text
Головбух

Нова податкова накладна: готуємося до заповнення

 • 12 лютого 2016
 • 10771

Слідом за щойно затвердженою Мінфіном податковою звітністю з ПДВ з’явилась і нова форма податкової накладної та оновлений порядок її заповнення. Яких саме змін зазнала податкова накладна цього разу та як платнику ПДВ її заповнювати, з’ясуємо далі

Нову форму податкової накладної та порядок її заповнення затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307 (далі — Порядок № 1307). Зауважимо, що за датою затвердження податкова накладна «старша» за нову декларацію з ПДВ, затверджену наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21, яка вже діє з 01.02.2016.

Порядок № 1307 набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Зважаючи, що він готується до опублікування в «Офіційному віснику України» 12.02.2016, № 10, нову форму податкової накладної почнемо застосовувати з 01.04.2016. Відповідно, до 01.04.2016 чинною є форма податкової накладної, затверджена наказом Мінфіну від 22.09.2014 № 957 (із змінами, внесеними наказами Мінфіну від 14.11.2014 № 1129 та від 23.01.2015 № 13).

Тож у платників ще є час для ознайомлення з новою податковою накладною, розрахунком коригування та правилами їх запов­нення. А ми допоможемо дати цьому раду.

Реєстрація податкової накладної

Як відомо, усі податкові накладні, у т. ч. й ті, які не надаються отримувачу (покупцю), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у порядку, встановленому постановою КМУ від 29.12.2010 № 1246. Пункт 3 Порядку № 1307 висуває ще одну вимогу: реєстрації після 01.04.2016 підлягає податкова накладна, складена за формою, чинною на день такої реєстрації. Тому виникає питання щодо реєстрації після 01.04.2016 податкових накладних, складених до цієї дати за ще чинною старою формою. Адже пункт 201.1 Податкового кодексу України (ПК) зобов’язує платників ПДВ складати податкові накладні на дату виникнення податкових зобов’язань. Виходить, що податкова накладна, складена 31.03.2016, а зареєстрована в ЄРПН 12.04.2016 без порушення встановленого 15-денного граничного строку реєстрації, вважатиметься складеною з порушенням вимог Порядку № 1307, оскільки на дату реєстрації в ЄРПН ця форма вже не діятиме.

Реквізити заголовної частини податкової накладної

Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не мають містити жодних інших знаків та символів.

Дату складання податкової накладної зазначають цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). Як і раніше, у даті не ставлять крапок, ком та інших розділових знаків.

Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюють у гривнях з копійками.

Порядковий номер податкової накладної тепер складається з двох частин:

 • у першій частині (до знака дробу) проставляють порядковий номер;
 • у другій частині (після знака дробу) проставляють код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування, або код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

Облік (нумерацію) складених податкових накладних платник податку на додану вартість веде у довільних формі та порядку. Головне, щоб за однією датою не було податкових накладних з однаковим порядковим номером і порядковий номер податкової накладної не починався з «0» (п. 6 Порядку № 1307).

У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної у другій частині порядкового номера такої податкової накладної зазначають код «5».

У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляють.

Кількість інших обов’язкових реквізитів заголовної частини податкової накладної помітно зменшилась. І для платників це не новина. Адже ще з 29.07.2015 (дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015 № 643-VIII) з переліку обов’язкових реквізитів, встановлених пунктом 201.1 ПК, вилучено такі два реквізити:

 • місцезнаходження юридичної особи — продавця або податкова адреса фізичної особи — продавця, зареєстрованого як платник податку;
 • вид цивільно-правового договору.

Уже тоді ДФС у своєму листі від 29.07.2015 № 27651/7/99-99-19-03-02-17 дозволила платникам під час складання податкової накладної, крім цих двох реквізитів, «за компанію» не заповнювати й такі реквізити, як «місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «номер телефону» (продавця і покупця) та «форма проведених розрахунків», які не були обов’язковими. У новій формі податкової накладної цих реквізитів уже немає, і зайві поля вже не заважатимуть платникам зосередитись на заповненні основної частини податкової накладної.

Нові типи причин

Складаючи податкові накладні, які не підлягають наданню отримувачу (покупцю), у спеціальному полі, розміщеному у верхній лівій частині таких накладних, ставлять помітку «×» та зазначають відповідний тип причини з переліку, визначеного у пункті 8 Порядку № 1307. Як і раніше, типів причин усього 17, але окремі з них змінили назву, інші (неактуальні) замінено на нові (див. табл. 1).

