Оподаткування виплат дивідендів юридичним особам

744
СІЧ Олег
Автор: СІЧ Олег
керівник експертної групи МЦФЕР: Головбух
Для розподілу прибутку між власниками корпоративних прав юридична особа виплачує дивіденди. Розглянемо випадок оподаткування виплат таких дивідендів, коли їх щасливим отримувачем є інша юридична особа

При виплаті дивідендів юридичній особі можуть виникати податкові зобов’язання з двох видів податків: податку на прибуток та ПДВ. Перший сплачують у вигляді авансових внесків з податку на прибуток (далі — авансові внески), а другий — тільки у разі виплати «товарних» дивідендів.

Платники авансових внесків

Платниками авансових внесків є юридичні особи — резиденти незалежно від системи оподаткування, які виплачують дивіденди іншим юридичним особам. Такий невтішний висновок випливає з подарованого на Новий рік пункту 57.11 Податкового кодексу України (ПК). Адже на будь-який платіж, названий дивідендом, має нараховуватися авансовий внесок незалежно від того, чи є особа платником податку на прибуток.

Обов’язок сплати авансових внесків також стосується державних некорпоратизованих, казенних або комунальних підприємств, які зараховують суми дивідендів до місцевого або державного бюджету. Тобто при спрямуванні до бюджету частини свого прибутку (доходу) ці підприємства нараховують на таку частину та вносять до бюджету авансовий внесок у порядку, визначеному пунктом 57.11 ПК.

У листі ДФС від 19.08.2015 № 30946/7/99-99-15-02-02-17 податківці роз’яснили, що відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями потрібно здійснювати щокварталу. Відповідно, саме календарний квартал і є базовим звітним періодом для нарахування та сплати такого платежу. Як наслідок, такі підприємства поквартально нараховують та сплачують й авансовий внесок.

Водночас законодавці передбачили й окремі випадки, коли є право не сплачувати авансові внески. Такі звільнення стосуються:

  • підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів та відповідають іншим критеріям, передбаченим пунктом 142.1 ПК;
  • інститутів спільного інвестування;
  • виплати дивідендів фізичним особам;
  • виплати дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб.

Тож, окрім платників податку на прибуток, авансові внески доводиться сплачувати й платникам єдиного податку — юридичним особам третьої та четвертої груп єдиного податку, а також підприємствам, які перераховують частину свого прибутку (доходу) до бюджету.

Розрахунок авансового внеску

Починаючи з 2015 року працює оновлений принцип розрахунку авансового внеску при виплаті дивідендів. Його визначають із суми перевищення дивідендних виплат над величиною об’єкта оподаткування податком на прибуток за відповідний звітний рік, за який виплачують такі дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого було погашено (пп. 57.11.2 ПК). Водночас платники єдиного податку, звісно, не мають такого об’єкта оподаткування, тому їм потрібно сплачувати авансовий внесок із усієї суми дивідендних виплат.

Якщо ж підприємство бажає виплатити дивіденди за неповний календарний рік, то для визначення суми перевищення використовують величину об’єкта оподаткування податком на прибуток, розрахованого пропорційно кількості місяців, за які виплачують дивіденди. Однак таке правило стосується тільки виплат дивідендів за частину минулих років, за які вже було сплачено зобов’язання з податку на прибуток (наприклад, за ІІ півріччя 2014 року). Адже правило, викладене в попередньому абзаці, вимагає користуватися об’єк­том оподаткування податком на прибуток за звітний рік, щодо якого було погашено грошове зобов’я­зання перед бюджетом. А при виплаті дивідендів за частину 2015 року такий показник не може бути визначеним у поточному році.

Для розрахунку самої величини авансового внеску потрібно помножити суму, яку обкладають таким внеском, на базову (основну) ставку податку на прибуток — 18%. Авансовий внесок потрібно сплатити до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Такий внесок не зменшує суму дивідендів, які підлягають виплаті власникам корпоративним прав.

Задеклароване податкове зобов’язання з податку на прибуток за підсумками 2015 року зменшують на суму сплачених авансових внесків за такий рік. А повернути платнику суму перевищення авансових внесків над таким податковим зобов’язанням забороняє пряма норма підпункту 57.11.2  ПК. До того ж, на жаль, немає і правила перенесення сум перевищення авансових внесків над таким податковим зобов’язанням на зменшення таких зобов’язань у наступних звітних періодах. Тому невикористана можливість зменшити зобов’язання платника податку на прибуток перед бюджетом «згорає» після звітування за рік, в якому здійснили виплату дивідендів.

Зараховувати авансові внески на зменшення податкових зобов’я­зань можна тільки щодо податку на прибуток. Таке правило є логічним для платників податку на прибуток, однак воно украй дискримінаційне щодо платників єдиного податку. Вони, нагадаємо, не можуть ані зменшити суму, з якої сплачують авансовий внесок на об’єкт оподаткування податком на прибуток, ані зарахувати суму авансового внеску на зменшення зобов’язання з єдиного податку. Тож для них, по суті, авансовий внесок є окремим видом податку, який вони мусять сплачувати попри всі звільнення згідно з пунктом 297.1 ПК.

