст. 8).

Окрім цього, з 01.01.2016 збільшено максимальну базу нарахування ЄСВ із 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. Тобто з 01.01.2016 вона становить 34 450,00 грн. (раніше — 23 426,00 грн.).

Як і минулого року, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, суму ЄСВ розраховують як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

Зміна правил нарахування ЄСВ нині спричинила появу в бухгалтерів низки запитань. Зокрема, багатьох цікавить, як правильно застосовувати нові норми Закону про ЄСВ для виплат, які нараховано 2015 року за місяці 2016 року або ж у поточному місяці 2016 року за минулі місяці 2015 року.

Варто зазначити, що в таких випадках під час нарахування ЄСВ потрібно керуватися частиною четвертою статті 9 Закону про ЄСВ, підпунктом 4 пункту 1 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 № 449. Ними передбачено, що ЄСВ за минулі періоди обчислюють на основі розміру ЄСВ, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку нараховується ЄСВ.

Щоб краще зрозуміти, як цю норму застосовувати на практиці, розглянемо Приклади 1­-3.

Приклад 1. Нарахування ЄСВ на перехідні відпускні

Заступнику керівника установи з 21.12.2015 надано щорічну основну відпуску тривалістю 20 календарних днів (к. дн.). У грудні 2015 року йому нараховано заробітну плату (умовно) в сумі 17 000,00  грн., відпускні за грудень 2015 року в сумі 8250,00 грн. і відпускні за січень 2016 року в сумі 6750,00 грн. У грудні на ці виплати нараховано ЄСВ, а також утримано з них ЄСВ за ставками 36,3% і 3,6% відповідно (див. табл. 1).

Таблиця 1

ЄСВ на виплати, нараховані у грудні 2015 року

Назва виплати

Період, за який нараховано виплату

База нарахування ЄСВ, грн.

Сума ЄСВ, грн.

нарахованого

утриманого

Заробітна плата

грудень 2015 року

17 000,00

6171,00

(17 000,00 × 36,3%)

612,00

(17 000,00 × 3,6%)

Відпускні

грудень 2015 року

6426,00

(23 426,00 – 17 000,00)

2332,64

(6426,00 × 36,3%)

231,34

(6426,00 × 3,6%)

Відпускні

січень 2016 року

6750,00

2450,25

(6750,00 × 36,3%)

243,00

(6750,00 × 3,6%)

Чи потрібно у січні 2016 року перераховувати ЄСВ для суми відпускних, нарахованих за січень 2016 року у грудні 2015 року (6750,00 грн.)?

Оскільки відпускні, у т. ч. за майбутній період, нараховували у грудні 2015 року, максимальну базу нарахування ЄСВ і ставки ЄСВ слід застосовувати у розмірах, визначених Законом про ЄСВ на дату нарахування. Отже, жодних перерахунків робити не потрібно.

Під час нарахування заробітної плати за частину січня 2016 року, яка не ввійшла до щорічної основ­ної відпустки працівника, а також обчислення ЄСВ слід застосовувати нову ставку — 22%. А для визначення за січень суми доходу в межах максимальної бази нарахування ЄСВ (що з 01.01.2016 становить 34 450,00 грн.) разом із нарахованою заробітною платою враховують і суму відпускних, нарахованих у грудні.

Приклад 2. Нарахування ЄСВ на перехідні декретні

Працівниця установи з 06.09.2015 йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. У вересні бухгалтер нарахував їй допомогу по вагітності та пологах за період із 06.09.2015 по 09.01.2016 з розрахунку середньоденної заробітної плати — 136,00 грн. На суми допомоги по вагітності та пологах він також нарахував ЄСВ, а також утримав з них ЄСВ за ставками 33,2% і 2% відповідно (табл. 2).

Таблиця 2

Сума ЄСВ на допомогу по вагітності та пологах, нараховану у вересні 2015 року

Період, за який нараховано допомогу

База нарахування ЄСВ, грн.

Сума ЄСВ, грн.

нарахованого

утриманого

Вересень 2015 року

3400,00

1128,80

68,00

Жовтень 2015 року

4216,00

1399,71

84,32

Листопад 2015 року

4080,00

1354,56

81,60

Грудень 2015 року

4216,00

1399,71

84,32

Січень 2016 року

1224,00

 406,37

24,48

Чи потрібно:

1) перераховувати суми ЄСВ, нараховані/утримані з допомоги по вагітності та пологах за січень 2016 року у зв’язку зі зміною розміру ставок ЄСВ;

2) нараховувати ЄСВ у січні 2016 року з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, якщо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

3) нараховувати ЄСВ за новою ставкою на суму допомоги по вагітності та пологах, яку буде нараховано в разі продовження відпустки працівниці у зв’язку з вагітністю та пологами на 14 к. дн.?

Розглянемо відповідь на кожне із запитань окремо.

1. Оскільки суми допомоги по вагітності та пологах, у т. ч. за майбутній період, нараховані у вересні 2015 року, ставки ЄСВ застосовують у розмірі, визначеному Законом про ЄСВ на дату нарахування. Отже, жодних перерахунків робити не потрібно.

2. Так, у цьому випадку у січні 2016 року потрібно донарахувати ЄСВ до розміру мінімальної заробітної плати (табл. 3). Донарахування до розміру мінімальної заробітної плати проводять на тих самих умовах, що діяли у 2015 році, але за новою ставкою ЄСВ.

Таблиця 3

Обчислення суми ЄСВ до розміру мінімальної заробітної плати

База нарахування ЄСВ

Сума ЄСВ, грн.

Розрахунок

назва виплати

сума, грн.

Допомога по вагітності та пологах за січень 2016 року, нарахована у вересні 2015 року

1224,00

406,37

1224,00 × 33,2%

Мінімальна заробітна плата

1378,00

303,16

1378,00 × 22,0%

Додаткова база нарахування ЄСВ

 154,00

(1378,00 – 1224,00)

 33,88

154,00 × 22,0%

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 8 Закону про ЄСВ, якщо база нарахування ЄСВ менша за розмір мінімальної заробітної плати, суму ЄСВ обчислюють як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, і ставки ЄСВ. Тобто сума ЄСВ дорівнює 303,16 грн. (1378 грн. × 22%).

Зверніть увагу, якщо на дохід, який не перевищував розміру мінімальної заробітної плати, нараховано ЄСВ за ставками, що діяли в 2015 році, то під час нарахування у 2016 році ЄСВ на додаткову базу нарахування (різницю між мінімальною заробітною платою і доходом працівника) застосовують ставку ЄСВ, що діяла на день нарахування. У такому разі загальна сума ЄСВ за місяць може перевищувати 303,16 грн.

У вересні 2015 року на допомогу по вагітності та пологах за січень 2016 року ЄСВ нараховано в сумі 406,37 грн., що перевищує мінімальний страховий внесок (303,16 грн.). Попри це, у січні 2016 року ЄСВ в сумі 33,88 грн. потрібно донарахувати на різницю між розміром мінімальної заробітної плати та сумою нарахованої допомоги.

3. Тепер поговоримо про випадок, коли відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами буде продов­жено на 14 к. дн.

У такому разі на допомогу по вагітності та пологах, яку нарахують за ці дні у 2016 році, в сумі 1904,00 грн. (14 к. дн. × 136,00 грн.) потрібно нарахувати ЄСВ на основі ставки 22% (табл. 4).

Таблиця 4

Обчислення суми ЄСВ, нарахованого на допомогу по вагітності та пологах

Період, у якому нараховано допомогу

Період, за який нараховано допомогу

База нарахування ЄСВ, грн.

Сума ЄСВ, грн.

нарахованого

утриманого

Вересень 2015 року

Січень 2016 року (9 к. дн.)

1224,00

406,37

(1224,00 × 33,2%)

24,48

(1224,00 × 2,0%)

Січень 2016 року

Січень 2016 року (14 к. дн.)

1904,00

418,88

(1904,00 × 22,0%)

-

Зверніть увагу, що з 01.01.2016 на допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах ЄСВ нараховують не роботодавці, а органи, що її виплачують.

Приклад 3. Нарахування ЄСВ на допомогу по тимчасовій непрацездатності

Працівникові бюджетної установи нарахували у грудні 2015 року заробітну плату за цей місяць у сумі 2100,00 грн.

У період із 29.12.2015 по 06.01.2016 працівник хворів, що підтверджується листком непрацездатності. Тому в січні 2016 року бухгалтер має:

  • утримати з його заробітку зайво нараховану заробітну плату в сумі 273,91 грн. (зарплата за період 29-31.12.2015);
  •  нарахувати оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності коштом установи у сумі 320,00 грн. (у т. ч. 192,00 грн. за період 29-31.12.2015).

Як у цьому випадку правильно обчислити суму ЄСВ?

Разом з утриманням суми зайво нарахованої заробітної плати бухгалтер установи має утримати суму ЄСВ, нараховану на таку заробітну плату й утриману з неї, за ставками, що діяли на дату нарахування ЄСВ (тобто за ставками 36,3% і 3,6% відповідно).

Під час нарахування ЄСВ на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності коштом установи (навіть якщо вона нарахована за дні грудня 2015 року) застосовують ставку ЄСВ, що діє на дату нарахування зазначених виплат, тобто 22% (див. табл. 5).

Таблиця 5

Обчислення ЄСВ із заробітної плати і його перерахунок у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Назва виплати

Період, за який нараховано виплату

База нарахування ЄСВ, грн.

Сума ЄСВ, грн.

нарахованого

утриманого

Заробітна плата

Грудень 2015 року

–273,91

–99,43

(–273,91 × 36,3%)

–9,86

(–273,91 × 3,6%)

Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності

Грудень 2015 року

 192,00

 42,24

(192,00 × 22,0%)

-

Січень 2016 року

 128,00

(320,00 – 192,00)

 28,16

(128,00 × 22,0%)

-

Зверніть увагу, що під час нарахування в січні 2016 року ЄСВ на виплати за минулі періоди (наприклад, грудень 2015 року) його нараховують у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діяла у відповідному минулому періоді. Тобто в разі нарахування в січні 2016 року оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за грудень 2015 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ для грудня 2015 року становить 23 426,00 грн.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл
Навіть якщо вже знайшли відповідь на своє запитання...

...рекомендуємо дочитати статтю повністю, аби не впустити важливих нюансів саме для вас :)

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Зайти через соцмережі
Зареєструватися і дочитати
×

Отримуйте найсвіжіші новини бухгалтерії у Messenger

 

Ми готуємо для вас найсвіжіші новини бухгалтерії. Отримуйте їх першими!

Підписатися на новини