Таблиця 1

Змінені типи причин та їх назви

№ типу причини

Назва типу причини

до 01.04.2016

після 01.04.2016

01

Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій)

Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг

12

Складена на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (у разі здійснення контрольованих операцій)

Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця

17

Складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

Пов’язано це зі змінами бази оподаткування ПДВ торік та з початку цього року. Спочатку було скасовано застосування правил трансфертного ціноутворення для оподаткування ПДВ. З цією метою з пункту 188.1 ПК виключено посилання на те, що база оподаткування ПДВ у разі здійснення контрольованих операцій не може бути нижчою від звичайних цін. А з 01.01.2016 змінено критерії визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ у разі постачання самостійно виготовлених товарів (послуг). Якщо до 01.01.2016 базу оподаткування операцій з постачання таких товарів (послуг) визначали не нижче за їх собівартість, то тепер вона не може бути нижчою від звичайних цін. У зв’язку з цим відповідних трансформацій зазнав тип причини 17.

Як бачимо, старі типи причини 01 та 12 вже неактуальні, їх замінено на нові.

Новий тип причини 01 зазначають у разі, якщо після постачання товарів (послуг) відбувається збільшення суми компенсації їх вартості, але на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ. Тоді згідно з вимогами пункту 13 Порядку № 1307 постачальник (продавець) складає податкову накладну на суму такого збільшення з урахуванням деяких особливостей:

 • у рядку «Отримувач (покупець)» зазначає «Неплатник»;
 • у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляє умовний індивідуальний податковий номер (ІПН) «100000000000»;
 • у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» робить відповідну позначку «×» та зазначає тип причини 01.

Новий тип причини 12 вказують у випадках, викладених у пункті 10 Порядку № 1307, зокрема у разі постачання для власних потреб дипломатичних місій в Україні, постачання неплатникам ПДВ товарів або послуг, придбаних за кошти міжнародної технічної допомоги. У рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» таких податкових накладних проставляють умовний ІПН «200000000000».

Окремі випадки складання податкових накладних

зведена податкова накладна

Зведені податкові накладні складають на «умовне» постачання, а також якщо постачання має безперервний або ритмічний характер.

Особливості складання зведеної податкової накладної у разі нарахування податкових зобов’язань на «умовне» постачання відповідно до пунктів 198.5 та 199.1 ПК прописано у пункті 11 Порядку № 1307.

У верхній лівій частині такої податкової накладної у графі «Зведена податкова накладна» ставлять позначку «×», а також зазначають відповідний тип причини:

 • 04 — Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
 • 08 — Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;
 • 09 — Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
 • 13 — Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності.

Крім того, у графі «Отримувач (покупець)» зведеної податкової накладної платник ПДВ зазначає власне найменування (П. І. Б.), а в рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляє умовний ІПН «600000000000».

Окремі вимоги встановлені для операцій з придбання до 01.07.2015 товарів (послуг) або необоротних активів, за якими суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, проте податкові зобов’язання у зв’язку з використанням таких товарів (послуг) чи необоротних активів у не оподатковуваних ПДВ операціях та/або в негосподарських цілях не були нараховані. Складаючи зведену податкову накладну, з 01.04.2016 у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляють умовний ІПН «400000000000». Інші рядки заповнюють, як зазначено вище.

Умовний ІПН «400000000000» зазначають і в таких випадках: ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника ПДВ; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів (послуг) у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку (див. табл. 2).

Таблиця 2

Перелік умовних ІПН, які застосовуються з 01.04.2016

Умовний ІПН

Випадки, коли застосовують умовний ІПН

100000000000

Складання податкової накладної:

на постачання товарів, послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник ПДВ

на суму збільшення компенсації вартості товарів (послуг) після їх постачання, якщо на дату такого збільшення покупцю анульовано реєстрацію платника ПДВ

за щоденним підсумком операцій

200000000000

Здійснення поставок:

для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ (п. 197.2 ПК)

особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів (послуг), оподаткування операцій з постачання яких відповідно до статті 211 ПК здійснюється у пільговому режимі та які придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) у межах проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

особі, не зареєстрованій платником ПДВ, товарів (послуг), операції з постачання яких звільнені від оподаткування та які оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (п. 26 підрозд. 2 розд. XX ПК)

300000000000

Операції з вивезення товарів за межі митної території України (експорт товарів)

400000000000

У разі придбання до 01.07.2015 з ПДВ та наступного:

використання товарів (послуг), за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 ПК, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування

використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів (послуг), за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 ПК, не в господарській діяльності

анулювання реєстрації платника ПДВ та визначення податкових зобов’язань за товарами (послугами), необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 ПК та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

А також:

операції з постачання товарів (послуг) у межах балансу платника податку для невиробничого використання

ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника ПДВ

переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

здійснення операцій з постачання товарів (послуг) у рахунок оплати праці фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ПДВ

500000000000

Отримання послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України

600000000000

Нарахування податкових зобов’язань згідно з пунктами 198.5 та 199.1 ПК («умовний» продаж) за товарами (послугами), необоротними активами, які призначаються для їх використання або починають використовуватися:

в операціях, що не є об’єктом оподаткування

в операціях, звільнених від оподаткування

в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу, у т. ч. передання для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів

в операціях, що не є господарською діяльністю платника ПДВ

Головні вимоги щодо складання зведеної податкової накладної у випадках, коли постачання має безперервний або ритмічний характер, спочатку були прописані у пункті 201.4 ПК, а тепер і в пункті 19 Порядку № 1307.

податкові накладні, які не надають покупцю

Правила складання податкових накладних за щоденним підсумком операцій та у випадках постачання неплатнику ПДВ, експорту товарів, отримання послуг від нерезидента істотних змін не зазнали. За ними залишилися ті самі умовні ІПН.

У графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» верхньої лівої частини такої податкової накладної ставлять позначку «×», а також зазначають відповідний тип причини.

Оскільки із заголовної частини виключено частину неактуальних реквізитів, заповнюючи податкову накладну на експортні операції, у рядку «Отримувач (покупець)» зазначають найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країну, в якій зареєстрований покупець (нерезидент). У разі отримання послуг від нерезидента у рядку «Постачальник (продавець)» зазначають найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому — країну, в якій зареєстрований продавець (нерезидент).

звільнення від оподаткування

Як і раніше, за одночасного постачання одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів (послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів (послуг), що звільнені від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини ставлять позначку «Без ПДВ».

філія платника ПДВ

Існує загальне правило: податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник ПДВ у контролюючому органі та якій присвоєно ІПН платника ПДВ. Водночас у пунктах 1 та 7 Порядку № 1307 передбачено можливість складання податкових накладних філією платника ПДВ.

Так, під час складання податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника ПДВ у графі «Постачальник (продавець)» податкової накладної спочатку зазначають найменування головного підприємства та через кому — найменування такої філії. Відповідно, у разі постачання товарів чи послуг філії платника ПДВ у графі «Отримувач (покупець)» податкової накладної спочатку зазначають найменування головного підприємства та через кому — найменування такої філії, яка фактично є стороною договору від імені головного підприємства (покупця).

Під час складання податкової накладної філією платника ПДВ та в разі постачання товарів чи послуг філії, яка фактично є стороною договору від імені головного підприємства — платника ПДВ, у рядках «Номер філії постачальника (продавця)» та «Номер філії отримувача (покупця)» зазначають числовий номер такої філії.

У разі коли податкову накладну заповнює сам платник ПДВ, номер філії чи структурного підрозділу зазначати не потрібно. До того ж нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляють.

Зміни у табличній частині податкової накладної

У табличній частині нової податкової накладної відбулись певні перетворення. Тепер вона складається з двох розділів: А і Б. Правила їх заповнення прописано у пункті 16 Порядку № 1307.

розділ А

Розділ А нової податкової накладної містить 10 рядків, до яких вносять узагальнювальні дані за операціями, на які складають таку податкову накладну, а саме:

 • у рядку І зазначають загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ (розділ IV чинної форми податкової накладної);
 • у рядках ІІ-IV — суми ПДВ, нараховані за ставками 20% та 7% на обсяги постачання, зазначені у рядках V та VІ (графи 8, 9 розділу ІІІ чинної форми податкової накладної);
 • у рядках V-IX — загальні обсяги постачання товарів (послуг) в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної (графи 8-12 табличної частини чинної форми податкової накладної);
 • у рядку Х — дані щодо зворотної (заставної) тари (розділ ІІ чинної форми податкової накладної). При цьому вартість тари визначають у договорі як зворотну (заставну) і не включають до бази оподаткування ПДВ, а зазначають у рядку Х як загальну суму коштів, що підлягають сплаті.

Також звертаємо увагу, що у зведених податкових накладних, складених у разі нарахування податкових зобов’язань відповідно до пунктів 198.5 та 199.1 ПК, не заповнюють рядки VІІ-ІХ, передбачені для відображення обсягів постачання, оподатковуваних за ставкою 0% або звільнених від оподаткування.

Крім того, у разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів чи послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, не заповнюють рядки ІІ-VІІІ, призначені для відображення оподатковуваних операцій.

розділ Б

Оскільки податкова накладна має складатися на дату виникнення податкових зобов’язань, то заповнювати графу 2, у якій зараз зазначають дату виникнення податкових зобов’я­зань, немає потреби. Адже ця дата дублює дату складання податкової накладної. Тож у графі 2 розділу Б податкової накладної зазначатимуть номенклатуру товарів (послуг) постачальника (продавця).

Усі графи податкової накладної, як і раніше, заповнюють у розрізі номенклатури постачання товарів (послуг). При цьому кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.

Складаючи зведені податкові накладні на «умовне» постачання, у графі 2 зазначають дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на платника ПДВ під час постачання йому товарів, послуг, не­оборотних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання. За операціями, які мають безперервний або ритмічний характер, у графі 2 зведеної податкової накладної зазначають усю номенклатуру поставлених протягом місяця товарів чи послуг.

До графи 3 вносять код товару згідно з УКТ ЗЕД. Цю графу заповнюють у разі постачання підакцизних товарів та товарів, увезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.

Графи 4 та 5 призначені для заповнення одиниць виміру товарів (послуг) відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО).

Порядком № 1307 урегульовано питання заповнення одиниць виміру, відсутніх у КСПОВО. У разі якщо товар чи послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначають умовне позначення одиниці вимірювання таких товару чи послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах. Якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графу 5 не заповнюють.

Досі під час заповнення одиниць виміру платники ПДВ користувались роз’ясненням ДФС, наданим у листі від 28.01.2015 № 2394/7/99-99-19-03-02-17. У ньому зазначено: якщо послуга не має одиниці обліку, у графі 5.1 податкової накладної зазначають «послуга», а графу 5.2 не заповнюють.

Крім того, Порядком № 1307 передбачено у разі складання зведених податкових накладних на виконання вимог пунктів 198.5 та 199.1 ПК у графі 4 вказувати «грн».

У графі 6 зазначають кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів чи послуг, а у графі 7 — ціну постачання одиниці товару чи послуги без урахування ПДВ (у гривнях з копійками).

Варто звернути увагу, що у новій податковій накладній потрібно зазначати код ставки та код пільги.

У графі 8 зазначатимуть код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів (послуг), а саме:

 • 20 — постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню за основною ставкою (20%);
 • 7 — за ставкою 7%;
 • 901 — експортні операції, які оподатковують за ставкою 0%;
 • 902 — постачання на митній території України за ставкою 0%;
 • 903 — звільнені від оподаткування операції.

Графу 9 заповнюють у разі здійснення операцій з постачання товарів (послуг), звільнених від оподаткування ПДВ. У ній зазначають код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), затвердженими ДФС станом на дату складання податкової накладної.

У разі здійснення пільгових операцій, які не внесені до цих довідників, у графі 9 проставляється умовний код «99999999», а у відведеному полі зазначають відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПК та/або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування.

Оскільки обсяги постачання товарів (послуг) в розрізі ставок податку перекочували з граф 8-12 табличної частини чинної форми податкової накладної до рядків V-IX нової форми, загальний обсяг постачання без ПДВ відображатимуть у графі 10 нової податкової накладної.

У графі 10 зведених податкових накладних, складених на «умовне» постачання, зазначають вартість (частину вартості) товару чи послуги, необоротного активу, на яку нараховується ПДВ відповідно до пунктів 198.5 та 199.1 ПК, згідно з основною ставкою 20% та ставкою 7%.

Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи
Перевірте свої знання та здобудьте нові
Взяти участь
Інтернет-магазин
Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплатиі станьте нашим читачем просто зараз
Ми в соцмережах
Потрібен цей файл?

 зареєєструйтеся та скачуйте будь-які файли на порталі:

 ✔ бланки документів

 ✔ зразки заповнення бухгалтерських форм

 ✔ приклади наказів, положень, інструкцій, довідок

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт Знадобиться лише хвилина!
Скачати файл