Отримувач дивідендів — нерезидент

Якщо отримувачем дивідендів є нерезидент, то сплату авансового внеску не вважають податком, який справляють під час репатріації дивідендів відповідно до пункту 141.4 ПК або міжнародних договорів (пп. 57.11.5 ПК). Відповідно, сплата податку за отриманими нерезидентами доходами з джерелом їх походження з України (у т. ч. дивідендами) відбувається окремо: шляхом утримання резидентом сум податку з таких доходів нерезидента. Що цілком логічно, адже авансовий внесок не зменшує суми дивідендних виплат, і емітент корпоративних прав, власне, і виступає його фактичним платником, а не лише податковим агентом, як у випадку виплат нерезиденту доходів з джерелом їх походження з України.

Наголосимо, що нові правила розрахунку авансових внесків потрібно застосовувати при виплаті дивідендів за поточний або будь-які минулі роки.

«Товарні» дивіденди

Якщо підприємство виплачує дивіденди у формі, іншій ніж грошова, базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, визначена у рішенні про виплату дивідендів, або вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами в контрольованих операціях.

Окрім цього, не є об’єктом оподаткування ПДВ тільки виплата дивідендів у грошовій формі або у вигляді цінних паперів (пп. 196.1.6 ПК). Тож «товарну» виплату дивідендів оподатковують ще й ПДВ за ставкою 20% як звичайний продаж товарів.

Відповідно, у випадку «товарної» виплати дивідендів емітент корпоративних прав має скласти податкову накладну в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до податкових зобов’язань звітного періоду.

Отримувач дивідендів

Нагадаємо, що об’єкт оподаткування податком на прибуток розраховують шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, якщо такі передбачені розділом ІІІ ПК. А фінансовий результат до оподаткування визначають відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Різниці потрібно застосовувати у двох випадках:

  • у разі отримання більше 20 млн. грн. річного доходу;
  • якщо підприємство не повідомить контролюючий орган про незастосування різниць (пп. 134.1.1 ПК).

Механізм застосування різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначає стаття 140 ПК.

Підпункт 140.4.1 ПК передбачає, що на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які підлягають виплаті на користь такого платника податку на прибуток від інших платників податку на прибуток, має зменшуватися фінансовий результат до оподаткування.

Отже, отримувач дивідендів — юридична особа, яка застосовуватиме різниці, зменшить фінансовий результат до оподаткування на визнаний в бухгалтерському обліку дохід від отримання дивідендів.

Додамо, що платники єдиного податку — юридичні особи не включають до доходу суму отриманих від інших платників податків дивідендів, які оподатковані відповідно до положень ПК (п. 292.11 ПК).

Наведемо приклад грошової виплати дивідендів.

Облік виплати та отримання дивідендів

У серпні 2015 року на загальних зборах ТОВ «Авангард» прийнято рішення щодо виплати за 2014 рік засновнику — юридичній особі дивідендів у сумі 100 000 грн. Об’єкт оподаткування податком на прибуток 2014 року становив 80 000 грн., а грошове зобов’язання щодо нього було погашено.

Дивіденди перераховано з поточного рахунку підприємства на поточний рахунок засновника у банку.

№  з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,  грн.

Д-т

К-т

1. Облік у підприємства-емітента

1.1

Розподілено прибуток для виплати дивідендів

441

443

100 000

1.2

Нараховано дивіденди засновнику

443

671

100 000

1.3

Сплачено авансовий внесок ((100 000 грн. – 80 000 грн.) × 18%)

641/приб

311

3600

1.4

Виплачено дивіденди засновнику

671

311

100 000

2. Облік у засновника — юридичної особи

2.1

Відображено дохід від отримання дивідендів

373

731

100 000

2.2

Отримано кошти на поточний рахунок

311

373

100 000

2.3

Списано дохід на фінансовий результат

731

79

100 000Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією


Розсилка© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах
Читайте без обмежень всі статті

Зареєструйтеся та отримайте безлімітний доступ до:
форм та зразків для скачування
консультацій експертів
✓ форм та зразків
✓ найсвіжіших бухгалтерських новин
✓ професійних безплатних вебінарів
✓ спілкування з колегами-практиками та експертами

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Зробіть паузу для кави та новин

Маленька перерва - це також робота. Випийте кави та почитайте наші статті і новини. Це дуже просто: реєстрація займе лише 1 хвилину. А потім для Вас:
аналіз усіх податкових новацій 
✓ найсвіжіші бухгалтерські новини
✓ а 30 березня дивіться безплатний вебінар «Оновлена податкова накладна та звітність з ПДВ»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль